Om rapporterings-metrics for visningsgrad og aktiv visning

Aktiv visning er en teknologi på YouTube og visse websites på Displaynetværket og i apps, der gør Google Ads i stand til at afgøre, om din annonce kan ses af potentielle kunder. Du kan bruge metrics for Aktiv i video- og Displaynetværk-kampagner til at finde ud af, hvor ofte din annonce vises på en position på en webside, på en enhed eller i en app, som brugerne kan se.

Hvad er en synlig annonce?

Metrics for Aktiv visning er blevet udviklet i overensstemmelse med branchestandarder for måling af onlineannoncers visningsgrad, som de er udviklet af Media Rating Council (MRC). Ifølge retningslinjerne fra MRC er dette standarden for måling af annoncers visningsgrad:

 • En displayannonce tælles som synlig, når mindst 50 % af dens areal vises på skærmen i mindst ét sekund. 
  • Bemærk! For store displayannoncer på mindst 242.500 pixels tælles annoncen som synlig, når mindst 30 % af dens areal er synligt i mindst 1 sekund.
 • En videoannonce tælles som synlig, når mindst 50 % af dens areal er synligt på skærmen i mindst 2 sekunder, mens videoen afspilles.

Måling af visningsgraden med Aktiv visning

De fleste annoncer, der vises på YouTube eller Google Displaynetværk (GDN), kan måles af teknologien i Aktiv visning. Når din annonce vises på en placering, der kan måles af Aktiv visning, registreres dens statistik for visningsgrad på din Google Ads-konto. Husk! Aktiv visning kan fortælle dig, når annoncer er synlige, men det kan ikke garantere, at brugeren ser på skærmen på det pågældende tidspunkt.

Hvis du vil se metrics for Aktiv visning for din kampagne, skal du føje de relevante Aktiv visning-kolonner til dine statistiktabeller. Klik på knappen Kolonner eller ikonet Kolonner over den tabel, du vil redigere, og vælg Rediger kolonner. Vælg derefter gruppen Synlighed i den nye Google Ads-oplevelse eller Effektivitet (Aktiv visning) i den tidligere Google Ads-oplevelse for at tilføje disse kolonner.

Mere om brug af kolonner til at finde bestemte effektivitetsdata

Hvis du lige er begyndt at bruge Aktiv visning til at få indsigt i dine annoncers synlighed, er her nogle metrics, der er vigtige at forstå:

 • Visningsgrad – denne metric viser dig, hvor ofte dine annoncer både var målbare for Aktiv visning og synlige for brugerne.
 • Målbarhedsgrad – denne metric viser dig, hvor ofte dine annoncer var målbare for Aktiv visning.

Du kan læse mere udførlige beskrivelser af disse metrics nedenfor.

Om metrics for Aktiv visning

Disse metrics er tilgængelige for video- og displaykampagner:

 • Målbare eksp. – der tælles en eksponering, hver gang din annonce vises. Målbare eksponeringer angiver, hvor mange gange din annonce er blevet vist på steder på websites eller i apps, som kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien. Ikke alle eksponeringer kan måles af Aktiv visning, da visse faktorer kan forhindre, at der bliver registreret data. Denne metric kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, der måles af Aktiv visning.
 • Synlige eksp. – denne metric viser dig, hvor mange gange din annonces eksponeringer blev betragtet som synlige. En annonce anses for at være synlig, hvis mindst 50 % af den er synlig i mindst ét sekund for displayannoncer eller mindst to sekunder for videoannoncer.  Denne metric kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, hvor brugerne kunne se den.
 • Visningsgrad – dette er visningsgraden for din annonce. Det er den procentdel af tiden, hvor din annonce er blevet vist på websites eller i apps med Aktiv visning aktiveret, og den var synlig. Denne procentsats er et estimat af, hvor mange af dine målbare eksponeringer der rent faktisk var synlige for potentielle kunder.
 • Målbarhedsgrad – antallet af målbare eksponeringer i forhold til det samlede antal eksponeringer er den procentdel af det samlede antal eksponeringer, der er blevet målt af Aktiv visning. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. Denne metric kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor ofte din annonce er blevet vist på steder, hvor den kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien.
 • Fordeling mht. synlige eksp. – denne distributions-metric viser dig, hvor stor en procentdel af det samlede antal eksponeringer der var synlige. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. Bemærk: Dette er ikke din annonces visningsgrad. For nogle eksponeringer kan visningsgraden ikke bestemmes, og disse kaldes ikke-målbare eksponeringer. Aktiv visning – synlige eksp./målbare eks. viser din annonces visningsgrad.
 • Ikke-målbare eksp. – en ikke-målbar eksponering betyder, at din annonce blev vist på websites, i apps eller på enheder, hvor der ikke kunne indsamles synlighedsoplysninger til Aktiv visning. Dette betyder ikke nødvendigvis, at din annonce blev set, men blot at den blev vist på websites, i apps eller på enheder, som ikke kunne måles ved hjælp af Aktiv visning.
 • Ikke-synlige eksp. – en ikke-synlig eksponering betyder, at mindst 50 % af din annonce ikke var synlig i mindst ét sekund for displayannoncer eller mindst to sekunder for videoannoncer. Denne metric kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor mange gange din annonce blev vist på en placering, som brugerne ikke kunne se. 
 • Fordeling mht. ikke-synlige eksp. – denne distributions-metric angiver, hvor stor en procentdel af det samlede antal annonceeksponeringer der blev betragtet som ikke-synlige. Det samlede antal eksponeringer omfatter både målbare og ikke-målbare eksponeringer. Denne metric kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor ofte din annonce blev vist på en placering, som brugerne ikke kunne se. 
 • Fordeling mht. ikke-målbare eksp. – denne distributions-metric er den procentdel af det samlede antal eksponeringer, som der ikke kunne måles synlighed for. Dette betyder ikke nødvendigvis, at din annonce blev set, men blot at den blev vist på websites, i apps eller på enheder, som ikke kunne måles ved hjælp af Aktiv visning.
 • Synlig CTR – den synlige klikrate (CTR) angiver, hvor ofte brugere klikker på din annonce, efter at den er blevet synlig. Denne rate er lig med antallet af klik på din annonce divideret med det antal gange, annoncen har været synlig på et website eller i en app.
 • Gns. synlig CPM – den gennemsnitlige pris pr. tusinde eksponeringer, eller gns. CPM, rapporterer det gennemsnitlige beløb, du har betalt for 1.000 synlige eksponeringer af din annonce. Denne metric kan give dig større indsigt i prisen for dine eksponeringer, fordi den ikke inkluderer ikke-synlige eksponeringer.
 • Pris på målbare eksponeringer – prisen på målbare eksponeringer er den samlede pris for alle de eksponeringer, du har opnået, som kunne måles ved hjælp af Aktiv visning-teknologien. Dette kan hjælpe dig med at finde ud af, hvor stor en del af dit forbrug der er blevet brugt på målbare eksponeringer.

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet