Dynamické reklamy vo vyhľadávaní, hodnotenie reklamy a výkonnosť

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa líšia od štandardných reklám založených na kľúčových slovách tým, ako sú reklamy zacielené na vyhľadávania. Ak používate dynamické reklamy vo vyhľadávaní, výkonnosť vašich reklám s kľúčovými slovami sa nezmení a nezmení sa ani kontrola, ktorú máte nad svojím účtom. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú hodnotené rovnakým spôsobom ako štandardné reklamy.

V tomto článku sa dozviete, ako sú dynamické reklamy vo vyhľadávaní hodnotené. Ponúka tiež prehľad možností, ako zlepšiť kampaň pomocou vylučujúcich kľúčových slov, rozšírení reklamy a štatistík z karty prehľadov.

Skôr než začnete

Ak sú pre vás dynamické reklamy vo vyhľadávaní novinkou, prečítajte si najskôr článok Ako vytvoriť dynamické reklamy vo vyhľadávaní.

Ako sú dynamické reklamy vo vyhľadávaní hodnotené

Pri vstupe do aukcie sa hodnotenie (a teda poradie) dynamickej reklamy vo vyhľadávaní určuje rovnakým spôsobom, ako v prípade reklám využívajúcich kľúčové slová. Hodnotenie je založené na maximálnej ponuke ceny za kliknutie (CZK), ktorú ste zadali pre dynamické zacielenie reklamy, a meraní skóre kvality dynamickej reklamy vo vyhľadávaní v čase aukcie. Na výpočet skóre kvality sa používajú rovnaké výpočty ako pri iných reklamách vo vyhľadávaní.

Poznámka: Keď niekto vyhľadá presné kľúčové slovo, na ktoré ste zacielili v inej kampani, môže sa namiesto vašej dynamickej reklamy vo vyhľadávaní zobraziť vaša reklama z kampane s kľúčovými slovami. Stať sa to môže v týchto prípadoch:

  • Keď patria dve reklamy do rovnakého účtu Google Ads.
  • Keď patria dve reklamy do vašich dvoch rôznych účtov, ktoré sú prepojené. (Ak chcete prepojiť viaceré účty, kontaktujte svojho zástupcu služieb zákazníkom.) 

Ak však hľadaný výraz zákazníka predstavuje s jedným z vašich kľúčových slov iba voľnú alebo frázovú zhodu a ak má dynamická reklama vo vyhľadávaní vyššie hodnotenie reklamy, môžeme zobraziť namiesto reklamy založenej na kľúčovom slove dynamickú reklamu vo vyhľadávaní.

Vylučujúce kľúčové slová

Tak ako v prípade tradičných kampaní môžete použiť vylučujúce kľúčové slová a zabrániť tak tomu, aby sa reklamy zobrazovali vo vyhľadávaniach, ktoré neprinesú konverziu a nepovedú k predaju. V prípade dynamických reklám vo vyhľadávaní máte pod kontrolou dynamické zacielenie reklamy, šablóny reklám, cenové ponuky aj rozpočty.

Rozšírenia reklamy

Do dynamických reklám vo vyhľadávaní môžete zahrnúť ktorékoľvek z našich rozšírení reklamy a zobraziť tak zákazníkom dodatočné informácie o firme, napríklad ďalšie odkazy na stránky svojho webu.

Prehľady

Môžete si zobraziť prehľad hľadaných výrazov, ktoré ľudia vyhľadávali po kliknutí na vašu reklamu, ako aj dynamické nadpisy a vstupné stránky vybrané pri týchto hľadaných výrazoch. Máte tiež možnosť zobraziť prehľad kategórií a zistiť tak výkonnosť rôznych kategórií v rámci svojho webu. Okrem toho si môžete zobraziť priemernú mieru prekliknutia, cenu za kliknutie a údaje o konverziách pre svoje reklamy. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v článku Optimalizácia dynamických reklám vo vyhľadávaní a v podrobnom kontrolnom zozname na optimalizáciu dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?