Всичко за интелигентните кампании в дисплейната мрежа

Обединяваме гъвкавостта на стандартните кампании в дисплейната мрежа и автоматизацията на интелигентните такива в една кампания в дисплейната мрежа. В допълнение към съществуващите предимства на интелигентните кампании в дисплейната мрежа вече имате възможността да избирате предпочитаното ниво на автоматизация при офериране, създаване на рекламни послания и аудитории. Ако искате да имате достъп до новите функции и контроли, изберете „Стандартна кампания в дисплейната мрежа“ в Google Ads. Научете повече за промените в кампаниите в дисплейната мрежа

Интелигентните кампании в дисплейната мрежа предлагат просто и интелигентно решение за управление на сложните променливи на дисплейното рекламиране и може да бъдат най-лесният начин да разширите клиентската си база и да спечелите нови реализации. Използвайте интелигентна кампания в дисплейната мрежа за показване на реклами в почти всички формати в Google Дисплейна мрежа, като достигате до хора във всички етапи от цикъла на покупка – от хора, демонстрирали интерес, до клиенти, които са готови да купуват.

Интелигентните кампании в Google Дисплейна мрежа съчетават 3 технологии за оптимизиране, за да се избегнат усилията и догадките при насочването, оферирането и създаването на реклами:

 • Автоматично офериране. Използвайки целева CPA като основа, интелигентните кампании в дисплейната мрежа оптимизират, за да настроят офертите Ви според вероятността от реализация във всеки рекламен търг, като се стремят да Ви осигурят най-добрата възможна стойност.
 • Автоматично насочване. Насочването се оптимизира в хода на кампанията Ви, което означава, че рекламите Ви се показват все повече там, където ще Ви осигурят най-много бизнес. Където е приложимо, интелигентните кампании в дисплейната мрежа използват динамично търсене на вероятни клиенти, за да намират съответствие на емисията Ви с потребителите, които е най-вероятно да осъществят реализация.
 • Автоматично създаване на реклами. Рекламите се генерират автоматично от съставните елементи, които предоставите, като например заглавия, описания, логотипи и изображения. Те адаптивно се вместват в почти всички рекламни пространства в дисплейната мрежа.

В тази статия ще намерите общ преглед на интелигентните кампании в дисплейната мрежа. За да започнете, преминете към Създаване и управление на интелигентни кампании в дисплейната мрежа. Вече имаме опция за използване на интелигентни кампании в дисплейната мрежа с „Плащане за реализации“. Прочетете повече тук.

Предимства

Най-ефективната кампания за броени минути. Вие посочвате съставните елементи на рекламите си – например заглавия, изображения и логотипи – а ние ще намерим за Вас максималния възможен брой клиенти в рамките на контролираната от Вас оферта за CPA и бюджет.

По-интелигентна, не по-усилена работа. Интелигентните кампании в дисплейната мрежа оптимизират автоматично в рамките на дни. Кампанията Ви избира автоматично най-добрата комбинация от активи, за да Ви осигури най-висока ефективност. По този начин можете да разберете кои от заглавията, описанията, изображенията и логотипите Ви са с най-висока ефективност.

Намерете хората, които са най-важни. Достигайте до хората, които е най-вероятно да осъществят реализации, и получавайте възможно най-много реализации при зададената от Вас оферта. Интелигентните кампании в дисплейната мрежа оптимизират ефективността Ви посредством автоматично офериране и насочване, включително ремаркетинг. Подобрени са чрез динамично търсене на вероятни клиенти, което свързва потребителските профили с емисията Ви за продукти или услуги.

Кога да се използва

Интелигентните кампании може да са добър избор за Вас, ако:

 • Искате да привлечете допълнителни клиенти извън кампаниите, които използват ръчно насочване.
 • Използвате проследяване на реализациите и отговаряте на условията на базата на получените реализации.
 • Ограничили сте рекламирането си в дисплейната мрежа до ремаркетинг, но вече искате да достигате до хората по-рано в процеса на покупка
 • Начинаещи сте в рекламирането в дисплейната мрежа и искате бърза, високоефективна кампания

Какво печелите с интелигентната кампания:

 • Много по-прост процес на създаване на кампаниите
 • Лесен за работа интерфейс за управление на рекламите
 • Нов, рационализиран начин за проследяване на прогреса

Какво оставяте зад себе си:

 • Стратегии за ръчно офериране
 • Настройки, като например начин на показване или устройство
 • Кампании само за настолни компютри или само за мобилни устройства
 • Ръчно насочване
 • Ръчно създаване на всички реклами
 • Възможност да преобразувате интелигентната си кампания в друг вид кампания в дисплейната мрежа

Начин на работа на автоматичното офериране

Интелигентните кампании в дисплейната мрежа използват „Целева СРА“, „Постигане на максимален брой реализации“ и „Целева ROAS“, като наблягат на реализациите. Интелигентната Ви кампания оптимизира за максимално агресивно офериране, когато данните за ефективността предполагат най-голяма вероятност от реализации, и оферира значително по-малко, когато данните предполагат ниска вероятност от реализации. След необходимия период на обучение кампанията Ви трябва да започне да оптимизира в рамките на две седмици или след като генерира около 50 реализации в зависимост от това, кое от двете настъпи първо.

Плащане за реализации

Когато използват интелигентни кампании в дисплейната мрежа с офериране за целева CPA, отговарящите на условията кандидати могат да изберат да плащат за реализации, а не за кликвания. Когато настройвате кампанията си, отворете раздела „Офериране“. Потърсете заглавката „Плащане за“ и от падащото меню изберете „Реализации“. Научете повече за „Плащане за реализации“.

Как функционира автоматичното насочване

За да Ви помогнат да достигате до хората, които са най-важни за бизнеса Ви, автоматичните кампании използват данни за ефективността за настойчиво търсене на реализации. Интелигентните кампании в дисплейната мрежа комбинират два начина на насочване: автоматичен ремаркетинг за хора, които са посетили уебсайта Ви, и автоматично насочване, отличаващо се с това, че привлича вероятни клиенти, тоест много по-рано в процеса на покупка.

Да предположим например, че продавате газирана вода. Възможно е да не сте се сетили да включите „офис консумативи“ като ключова дума за насочване на кампанията Ви за газирана вода. Но ако съществува силна връзка между „офис консумативи“ и продажбите на газирана вода, автоматичното насочване ще работи, за да Ви осигури продажби с това насочване. Това е пример само за една ключова дума. Интелигентните кампании в дисплейната мрежа могат да откриват много такива ключови думи, като използват машинна интелигентност и данните на браузъра за насочването на сигнали, които иначе не бихте очаквали.

Не се притеснявайте, ако други Ваши кампании вече използват ремаркетинг – интелигентната кампания в дисплейната мрежа обикновено не отклонява клиентите от тях, освен ако не решите да ги комбинирате. Когато имате няколко кампании, които показват реклами на една и съща аудитория, ние винаги ще използваме онази реклама, която е най-подходяща.

Научете повече за автоматичното насочване.


Забележки:
 • Интелигентните кампании в дисплейната мрежа не са съвместими с насочването по аудитория или списък с потребители.
 • Независимо че насочването в интелигентните кампании в дисплейната мрежа е автоматизирано, Google Ads предлага допълнителни механизми за контрол, с които да Ви помогне да управлявате къде да се показват рекламите Ви. Можете да създавате изключвания на разположения на ниво профил, за да предотвратите показването на рекламите си на конкретни сайтове. Можете също да създадете изключвания на категории сайтове и теми, както и изключвания на ключови думи.

Всичко за динамичното търсене на вероятни клиенти

Динамичното търсене на вероятни клиенти е начин да разширите влиянието на динамичния си ремаркетинг въз основа на емисии, за да достигнете до нови потребители с високоефективните си продукти. За разлика от динамичния ремаркетинг, който цели да извлече максимална стойност от съществуващите Ви клиенти, динамичното търсене на вероятни клиенти се използва за придобиване на нови потребители. Тази разлика превръща динамичното търсене на вероятни клиенти в предпочитания метод, ако сте нов рекламодател или ако насочвате по аудитория, която се различава от данните Ви от първи страни (включително списъците Ви за ремаркетинг).

Начин на работа

Динамичното търсене на вероятни клиенти използва машинно обучение, за да предвиди кои елементи в емисията търсят вероятните купувачи. Като използва ефективността на емисията за минали периоди, динамичното търсене на вероятни клиенти предвижда кои нови потребители е най-вероятно да имат висока ефективност за елементите в емисията Ви. След като системата намери статистически значими връзки между елементите в емисията и намеренията на потребителите, съчетава възможните намерения с информация въз основа на демографски данни, като възраст и пол, за да свърже намеренията на потребителите с подходящ продукт в емисията Ви. Продуктите в емисията Ви се оценяват и избират въз основа на фактори като ефективност, уместност и други, за да се определи кои от тях е най-вероятно да доведат до реализации.

Интелигентните кампании в дисплейната мрежа се препоръчват за кампании с динамично търсене на вероятни клиенти, тъй като могат лесно да комбинират потребители от динамичния ремаркетинг с такива от търсенето на вероятни клиенти и за ефективна настройка на цялата фуния.

Пример

Представете си, че сте доставчик на хотелски услуги и клиент иска да отиде на ваканция в Париж. Клиентът проучва разнообразни теми за Париж, като културни забележителности, ресторанти, хотели и самолетни полети. Тъй като сте активирали динамичното търсене на вероятни клиенти, всяка нова информация от пътя на клиента, която показва намерението му да посети Париж, помага на системите на Google да разберат, че ако покажат хотелите Ви в Париж на този клиент, има по-голяма вероятност това да доведе до уместна, оказваща помощ реклама, от която потребителят е по-вероятно да извърши реализация.

Как функционират създаването на реклами и оптимизирането

Да приемем, че искате да стартирате кампания, но не знаете какви изображения и текст да използвате в рекламите си. Решавате да въведете активите си (заглавия, описателни редове, изображения и логотипи) и ги показвате в интелигентна кампания. Какво следва:

 1. Системата комбинира отделните активи в реклами, които автоматично се преоразмеряват, за да се вместят във всеки стандартен размер или тип реклама, като автоматично се избира най-добрата комбинация за всяка импресия
 2. Рекламите Ви се показват по целенасочени начини на хората, които преглеждат един от милионите уебсайтове в дисплейната мрежа
 3. След като активите натрупат достатъчно данни, Вие ще получите отчети за степента на тяхната ефективност
 4. Научавате кое е най-резултатно за Вас и кое не носи резултати, и можете да коригирате кампанията си за използването на най-ефективните изображения и текст
 5. Спестявате време, докато се възползвате от възможностите на системата за оптимизиране на кампанията Ви

Как изглеждат моите реклами?

Интелигентните кампании в дисплейната мрежа показват адаптивни дисплейни реклами. Адаптивните дисплейни реклами ще заменят адаптивните реклами като тип реклама по подразбиране за дисплейната мрежа. Могат да се използват и в интелигентни кампании в дисплейната мрежа. Можете да контролирате оформлението и настроението им, като качвате такива активи, като заглавие, лого, описание и изображения. Google ще използва активите Ви за създаването на реклами и ще ги оптимизира, за да подобри ефективността на рекламите в дисплейната мрежа. Адаптивността на адаптивните дисплейни реклами Ви дава възможност да разширите обхвата си и да подобрите ефективността, без да създавате десетки реклами във всички комбинации от рекламни типове и размери.

За да използвате адаптивни реклами за ремаркетинг на конкретни продукти за хора, които наскоро са ги видели на уебсайта Ви, добавете емисия към интелигентната си кампания. Рекламите Ви може да показват изображения на продуктите, придружени от маркетингов текст. Емисията може да бъде добавена от страницата „Настройки“ или в „Настройки на динамичните реклами“ при самото създаване на кампанията.

С интелигентна кампания в дисплейната мрежа не е възможно да се визуализират хилядите възможни комбинации, които биха могли да съставляват рекламите Ви. Рекламите Ви ще изглеждат чудесно, веднага щом добавите изображения и логотипи, които отговарят на спецификациите за съотношение. Те също така ще могат да се съчетаят с уебсайтове на издатели като естествени реклами, като Ви осигурят въздействие, което стандартните реклами може би не могат.

Как функционират данните за ефективността

С разгръщането на кампанията ще искате да виждате резултатите и да управлявате активите си. Отчетът на активите за интелигентни кампании в дисплейната мрежа включва примерни реклами и данни за ефективността:

 • Примерни реклами. Кликнете върху Преглед на още размери, за да видите още примери за размери, в които се показват рекламите Ви.
 • Данни за ефективността. Използвайте таблицата си, за да разгледате данните за всеки актив, включително начина, по който Google е оценила ефективността на този актив въз основа на способността му да доведе до реализации.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false