Pridanie vylučujúcich kľúčových slov do kampaní

Pridaním vylučujúcich kľúčových slov do účtu alebo kampaní sa môžete vyhnúť zacieleniu na obsah s týmito výrazmi. Keď použijete vylučujúce kľúčové slová spolu s inými vylúčeniami alebo spôsobmi zacielenia podľa obsahu, vaše reklamy budú zacielené na každý vybraný obsah v reklamnej skupine a pomôžu vám osloviť širšie publikum.

V tomto článku sa dozviete, ako pridať vylučujúce kľúčové slová na úrovni účtu a kampane. Okrem toho môžete zistiť viac o tom, ako upraviť, odstrániť alebo stiahnuť vylučujúce kľúčové slová.

Skôr než začnete

Ak nemáte žiadne skúsenosti s vylučujúcimi kľúčovými slovami, najprv si o nich prečítajte viac.

Dôležité

Vylučujúce kľúčové slová nedosahujú v Obsahovej sieti takú vysokú presnosť ako vo Vyhľadávacej sieti. Vaša reklama sa aj naďalej môže občas zobrazovať na stránkach obsahujúcich tieto výrazy. V prípade reklám v Obsahovej sieti sa berie do úvahy maximálne 5 000 vylučujúcich kľúčových slov. Ak sa chcete vyhnúť zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá, najlepšie je použiť možnosti kategórií webu a vylúčenia obsahu.

V prípade obsahových kampaní (angl. Display campaign) a videokampaní (angl. Video campaign) sa všetky vylučujúce kľúčové slová budú považovať za priradené voľnou zhodou.

Pridanie vylučujúcich kľúčových slov do reklamných skupín, kampaní a na zoznamy vylučujúcich kľúčových slov

 1. Vyberte, či chcete pridať vylučujúce kľúčové slová do všetkých kampaní alebo do konkrétnej kampane. Potom vyberte konkrétnu kampaň alebo reklamnú skupinu.
  • Ak chcete upraviť vylučujúce kľúčové slová pre všetky kampane, kliknite na Upraviť vylúčenia.
  • Ak chcete upraviť vylučujúce kľúčové slová pre konkrétnu kampaň, kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť tabuľku, vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na Upraviť vylúčenia.
 2. Pridajte kľúčové slová (po jednom na každý riadok). Uistite sa, že vaše vylučujúce kľúčové slová sa nezhodujú s riadnymi kľúčovými slovami, pretože by to bránilo zobrazovaniu vašej reklamy.
  • Poznámka: Ak pridávate vylučujúce kľúčové slová do kampane vo vyhľadávaní, môžete si vybrať typ zhody použitím príslušných symbolov. V prípade kampaní v Obsahovej sieti a videokampaní budú všetky vylučujúce kľúčové slová pridané na princípe voľnej zhody a typ zhody nebudete môcť zmeniť.
 3. Ak pridávate vylučujúce kľúčové slová do kampane, môžete uložiť kľúčové slová do nového alebo existujúceho zoznamu vylučujúcich kľúčových slov a tento zoznam použiť vo vybranej kampani. Začiarknite políčko Uložiť do nového alebo existujúceho zoznamu a potom zadajte názov pre svoj nový zoznam alebo vyberte existujúci zoznam.
 4. Kliknite na Hotovo.
Poznámka: V prípade maximálne výkonnej kampane môžete pridať vylučujúce kľúčové slová na úrovni účtu.

Použitie existujúceho zoznamu vylučujúcich kľúčových slov

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Obsah.
 4. V module Vylúčenia kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť tabuľku.
 5. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a kliknite na trojbodkovú ikonu .
 6. Kliknite na Vytvoriť automatické pravidlo.
 7. Vyberte Použiť zoznam vylučujúcich kľúčových slov.
 8. Vyberte kampaň, v ktorej chcete použiť zoznam vylučujúcich kľúčových slov.
 9. Začiarknite políčka vedľa zoznamov vylučujúcich kľúčových slov, ktoré chcete použiť.
 10. Kliknite na Uložiť.

Pridanie zoznamov vylučujúcich kľúčových slov do viacerých kampaní (alebo odstránenie z nich)

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového používateľského prostredia služby Google Ads, ktoré uvedieme na trh pre všetkých inzerentov v roku 2024. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si pomôcku na rýchle zorientovanie sa alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli služby Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Obsah.
 4. V module Vylúčenia kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť tabuľku.
 5. Vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a kliknite na trojbodkovú ikonu .
 6. Kliknite na Vytvoriť automatické pravidlo.
 7. Ak chcete pridať zoznamy vylučujúcich kľúčových slov, vyberte Pridať zoznamy vylučujúcich kľúčových slov.
  • Začiarknite políčka vedľa zoznamov, ktoré chcete pridať do týchto kampaní.
  • Kliknite na Použiť.
 8. Ak chcete odstrániť zoznamy vylučujúcich kľúčových slov, vyberte Odstrániť zoznamy vylučujúcich kľúčových slov.
  • Začiarknite políčka vedľa zoznamov, ktoré chcete z týchto kampaní odstrániť.
 9. Kliknite na Použiť.

Pridanie vylučujúcich kľúčových slov na úrovni účtu

Vylučujúce kľúčové slová môžete pridať na úrovni účtu. Tieto kľúčové slová sa potom automaticky použijú pre celý inventár vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch v príslušných typoch kampaní. Na úrovni účtu je možné pridať maximálne 1000 vylučujúcich kľúčových slov. Prečítajte si viac o vylučujúcich kľúčových slovách na úrovni účtu.

Poznámka: Zoznamy vylučujúcich kľúčových slov nemožno vylúčiť z inteligentných obsahových kampaní a kľúčové slová z nich možno vylúčiť len manuálne.

Tip

Skúste obmedziť viditeľnosť svojich obsahových reklám vylúčením webov alebo kategórií.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067
false