Thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch

Bằng cách thêm từ khóa phủ định vào các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm và Mạng hiển thị của mình, bạn có thể tránh nhắm mục tiêu các trang web có chứa các cụm từ đó.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thêm các từ khóa phủ định vào Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch hiển thị của mình. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách chỉnh sửa, xóa hoặc tải từ khóa phủ định xuống.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới làm quen với từ khóa phủ định, hãy tìm hiểu thêm về từ khóa phủ định.

Lưu ý

Từ khóa phủ định hoạt động trên Mạng hiển thị không chính xác như trên Mạng tìm kiếm. Đôi khi, quảng cáo của bạn vẫn có thể xuất hiện trên các trang chứa các cụm từ này. Đối với Quảng cáo hiển thị, bạn chỉ được thêm tối đa 5.000 từ khóa phủ định. Tùy chọn danh mục trang web và tùy chọn loại trừ nội dung là các cách tốt nhất để tránh nhắm mục tiêu các trang web hoặc video không liên quan.

Đối với Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video, tất cả các từ khóa phủ định sẽ được coi là kiểu khớp mở rộng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Từ khóa trong trình đơn trang bên trái.
 3. Nhấp vào phần Từ khóa phủ định.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .

Từ đây, bạn có thể áp dụng từ khóa mới, danh sách từ khóa phủ định mới hoặc danh sách từ khóa phủ định hiện có vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình.

Thêm từ khóa phủ định vào nhóm quảng cáo, chiến dịch và danh sách từ khóa phủ định

 1. Chọn Thêm từ khóa phủ định hoặc tạo danh sách mới.
 2. Chọn xem bạn muốn thêm các từ khóa phủ định vào một chiến dịch hay một nhóm quảng cáo, sau đó chọn chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo cụ thể. 
 3. Thêm các từ khóa của bạn, một từ khóa trên mỗi dòng. Hãy đảm bảo các từ khóa phủ định của bạn không trùng lặp với các từ khóa thông thường, vì điều này sẽ khiến quảng cáo của bạn không hiển thị.
  • Lưu ý: Nếu thêm các từ khóa phủ định vào một chiến dịch tìm kiếm, bạn có thể chọn một kiểu khớp bằng cách sử dụng các ký hiệu phù hợp. Đối với chiến dịch Hiển thị và Video, tất cả từ khóa phủ định sẽ được thêm dưới dạng đối sánh chính xác và bạn không thể thay đổi loại đối sánh này.
 4. Nếu thêm từ khóa phủ định vào chiến dịch, bạn có tùy chọn lưu các từ khóa vào danh sách từ khóa phủ định mới hoặc hiện có và áp dụng danh sách đó vào chiến dịch. Chọn Lưu vào danh sách mới hoặc hiện có, sau đó nhập tên cho danh sách mới của bạn hoặc chọn danh sách hiện có.
 5. Nhấp vào Lưu.

Sử dụng một danh sách từ khóa phủ định hiện có 

 1. Chọn Sử dụng danh sách từ khóa phủ định
 2. Chọn chiến dịch mà bạn muốn áp dụng các danh sách từ khóa phủ định.
 3. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách từ khóa phủ định mà bạn muốn sử dụng. 
 4. Nhấp vào Lưu.

Thêm hoặc xóa các danh sách từ khóa phủ định khỏi nhiều chiến dịch cùng một lúc

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Đánh dấu vào ô bên cạnh các chiến dịch mà bạn muốn áp dụng các danh sách từ khóa phủ định. 
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa và chọn Chỉnh sửa tiêu chí nhắm mục tiêu.
 4. Để thêm các danh sách từ khóa phủ định, hãy chọn Thêm danh sách từ khóa phủ định.
  1. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách mà bạn muốn thêm vào các chiến dịch này.
  2. Nhấp vào Áp dụng.
 5. Để xóa các danh sách từ khóa phủ định, hãy chọn Xóa danh sách từ khóa phủ định.
  1. Đánh dấu vào ô bên cạnh các danh sách mà bạn muốn xóa khỏi các chiến dịch này.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
Lưu ý: Bạn không thể loại trừ danh sách từ khóa phủ định khỏi Chiến dịch hiển thị thông minh và chỉ có thể loại trừ các từ khóa khỏi Chiến dịch hiển thị thông minh theo cách thủ công.

Mẹo

Hãy thử loại trừ các trang web hoặc danh mục để giới hạn khả năng hiển thị của Quảng cáo hiển thị.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false