Chytré obsahové kampaně

Přinášíme vám novou obsahovou kampaň. Ta nyní spojuje flexibilitu standardních obsahových kampaní s automatizací chytrých obsahových kampaní v jeden funkční celek. Kromě stávajících výhod chytrých obsahových kampaní si nyní můžete vybrat úroveň automatizace, kterou preferujete při nabízení cen, u kreativ a u publik. Pokud chcete mít přístup k novým funkcím a ovládacím prvkům, vyberte v Google Ads možnost Standardní obsahová kampaň. Další informace o změnách v obsahových kampaních

Chytré obsahové kampaně umožňují jednoduše a chytře spravovat komplexní prostředí obsahové reklamy. Můžete díky nim snadno rozšířit okruh zákazníků a získat nové konverze. Chytré obsahové kampaně mohou reklamy v Obsahové síti Google zobrazovat prakticky ve všech formátech. Zákazníky dokážou oslovit ve všech fázích nákupního cyklu, ať už jen projevili zájem, nebo se chystají nakupovat.

Chytré obsahové kampaně kombinují v rámci Obsahové sítě tři optimalizační technologie, díky nimž je cílení, nabízení cen a vytváření reklam snazší a není třeba odhadovat tolik parametrů:

 • Automatické nabízení cen: Chytré obsahové kampaně optimalizují nastavování nabídek na základě cílové CPA a podle pravděpodobnosti konverze v jednotlivých aukcích reklam tak, aby to pro vás bylo co nejvýhodnější.
 • Automatické cílení: Cílení je v průběhu kampaně optimalizováno. To znamená, že se vaše reklamy zobrazují stále častěji tam, kde mají největší úspěch. Je-li to možné, přiřazují chytré obsahové kampaně pomocí dynamického hledání zákazníků k vašemu zdroji dat ty uživatele, u nichž je konverze nejpravděpodobnější.
 • Automatické vytváření reklam: Stanovíte základní prvky (například nadpisy, popisy, loga a obrázky), a reklamy se z nich budou vytvářet automaticky a responzivně se přizpůsobovat reklamnímu prostoru kdekoli v Obsahové síti.

Tento článek obsahuje obecné informace o chytrých obsahových kampaních. Pokud je chcete začít používat, přejděte rovnou k článku Vytvoření a správa chytrých obsahových kampaní. Nyní máte možnost používat chytré obsahové kampaně s platbami za konverze. Další informace najdete zde.

Výhody

Za pár minut máte kampaně se skvělými výsledky. Zadejte základní prvky reklamy (například nadpisy, obrázky a loga) a my vám vyhledáme co nejvíce zákazníků podle vašeho rozpočtu a nabídky ceny za akvizici (CPA).

Chytřejší neznamená složitější. Chytré obsahové kampaně se automaticky optimalizují v řádu dnů. Kampaň sama zvolí takovou kombinaci podkladů, aby přinášela co nejlepší výsledky. Můžete tak určit, které nadpisy, popisy, obrázky a loga vám zajistí nejlepší výkon.

Najděte nejdůležitější zákazníky. Oslovte zákazníky, u nichž je konverze nejpravděpodobnější. Získejte za nastavenou nabídku co nejvíce konverzí. Chytré obsahové kampaně optimalizují výkon automatickým nabízením cen a cílením (včetně remarketingu). Navíc používají dynamické hledání zákazníků, které porovnává uživatelské profily s vaším zdrojem dat o produktech a službách.

Příklady použití

Chytré obsahové kampaně pro vás mohou být vhodné v těchto případech:

 • Chcete získat více zákazníků, než byste dokázali kampaněmi cílenými ručně.
 • Používáte měření konverzí a splňujete požadavky na způsobilost týkající se konverzí.
 • U inzerce v Obsahové síti používáte pouze remarketing, nyní byste však rádi zákazníky oslovili v ranějších fázích nákupu.
 • S inzercí v Obsahové síti začínáte a potřebujete rychle kampaň se skvělými výsledky.

Chytré kampaně vám přinesou:

 • daleko jednodušší vytváření kampaně,
 • jednodušší rozhraní správy reklam,
 • nový efektivnější způsob měření dosažených úspěchů.

Naopak díky nim ztratíte:

 • možnost používat ruční strategie nabídek,
 • různá nastavení (například způsob zobrazování nebo zařízení),
 • kampaně pouze pro počítače nebo pouze pro mobilní zařízení,
 • ručně nastavené cílení,
 • možnost vytvářet všechny reklamy ručně,
 • možnost změnit chytrou kampaň na jiný typ kampaně v Obsahové síti.

Jak funguje automatické nabízení cen

Chytré obsahové kampaně se pomocí cílové CPA, maximalizace konverzí a cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) zaměřují na konverze. Když údaje o výkonu naznačují, že pravděpodobnost zisku konverzí je nejvyšší, začnou chytré kampaně ceny nabízet agresivněji. Pokud se pravděpodobnost konverze zdá být naopak malá, nabídky zase výrazně sníží. Po nezbytném období na učení by se kampaň měla optimalizovat, a to buď do dvou týdnů, nebo po vygenerování 50 konverzí (podle toho, co nastane jako první).

Platby za konverze

V chytré obsahové kampani s nabídkou cílové CPA mohou způsobilí uchazeči zvolit, že chtějí namísto za kliknutí platit za konverze. Při nastavování kampaně přejděte do části Nabídky, najděte část označenou „Platit za“ a z rozbalovací nabídky vyberte položku Konverze. Další informace o platbách za konverze

Jak funguje automatické cílení

Automatické kampaně využívají k agresivnímu získávání konverzí údaje o výkonu, abyste lépe oslovili komerčně nejzajímavější zákazníky. Chytré obsahové kampaně kombinují dvě metody cílení: automatický remarketing cílený na předchozí návštěvníky vašeho webu a automatické cílení, které zákazníky dokáže skvěle zachytit ve střední části konverzního trychtýře (daleko předtím, než přejdou k nákupu).

Řekněme například, že prodáváte perlivou vodu. Obvykle by vás nejspíš ani nenapadlo použít při cílení kampaně na perlivou vodu klíčové slovo „kancelářské potřeby“. Pokud však mezi tímto klíčovým slovem a prodeji perlivé vody existuje významná souvislost, automatické cílení vám díky ní získává zakázky. To je však jen jeden příklad klíčového slova a chytré obsahové kampaně dokážou takovýchto klíčových slov najít celou řadu. Díky umělé inteligenci a údajům z prohlížečů mohou cílit na signály, na které byste sami nepřišli.

Pokud již remarketing používáte u jiných kampaní, nic se neděje. Chytré obsahové kampaně jim obvykle zákazníky nepřebírají (pokud se je nerozhodnete kombinovat). Cílíte-li více kampaněmi na stejné publikum, vždy použijeme tu nejvhodnější reklamu.

Další informace o automatickém cílení


Poznámky:
 • Chytré obsahové kampaně nejsou kompatibilní s cílením na publikum ani na seznam uživatelů.
 • I když je cílení v chytrých obsahových kampaních automatické, díky dalším ovládacím prvkům budete mít v Google Ads kontrolu nad tím, kde se budou vaše reklamy zobrazovat. Můžete vyloučit umístění na úrovni účtu a zabránit tak zobrazování reklam na konkrétních webech. Také můžete vyloučit kategorie webů a určit vyloučená témataklíčová slova.

Dynamické hledání zákazníků

Dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků je jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost dynamického remarketingu založeného na zdrojích dat, oslovit nové uživatele a nabídnout jim nejoblíbenější produkty. Na rozdíl od dynamického remarketingu, který je zaměřen na co nejvyšší zhodnocení vašich stávajících zákazníků, se pro vás dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků snaží získat nové uživatele. Proto je vhodnější metodou, pokud s inzercí začínáte nebo cílíte na publikum, které nemáte obsaženo ve vlastních datech (včetně remarketingových seznamů).

Princip

Dynamické vyhledávání zákazníků pomocí strojového učení předpovídá, které položky zdroje potenciální kupující hledají. Na základě údajů o dřívějším výkonu zdroje dat a chování uživatelů pak usoudí, u kterých nových uživatelů je nejvyšší pravděpodobnost, že si položky z vašeho zdroje koupí. Jakmile systém zjistí statisticky významné vztahy mezi položkami zdroje a záměrem uživatele, zkombinuje tento možný záměr s dostupnými demografickými údaji, jako je věk a pohlaví, aby pro záměr uživatele našel ve zdroji dat příslušný produkt. Produkty ve zdroji jsou hodnoceny a vybírány na základě výkonu, relevance a dalších faktorů, aby se určilo, které z nich mají největší šanci na konverzi.

U kampaní s dynamickým vyhledáváním potenciálních zákazníků doporučujeme chytré obsahové kampaně, protože mohou uživatele z dynamického remarketingu snadno kombinovat s vyhledáváním uživatelů a účinně tak nastavit celý konverzní trychtýř.

Příklad

Představte si, že provozujete hotel v Praze a zákazník tam chce jet na dovolenou. Na internetu si o Praze vyhledá různé informace, například o kulturních zajímavostech, restauracích, hotelech či letenkách. Vzhledem k tomu, že jste aktivovali dynamické hledání zákazníků, každá nová relevantní informace o uživateli, která naznačí jeho záměr cestovat do Prahy, pomáhá systémům Googlu poznat, že zobrazení vašich pražských hotelů tomuto zákazníkovi povede s větší pravděpodobností k relevantní a užitečné reklamě, a tím i ke konverzi.

Jak funguje vytváření reklam a optimalizace

Vezměme si tento příklad: rádi byste spustili kampaň, ale nevíte, jaké obrázky nebo text v reklamách použít. Rozhodnete se tedy zadat podklady (nadpisy, popisné řádky, obrázky a loga) a spustit je v chytré kampani. Toto bude následovat.

 1. Systém jednotlivé podklady zkombinuje do reklam, které budou automaticky měnit velikost podle standardních velikostí a typů reklam. Na každé zobrazení se automaticky vybere nejlepší kombinace.
 2. Vaše reklamy se budou cíleně zobrazovat lidem, kteří procházejí některý z milionů webů v Obsahové síti.
 3. Až reklamy získají dostatečné množství údajů, obdržíte přehledy výkonu.
 4. Zjistíte, jak dosáhnout nejlepších výsledků a čeho se vyvarovat a jak kampaň upravit, aby využívala nejefektivnější obrázky a texty.
 5. Ušetříte čas a současně budete profitovat z toho, jak systém dokáže vaši kampaň optimalizovat.

Jak budou moje reklamy vypadat?

Chytré obsahové kampaně zobrazují responzivní reklamy v Obsahové síti. Responzivní obsahové reklamy se stanou výchozím typem reklam v Obsahové síti namísto responzivních reklam. Lze je použít i v chytrých obsahových kampaních. Vzhled svých reklam a dojem z nich můžete určovat nahráváním různých podkladů, například nadpisu, loga, popisu a obrázků. Google tyto podklady využije při vykreslování reklam a optimalizuje je tak, aby se zlepšil jejich výkon v celé Obsahové síti. Díky přizpůsobitelnosti responzivních obsahových reklam můžete rozšířit svůj zásah a zlepšit výkon, aniž byste museli vytvářet desítky reklam kombinující všechny možné typy a velikosti.

Pokud chcete responzivní reklamy využít k remarketingu konkrétních produktů nedávným návštěvníkům webu, připojte k chytré kampani zdroj dat. Reklamy mohou zobrazovat obrázky produktů a vaše marketingové sdělení. Zdroj můžete připojit na stránce Nastavení nebo během vytváření kampaně v části Nastavení dynamických reklam.

Není možné zobrazit náhled tisícovek možných kombinací vašich reklam v chytré obsahové kampani. Pokud vložíte obrázky a loga s odpovídajícími poměry stran, získáte skvěle vypadající reklamy. Protože budou s weby majitelů stránek stylově sladěny jako nativní reklamy, nabídnou vám dopad, který vám standardní reklamy nezajistí.

Jak fungují údaje o výkonu

Jak bude kampaň nabírat na obrátkách, budete chtít vidět výsledky a spravovat podklady. Ukázkové reklamy i údaje o výkonu najdete v přehledu podkladů chytré obsahové kampaně.

 • Ukázky reklam: Chcete-li se podívat na další ukázky velikostí, v nichž se vaše reklamy zobrazují, klikněte na možnost Zobrazit další velikosti.
 • Údaje o výkonu: V tabulce se můžete podívat na údaje k jednotlivým podkladům (například jak Google ohodnotil výkon podkladu na základě schopnosti generovat konverze).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false