Σχετικά με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, την κατάταξη διαφήμισης και την απόδοση

Οι δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης έχουν την εξής διαφορά με τις τυπικές διαφημίσεις που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά: τον τρόπο στόχευσης των διαφημίσεών σας για αναζητήσεις. Αν χρησιμοποιείτε δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, η απόδοση των διαφημίσεων σας με λέξεις-κλειδιά ή ο βαθμός στον οποίο ελέγχετε τον λογαριασμό σας δεν θα αλλάξει. Ο τρόπος κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης είναι ίδιος με αυτόν των τυπικών διαφημίσεων.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης. Επίσης, παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να βελτιώσετε την καμπάνιας σας με αρνητικές λέξεις-κλειδιά, επεκτάσεις διαφημίσεων και πληροφορίες από την καρτέλα "Αναφορές".

Προτού ξεκινήσετε

Αν δεν διαθέτετε εμπειρία με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, ξεκινήστε με το άρθρο Δημιουργία δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Τρόπος κατάταξης των δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης

Κατά την εισαγωγή της στη δημοπρασία, η κατάταξη μιας δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης προσδιορίζεται με τον ίδιο τρόπο που ισχύει και για τις διαφημίσεις που βασίζονται σε λέξεις-κλειδιά. Βασίζεται στη μέγιστη προσφορά κόστους ανά κλικ (CPC) που έχετε ορίσει για τον στόχο δυναμικής διαφήμισης, καθώς και στη μέτρηση του Δείκτη ποιότητας της δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης κατά τη στιγμή της δημοπρασίας, με χρήση των ίδιων υπολογισμών που χρησιμοποιούνται με άλλες διαφημίσεις αναζήτησης.

Σημείωση: Όταν ένας χρήστης αναζητά την ακριβή λέξη-κλειδί που στοχεύσατε σε άλλη καμπάνια, ενδέχεται να εμφανιστεί η διαφήμιση από τη συγκεκριμένη καμπάνια αντί της δυναμικής διαφήμισης αναζήτησης. Αυτό μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν οι δύο διαφημίσεις ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό Google Ads.
  • Όταν οι δύο διαφημίσεις ανήκουν σε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς σας που είναι συνδεδεμένοι. (Για να συνδέσετε πολλούς λογαριασμούς, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.) 

Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστεί η δυναμική διαφήμιση αναζήτησης αντί για τη διαφήμιση που βασίζεται σε λέξεις-κλειδιά, όταν ο όρος αναζήτησης ενός πελάτη αποτελεί ευρεία αντιστοίχιση ή αντιστοίχιση φράσης για μία από τις λέξεις-κλειδιά και όταν η δυναμική διαφήμιση αναζήτησης διαθέτει υψηλότερη κατάταξη διαφήμισης.

Αρνητικές λέξεις-κλειδιά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αρνητικές λέξεις-κλειδιά, ακριβώς όπως και με τις συνηθισμένες καμπάνιες, προκειμένου να αποτρέψετε την προβολή των διαφημίσεών σας σε αναζητήσεις που δεν μετατρέπονται σε πωλήσεις. Με τις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης ελέγχετε τους στόχους δυναμικών διαφημίσεων, τα πρότυπα διαφήμισης, τις προσφορές και τους προϋπολογισμούς σας.

Επεκτάσεις διαφημίσεων

Μπορείτε να συμπεριλάβετε οποιαδήποτε από τις επεκτάσεις διαφημίσεων στις δυναμικές διαφημίσεις αναζήτησης, ώστε να εμφανίζετε στους πελάτες επιπλέον πληροφορίες για την επιχείρησή σας, όπως περισσότερους συνδέσμους σελίδων ιστότοπου.

Αναφορά

Μπορείτε να προβάλετε την αναφορά "όροι αναζήτησης", για να δείτε τους όρους που αναζητούσαν οι χρήστες, όταν έκαναν κλικ στη διαφήμισή σας, καθώς και τις δυναμικές επικεφαλίδες και τις σελίδες προορισμού που επιλέχθηκαν για τους συγκεκριμένους όρους αναζήτησης. Επίσης, μπορείτε να προβάλετε μια αναφορά κατηγοριών, για να δείτε ποια είναι η απόδοση διάφορων κατηγοριών του ιστότοπού σας. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τη μέση αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων, το κόστος ανά κλικ και τα δεδομένα μετατροπής για τις διαφημίσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Βελτιστοποίηση δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης και στην αναλυτική λίστα ελέγχου για τη βελτιστοποίηση δυναμικών διαφημίσεων αναζήτησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;