Sử dụng danh sách tiếp thị lại cho chiến dịch video

Bạn có thể sử dụng danh sách tiếp thị lại cho các chiến dịch video để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa cho người xem trên YouTube, trang web đối tác video của Google và Tìm kiếm. Có nhiều loại danh sách tiếp thị lại cụ thể được thiết kế để giúp bạn hiển thị quảng cáo của mình cho những người đã xem video của bạn trên YouTube. Bài viết này giải thích cách nhắm mục tiêu các danh sách này trong Chiến dịch video.

Trước khi bắt đầu

 • Trước khi có thể sử dụng tính năng tiếp thị lại cho các chiến dịch video, bạn cần liên kết tài khoản YouTube của mình với tài khoản Google Ads. Bạn có thể thực hiện việc này từ kênh YouTube hoặc từ trong tài khoản Google Ads của mình. Hãy xem cách liên kết tài khoản YouTube và Google Ads.
 • Điều quan trọng là phải cẩn thận trong việc sử dụng nhiều loại hình nhắm mục tiêu. Nếu bạn sử dụng nhiều phương thức nhắm mục tiêu cùng một lúc, Google Ads sẽ áp dụng tất cả. Ví dụ: nếu bạn nhắm mục tiêu theo từ khóa, độ tuổi và kênh cụ thể, quảng cáo của bạn sẽ chỉ được hiển thị khi tất cả các phương pháp đó khớp với quảng cáo của bạn tại cùng một thời điểm. Điều này có thể hạn chế đáng kể số lần hiển thị của bạn. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên ghép nối các danh sách tiếp thị lại với nhiều loại nhắm mục tiêu, như nhân khẩu học hoặc sở thích. Tốt nhất là nên nhắm mục tiêu rộng và chọn tất cả các định dạng quảng cáo video.

Lưu ý: Một số danh sách không thể sử dụng được với một số loại chiến dịch.

Hướng dẫn

Cách tạo danh sách tiếp thị lại video

 1. Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản Google Ads nếu bạn chưa thực hiện việc đó.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở bên phải góc trên cùng của màn hình.
 3. Nhấp vào Trình quản lý đối tượng trong mục "Thư viện chia sẻ".
 4. Từ menu trang ở bên trái, hãy nhấp vào Danh sách đối tượng.
 5. Chọn Người dùng YouTube.
 6. Tạo Tên đối tượng.
 7. Chọn Thành viên danh sách của bạn từ trình đơn thả xuống.
 8. Chọn kênh YouTube.
 9. Chọn kích thước danh sách ban đầu và thời hạn thành viên.
 10. Nhấp vào Tạo.

Sau khi danh sách tiếp thị lại của bạn có được tối thiểu 100 người xem, bạn có thể sử dụng danh sách đó cho các quảng cáo và chiến dịch của mình. Hãy chọn danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn sử dụng khi tạo chiến dịch mới hoặc làm mục tiêu cho chiến dịch video hiện có.

Cách thêm danh sách tiếp thị lại vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo hiện tại

 1. Chọn Đối tượng.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Optimization.
 3. Chọn Chiến dịch hoặc Nhóm quảng cáo từ menu thả xuống.
 4. Nhấp vào Chọn chiến dịch.
 5. Chọn nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch mà bạn muốn thêm danh sách tiếp thị lại.
 6. Chọn Nhắm mục tiêu hoặc Quan sát.
 7. Chọn Đối tượng mà bạn muốn nhắm mục tiêu và chọn các hộp cụ thể có liên quan đến Đối tượng đã chọn.
 8. Nhấp vào Lưu.

Nếu Tài khoản Google Ads của bạn thuộc quyền giám sát của một tài khoản người quản lý thì việc liên kết kênh YouTube của bạn sẽ cho phép Tài khoản người quản lý Google Ads đó xem các chỉ số của kênh YouTube. Nếu bạn đã bật tính năng chia sẻ danh sách tiếp thị lại trong tài khoản Google Ads, tài khoản người quản lý có thể chia sẻ danh sách tiếp thị lại mà bạn đã tạo bằng các tài khoản được quản lý khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố