Povprečni CPA: definicija

Povprečni znesek, ki smo vam ga zaračunali za konverzijo iz oglasa. Povprečna cena na dejanje (CPA) se izračuna tako, da se znesek skupnih stroškov konverzij deli s skupnim številom konverzij. 

  • Če je vaš oglas na primer prejel dve konverziji, pri čemer je ena stala 2 evra in druga 4 evre, potem znaša povprečni CPA za ti konverziji 3 evre.
  • Povprečni CPA temelji na vašem dejanskem CPA (dejanskem znesku, ki vam ga zaračunamo za konverzijo iz oglasa), ki pa se lahko razlikuje od vašega ciljnega CPA (zneska, ki ste ga nastavili kot svoj želeni povprečni CPA, če uporabljate ponujanje za ciljni CPA).
  • S cilji glede uspešnosti lahko nastavite cilj glede povprečnega CPA-ja za vse oglaševalske akcije v skupini oglaševalskih akcij.

Je bilo to uporabno?

Kako lahko to izboljšamo?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni