Добавяне на отрицателни ключови думи към кампании

С добавянето на отрицателни ключови думи към кампаниите си в мрежата за търсене и дисплейната мрежа можете да избегнете насочването към сайтове, съдържащи тези термини.

Тази статия Ви показва как да добавяте отрицателни ключови думи към кампаниите си в мрежата за търсене и дисплейната мрежа. Можете да научите повече и за това, как да редактирате, премахвате или изтегляте отрицателни ключови думи.

Преди да започнете

Научете повече за отрицателните ключови думи, ако нямате опит с тях.

Имайте предвид следното

Отрицателните ключови думи не са толкова прецизни в дисплейната мрежа, колкото в мрежата за търсене. Възможно е рекламата Ви понякога да се показва на страници, които съдържат тези термини. При дисплейните реклами се приемат до 5 000 отрицателни ключови думи. Опциите за категории на сайтове и изключвания на съдържание са най-добрите решения за избягване на насочването към несвързани сайтове или видеоклипове.

За кампании в дисплейната мрежа и видеокампании всички отрицателни ключови думи ще се считат за такива с широко съвпадение.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Ключови думи.
 3. Кликнете върху Отрицателни ключови думи.
 4. Кликнете върху бутона със знак плюс .

Оттук можете да приложите новите ключови думи, нов списък с отрицателни ключови думи или съществуващ такъв към кампаниите или рекламните си групи.

Добавяне на отрицателни ключови думи към рекламни групи, кампании и списъци с отрицателни ключови думи

 1. Изберете Добавяне на отрицателни ключови думи или създаване на нов списък.
 2. Изберете да добавите отрицателни ключови думи към кампания или рекламна група, а след това – съответната кампания или рекламна група. 
 3. Добавете ключовите си думи по една на ред. Отрицателните Ви ключови думи не трябва да се припокриват с обикновените, защото тогава рекламата Ви няма да се показва.
  • Забележка: Ако добавяте отрицателни ключови думи към кампания в мрежата за търсене, можете да изберете тип на съвпадението, като използвате правилните символи. За кампании в дисплейната мрежа и видеокампании всички отрицателни ключови думи ще бъдат добавяни като точно съвпадение и няма да можете да променяте типа на съвпадението.
 4. Ако добавяте отрицателните си ключови думи към кампания, имате възможност да запазите ключовите думи в нов или съществуващ списък с отрицателни ключови думи, който да приложите към кампанията. Поставете отметка до Запазване като нов или съществуващ списък и въведете името на новия списък или изберете съществуващ такъв.
 5. Кликнете върху Запазване.

Използване на съществуващ списък с отрицателни ключови думи 

 1. Изберете Използване на списък с отрицателни ключови думи
 2. Изберете кампанията, към която искате да приложите списъка с отрицателни ключови думи.
 3. Поставете отметки в квадратчетата до списъците с отрицателни ключови думи, които искате да използвате. 
 4. Кликнете върху Запазване.

Добавяне или премахване на списъци с отрицателни ключови думи от няколко кампании наведнъж

 1. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 2. Поставете отметка в квадратчето до кампаниите, към които искате да приложите списъците с отрицателни ключови думи. 
 3. Кликнете върху Редактиране и изберете Редактиране на насочването.
 4. За да добавите списъци с отрицателни ключови думи, изберете Добавяне на списъци с отрицателни ключови думи.
  1. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да добавите към тези кампании.
  2. Кликнете върху Прилагане.
 5. За да премахнете списъци с отрицателни ключови думи, изберете Премахване на списъци с отрицателни ключови думи.
  1. Поставете отметка в квадратчето до списъците, които искате да премахнете от тези кампании.
 6. Кликнете върху Прилагане.
Забележка: От интелигентните кампании в дисплейната мрежа не могат да се изключват списъци с отрицателни ключови думи, а ключови думи могат да се изключват само ръчно.

Съвет

Опитайте да ограничите видимостта на дисплейните си реклами, като изключите сайтове или категории.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false