Pridanie vylučujúcich kľúčových slov do kampaní

Pridaním vylučujúcich kľúčových slov do účtu alebo kampaní sa môžete vyhnúť zacieleniu na obsah s týmito výrazmi. Keď použijete vylučujúce kľúčové slová spolu s inými vylúčeniami alebo spôsobmi zacielenia podľa obsahu, vaše reklamy budú zacielené na každý vybraný obsah v reklamnej skupine a pomôžu vám osloviť širšie publikum.

V tomto článku sa dozviete, ako pridať vylučujúce kľúčové slová na úrovni účtu a kampane. Okrem toho môžete zistiť viac o tom, ako upraviť, odstrániť alebo stiahnuť vylučujúce kľúčové slová.

Skôr než začnete

Ak nemáte žiadne skúsenosti s vylučujúcimi kľúčovými slovami, najprv si o nich prečítajte viac.

Dôležité

Vylučujúce kľúčové slová nedosahujú v Obsahovej sieti takú vysokú presnosť ako vo Vyhľadávacej sieti. Vaša reklama sa aj naďalej môže občas zobrazovať na stránkach obsahujúcich tieto výrazy. V prípade reklám v Obsahovej sieti sa berie do úvahy maximálne 5 000 vylučujúcich kľúčových slov. Ak sa chcete vyhnúť zacieleniu na nesúvisiace weby alebo videá, najlepšie je použiť možnosti kategórií webu a vylúčenia obsahu.

V prípade obsahových kampaní (angl. Display campaign) a videokampaní (angl. Video campaign) sa všetky vylučujúce kľúčové slová budú považovať za priradené voľnou zhodou.

Pridanie vylučujúcich kľúčových slov do reklamných skupín, kampaní a na zoznamy vylučujúcich kľúčových slov

 1. Vyberte, či chcete pridať vylučujúce kľúčové slová do všetkých kampaní alebo do konkrétnej kampane. Potom vyberte konkrétnu kampaň alebo reklamnú skupinu.
  • Ak chcete upraviť vylučujúce kľúčové slová pre všetky kampane, kliknite na Upraviť vylúčenia.
  • Ak chcete upraviť vylučujúce kľúčové slová pre konkrétnu kampaň, kliknite na šípku vedľa položky Zobraziť tabuľku, vyberte kampaň, ktorú chcete upraviť, a potom kliknite na Upraviť vylúčenia.
 2. Pridajte kľúčové slová (po jednom na každý riadok). Uistite sa, že vaše vylučujúce kľúčové slová sa nezhodujú s riadnymi kľúčovými slovami, pretože by to bránilo zobrazovaniu vašej reklamy.
  • Poznámka: Ak pridávate vylučujúce kľúčové slová do kampane vo vyhľadávaní, môžete si vybrať typ zhody použitím príslušných symbolov. V prípade kampaní v Obsahovej sieti a videokampaní budú všetky vylučujúce kľúčové slová pridané na princípe voľnej zhody a typ zhody nebudete môcť zmeniť.
 3. Ak pridávate vylučujúce kľúčové slová do kampane, môžete uložiť kľúčové slová do nového alebo existujúceho zoznamu vylučujúcich kľúčových slov a tento zoznam použiť vo vybranej kampani. Začiarknite políčko Uložiť do nového alebo existujúceho zoznamu a potom zadajte názov pre svoj nový zoznam alebo vyberte existujúci zoznam.
 4. Kliknite na Hotovo.
Poznámka: V prípade maximálne výkonnej kampane môžete pridať vylučujúce kľúčové slová na úrovni účtu.

Použitie existujúceho zoznamu vylučujúcich kľúčových slov

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Ikona kampaní.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Publiká, kľúčové slová a obsah.
 3. Kliknite na Kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní.
 4. Prejdite na kartu Vylučujúce kľúčové slová pre reklamy vo vyhľadávaní a kliknite na tlačidlo plus .
 5. Vyberte možnosť Použiť zoznam vylučujúcich kľúčových slov a vyberte kampaň, v ktorej chcete zoznamy vylučujúcich kľúčových slov použiť.
 6. V tabuľke nižšie začiarknite políčka zoznamov vylučujúcich kľúčových slov, ktoré chcete použiť.
 7. Kliknite na Uložiť.

Pridanie zoznamov vylučujúcich kľúčových slov do viacerých kampaní (alebo odstránenie z nich)

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Ikona nástrojov.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovací zoznam Zdieľaná knižnica.
 3. Kliknite na Zoznamy vylúčení a prejdite na kartu Zoznamy vylučujúcich kľúčových slov.
 4. Pridanie zoznamu vylučujúcich kľúčových slov do viacerých kampaní:
  1. Vyberte zoznam vylučujúcich kľúčových slov, ktorý chcete pridať.
  2. Kliknite na Použiť v kampaniach.
  3. Začiarknite políčka kampaní, v ktorých chcete zoznam použiť.
  4. Kliknite na Hotovo.
 5. Odstránenie zoznamu vylučujúcich kľúčových slov z viacerých kampaní:
  1. Vyberte zoznam vylučujúcich kľúčových slov, ktorý chcete odstrániť.
  2. Začiarknite políčka kampaní, z ktorých chcete zoznam odstrániť.
  3. Kliknite na Odstrániť zoznam z vybratých kampaní.

Pridanie vylučujúcich kľúčových slov na úrovni účtu

Vylučujúce kľúčové slová môžete pridať na úrovni účtu. Tieto kľúčové slová sa potom automaticky použijú pre celý inventár vo Vyhľadávacej sieti a Nákupoch v príslušných typoch kampaní. Na úrovni účtu je možné pridať maximálne 1000 vylučujúcich kľúčových slov. Prečítajte si viac o vylučujúcich kľúčových slovách na úrovni účtu.

Poznámka: Zoznamy vylučujúcich kľúčových slov nemožno vylúčiť z inteligentných obsahových kampaní a kľúčové slová z nich možno vylúčiť len manuálne.

Tip

Skúste obmedziť viditeľnosť svojich obsahových reklám vylúčením webov alebo kategórií.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka