Zacielenie dynamických reklám vo vyhľadávaní pomocou informačného kanála

Pomocou informačného kanála stránok môžete presne určiť, ktoré webové adresy sa majú použiť vo vašich dynamických reklamách vo vyhľadávaní. Poskytnutím zoznamu svojich vstupných stránok pomôžete službe Google Ads určiť, kedy sa majú zobrazovať vaše reklamy a kam majú byť smerovaní ľudia na vašom webe. Odporúčame vám, aby ste k webovým adresám v zozname stránok pridali vlastné štítky na kategorizáciu a usporiadanie zacielení pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Ak používate veľa zdrojov zacielenia pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní, v tomto článku vám vysvetlíme, ako môžete ušetriť čas ich pridaním a nahraním pomocou informačného kanála stránok. Ak chcete radšej pridať iba niekoľko zacielení, vytvorte zacielenie pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Skôr než začnete

Stiahnite si šablónu údajov informačného kanála stránok (odporúčané) alebo si vytvorte vlastnú tabuľku obsahujúcu aspoň dva stĺpce:

 • Page URL (Webová adresa stránky): Webová stránka, na ktorú chcete zacieliť. Do každého riadka zadajte jednu adresu. Nepoužívajte webové adresy s pridanými parametrami sledovania. Prečítajte si, ako nastaviť sledovanie pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.
 • Custom label (Vlastný štítok): Pomocou tohto štítka zacielite reklamy v rámci svojho informačného kanála stránok. Pomôže vám tiež prispôsobiť ponuku podľa štítka. Do každého riadka môžete zadať viacero štítkov oddelených bodkočiarkou (;). Môžete napríklad vytvoriť vlastné štítky pre obľúbené hotely podľa ich hviezdičkového hodnotenia. Každý 4‑hviezdičkový hotel môže mať napríklad štítok STYRI_HVIEZDICKY; OBLUBENA_DESTINACIA a ďalšie.

Pokyny

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

Prvá časť: Nahranie tabuľky

Nahrajte tabuľku do účtu podľa tohto postupu:

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. V časti Zdieľaná knižnica na ľavom navigačnom paneli vyberte položku Firemné údaje.
 3. Kliknite na tlačidlo + Údaje a potom vyberte možnosť Informačný kanál stránok.
 4. Zadajte názov informačného kanála.
 5. Kliknite na položku Vyhľadať súbor a pripojte súbor informačného kanála.
 6. Kliknite na tlačidlo Nahrať a použiť.

Na čo treba pamätať

Pri novonahraných informačných kanáloch stránok môže Googlu trvať niekoľko dní, kým prehľadá nové webové stránky v informačnom kanáli. Môže preto dochádzať k oneskorenému zobrazovaniu vašich dynamických reklám vo vyhľadávaní na stránke z informačného kanála.

Druhá časť: Výber zdroja zacielenia

 1. účte AdWords prejdite na kartu Kampane.
 2. Kliknite na kampaň s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní. Ak nemáte kampaň s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní, prejdite na článok Tvorba dynamických reklám vo vyhľadávaní.
 3. V kampani prejdite na kartu Nastavenia.
 4. Rozbaľte možnosť Dynamické reklamy vo vyhľadávaní a potom kliknite na odkaz Upraviť.
 5. Pre svoj informačný kanál stránok vyberte jeden z týchto zdrojov zacielenia:
  1. Používať len webové adresy z môjho informačného kanála stránok.
  2. Používať webové adresy z indexu Googlu môjho webu a tiež z môjho informačného kanála stránok.
 6. V sekcii Informačné kanály stránok vyberte aspoň jeden informačný kanál, ktorý chcete použiť v kampani.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Tretia časť: Používanie vlastných štítkov

Ak chcete používať vlastné štítky, vytvorte dynamické zacielenie reklamy pre konkrétnu položku, ktorú ste označili vo svojom informačnom kanáli stránok. Vlastné štítky musíte uvádzať v informačnom kanáli iba v prípade, že ich budete používať na zacielenie. Inak môžete nechať túto sekciu prázdnu.  

 1. účte AdWords prejdite na kartu Kampane.
 2. Kliknite na kampaň s dynamickými reklamami vo vyhľadávaní obsahujúcu informačný kanál stránok, ktorý ste vytvorili.
 3. Kliknite na kartu Automatické zacielenia.
 4. Kliknite na položku + Dynamické zacielenie reklamy.
 5. V sekcii Zacieliť na vlastné štítky z vašich informačných kanálov stránok zadajte vlastný štítok, ktorý ste použili pri nahrávaní tabuľky.
  1. Podľa svojho uváženia pridajte vlastnú cenovú ponuku, aby ste zvýšili alebo znížili konkurencieschopnosť webových adries s príslušným štítkom.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Štvrtá časť: Nastavenie sledovania (voliteľné)

Ak chcete sledovať, ktoré položky informačného kanála vedú k jednotlivým kliknutiam, môžete nastaviť sledovanie pomocou parametrov ValueTrack. Použite parameter {feeditem} na nastavenie vlastného identifikátora pre každý riadok. Prečítajte si, ako nastaviť sledovanie pre dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?