Просечна цена по конверзији: дефиниција

Просечан износ који вам је наплаћен за конверзију из огласа. Просечна цена по радњи се израчунава тако што се укупна цена конверзија подели са укупним бројем конверзија. 

  • На пример, ако оглас оствари 2 конверзије, једну која кошта 2 USD и једну која кошта 4 USD, просечна цена по конверзији за те конверзије износи 3 USD.
  • Просечна цена по конверзији се заснива на стварној цени по конверзији (стварном износу који вам је наплаћен за конверзију из огласа), која се можда разликује од циљне цене по конверзији (износа који сте подесили као жељену просечну цену по конверзији ако користите лицитирање за циљну цену по конверзији).
  • Користите циљеве учинка да бисте подесили циљ за просечну цену по конверзији за све кампање у групи кампања.
Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем