Om dynamiska sökannonser, annonsrankning och resultat

Dynamiska sökannonser skiljer sig från vanliga sökordsbaserade annonser när det gäller hur annonserna inriktas på sökningar. Om du använder dynamiska sökannonser påverkas inte resultatet av dina sökordsannonser och du har fortfarande lika mycket kontroll över ditt konto. Dynamiska sökannonser rankas på samma sätt som standardannonser.

I denna artikel beskriver vi hur dynamiska sökannonser rankas. Här kan du också läsa om hur du kan förbättra annonsgruppen med negativa sökord, annonstillägg och information från fliken Rapportering.

Innan du börjar

Om du inte har använt dynamiska sökannonser tidigare bör du börja med att läsa Skapa dynamiska sökannonser.

Så rankas dynamiska sökannonser

När du deltar i en auktion avgörs den dynamiska sökannonsens rankning på samma sätt som när det gäller sökordsbaserade annonser. Rankningen beräknas utifrån ditt bud, annonsens kvalitet vid auktionstillfället (inräknat förväntad klickfrekvens (CTR), annonsens relevans och upplevelse av målsidan), gränsvärdena för annonsrankning, sökningens sammanhang (till exempel personens plats, enhet, tidpunkt för sökning, söktermer, andra annonser och sökresultat på sidan samt andra användarsignaler och attribut) och förväntad effekt av tillägg och andra annonsformat.

Obs! När en person söker med exakt det sökord som du har inriktat dig på i en annan kampanj kan annonser från sökordskampanjen visas i stället för den dynamiska sökannonsen i följande fall:

  • när båda annonserna tillhör samma Google Ads-konto
  • när båda annonserna tillhör två olika konton som tillhör dig och är länkade. (Kontakta en kundtjänstmedarbetare om du vill länka flera konton.)

Den dynamiska sökannonsen kan dock visas i stället för den sökordsbaserade annonsen när en persons sökterm är en bred matchning eller frasmatchning av ett av sökorden och när den dynamiska sökannonsen har högre annonsrankning.

Kvalitetsresultat

Kvalitetsresultatet på 1–10 för varje sökord i ditt konto är en uppskattning av kvaliteten på annonserna och målsidorna de utlöser. Det finns inget motsvarande sätt att se uppskattat kvalitetsresultat för dynamiska annonsinriktningar.

När en annons deltar i en auktion påverkas inte annonsmaterialets rankning av det enskilda sökordet. I stället utgår vi från annonsens förväntade resultat i samband med användarens sökning. Beräkningen av annonsrankning för dynamiska sökannonser fungerar på samma sätt som för andra sökannonser: Annonsrankningen bestäms av faktorer som förväntad klickfrekvens och upplevelse av målsidan (läs mer här).

Negativa sökord

Precis som med vanliga annonsgrupper kan du använda negativa sökord för att förhindra att dina annonser visas vid sökningar som inte leder till försäljning. Med dynamiska sökannonser har du full kontroll över dynamiska annonsinriktningar, annonsmallar, bud och budgetar. Du kan lägga till negativa sökord från sökordsrapporten eller söktermsrapporten på fliken Dynamiska annonsinriktningar. Öppna söktermsrapporten, markera rutan vid sökfrågan du vill utesluta och välj Lägg till som negativt sökord. Då skapas ett negativt sökord för sökfrågan som du kan se i sökordsrapporten.

Överlappande dynamiska annonsinriktningar

Om det finns två dynamiska annonsinriktningar i samma konto som kan visa annonser vid en persons sökfråga används den snävaste inriktningen. Om du till exempel inriktar dig både på en specifik kategori och på inriktningen URL_Equals visas inriktningen URL_Equals eftersom den är snävast. Om inriktningen URL_Equals inte är kvalificerad att visas (till exempel om inriktningen har pausats eller kampanjbudgeten är förbrukad) kan det i stället börja visas annonser utifrån kategorin för den webbadressen.

Överlappande dynamiska annonsinriktningar och sökord

Om både sökord och dynamiska annonsinriktningar är kvalificerade att visas vid en sökning får sökordet vanligtvis företräde om det är exakt matchat. Om sökordet är frasmatchat, en modifierare av bred matchning eller ett brett matchat sökord ges företräde till det sökord eller den dynamiska annonsinriktning som förväntas ge bäst resultat. I situationer då det exakt matchade sökordet inte är kvalificerat att visas, till exempel när kampanjen begränsas av budget, kan den dynamiska annonsinriktningen visas i stället. I denna artikel kan du läsa mer om hur en högre annonsrankning kan påverka vilket annonsmaterial som visas.

Annonstillägg

Du kan kombinera dynamiska sökannonser med vilka som helst av dina annonstillägg och visa kunderna extra företagsinformation, till exempel fler webbplatslänkar.

Rapporter

I söktermsrapporten kan du se vilka söktermer människor använde när de klickade på din annons och se de dynamiska rubriker och målsidor som valdes för de söktermerna. Rapporten innehåller också en målsidesrapport med information om specifika målsidor. Du kan dessutom se genomsnittlig klickfrekvens, kostnad per klick och konverteringsdata för annonserna. Mer information finns i Optimera dynamiska sökannonser och i den detaljerade checklistan för optimering av dynamiska sökannonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt