Dynamické reklamy vo vyhľadávaní, hodnotenie reklamy a výkonnosť

Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sa líšia od štandardných reklám, ktoré využívajú kľúčové slová, v spôsobe zacielenia pri vyhľadávaniach. Ak používate dynamické reklamy vo vyhľadávaní, výkonnosť vašich reklám s kľúčovými slovami sa nezmení a nezmení sa ani miera kontroly, ktorú máte nad svojím účtom. Dynamické reklamy vo vyhľadávaní sú hodnotené rovnakým spôsobom ako štandardné reklamy.

V tomto článku sa dozviete, ako sú dynamické reklamy vo vyhľadávaní hodnotené. Nájdete v ňom aj prehľad, ako zlepšiť reklamnú skupinu pomocou vylučujúcich kľúčových slov, rozšírení reklamy a štatistík z karty prehľadov.

Skôr ako začnete

Ak sú pre vás dynamické reklamy vo vyhľadávaní novinkou, prečítajte si najskôr článok Vytváranie dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Ako sú dynamické reklamy vo vyhľadávaní hodnotené

Pri vstupe do aukcie sa hodnotenie dynamickej reklamy vo vyhľadávaní určuje rovnakým spôsobom ako v prípade reklám využívajúcich kľúčové slová. Vypočítava sa na základe sumy ponuky, kvality vašej reklamy v čase aukcie (vrátane očakávanej miery prekliknutí, relevancie reklamy a dojmu zo vstupnej stránky), minimálneho hodnotenia reklamy, kontextu vyhľadávania používateľa (napr. podľa polohy používateľa, jeho zariadenia, času vyhľadávania, typu hľadaných výrazov, ostatných reklám, výsledkov vyhľadávania zobrazených na stránke a ďalších signálov a atribútov používateľa) a tiež na základe predpokladaného vplyvu rozšírení a ostatných formátov reklamy.

Poznámka: Keď používateľ vyhľadáva presné kľúčové slovo, na ktoré ste zacielili v inej kampani, môže sa namiesto vašej dynamickej reklamy vo vyhľadávaní zobraziť vaša reklama z kampane s kľúčovými slovami. Stať sa to môže v týchto prípadoch:

  • Keď obe reklamy patria do rovnakého účtu Google Ads.
  • Keď patria dve reklamy do vašich dvoch rôznych účtov, ktoré sú prepojené. (Ak chcete prepojiť viaceré účty, kontaktujte svojho zástupcu služieb zákazníkom.)

Ak však v prípade hľadaného výrazu zákazníka ide iba o voľnú alebo frázovú zhodu s niektorým z vašich kľúčových slov a ak má dynamická reklama vo vyhľadávaní vyššie hodnotenie reklamy, namiesto reklamy založenej na kľúčovom slove môžeme zobraziť dynamickú reklamu vo vyhľadávaní.

Skóre kvality

Skóre kvality od jeden do desať, ktoré sa vo vašom účte zobrazuje pre každé kľúčové slovo, predstavuje odhad kvality vašich reklám a vstupných stránok zobrazených vďaka týmto kľúčovým slovám. Pre zacielenia dynamickej reklamy neexistuje žiadny ekvivalentný spôsob zobrazenia odhadovaného skóre kvality.

Pri vstupe reklamy do aukcie sa individuálne kľúčové slovo nepovažuje za faktor určujúci hodnotenie konkrétnej kreatívy. Namiesto toho posudzujeme očakávanú výkonnosť reklamy pri vyhľadávaní používateľa. Výpočet hodnotenia reklamy pre kvalitu dynamických reklám vo vyhľadávaní funguje úplne rovnako ako v prípade ostatných reklám vo vyhľadávaní. Hodnotenie reklamy určujú faktory ako predpokladaná miera prekliknutí či dojem zo vstupnej stránky, ako je to podrobnejšie uvedené tu.

Vylučujúce kľúčové slová

Pomocou vylučujúcich kľúčových slov sa podobne ako v prípade tradičných reklamných skupín môžete vyhnúť zobrazovaniu svojich reklám vo vyhľadávaniach, ktoré nevedú ku konverziám predaja. S dynamickými reklamami vo vyhľadávaní máte kontrolu nad zacieleniami dynamickej reklamy, šablónami reklám, ponukami a rozpočtami. Vylučujúce kľúčové slová môžete pridať z prehľadu kľúčových slov alebo z prehľadu hľadaných výrazov na karte Zacielenia dynamickej reklamy. Pri prezeraní prehľadu hľadaných výrazov začiarknite políčko vedľa hľadaného výrazu, ktorý chcete vylúčiť, a vyberte Pridať ako vylučujúce kľúčové slovo. Takto sa vytvorí vylučujúce kľúčové slovo pre hľadaný výraz, ktoré môžete vidieť v prehľade kľúčových slov.

Prekrývajúce sa zacielenia dynamickej reklamy

Ak v jednom účte existujú dve zacielenia dynamickej reklamy, ktoré sa môžu zobraziť po zadaní dopytu používateľa, použije sa najpresnejšie zacielenie. Ak napríklad zacieľujete na konkrétnu kategóriu a zároveň na zacielenie URL_Equals, zobrazí sa zacielenie URL_Equals, pretože je najpresnejšie. Ak zacielenie URL_Equals nie je vhodné na zobrazenie (napríklad pri pozastavení zacielenia alebo vyčerpaní rozpočtu kampane), môže sa na danej webovej adrese začať zobrazovať kategória.

Prekrývajúce sa zacielenia dynamickej reklamy a kľúčové slová

Ak existujú kľúčové slová a zacielenia dynamickej reklamy, ktoré sú vhodné na zobrazenie vo vyhľadávaní, zvyčajne má prioritu kľúčové slovo, ak ide o kľúčové slovo priradené presnou zhodou. Ak ide o kľúčové slovo priradené frázovou zhodou, MVZ alebo voľnou zhodou, bude mať prioritu kľúčové slovo alebo zacielenie dynamickej reklamy, o ktorom sa predpokladá, že dosiahne lepšiu výkonnosť. V prípadoch, keď kľúčové slovo priradené presnou zhodou nie je vhodné na zobrazenie, napríklad pri obmedzení kampane rozpočtom, sa namiesto neho zobrazí zacielenie dynamickej reklamy. Ďalšie informácie o tom, ako vyššie hodnotenie reklamy môže určovať, ktorá kreatíva sa zobrazuje, nájdete v tomto článku.

Rozšírenia reklamy

Do dynamických reklám vo vyhľadávaní môžete zahrnúť ktorékoľvek z našich rozšírení reklamy a zobraziť tak zákazníkom dodatočné informácie o firme, napríklad ďalšie odkazy na stránky svojho webu.

Prehľady

Môžete si zobraziť prehľad hľadaných výrazov, aby ste videli, ktoré výrazy ľudia vyhľadávali pri kliknutí na vašu reklamu, ako aj dynamické nadpisy a vstupné stránky vybrané pri týchto hľadaných výrazoch. V tomto prehľade si môžete pozrieť aj prehľad vstupných stránok, v ktorom zistíte, aká je výkonnosť konkrétnych vstupných stránok. Okrem toho si môžete pre svoje reklamy zobraziť priemernú mieru prekliknutí, cenu za kliknutie a údaje o konverziách. Viac sa dozviete v článku Optimalizácia dynamických reklámpodrobnom kontrolnom zozname na optimalizáciu dynamických reklám vo vyhľadávaní.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory