O dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu, rangu oglasa i izvedbi

Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu razlikuju se od standardnih oglasa na temelju ključnih riječi prema načinu na koji se oglasi ciljaju na pretraživanja. Ako upotrebljavate dinamične oglase za pretraživačku mrežu, izvedba oglasa utemeljenih na ključnim riječima neće se promijeniti, kao ni količina kontrole koju imate nad svojim računom. Dinamični oglasi za pretraživačku mrežu rangiraju se isto kao standardni oglasi.

U ovom članku objašnjava se kako se dinamični oglasi za pretraživačku mrežu rangiraju. Također vam daje pregled načina na koji možete poboljšati svoju grupu oglasa negativnim ključnim riječima, oglasnim proširenjima i uvidima na kartici za izvješćivanje.

Prije nego što započnete

Ako još niste upotrebljavali dinamične oglase za pretraživačku mrežu, krenite od članka Izrada dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu.

Način rangiranja dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu

Prilikom ulaska na dražbu rang dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu utvrđuje se na isti način kao i za oglase koji se temelje na ključnim riječima. Izračunava se pomoću iznosa licitacije, kvalitete oglasa tijekom dražbe (uključujući očekivanu stopu klikanja, relevantnost oglasa i doživljaj odredišne stranice), pragove za rang oglasa, kontekst korisničkog pretraživanja (na primjer lokaciju korisnika, uređaj, vrijeme pretraživanja, prirodu pojmova za pretraživanje, druge oglase i rezultate pretraživanja koji se prikazuju na stranici, kao i druge korisničke signale i atribute) i očekivani učinak proširenja i ostalih formata oglasa.

Napomena: kad korisnik potraži upravo ključnu riječ koju ste ciljali u drugoj kampanji, vaš oglas iz kampanje koja se temelji na ključnim riječima može se prikazati umjesto dinamičnog oglasa za pretraživačku mrežu u sljedećim slučajevima:

  • Kada dva oglasa pripadaju istom Google Ads računu.
  • Kad dva oglasa pripadaju dvama različitim vašim računima koji su povezani. (Da biste povezali više računa, kontaktirajte predstavnika korisničke službe.)

Međutim, možemo prikazati vaš dinamični oglas za pretraživačku mrežu umjesto oglasa temeljenog na ključnoj riječi kada korisnikov pojam za pretraživanje predstavlja široko podudaranje ili podudaranje fraze za jednu od vaših ključnih riječi i kad vaš dinamični oglas za pretraživačku mrežu ima viši rang oglasa.

Ocjena kvalitete

Ocjena kvalitete od 1 do 10 o kojoj se izvješćuje za svaku ključnu riječ na računu procjena je kvalitete oglasa i odredišnih stranica do kojih oglasi vode. Ne postoji ekvivalentan način za pregled procijenjene ocjene kvalitete za ciljeve dinamičnog oglasa.

Kada oglas uđe u dražbu, pojedinačna ključna riječ nije čimbenik u rangu oglasa, već se promatra očekivana izvedba oglasa u korisničkom pretraživanju. Izračunavanje ranga oglasa za kvalitetu dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu funkcionira na isti način kao i drugi oglasi za pretraživačku mrežu, rang oglasa određen je čimbenicima kao što su očekivana stopa klikanja, doživljaj odredišne stranice kako je ovdje navedeno

Negativne ključne riječi

Negativne ključne riječi možete koristiti, kao i kod tradicionalnih grupa oglasa, da biste izbjegli prikazivanje oglasa u pretraživanjima koja se ne pretvaraju u prodaju. Dinamičnim oglasima za pretraživačku mrežu upravljate ciljevima dinamičnih oglasa, predlošcima oglasa, licitacijama i proračunima. Negativne ključne riječi možete dodati iz izvješća o ključnim riječima ili iz izvješća o pojmovima za pretraživanje na kartici Ciljevi dinamičnog oglasa. Prilikom pregleda izvješća o pojmovima za pretraživanje označite okvir pokraj upita za pretraživanje koji želite izuzeti, a zatim odaberite Dodaj kao negativnu ključnu riječ. Tako će se za taj upit pretraživanja izraditi negativna ključna riječ koju možete vidjeti u izvješću o ključnim riječima.

Preklapanja ciljeva dinamičnih oglasa

Ako postoje dva cilja dinamičnih oglasa koji ispunjavaju uvjete za posluživanje nakon korisničkog upita s istog računa, poslužit će najuži cilj. Na primjer, ako ciljate određenu kategoriju, kao i ciljnu vrijednost URL_Equals, tada će se poslužiti ciljna vrijednost URL_Equals jer je najuža. Ako cilj URL_Equals ne ispunjava uvjete za posluživanje (na primjer cilj je pauziran ili je proračun kampanje potrošen), onda se kategorija može početi posluživati na tom URL-u.

Preklapanje ciljeva dinamičnih oglasa i ključnih riječi

Ako postoje ključne riječi i ciljevi dinamičnog oglasa koji ispunjavaju uvjete za posluživanje na pretraživačkoj mreži, ključna riječ obično ima prioritet ako je riječ o ključnoj riječi s točnim podudaranjem. Ako je ključna riječ fraza, BMM ili ključna riječ sa širokim podudaranjem, tada će prioritet imati bilo koja ključna riječ ili cilj dinamičnog oglasa za koji se predviđa da će imati bolju izvedbu. U slučajevima kada ključna riječ s točnim podudaranjem ne ispunjava uvjete za posluživanje, na primjer kada je kampanja ograničena proračunom, a cilj dinamičnog oglasa moći će posluživati umjesto toga. Pročitajte više o tome kako viši rang oglasa može odrediti koji se oglas poslužuje u ovom članku.

Oglasna proširenja

U dinamične oglase za pretraživačku mrežu možete uključiti bilo koje naše oglasno proširenje i tako korisnicima prikazivati dodatne podatke o tvrtki, primjerice više veza na stranice web-lokacije.

Izvješćivanje

Možete pregledati izvješće o pojmovima za pretraživanje da biste vidjeli izraze koje su korisnici pretraživali kad su kliknuli vaš oglas i vidjeti dinamične naslove i odredišne stranice odabrane za te pojmove za pretraživanje. U tom izvješću možete vidjeti izvješće o odredišnoj stranici da biste vidjeli koliko su određene odredišne stranice uspješne. Osim toga, možete vidjeti prosječnu stopu klikanja, cijenu po kliku i podatke o konverzijama za oglase. Više o tome potražite u članku Optimiziranje dinamičnih oglasa i u podrobnom kontrolnom popisu za optimizaciju dinamičnih oglasa za pretraživačku mrežu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem