Σχετικά με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, την κατάταξη διαφήμισης και την απόδοση

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης διαφέρουν από τις συνήθεις διαφημίσεις που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά στον τρόπο στόχευσης των διαφημίσεών σας για αναζητήσεις. Αν χρησιμοποιείτε δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, η απόδοση των διαφημίσεων σας με λέξεις-κλειδιά ή ο βαθμός στον οποίο ελέγχετε τον λογαριασμό σας δεν θα αλλάξει. Ο τρόπος κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης είναι ίδιος με αυτόν των τυπικών διαφημίσεων.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης. Παρέχει επίσης μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να βελτιώσετε την ομάδα διαφημίσεών σας με αρνητικές λέξεις-κλειδιά, επεκτάσεις διαφημίσεων και insight από την καρτέλα αναφορών.

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν διαθέτετε εμπειρία με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, ξεκινήστε με το άρθρο Δημιουργία δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Τρόπος κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Κατά την εισαγωγή της στη δημοπρασία, η κατάταξη μιας δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τις διαφημίσεις που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά. Υπολογίζεται με βάση το ποσό προσφοράς, την ποιότητα της διαφήμισης κατά τη δημοπρασία (συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης αναλογίας κλικ προς αριθμό εμφανίσεων (CTR), της συνάφειας διαφημίσεων και της εμπειρίας σελίδας προορισμού), τα ελάχιστα όρια κατάταξης διαφήμισης, το περιβάλλον της αναζήτησης του χρήστη (για παράδειγμα, την τοποθεσία και τη συσκευή του χρήστη, τον χρόνο αναζήτησης, τη φύση των όρων αναζήτησης, τις άλλες διαφημίσεις και τα αποτελέσματα αναζήτησης που εμφανίζονται στη σελίδα, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά ταυτοποίησης και ιδιότητες του χρήστη) και την αναμενόμενη επίδραση των επεκτάσεων και άλλων μορφών διαφήμισης.

Σημείωση: Όταν ένας χρήστης αναζητά την ακριβή λέξη-κλειδί που στοχεύσατε σε άλλη καμπάνια, ενδέχεται να εμφανιστεί η διαφήμιση από τη καμπάνια λέξεων-κλειδιών στη θέση της δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν οι δύο διαφημίσεις ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό Google Ads.
  • Όταν οι δύο διαφημίσεις ανήκουν σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς σας που είναι συνδεδεμένοι. (Για να συνδέσετε πολλούς λογαριασμούς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.)

Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστεί η δυναμική διαφήμιση αναζήτησης αντί για τη διαφήμιση που βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά, όταν ο όρος αναζήτησης ενός πελάτη αποτελεί ευρεία αντιστοίχιση ή αντιστοίχιση φράσης για μία από τις λέξεις-κλειδιά και όταν η δυναμική διαφήμιση αναζήτησης διαθέτει υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

Δείκτης ποιότητας

Ο Δείκτης ποιότητας 1-10, που αναφέρεται για κάθε λέξη-κλειδί του λογαριασμού σας, αποτελεί μια εκτίμηση της ποιότητας των διαφημίσεων και των σελίδων προορισμού σας που ενεργοποιούνται από αυτές. Δεν υπάρχει κάποιος ισοδύναμος τρόπος, για να δείτε έναν εκτιμώμενο Δείκτη ποιότητας για τους στόχους δυναμικών διαφημίσεων.

Όταν μια διαφήμιση συμμετέχει σε μια δημοπρασία, η μεμονωμένη λέξη-κλειδί δεν αποτελεί παράγοντα στην κατάταξη διαφήμισης του δημιουργικού. Αντιθέτως, εξετάζουμε την αναμενόμενη απόδοση της διαφήμισης στην αναζήτηση του χρήστη. Ο υπολογισμός της κατάταξης διαφήμισης για την ποιότητα των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και στις άλλες διαφημίσεις αναζήτησης: η κατάταξη της διαφήμισης καθορίζεται από παράγοντες όπως την αναμενόμενη αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, την εμπειρία σελίδας προορισμού όπως περιγράφεται εδώ.

Αρνητική λέξη-κλειδί

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά, όπως κάνετε με τις παραδοσιακές ομάδες διαφημίσεων, για να αποφύγετε την εμφάνιση των διαφημίσεών σας σε αναζητήσεις που δεν μετατρέπονται σε πωλήσεις. Με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, ελέγχετε τους στόχους δυναμικής διαφήμισης, τα πρότυπα διαφημίσεων, τις προσφορές και τους προϋπολογισμούς. Μπορείτε να προσθέσετε αρνητικούς όρους από την αναφορά Λέξεις-κλειδιά ή από την αναφορά Όροι αναζήτησης στην καρτέλα Στόχοι δυναμικής διαφήμισης. Όταν ελέγχετε την αναφορά Όροι αναζήτησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο ερώτημα αναζήτησης που θέλετε να εξαιρέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη ως αρνητικής λέξης-κλειδιού. Αυτό θα δημιουργήσει μια αρνητική λέξη-κλειδί για το συγκεκριμένο ερώτημα αναζήτησης την οποία μπορείτε να δείτε στην αναφορά Λέξεις-κλειδιά.

Επικάλυψη στόχων δυναμικής διαφήμισης

Εάν υπάρχουν δύο στόχοι δυναμικής διαφήμισης που είναι κατάλληλοι για προβολή στο ερώτημα ενός χρήστη από τον ίδιο λογαριασμό, θα εμφανιστεί ο στόχος με την πιο στενή αντιστοίχιση. Για παράδειγμα, αν στοχεύετε μια συγκεκριμένη κατηγορία καθώς και έναν στόχο URL_Equals, τότε θα προβληθεί ο στόχος URL_Equals καθώς διαθέτει την πιο στενή αντιστοίχιση. Εάν ο στόχος URL_Equals δεν είναι κατάλληλος για προβολή (για παράδειγμα, ο στόχος είναι σε παύση ή ο προϋπολογισμός της καμπάνιας εξαντλήθηκε), τότε μπορεί να αρχίσει να προβάλλεται η κατηγορία για το συγκεκριμένο URL.

Επικάλυψη στόχων δυναμικής διαφήμισης και λέξεων-κλειδιών

Εάν υπάρχουν λέξεις-κλειδιά και στόχοι δυναμικής διαφήμισης που είναι και τα δύο κατάλληλα για προβολή σε μια αναζήτηση, τότε η λέξη-κλειδί θα έχει συνήθως προτεραιότητα αν πρόκειται για λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης. Εάν η λέξη-κλειδί είναι λέξη-κλειδί αντιστοίχισης φράσης, BMM ή λέξη-κλειδί ευρείας αντιστοίχισης, τότε προτεραιότητα θα έχει η λέξη-κλειδί ή ο στόχος δυναμικής διαφήμισης που προβλέπεται ότι θα έχει την καλύτερη απόδοση. Σε περιπτώσεις όπου η λέξη-κλειδί ακριβούς αντιστοίχισης δεν είναι κατάλληλη για προβολή, για παράδειγμα, η καμπάνια περιορίζεται από τον προϋπολογισμό, θα μπορούσε να προβληθεί ο στόχος δυναμικής διαφήμισης στη θέση της. Δείτε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης μπορεί να καθορίσει τα δημιουργικά που προβάλλονται σε αυτό το άρθρο.

Επεκτάσεις διαφημίσεων

Μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε από τις επεκτάσεις διαφημίσεων στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, ώστε να εμφανίζετε στους πελάτες επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρησή σας, όπως περισσότερους συνδέσμους σελίδων ιστοτόπου.

Αναφορές

Μπορείτε να προβάλετε την αναφορά όρων αναζήτησης, για να δείτε τους όρους που αναζητούσαν οι χρήστες, όταν έκαναν κλικ στη διαφήμισή σας, καθώς και τις δυναμικές επικεφαλίδες και τις σελίδες προορισμού που επιλέχθηκαν για τους συγκεκριμένους όρους αναζήτησης. Στα πλαίσια της ίδιας αναφοράς, μπορείτε επίσης να προβάλετε μια αναφορά σελίδας προορισμού, για να δείτε πώς αποδίδουν συγκεκριμένες σελίδες προορισμού. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τη μέση αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, το κόστος ανά κλικ και τα δεδομένα μετατροπών για τις διαφημίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Βελτιστοποίηση των δυναμικών διαφημίσεων και στην αναλυτική λίστα ελέγχου για τη βελτιστοποίηση των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας