Om rapporterings-metrics for synlighed og Aktiv visning

Den 13. september 2021 opdaterede vi vores rapporteringsmetode for metrics'ene "Pris for målbare eksponeringer" og "Gns. synlig CPM". I Google Ads bør du derfor nu kunne se opdateret rapportering for disse metrics. Rapportering fra før den 13. september 2021 opdateres ikke i Google Ads.

Aktiv visning er en teknologi på YouTube og visse websites på Displaynetværket og i apps, der gør Google Ads i stand til at afgøre, om din annonce kan ses af potentielle kunder. Du kan bruge metrics for Aktiv visning i video- og displaykampagner for at finde ud af, hvor ofte din annonce bliver vist på en position, der er synlig for brugerne, på en webside, på en enhed eller i en app.

Hvad er en synlig annonce?

Metrics for Aktiv visning er udviklet i overensstemmelse med de branchestandarder for måling af onlineannoncers synlighed, som Media Rating Council (MRC) har udarbejdet. Ifølge retningslinjerne fra MRC er dette standarden for måling af annoncers synlighed:

 • En displayannonce anses for at være synlig, når mindst 50 % af den er synlig på skærmen i mindst ét sekund.
  • Bemærk! Hvis der er tale om store displayannoncer på mindst 242.500 pixels, anses annoncen for at være synlig, når mindst 30 % af den er synlig i mindst ét sekund.
 • En videoannonce anses for at være synlig, når mindst 50 % af den er synlig på skærmen i mindst to sekunder, mens videoen afspilles.

Måling af synlighed med Aktiv visning

De fleste annoncer, der vises på YouTube eller Google Displaynetværk, kan måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien. Når din annonce vises på en placering, der kan måles ved hjælp af Aktiv visning, registreres dens statistik for synlighed på din Google Ads-konto. Husk! Du kan bruge Aktiv visning til at finde ud af, hvornår en annonce er synlig, men der er ingen garanti for, at brugeren ser på skærmen på det pågældende tidspunkt.

Hvis du vil se metrics for Aktiv visning for din kampagne, skal du føje de relevante Aktiv visning-kolonner til dine statistiktabeller.

 1. Vælg ikonet Kolonner Kolonner oven for den tabel, du vil redigere, i Google Ads.
 2. Vælg Rediger kolonner.
 3. Udvid sektionen Synlighed, og vælg derefter metrics for Aktiv visning for at føje dem til tabellen.

Få flere oplysninger om, hvordan du bruger kolonner til at finde bestemte effektivitetsdata

Hvis du lige er begyndt at bruge metrics for Aktiv visning, kan du her se nogle af de vigtigste:

 • Synlighedsrate: Denne metric viser dig, hvor ofte dine annoncer både var målbare for Aktiv visning og synlige for brugerne.
 • Målbarhedsrate: Denne metric viser dig, hvor ofte dine annoncer var målbare for Aktiv visning.

Du kan læse mere udførlige beskrivelser af disse metrics nedenfor.

Om metrics for Aktiv visning

Disse metrics er tilgængelige til video- og displaykampagner:

 • Målbare eksp.: Der tælles en eksponering, hver gang din annonce vises. Målbare eksponeringer angiver, hvor mange gange din annonce er blevet vist på steder på websites eller i apps, som kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien. Ikke alle eksponeringer kan måles af Aktiv visning, da visse faktorer kan forhindre, at der bliver registreret data. Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, der måles af Aktiv visning.
 • Synlige eksp.: Denne metric viser dig, hvor mange gange din annonces eksponeringer blev betragtet som synlige. En annonce anses for at være synlig, hvis mindst 50 % af den er synlig i mindst ét sekund (hvis der er tale om en displayannonce) eller mindst to sekunder (hvis der er tale om en videoannonce). Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, hvor brugerne kunne se den.
 • Synlighedsrate: Dette er din annonces synlighedsrate. Det er den procentdel af tiden, hvor din annonce var synlig, når den blev vist på websites eller i apps med Aktiv visning aktiveret. Denne procentsats er et estimat af, hvor mange af dine målbare eksponeringer der rent faktisk var synlige for potentielle kunder.
 • Målbarhedsrate: Antallet af målbare eksponeringer i forhold til det samlede antal eksponeringer er den procentdel af det samlede antal eksponeringer, der er blevet målt ved hjælp af Aktiv visning. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, hvor den kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien.
 • Fordeling mht. synlige eksp.: Denne metric viser dig, hvor stor en procentdel af det samlede antal annonceeksponeringer der var synlige. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. 

  Bemærk! Dette er ikke det samme som din annonces synlighedsrate. For nogle eksponeringer kan synligheden ikke bestemmes, og disse kaldes ikke-målbare eksponeringer. Synlige eksp. ift. målbare eksp. i Aktiv visning viser dig din annonces synlighedsrate.
 • Ikke-målbare eksp.: En ikke-målbar eksponering betyder, at din annonce blev vist på websites, i apps eller på enheder, hvor der ikke kunne indsamles synlighedsoplysninger via Aktiv visning. Dette betyder ikke nødvendigvis, at din annonce blev set, men blot at den blev vist på websites, i apps eller på enheder, som ikke kunne måles ved hjælp af Aktiv visning.
 • Ikke-synlige eksp.: En ikke-synlig eksponering betyder, at mindst 50 % af din annonce ikke var synlig i mindst ét sekund (hvis der er tale om en displayannonce) eller mindst to sekunder (hvis der er tale om en videoannonce). Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor mange gange din annonce blev vist på en placering, som brugerne ikke kunne se.
 • Fordeling mht. ikke-synlige eksp.: Denne metric angiver, hvor stor en procentdel af det samlede antal annonceeksponeringer der blev betragtet som ikke-synlige. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor ofte din annonce blev vist på en placering, som brugerne ikke kunne se.
 • Fordeling mht. ikke-målbare eksp.: Denne metric er den procentdel af det samlede antal eksponeringer, som der ikke kunne måles synlighed for. Dette betyder ikke nødvendigvis, at din annonce blev set, men blot at den blev vist på websites, i apps eller på enheder, som ikke kunne måles ved hjælp af Aktiv visning.
 • Synlig CTR: Den synlige klikrate (CTR, click-through rate) angiver, hvor ofte brugere har klikket på din annonce, efter at den er blevet synlig. Denne rate er lig med antallet af klik på din annonce divideret med det antal gange, annoncen har været synlig på et website eller i en app.
 • Gns. synlig CPM: Den gennemsnitlige pris pr. tusinde eksponeringer, eller gns. CPM (cost-per-thousand impressions), er det gennemsnitlige beløb, du er blevet debiteret for 1.000 synlige eksponeringer. Denne metric kan give dig større indsigt i prisen for dine eksponeringer, fordi den ikke inkluderer ikke-synlige eksponeringer.
 • Pris for målbare eksponeringer: Prisen for målbare eksponeringer er den samlede pris for alle de opnåede eksponeringer, der kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien. Ved hjælp af denne metric kan du finde ud af, hvor stor en del af dit forbrug der er blevet brugt på målbare eksponeringer.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false