Dashboard: Paglalarawan

Isang visual at nako-customize na buod ng data ng performance ng iyong account.

 • Ginagawa ang mga dashboard sa pamamagitan ng paglalagay ng mga scorecard, chart, talahanayan o tala sa iyong data ng performance, patungo sa isang nako-customize na grid. Maaari mong ilagay ang mga card na ito sa anumang kuwadrado na nasa grid.
  • Mga Scorecard: Ipinapakita sa iyo ang performance ng mga pangunahing sukatan.
  • Mga chart at talahanayan: Nagbibigay-daan sa iyong maglagay ng mga visual na ulat sa data na ginawa sa Editor ng Ulat. Matuto nang higit pa
  • Mga Tala: Bigyan ang mga taong nakikipag-collaborate sa iyo ng higit pang konteksto sa iyong dashboard.
 • Maaaring baguhin ang pagkakaayos at laki ng mga scorecard, chart, talahanayan o tala upang tulungan kang i-customize ang iyong dashboard.
  Matuto kung paano Gumawa at mag-edit ng mga dashboard.
 • Maaari mong baguhin ang hanay ng petsa para sa bawat indibidwal na scorecard, talahanayan o chart upang tumingin ng performance sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Maaari mo ring baguhin ang pangkalahatang petsa ng buo mong dashboard upang makita kung ano sana ang naging hitsura nito sa isang partikular na araw.
 • Nagbibigay-daan sa iyo ang mga dashboard na makipag-collaborate sa kahit na sinong may access sa iyong Google Ads account.
  • Para sa mga taong may access na email lang, maaari mong ibahagi ang iyong dashboard sa pamamagitan ng email.
  • Upang magbahagi sa mga taong walang access sa iyong account, i-download ang iyong dashboard bilang .pdf.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu