Remarketinglijsten gebruiken voor videocampagnes

U kunt remarketinglijsten gebruiken voor videocampagnes op een vergelijkbare manier als u ze gebruikt voor campagnes in het Display Netwerk of het zoeknetwerk. Er zijn specifieke typen remarketinglijsten die zijn afgestemd om uw advertenties te laten zien aan mensen die uw YouTube-video's hebben bekeken. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u deze lijsten kunt targeten in videocampagnes en in campagnes in het zoeknetwerk en het Display Netwerk. 

Voordat u begint

Voordat u remarketing kunt gebruiken voor videocampagnes, koppelt u uw YouTube-account aan uw Google Ads-account. U kunt dit doen vanuit het YouTube-kanaal of vanuit uw Google Ads-account. Meer informatie over het koppelen van YouTube- en Google Ads-accounts

Het is belangrijk zorgvuldig te werk te gaan bij het gebruik van meerdere typen targeting. Als u meerdere targetingmethoden tegelijk gebruikt, past Google Ads ze allemaal toe. Als u bijvoorbeeld een specifiek zoekwoord, leeftijd en kanaal als target instelt, worden uw advertenties uitsluitend weergegeven wanneer al die methoden relevant zijn voor uw advertentie. Hierdoor kan het aantal vertoningen aanzienlijk worden beperkt. Daarom raden we u af remarketinglijsten te koppelen aan meerdere targetingtypen, zoals demografie of interesse. We raden u aan breed te targeten en u kunt zich het best aanmelden voor alle videoadvertentie-indelingen.

Opmerking: Sommige lijsten kunnen niet worden gebruikt voor bepaalde campagnetypen.  

Instructies

Aan de hand van de volgende instructies kunt u videoremarketinglijsten maken in uw Google Ads-account. Voordat u deze lijsten kunt maken, koppelt u uw Google Ads-account aan uw YouTube-kanaal. 

Een videoremarketinglijst maken

 1. Als u dit nog niet heeft gedaan, koppelt u uw YouTube- en Google Ads-accounts.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Gedeelde bibliotheek' op Doelgroepbeheer.
 4. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroeplijsten.
 5. Selecteer YouTube-gebruikers
 6. Maak een doelgroepnaam. 
 7. Kies de leden van de lijst in het dropdownmenu. 
 8. Selecteer het YouTube-kanaal. 
 9. Selecteer de aanvankelijke lijstgrootte en lidmaatschapsduur. 
 10. Klik op Maken

Als een remarketinglijst interacties van ten minste honderd kijkers bevat, kunt u deze gebruiken voor uw advertenties en campagnes. Selecteer de remarketinglijst die u wilt gebruiken om een nieuwe campagne te maken of die als doel fungeert voor een bestaande videocampagne.

Een remarketinglijst toevoegen aan een bestaande advertentiegroep of videocampagne

 1. Selecteer Doelgroepen
 2. Klik op het potloodpictogram .
 3. Selecteer Campagne of Advertentiegroep in het dropdownmenu. 
 4. Klik op Selecteer een campagne.
 5. Selecteer de advertentiegroep of campagne waaraan u een remarketinglijst wilt toevoegen. 
 6. Kies Targeting of Observatie
 7. Selecteer de doelgroep die u wilt targeten en vink de specifieke vakken aan die aan de gekozen doelgroep zijn gerelateerd. 
 8. Klik op Opslaan

Als uw Google Ads-account wordt beheerd via een manageraccount en u uw YouTube-kanaal koppelt, krijgt het Google Ads-manageraccount toegang tot de statistieken van uw YouTube-kanaal om remarketinglijsten te maken. Als u in uw Google Ads-account remarketinglijsten deelt, kan een manageraccount de door u gemaakte remarketinglijsten delen met andere accounts die via het betreffende manageraccount worden beheerd.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Nieuwe Vorige