Hitta sökordens status

Statusen på dina sökord anger om dina annonser är aktiva. I den här artikeln beskrivs var sökordsstatusen visas på ditt Google Ads-konto.

Innan du börjar

Lär dig mer om olika typer av sökordsstatus och vad de betyder i om sökordsstatus.

Anvisningar

Du kan se sökordsstatusen i kolumnen Status i statistiktabellen. Så här öppnar du den:

  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på Sökord på sidmenyn.
  3. Titta i kolumnen Status.
  4. Bredvid varje sökord visas sökordets aktuella status.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt