Tungkol sa Mga Dynamic na Search Ad, Ad Rank at performance

Iba ang Mga Dynamic na Search Ad sa mga karaniwang ad na nakabatay sa keyword pagdating sa kung paano tina-target ang mga ad para sa mga paghahanap. Kung gumagamit ka ng Mga Dynamic na Search Ad, hindi magbabago ang performance ng iyong mga ad ng keyword o kung gaano ang kontrol na mayroon ka sa iyong account. Nira-rank sa parehong paraan ang Mga Dynamic na Search Ad at mga karaniwang ad.

Ipinapaliwanag sa artikulong ito kung paano nira-rank ang Mga Dynamic na Search Ad. Nagbibigay din ito sa iyo ng pangkalahatang-ideya tungkol sa kung paano mo mapapahusay ang iyong ad group gamit ang mga negatibong keyword, extension ng ad, at insight mula sa tab ng pag-uulat mo.

Bago ka magsimula

Kung bago sa iyo ang Mga Dynamic na Search Ad, magsimula sa Gumawa ng Mga Dynamic na Search Ad.

Paano nira-rank ang Mga Dynamic na Search Ad

Kapag pumapasok sa auction, natutukoy ang ranking ng isang dynamic na search ad sa parehong paraang ng sa mga ad na batay sa keyword. Kinakalkula ito gamit ang halaga ng iyong bid, ang kalidad ng ad mo sa panahon ng auction (kasama ang inaasahang click-through rate, kaugnayan ng ad, at karanasan sa landing page), ang mga limitasyon ng Ad Rank, ang konteksto ng paghahanap ng isang tao (halimbawa, ang lokasyon ng tao, device, oras ng paghahanap, katangian ng mga termino para sa paghahanap, ang iba pang ad at resulta ng paghahanap na lumabas sa page, at iba pang signal at attribute ng user), at ang inaasahang epekto ng mga extension at iba pang format ng ad.

Tandaan: Kapag naghahanap ang isang user ng eksaktong keyword na na-target mo sa isa pang campaign, puwedeng magpakita ang iyong ad mula sa campaign ng keyword mo sa halip na ang iyong dynamic na search ad, sa mga sumusunod na sitwasyon:

  • Kapag kabilang ang dalawang ad sa parehong Google Ads account.
  • Kapag kabilang ang dalawang ad sa iyong dalawang magkaibang account na naka-link. (Para mag-link ng maraming account, makipag-ugnayan ang iyong customer service representative.)

Gayunpaman, puwede naming ipakita ang iyong Dynamic na Search Ad sa halip na ang iyong ad na batay sa keyword kapag ang termino para sa paghahanap ng isang customer ay isang malawak na tugma o katugmang parirala sa isa sa iyong mga keyword at kapag mas mataas ang Ad Rank ng iyong dynamic na search ad.

Marka ng Kalidad

Ang 1-10 na Marka ng Kalidad na iniuulat para sa bawat keyword sa iyong account ay isang pagtatantya ng kalidad ng iyong mga ad at landing page na na-trigger ng mga ito. Walang katumbas na paraan para makita ang isang tinatantyang Marka ng Kalidad para sa Mga dynamic na target ng ad.

Kapag pumasok ang isang ad sa isang auction, hindi nagiging salik ang indibidwal na keyword sa ad rank ng creative, sa halip ay isinasaalang-alang namin ang inaasahang performance ng ad sa paghahanap ng user. Ang komputasyon ng Ad Rank para sa kalidad ng Mga Dynamic na Search Ad ay katulad mismo sa paraan ng komputasyon sa iba pang search ad, kung saan tinutukoy ang ad rank ayon sa mga salik tulad ng inaasahang click-through rate, karanasan sa landing page gaya ng nakadetalye rito.

Negatibong keyword

Puwede kang gumamit ng mga negatibong keyword, tulad sa mga tradisyonal na ad group, para maiwasan ang pagpapakita ng iyong mga ad sa mga paghahanap na hindi nako-convert sa mga benta. Sa Mga Dynamic na Search Ad, ikaw ang nagkokontrol ng mga dynamic na target ng ad, template ng ad, pag-bid, at badyet. Puwede kang magdagdag ng mga negatibo mula sa ulat sa Mga Keyword o mula sa ulat ng Mga Term para sa Paghahanap sa tab na Mga Dynamic na Target ng Ad. Kapag nagsusuri ng ulat sa Mga Term para sa Paghahanap, lagyan ng check ang kahon sa tabi ng query sa paghahanap na gusto mong ibukod, at pagkatapos ay piliin ang Magdagdag ng negatibong keyword. Gagawa ito ng negatibong keyword para sa query sa paghahanap na iyon na makikita mo sa ulat sa Mga Keyword.

Mga nag-o-overlap na Dynamic na target ng ad

Kung may dalawang dynamic na target ng ad na kwalipikadong maghatid sa query ng user mula sa parehong account, maghahatid ang pinakapartikular na target. Halimbawa, kung nagta-target ka ng partikular na kategorya pati na rin ng target na URL_Equals, maghahatid ang target na URL_Equals dahil ito ang pinakapartikular. Kung hindi kwalipikadong maghatid ang target na URL_Equals (halimbawa, na-pause ang target o naubos ang badyet ng campaign), posibleng magsimulang maghatid ang kategorya sa URL na iyon.

Mag Nag-o-overlap na Dynamic na target ng ad at keyword

Kung may mga keyword at dynamic na target ng ad na parehong kwalipikadong maghatid sa isang paghahanap, karaniwang bibigyang-priyoridad ang keyword kung isa itong eksaktong tugmang keyword. Kung ang keyword ay isang parirala, BMM, o malawak na tugmang keyword, bibigyang-priyoridad ang keyword o dynamic na target ng ad na hinulaang mas mahusay ang performance. Sa mga sitwasyon kung saan hindi kwalipikadong maghatid ang eksaktong tugmang keyword, halimbawa, ang campaign ay nalilimitahan ng badyet, ang dynamic na target ng ad ang maghahatid. Tumingin pa ng impormasyon tungkol sa kung paano natutukoy ng mas mataas na ad rank kung alin ang creative ang maghahatid sa artikulong ito.

Mga extension ng ad

Puwede mong isama ang alinman sa aming mga extension ng ad sa iyong Mga Dynamic na Search Ad, na nagpapakita sa mga customer ng karagdagang impormasyon ng negosyo tulad ng higit pang link sa page ng website.

Pag-uulat

Puwede mong tingnan ang iyong ulat ng "mga termino para sa paghahanap" para malaman ang mga terminong hinanap ng mga tao noong nag-click sila sa iyong ad at tingnan ang mga dynamic na headline ng ad at landing page na pinili para sa mga termino para sa paghahanap na iyon. Sa ulat na iyon, makakakita ka rin ng ulat sa landing page para makita ang performance ng mga partikular na landing page. Bukod pa rito, makikita mo ang data ng average na clickthrough rate, cost-per-click at conversion para sa iyong mga ad. Para sa higit pa tungkol dito, pumunta sa Pag-optimize ng iyong Mga Dynamic na Ad at ang detalyadong checklist para sa pag-optimize ng mga Dynamic na Search ad.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu