Средна CPA: Определение

Средната сума, с която Ви таксуваме за реализация, осъществена благодарение на рекламата Ви. Средната цена на действие (CPA) се изчислява, като общата цена на реализациите се разделя на общия брой реализации. 

  • Ако например рекламата Ви постигне 2 реализации, едната с цена от 2,00 лв., а другата струваща 4,00 лв., средната Ви CPA за тях е 3,00 лв.
  • Средната CPA се базира на действителната Ви CPA (действителната сума, с която Ви таксуваме за реализация вследствие на рекламата Ви), която може да е различна от целевата Ви CPA (сумата, която сте посочили като желана средна CPA, ако използвате офериране за целева CPA).
  • Използвайте цели за ефективност, за да зададете средна целева CPA за всички кампании в група кампании.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню