Kom i gang med samlet fakturering

Annonsører som jobber med flere Google Ads-kontoer, må ofte holde styr på en rekke fakturaer. Med samlet fakturering blir faktureringsprosessen forenklet ved at flere fakturaer samles i én månedlig faktura. Med denne funksjonen kan du dessuten administrere fakturaoppdateringer på egen hånd.

Før du begynner:

 • Les om samlet fakturering for å forsikre deg om at du innfrir kravene.
 • Hvis du vil konfigurere samlet fakturering, må du ha en managerkonto og kontakte en annonseringsekspert for å få på plass de nødvendige tillatelsene. Når du har fått innvilget disse tillatelsene, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.
 • Med samlet fakturering er det påkrevd med minst ett fakturaoppsett. Hvis du prøver å konfigurere samlet fakturering for en konto uten at du først har opprettet et fakturaoppsett, får du se en fremgangsmåte som viser hvordan du kan konfigurere standard fakturering.
Sett opp en ny konto med samlet fakturering
 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på kontoen du vil sette opp med samlet fakturering.
 3. Når du er i den aktuelle kontoen, klikker du på verktøyikonet  og velger Fakturering og betalinger.
 4. Klikk på rullegardinmenyen på «Kontokonfigurering»-siden for å velge landet eller området der du har faktureringsadresse. Klikk deretter på Fortsett.
 5. Velg deretter en betalingsprofil for å betale for kontoen. Dette kan du gjøre ved å søke etter en nåværende profil ved å skrive inn et navn eller et skatte-ID-nummer (gjelder for USA) i søkefeltet og deretter klikke på «Fortsett».

 6. Hvis du vil bruke en ny profil for å betale for kontoen, klikker du på «Legg til en ny betalingsprofil», skriver inn informasjonen din og klikker på «Send». Da brukes innstillingen for manuell eller automatisk betaling som standard for kontoen.

 7. Når du har valgt betalingsprofil, velger du fakturaoppsett for å samle kostnadene for denne kontoen.  Vær oppmerksom på at hvis det aktuelle fakturaoppsettet har en annen valuta, kan du ikke velge det. 
 8. Velg, deretter tjenesteavtalen din, og klikk på Lagre og fortsett.
 9. Opprett et kontobudsjett på den neste siden. Du kan beholde standardinnstillingene eller legge inn budsjettbeløp, ønsket startdato samt annen informasjon.

  Tips

  Det er lurt å legge inn et kjøpsordrenummer slik at det blir enklere for økonomiavdelingen din å få verifisert bestillingen.

 10. Klikk på Lagre-knappen.
 11. Du mottar eventuelle avtaler på e-post kort tid etter at du lagrer. Du må gjennomgå og godta disse før annonsene dine kan vises.

Gå til Google Ads

Sett opp en eksisterende konto med samlet fakturering

Hvis du allerede har konfigurert fakturering for en Google Ads-konto, kan du aktivere samlet fakturering for denne kontoen.

Samlet fakturering kan brukes for de fleste kontoer, men noen kontoer er unntatt av forskjellige årsaker. Hvis fremgangsmåten nedenfor ikke stemmer overens med det du ser i kontoen din, kan du kontakte annonseringseksperten du bruker.

 1. Logg på Google Ads-managerkontoen din.
 2. Klikk på kontoen du vil sette opp med samlet konfigurering.
 3. Når du er i den aktuelle kontoen, klikker du på verktøyikonet  og velger Fakturering og betalinger.
 4. Klikk på Overføring av faktura-linken ytterst på siden. Der skal du kunne se hvilket fakturaoppsett som brukes for å betale for kontoen nå.
 5. Klikk på Endre faktura-knappen. Du kan også klikke på Endre hvem som betaler dersom manuell eller automatisk betaling brukes i kontoen du legger til.
 6. Velg når du vil at endringen skal tre i kraft, på neste side, og klikk deretter på Neste.
 7. Velg fakturaoppsettet du vil knytte til denne kontoen. Husk at hvis det brukes en annen valuta i fakturaoppsettet ditt, kan du ikke velge det.
 8. Velg deretter tjenesteavtalen din, og klikk på Lagre og fortsett.
 9. Nå skal du opprette et kontobudsjett. Du kan beholde standardinnstillingene eller legge inn budsjettbeløp, ønsket startdato samt annen informasjon.

  Tips

  Hvis du aktiverer samlet fakturering for en eksisterende konto, må du være oppmerksom på at kostnadene som er påløpt i kontoen før faktureringsendringsdatoen, ikke blir overført til samlefakturaen. Med andre ord kan bare kostnader som påløper etter at denne endringen trer i kraft, kombineres på samlefakturaen. For å unngå at du skal få flere fakturaer for én og samme måned, anbefaler vi at du velger den første dagen i måneden som startdato.

 10. Klikk på Lagre-knappen.
 11. Du mottar eventuelle avtaler på e-post kort tid etter at du lagrer. Du må gjennomgå og godta disse før annonsene dine kan vises.

Gå til Google Ads

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt