Prosječni CPA: definicija

Prosječni iznos koji se naplaćuje za konverziju na temelju vašeg oglasa. Prosječna cijena po radnji (CPA) izračunava se dijeljenjem ukupnog troška za konverzije ukupnim brojem konverzija. 

  • Na primjer, ako vaš oglas ostvari dvije konverzije, jednu u vrijednosti od 12,00 HRK, a drugu u vrijednosti od 24,00 HRK, prosječni CPA za te konverzije iznosi 18,00 HRK.
  • Prosječni CPA temelji se na stvarnom CPA-u (stvarni iznos koji se naplaćuje za konverziju na temelju oglasa), a on se može razlikovati od ciljanog CPA-a (iznosa koji ste postavili kao željeni prosječni CPA ako upotrebljavate licitiranje ciljanog CPA-a).
  • Upotrijebite ciljeve izvedbe kako biste postavili prosječni ciljani CPA za sve kampanje u grupi kampanja.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem