Een transactie-ID gebruiken om het aantal dubbele conversies te beperken

Opmerking: De term 'bestellings-ID' wordt gebruikt in plaats van de transactie-ID in de context van offline conversies, waaronder aanpassingen voor offline conversies en verbeterde conversies voor leads. Als u een van deze producten gebruikt, gebruikt u het veld Bestellings-ID om de unieke ID voor een conversie op te geven in uw csv-uploads of API-code.

Transactie-ID's zijn unieke ID's voor elke transactie, zoals een bevestigingsnummer van een bestelling. Ze helpen dubbele conversies voorkomen. Transactie-ID's gebruiken om online en offline conversies bij te houden.

Als u de tag voor het bijhouden van conversies toevoegt aan een conversiepagina, zoals een bevestigingspagina voor een bestelling, moet er alleen een conversie worden geteld als een klant een waardevolle actie op uw website heeft afgerond. Wanneer een klant de conversiepagina opnieuw bezoekt of de pagina opnieuw laadt, is het mogelijk dat dezelfde tag wordt geactiveerd en een tweede conversie voor dezelfde bestelling wordt geteld.

Om deze dubbele conversies te voorkomen, kunt u de tag voor bijhouden van conversies bewerken om een unieke transactie-ID vast te leggen, zoals een bevestigingsnummer van een bestelling dat u mogelijk al gebruikt. Als er 2 conversies voor dezelfde conversieactie met dezelfde transactie-ID zijn, weet Google Ads dat de tweede conversie een duplicaat is. U ziet een foutmelding en de dubbele conversie wordt niet geteld.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een unieke transactie-ID toevoegt aan uw tag voor het bijhouden van conversies en hoe u deze gebruikt met offline conversies.

Voordat u begint

Voordat u transactie-ID's aan uw tag voor het bijhouden van conversies kunt toevoegen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 'Conversies bijhouden' instellen voor uw website. U kunt de onderstaande instructies pas uitvoeren nadat u een conversieactie heeft gemaakt in uw Google Ads-account en de conversietag heeft toegevoegd aan uw website.
 • Unieke transactie-ID's, zoals bevestigingsnummers van bestellingen voor uw transacties. De transactie-ID's kunnen bestaan uit cijfers, letters en speciale tekens, zoals gedachtestreepjes en spaties. De tekenlimiet is 64 tekens. Ze moeten uniek zijn voor elke transactie. Transactie-ID's mogen geen gegevens bevatten waarmee individuele klanten kunnen worden geïdentificeerd.
 • De mogelijkheid om code op uw website te bewerken. U of uw webontwikkelaar moet de tag voor het bijhouden van conversies bewerken.

Instructies

U moet een codefragment toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies om de unieke bestellings-ID op te halen en mee te sturen in uw tag. U hoeft niets te updaten in uw Google Ads-account: het updaten van uw tag is voldoende.

Aandachtspunten

 • Gebruik een dynamische waarde voor de transactie-ID. Als uw tag dezelfde ID naar Google Ads verstuurt voor verschillende transacties, valt het aantal conversies mogelijk veel te laag uit.
 • In de onderstaande instructies wordt ASP (Active Server Pages) als voorbeeld gebruikt. De exacte code varieert, afhankelijk van de servertaal die u gebruikt. Zorg ervoor dat u de juiste taal voor uw website gebruikt.

Transactie-ID's instellen voor websiteconversies

 1. Open het ASP-bestand voor uw conversiepagina. (Of, als u een andere servertaal gebruikt, opent u het bijbehorende bestand.) Als met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u het gedeelte in het ASP-bestand waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.
 2. Als uw site een variabele transactie-ID heeft, zoekt u de ASP-expressie die deze informatie opslaat. Bijvoorbeeld: <%= orderID %>.
 3. Open de HTML voor uw conversiepagina en zoek het gebeurtenisfragment. U kunt deze wijzigingen ook in dit fragment aanbrengen voordat u het aan de conversiepagina toevoegt. Bewerk het fragment volgens de onderstaande instructies en installeer het fragment vervolgens aan de hand van de instructies in Een tag voor het bijhouden van conversies aan uw website toevoegen.
 4. Vervang in het gedeelte script van het gebeurtenisfragment (het gedeelte tussen de <script></script>-tags) <%= orderId %> door de ASP-expressie die u in stap 2 heeft gevonden:
  Voorbeeld van gebeurtenisfragment:
  
    <!-- Gebeurtenisfragment voor voorbeeld van een conversiepagina -->
    <script>
     gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
     'value': 1.0,
     'currency': 'USD',
     'transaction_id': '<%= orderId %>',
     });
    </script>
  

  Opmerking: Het gebeurtenisfragment bevat standaard alleen de parameter transaction_id als u de categorie Aankoop/verkoop heeft geselecteerd bij het instellen van de conversieactie.

 5. U test de code door op uw site een conversie af te ronden, waarna u de conversiepagina bezoekt.
 6. Bekijk in uw webbrowser de bron van de webpagina. (In de meeste browsers kunt u dit doen door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken en vervolgens Bron weergeven te selecteren.) Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <head> en </head> op de pagina. De ASP-expressie wordt vervangen door de werkelijke transactie-ID.

Transactie-ID's instellen voor offline conversies

Als u conversies via advertentieklikken importeert, kunt u desgewenst een unieke transactie-ID toevoegen in de kolom Transactie-ID (of Bestellings-ID).

Over de transactie-ID en de instelling Aantal

Het toevoegen van een transactie-ID aan het gebeurtenisfragment is niet hetzelfde als het wijzigen van de instelling Aantal om één conversie per advertentieklik te tellen.

Als u een transactie-ID toevoegt, voorkomt u dat dezelfde conversie 2 keer wordt geteld, bijvoorbeeld als iemand de bevestigingspagina voor een aankoop opnieuw opent, waardoor 1 aankoop zou worden geteld als 2 conversies.

Als u de instelling Aantal wijzigt in 1, wordt slechts 1 conversie geteld na een advertentieklik, ook als de advertentieklik tot meerdere conversies (zoals meerdere verschillende aankopen) heeft geleid.

Wanneer gebruikt u de instelling Aantal en wanneer de transactie-ID?

 • Als u 1 lead per advertentieklik wilt bijhouden, wijzigt u de instelling Aantal in 1.
 • Als u elke aankoop van een klant na een advertentieklik wilt bijhouden, maar ervoor wilt zorgen dat dezelfde aankoop niet dubbel wordt geteld, voegt u een transactie-ID toe aan het gebeurtenisfragment. De methode met een transactie-ID is de aanbevolen optie voor aankopen.

Opmerking:

 • Transactie-ID's worden niet opgenomen in rapporten in Google Ads.
 • Het probleem van dubbele view-through-conversies wordt niet opgelost door een transactie-ID aan het fragment toe te voegen.
 • Als u al een oplossing heeft om dubbele conversies van uw website te verwijderen, raden we aan de transactie-ID toe te voegen als extra tool om ervoor te zorgen dat uw conversiegegevens zo accuraat mogelijk zijn.
 • Als u Google Tag Manager gebruikt, kunt u transactie-ID's gebruiken. Zorg ervoor dat u de transactie-ID opgeeft als variabele, niet als een statische tekenreeks.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu