Dynamické reklamy ve vyhledávání, hodnocení reklam a jejich výkon

Dynamické reklamy ve vyhledávání se od reklam využívajících klíčová slova liší tím, jak jsou cílené na vyhledávání. Pokud tento typ reklam použijete, výkon reklam využívajících klíčová slova ani míra kontroly, kterou máte nad svým účtem, se nezmění. Způsob hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání je stejný jako u reklam standardních.

V tomto článku se dočtete, na jakém principu hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání funguje. Dále získáte přehled o tom, jak můžete svou reklamní sestavu vylepšit vylučujícími klíčovými slovy, rozšířením reklam a statistikami z karty Přehledy.

Než začnete

Jsou-li pro vás dynamické reklamy ve vyhledávání novinkou, projděte si článek Vytvoření dynamických reklam ve vyhledávání.

Způsob hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání

Hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání je v aukci určováno stejným způsobem jako u reklam využívajících klíčová slova. Počítá se na základě výše vaší nabídky, kvality reklamy v okamžiku aukce (včetně očekávané míry prokliku (CTR), relevance reklamy a dojmu ze vstupní stránky), hodnoty minimálního hodnocení reklamy, kontextu vyhledávání daného uživatele (například polohy uživatele, zařízení, času vyhledávání, povahy vyhledávacích dotazů, dalších reklam a výsledků vyhledávání zobrazovaných na stránce a dalších uživatelských signálů a atributů) a očekávaného účinku rozšíření a dalších formátů reklamy.

Poznámka: Pokud uživatel vyhledá přesné klíčové slovo, na které cílíte v jiné kampani, místo dynamických reklam ve vyhledávání se může zobrazit reklama z kampaně využívající klíčová slova, a to v následujících případech:

  • Obě reklamy patří ke stejnému účtu Google Ads.
  • Reklamy patří ke dvěma propojeným účtům. (Chcete-li účty propojit, obraťte se na zástupce služeb zákazníkům.)

Jestliže je však vyhledávací dotaz zákazníka ve volné nebo frázové shodě s jedním z klíčových slov a dynamická reklama ve vyhledávání má vyšší hodnocení, můžeme zobrazit vaši dynamickou reklamu ve vyhledávání namísto reklamy založené na klíčových slovech.

Skóre kvality

Skóre nabývá hodnot od 1 do 10 a přiřazuje se ke každému klíčovému slovu ve vašem účtu. Představuje odhad kvality reklam a vstupních stránek spouštěných danými klíčovými slovy. Neexistuje ekvivalentní způsob zobrazení odhadovaného skóre kvality pro cíle dynamických reklam.

Když reklama vstoupí do aukce, jednotlivé klíčové slovo není faktorem v hodnocení reklamy pro kreativu, místo toho se díváme na očekávaný výkon reklamy ve vyhledávání uživatele. Výpočet hodnocení reklamy pro kvalitu dynamických reklam ve vyhledávání funguje úplně stejně jako u ostatních reklam ve vyhledávání. Hodnocení reklamy se posuzuje podle takových faktorů, jako je očekávaná míra prokliku nebo dojem ze vstupní stránky, jak je podrobně popsáno zde.

Vylučující klíčová slova

Chcete-li předejít tomu, aby se vaše reklamy zobrazovaly u vyhledávacích dotazů, které pravděpodobně nepovedou k prodeji, můžete stejně jako u tradičních reklamních sestav použít vylučující klíčová slova. U dynamických reklam ve vyhledávání ovládáte cíle dynamických reklam, šablony reklam, nabídky a rozpočty. Vylučující klíčová slova můžete přidat z přehledu klíčových slov nebo z přehledu vyhledávacích dotazů na kartě Cíle dynamických reklam. Při kontrole přehledu vyhledávacích dotazů zaškrtněte políčko vedle vyhledávacího dotazu, který chcete vyloučit, a poté vyberte možnost Přidat jako vylučující klíčové slovo. Tím vytvoříte vylučující klíčové slovo pro daný vyhledávací dotaz, které můžete vidět v přehledu Klíčová slova.

Překrývající se cíle dynamických reklam

Pokud jsou z téhož účtu k dispozici dva cíle dynamických reklam, které se mohou zobrazit na dotazu uživatele, zobrazí se úžeji vymezený cíl. Pokud například cílíte na konkrétní kategorii a zároveň na cíl URL_Equals, zobrazí se cíl URL_Equals, protože je nejpřesnější. Pokud cíl URL_Equals zobrazit nelze (například proto, že je pozastaven, nebo je vyčerpán rozpočet kampaně), může se na této adrese URL začít zobrazovat kategorie.

Překrývající se cíle dynamických reklam a klíčová slova

Pokud podmínky pro zobrazení na určité vyhledávání splňují klíčová slova i cíle dynamických reklam, obvykle má prioritu klíčové slovo, pokud se jedná o klíčové slovo v přesné shodě. Pokud toto klíčové slovo je ve frázové shodě, ve volné shodě nebo s modifikátorem volné shody (BMM), pak bude mít prioritu to klíčové slovo nebo cíl dynamických reklam, u kterého se předpokládá lepší výkon. V případech, kdy klíčové slovo v přesné shodě nemůže zobrazit reklamu (například když je kampaň omezená rozpočtem), může se cíl dynamických reklam zobrazit místo něj. Další informace o tom, jak může vyšší hodnocení reklamy ovlivnit, která kreativa se zobrazí, naleznete v tomto článku.

Rozšíření reklam

Do dynamických reklam ve vyhledávání můžete přidat různá rozšíření, a zobrazit tak zákazníkům další informace o firmě, například odkazy na další stránky webu.

Přehledy

Můžete si zobrazit přehled vyhledávaných dotazů, jež uživatelé zadali před kliknutím na vaši reklamu. Uvidíte v něm i dynamické nadpisy a vstupní stránky, které byly pro tyto dotazy zvoleny. V rámci tohoto přehledu si také můžete zobrazit přehled vstupních stránek a zjistit, jak si konkrétní vstupní stránky vedou. Kromě toho můžete u reklam zjistit i průměrnou míru prokliku, cenu za proklik a údaje o konverzích. Více se o tomto tématu dozvíte v článcích Optimalizace dynamických reklamních sestavOptimalizace výkonu dynamických reklam ve vyhledávání.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false