Použití remarketingových seznamů pro kampaně s videoreklamami

Remarketing můžete použít pro videokampaně podobně, jako byste je využili pro kampaně v Obsahové či Vyhledávací síti. K dispozici jsou konkrétní typy remarketingových seznamů sestavené tak, abyste s jejich pomocí mohli zobrazovat své reklamy lidem, kteří si přehráli vaše videa na YouTube. Tento článek vysvětluje, jak cílit tyto seznamy ve videokampaních i v kampaních v Obsahové a Vyhledávací síti. 

Než začnete

Abyste mohli začít používat remarketing pro kampaně s videoreklamami, musíte nejprve propojit svůj účet YouTube s účtem Google Ads. To lze provést buď z kanálu YouTube, nebo z vašeho účtu Google Ads. Zde se dozvíte, jak propojit účty YouTube a Google Ads

Při využívání více typů cílení buďte opatrní. Pokud současně použijete více metod cílení, Google Ads je uplatní všechny. Pokud například zacílíte na konkrétní klíčové slovo, věk a kanál, vaše reklamy se budou zobrazovat pouze v případech, kdy se s reklamou budou shodovat všechny tyto metody současně. To může výrazně omezit počet zaznamenaných zobrazení. Proto nedoporučujeme používat remarketingové seznamy spolu s dalšími typy cílení, například podle demografických údajů nebo zájmů. Nejvhodnější je zvolit širší cílení a přihlásit všechny formáty videoreklamy.

Poznámka: Pro určité typy kampaní nelze některé seznamy použít.  

Pokyny

V následujících pokynech se dozvíte, jak ve svém účtu Google Ads vytvořit videoremarketingové seznamy. Abyste mohli začít s vytvářením těchto seznamů, musíte nejprve propojit svůj účet Google Ads s kanálem YouTube. 

Postup vytvoření remarketingového seznamu pro video

 1. Pokud jste tak dosud neučinili, propojte své účty YouTube a Google Ads.
 2. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 3. Klikněte na možnost Sdílená knihovna v levém navigačním panelu a poté na Segmenty publika.
 4. Klikněte na seznam +Remarketing a vyberte možnost Uživatelé YouTube
 5. Vyberte typ seznamu. Seznamy lze vytvářet na základě několika různých akcí provedených diváky videa.  
 6. Vyberte jeden z propojených kanálů YouTube. Pokud chcete použít více kanálů, musíte je propojit přidáním do svých propojených účtů. Zde se dozvíte, jak propojit více kanálů.
 7. Nastavte pro svůj seznam délku trvání členství. Ta označuje dobu, po kterou chcete uživatele ponechat ve svém remarketingovém seznamu. 
 8. V položce Stav zvolte buď možnost Otevřený, nebo Zavřený. Možnost Otevřený znamená, že do seznamu se budou stále přidávat další členové.
 9. Do položky Počáteční velikost seznamu můžete buď zahrnout uživatele, kteří byli v posledních 30 dnech ve vašem kanálu aktivní, nebo začít s prázdným seznamem.
 10. Klikněte na tlačítko Vytvořit seznam.

Přidání remarketingového seznamu ke stávající reklamní sestavě či videokampani

 1. Z rozbalovací nabídky Všechny kampaně vyberte stávající videokampaň.
 2. Klikněte na kartu Cílení videoreklam a poté na podkartu Remarketing.
 3. V rozbalovací nabídce Vyberte reklamní sestavu zvolte reklamní sestavu.
 4. V poli níže můžete zvolit jakýkoli remarketingový seznam, který jste již vytvořili, výchozí je ale Seznam uživatelů pro videoremarketing. Pokud chcete zobrazit své ostatní seznamy, klikněte na rozbalovací nabídku Seznam uživatelů pro videoremarketing a zvolte typ seznamu, na který chcete cílit. 
 5. Pokud chcete některé remarketingové seznamy přidat, vyberte je kliknutím na tyto šipky >>. Pokud je chcete odebrat, klikněte na tyto šipky <<. 
 6. Až budete hotovi, klikněte na možnost Uložit.

Přidání remarketingového seznamu k nové videokampani

 1. Klikněte na kartu Kampaně a poté na možnost +Kampaň.
 2. Vyberte typ kampaně Video.
 3. Podle pokynů vytvořte novou videokampaň.
 4. V položce Cílení klikněte na rozbalovací nabídku Zpřesněte své cílení (volitelné) a vyberte možnost Remarketing.
 5. Vyhledejte remarketingový seznam.
 6. Kliknutím na dvojité šipky >> vyberete remarketingové seznamy, na které chcete cílit.
 7. Klikněte na Hotovo.

Pokud na účet Google Ads dohlíží účet správce, bude mít po propojení kanálu YouTube tento správce přístup k metrikám vašeho kanálu YouTube a bude moci vytvářet remarketingové seznamy. Pokud jste v účtu Google Ads povolili sdílení remarketingových seznamů, může účet správce sdílet vámi vytvořené remarketingové seznamy se svými ostatními klientskými účty.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?