Giới thiệu về Quảng cáo tìm kiếm động, Thứ hạng quảng cáo và hiệu quả hoạt động

Quảng cáo tìm kiếm động khác với quảng cáo dựa trên từ khóa chuẩn ở cách nhắm mục tiêu quảng cáo cho các lượt tìm kiếm. Nếu bạn sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động, hiệu quả hoạt động của quảng cáo từ khóa và mức độ kiểm soát tài khoản của bạn sẽ không thay đổi. Quảng cáo tìm kiếm động được xếp hạng theo cách tương tự với quảng cáo chuẩn.

Bài viết này giải thích cách xếp hạng Quảng cáo tìm kiếm động. Bài viết cũng cung cấp thông tin tổng quan về cách bạn có thể cải thiện nhóm quảng cáo bằng từ khóa phủ định, phần mở rộng quảng cáo, và thông tin chi tiết từ tab báo cáo.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn mới sử dụng Quảng cáo tìm kiếm động, hãy bắt đầu từ việc Tạo Quảng cáo tìm kiếm động.

Cách xếp hạng Quảng cáo tìm kiếm động

Khi tham gia phiên đấu giá, thứ hạng của quảng cáo tìm kiếm động được xác định theo cách giống với quảng cáo dựa trên từ khóa. Thứ hạng quảng cáo được tính bằng cách sử dụng số tiền giá thầu, chất lượng quảng cáo tại thời điểm đấu giá (bao gồm tỷ lệ nhấp (CTR) dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích), ngưỡng Thứ hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của một người (ví dụ: vị trí của người đó, thiết bị, thời gian tìm kiếm, tính chất của cụm từ tìm kiếm, các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm hiển thị trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính khác của người dùng), và tác động dự kiến ​​của các phần mở rộng và định dạng quảng cáo khác.

Lưu ý: Khi người dùng tìm kiếm đúng từ khóa bạn đã nhắm mục tiêu trong một chiến dịch khác, quảng cáo của bạn từ chiến dịch từ khóa có thể hiển thị thay cho Quảng cáo tìm kiếm động trong các trường hợp sau:

  • Khi hai quảng cáo thuộc về cùng một tài khoản Google Ads.
  • Khi hai quảng cáo thuộc về hai tài khoản khác nhau được liên kết với nhau. (Để liên kết nhiều tài khoản, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của bạn.)

Tuy nhiên, chúng tôi có thể hiển thị Quảng cáo tìm kiếm động thay vì quảng cáo dựa trên từ khóa của bạn khi cụm từ tìm kiếm của khách hàng là cụm từ đối sánh rộng hoặc đối sánh cụm từ đối với một trong các từ khóa, và khi quảng cáo tìm kiếm động của bạn có Thứ hạng quảng cáo cao hơn.

Điểm chất lượng

Điểm chất lượng trên thang điểm từ 1-10 cho mỗi từ khóa trong tài khoản của bạn là điểm ước tính về chất lượng của quảng cáo và trang đích do các từ khóa đó kích hoạt. Không có cách nào tương đương để xem Điểm chất lượng ước tính cho Mục tiêu quảng cáo động.

Khi quảng cáo tham gia phiên đấu giá, từ khóa riêng lẻ không phải là yếu tố quyết định thứ hạng của quảng cáo. Thay vào đó, chúng tôi xem xét hiệu quả hoạt động dự kiến của quảng cáo đối với lượt tìm kiếm của người dùng. Quá trình tính toán Thứ hạng quảng cáo cho chất lượng Quảng cáo tìm kiếm động diễn ra theo cách tương tự như các quảng cáo tìm kiếm khác. Thứ hạng quảng cáo được xác định dựa trên các yếu tố như tỷ lệ nhấp dự kiến, trải nghiệm trang đích, như đã nêu chi tiết tại đây.

Từ khóa phủ định

Giống như các nhóm quảng cáo truyền thống, bạn có thể sử dụng từ khóa phủ định để tránh hiển thị quảng cáo trên các lượt tìm kiếm không chuyển thành lượt bán hàng. Với Quảng cáo tìm kiếm động, bạn có thể kiểm soát mục tiêu quảng cáo động, mẫu quảng cáo, giá thầu và ngân sách. Bạn có thể thêm từ khóa phủ định từ Báo cáo từ khóa hoặc từ Báo cáo cụm từ tìm kiếm trong tab Mục tiêu quảng cáo động. Khi bạn xem xét Báo cáo cụm từ tìm kiếm, hãy chọn hộp bên cạnh cụm từ tìm kiếm mà bạn muốn loại trừ, rồi chọn Thêm vào dưới dạng từ khóa phủ định. Thao tác này sẽ tạo một từ khóa phủ định cho cụm từ tìm kiếm và bạn có thể thấy cụm từ tìm kiếm đó trong Báo cáo từ khóa.

Mục tiêu quảng cáo động trùng lặp

Đối với cụm từ tìm kiếm của người dùng từ cùng một tài khoản, nếu có hai mục tiêu quảng cáo động đủ điều kiện phân phát thì mục tiêu có phạm vi hẹp hơn sẽ phân phát. Ví dụ: nếu bạn đang nhắm mục tiêu một danh mục cụ thể cũng như mục tiêu URL_Equals, thì mục tiêu URL_Equals sẽ phân phát vì đó là mục tiêu có phạm vi hẹp hơn. Nếu mục tiêu URL_Equals không đủ điều kiện để phân phát (ví dụ: mục tiêu bị tạm dừng hoặc ngân sách chiến dịch đã hết), thì danh mục có thể bắt đầu phân phát trên URL đó.

Từ khóa và Mục tiêu quảng cáo động trùng lặp

Đối với một lượt tìm kiếm, nếu cả từ khóa và mục tiêu quảng cáo động đều đủ điều kiện để phân phát, thì từ khóa thường sẽ được ưu tiên phân phát nếu đó là từ khóa đối sánh chính xác. Nếu đó là từ khóa đối sánh cụm từ, từ khóa sửa đổi đối sánh rộng (BMM) hoặc từ khóa đối sánh rộng, thì hệ thống sẽ xem xét từ khóa và mục tiêu quảng cáo động để xem yếu tố nào dự kiến hoạt động hiệu quả hơn thì sẽ ưu tiên phân phát yếu tố đó. Trong trường hợp từ khóa đối sánh chính xác không đủ điều kiện để phân phát, ví dụ: chiến dịch có ngân sách giới hạn, thì mục tiêu quảng cáo động sẽ có thể phân phát thay cho từ khóa đối sánh chính xác. Hãy xem thêm về cách thứ hạng quảng cáo cao hơn có thể xác định quảng cáo sẽ phân phát trong bài viết này.

Phần mở rộng quảng cáo

Bạn có thể đưa bất kỳ phần mở rộng quảng cáo nào vào Quảng cáo tìm kiếm động để hiển thị cho khách hàng các thông tin khác về doanh nghiệp, chẳng hạn như các đường liên kết khác để đến trang web.

Báo cáo

Bạn có thể xem báo cáo “cụm từ tìm kiếm” để biết mọi người đã tìm những cụm từ nào khi họ nhấp vào quảng cáo, cũng như xem các dòng tiêu đề động và trang đích đã chọn cho các cụm từ tìm kiếm đó. Trong báo cáo này, bạn cũng có thể xem báo cáo trang đích để xem hiệu suất của các trang đích cụ thể. Ngoài ra, bạn có thể thấy tỷ lệ nhấp trung bình, chi phí mỗi lần nhấp và dữ liệu chuyển đổi cho quảng cáo của mình. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Tối ưu hóa Quảng cáo tìm kiếm độngdanh sách kiểm tra chi tiết để tối ưu hóa Quảng cáo tìm kiếm động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố