Een bestellings-ID gebruiken om het aantal dubbele conversies te beperken

Voeg aan uw tag voor het bijhouden van conversies een bestellings-ID toe om te voorkomen dat conversies dubbel worden geteld.

Als u de tag voor het bijhouden van conversies toevoegt aan een conversiepagina, zoals een bevestigingspagina voor een bestelling, moet er alleen een conversie worden geteld als een klant een waardevolle actie op uw website heeft voltooid. Wanneer een klant de conversiepagina opnieuw bezoekt of de pagina opnieuw laadt, is het echter mogelijk dat dezelfde tag wordt geactiveerd en een tweede conversie voor dezelfde bestelling wordt geteld.

U kunt deze dubbele conversies vermijden door de tag voor het bijhouden van conversies zo te bewerken dat deze een unieke bestellings-ID vastlegt, bijvoorbeeld een bevestigingsnummer van een bestelling dat u mogelijk al gebruikt. Als er voor dezelfde conversieactie twee conversies zijn met dezelfde bestellings-ID, weet Google Ads dat de tweede conversie een duplicaat is. Deze wordt dan niet meegeteld.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een unieke bestellings-ID kunt toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies.

Voordat u begint

Voordat u bestellings-ID's kunt toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 'Conversies bijhouden' instellen voor uw website. U kunt de onderstaande instructies pas uitvoeren als u eerst een conversieactie heeft gemaakt in uw Google Ads-account en de conversietag heeft toegevoegd aan uw website.
 • Unieke bestellings-ID's, zoals bevestigingsnummers van bestellingen voor uw transacties. De bestellings-ID's kunnen bestaan uit cijfers, letters en speciale tekens, zoals gedachtestreepjes en spaties. De tekenlimiet is 64 tekens. Aan elke bestelling moet een unieke ID worden toegewezen. Bestellings-ID's mogen geen gegevens bevatten waarmee individuele klanten kunnen worden geïdentificeerd.
 • U moet in staat zijn om de code op uw website te bewerken. U of uw webmaster moet de tag voor het bijhouden van conversies bewerken.

Instructies

U moet een codefragment toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies om de unieke bestellings-ID op te halen en mee te verzenden in uw tag. U hoeft niets te updaten in uw Google Ads-account: het updaten van uw tag is voldoende.

Houd rekening met het volgende

 • Gebruik een dynamische waarde voor de bestellings-ID. Als uw tag voor verschillende transacties dezelfde ID naar Google Ads verstuurt, valt het aantal conversies mogelijk veel te laag uit.
 • In de onderstaande instructies wordt ASP (Active Server Pages) als voorbeeld gebruikt. De exacte code varieert, afhankelijk van de servertaal die u gebruikt. Zorg ervoor dat u de juiste taal voor uw website gebruikt.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

 1. Open het ASP-bestand voor uw conversiepagina. (Of, als u een andere servertaal gebruikt, opent u het bijbehorende bestand.) Als met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u het gedeelte in het ASP-bestand op waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.
 2. Als uw site een variabele bestellings-ID heeft, zoekt u de ASB-expressie op die deze informatie opslaat. Bijvoorbeeld: <%= bestellings-ID %>.
 3. Open de HTML-code van uw conversiepagina en zoek naar uw AdWords-tag voor het bijhouden van conversies. (U kunt deze wijzigingen ook aanbrengen in uw tag voor het bijhouden van conversies voordat u deze tag toevoegt aan uw conversiepagina. Bewerk de tag volgens de onderstaande instructies en installeer de tag vervolgens aan de hand van de instructies in Een tag voor het bijhouden van conversies aan uw website toevoegen.) 
 4. Voeg in het script-gedeelte van de tag (tussen de <script></script>-tags) de volgende code toe, waarmee u <%= bestellings-ID %> vervangt door de ASP-expressie die u in stap 2 heeft gevonden:

  if (<%= bestellings-ID %>) {
  var google_conversion_order_id = "<%= bestellings-ID %>";
  }
   
 5. Voeg in het noscript-gedeelte van de tag (tussen de <noscript></noscript>-tags) de volgende code toe aan de src-URL, waarbij u <%= bestellings-ID %> vervangt door de ASP-expressie die u in stap 2 heeft gevonden:

  &amp;oid=<%= bestellings-ID %>
 6. U test de code door een conversie op uw site te voltooien, waarna u uw conversiepagina bezoekt.
 7. Bekijk in uw webbrowser de bron van de webpagina. (In de meeste browsers kunt u dit doen door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken en vervolgens Bron weergeven te selecteren.) Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <body> en </body> op uw pagina. De ASP-expressie is vervangen door de werkelijke bestellings-ID.

 Hieronder ziet u een voorbeeld van een conversietag waarin de bestellings-ID-code is gemarkeerd:

<body>
    ...
    <!-- Google-code voor conversiepagina (aankoop) -->
    <script type="text/javascript">
    /* <![CDATA[ */
    var google_conversion_id = 1234567890;
    var google_conversion_label = "xxx-XXx1xXXX123X1xX";
     if (<%= bestellings-ID %>) {
         var google_conversion_order_id = "<%= bestellings-ID %>";
    }

    /* ]]> */
    </script>
    <script type="text/javascript" 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
    </script>
    <noscript>
    <img height=1 width=1 border=0 
    src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion/1234567890/
    ?label=xxx-XXx1xXXX123X1xX&amp;guid=ON&amp;oid=<%= bestellings-ID %>&amp;script=0">
    </noscript>
    </body>

Over de bestellings-ID en de instelling Aantal

Het toevoegen van een bestellings-ID aan uw tag is niet hetzelfde als het wijzigen van de instelling Aantal om één conversie per advertentieklik te tellen.

Als u een bestellings-ID toevoegt, voorkomt u dat dezelfde conversie twee keer wordt geteld, bijvoorbeeld wanneer iemand de bevestigingspagina voor een aankoop opnieuw opent, waardoor één aankoop zou worden geteld als twee conversies.

Wanneer u de instelling Aantal wijzigt in één, wordt slechts één conversie geteld na een advertentieklik, ook als de advertentieklik tot meerdere conversies (zoals meerdere verschillende aankopen) heeft geleid.

Het gebruik van Aantal versus bestellings-ID 

 • Als u één lead per advertentieklik wilt bijhouden, wijzigt u de instelling Aantal in één.
 • Als u elke aankoop wilt bijhouden die een klant na een advertentieklik doet, maar wilt voorkomen dat dezelfde aankoop twee keer wordt geteld, voegt u een bestellings-ID toe aan uw tag. Het toevoegen van een bestellings-ID is de aanbevolen optie voor aankopen.

Opmerkingen

 • Bestellings-ID's worden niet gerapporteerd in AdWords.
 • Het toevoegen van een bestellings-ID aan uw tag is geen oplossing voor dubbele view-through-conversies.
 • Ook als u al een oplossing heeft om dubbele conversies van uw website te verwijderen, raden we u aan de bestellings-ID toe te voegen. Dit is een extra tool om te verzekeren dat uw conversiegegevens zo accuraat mogelijk zijn. 
 • Als u Google Tag Manager gebruikt, kunt u bestellings-ID's gebruiken. Geef de bestellings-ID op als een variabele, niet als een statische string.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen