Dynamické reklamy ve vyhledávání, hodnocení reklam a jejich výkon

Dynamické reklamy ve vyhledávání se od standardních reklam založených na klíčových slovech liší tím, že při vyhledávání používají jiný způsob cílení. Pokud tento typ reklam použijete, výkon reklam využívajících klíčová slova ani míra kontroly, kterou máte nad svým účtem, se nezmění. Způsob hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání je stejný jako u reklam standardních.

V tomto článku se dočtete, na jakém principu hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání funguje. Poskytneme vám i přehled návrhů, jak vylepšit výkon kampaně pomocí vylučujících klíčových slov, rozšíření reklam a statistik na kartě Přehledy.

Než začnete

Jsou-li pro vás dynamické reklamy ve vyhledávání novinkou, projděte si článek Vytvoření dynamických reklam ve vyhledávání.

Způsob hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání

Hodnocení dynamických reklam ve vyhledávání je v aukci určováno stejným způsobem jako u reklam využívajících klíčová slova. Vychází z nabídky maximální ceny za proklik (CPC), kterou jste pro dynamický cíl reklamy zadali, a ze skóre kvality reklamy naměřeného v době aukce. Pro skóre kvality se používá stejný výpočet jako u jiných reklam ve vyhledávání.

Poznámka: Když uživatel hledá přesné klíčové sousloví, na které cílíte v jiné kampani, může služba místo dynamické reklamy ve vyhledávání zobrazit reklamu z této kampaně. Musí však být splněna některá z těchto podmínek:

  • Obě reklamy patří ke stejnému účtu Google Ads.
  • Reklamy patří ke dvěma propojeným účtům. (Chcete-li účty propojit, obraťte se na zástupce služeb zákazníkům.) 

Jestliže je však vyhledávací dotaz zákazníka ve volné nebo frázové shodě s klíčovým slovem a dynamická reklama ve vyhledávání má vyšší hodnocení, můžeme dynamickou reklamu zobrazit namísto reklamy založené na klíčových slovech.

Vylučující klíčová slova

Chcete-li předejít tomu, aby se vaše reklamy zobrazovaly u vyhledávacích dotazů, které pravděpodobně nepovedou ke konverzi, můžete stejně jako u tradičních kampaní použít vylučující klíčová slova. U dynamických reklam ve vyhledávání máte pod kontrolou dynamické cíle reklam, šablony reklam, nabídky i rozpočet.

Rozšíření reklam

Do dynamických reklam ve vyhledávání můžete přidat různá rozšíření, a zobrazit tak zákazníkům další informace o firmě, například odkazy na další stránky webu.

Vytváření přehledů

Můžete si zobrazit přehled vyhledávaných dotazů, jež uživatelé zadali před kliknutím na vaši reklamu. Uvidíte v něm i dynamické nadpisy a vstupní stránky, které byly pro tyto dotazy zvoleny. Můžete také zobrazit přehled kategorií, který zachycuje výkony jednotlivých kategorií vašeho webu. Kromě toho můžete u reklam zjistit i průměrnou míru prokliku, cenu za proklik a údaje o konverzích. Více se o tomto tématu dozvíte v článku Optimalizace dynamických reklam ve vyhledávánípodrobném kontrolním seznamu pro optimalizaci dynamických reklam ve vyhledávání.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?