Een bestellings-ID gebruiken om het aantal dubbele conversies te beperken

Voeg aan uw tag voor het bijhouden van conversies een bestellings-ID toe om te voorkomen dat conversies dubbel worden geteld.

Als u de tag voor het bijhouden van conversies toevoegt aan een conversiepagina, zoals een bevestigingspagina voor een bestelling, moet er alleen een conversie worden geteld als een klant een waardevolle actie op uw website heeft voltooid. Wanneer een klant de conversiepagina opnieuw bezoekt of de pagina opnieuw laadt, is het echter mogelijk dat dezelfde tag wordt geactiveerd en een tweede conversie voor dezelfde bestelling wordt geteld.

U kunt deze dubbele conversies vermijden door de conversietag zo te bewerken dat deze een unieke bestellings-ID vastlegt, bijvoorbeeld een bevestigingsnummer van een bestelling dat u mogelijk al gebruikt. Als er voor dezelfde conversieactie twee conversies zijn met dezelfde bestellings-ID, weet Google Ads dat de tweede conversie een duplicaat is. Deze wordt dan niet meegeteld.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een unieke bestellings-ID kunt toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies.

Voordat u begint

Voordat u bestellings-ID's kunt toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 'Conversies bijhouden' instellen voor uw website. U kunt de onderstaande instructies pas uitvoeren als u eerst een conversieactie heeft gemaakt in uw Google Ads-account en de conversietag heeft toegevoegd aan uw website.
 • U heeft unieke bestellings-ID's, zoals bevestigingsnummers van bestellingen voor uw transacties. De bestellings-ID's kunnen bestaan uit cijfers, letters en speciale tekens, zoals gedachtestreepjes en spaties. De tekenlimiet is 64 tekens. Aan elke bestelling moet een unieke ID worden toegewezen. Bestellings-ID's mogen geen gegevens bevatten waarmee individuele klanten kunnen worden geïdentificeerd.
 • De mogelijkheid om code op uw website te bewerken. U of uw webmaster moet de tag voor het bijhouden van conversies bewerken.

Instructies

U moet een codefragment toevoegen aan uw tag voor het bijhouden van conversies om de unieke bestellings-ID op te halen en mee te verzenden in uw tag. U hoeft niets te updaten in uw Google Ads-account: het updaten van uw tag is voldoende.

Houd rekening met het volgende

 • Gebruik een dynamische waarde voor de bestellings-ID. Als uw tag voor verschillende transacties dezelfde ID naar Google Ads verstuurt, valt het aantal conversies mogelijk veel te laag uit.
 • In de onderstaande instructies wordt ASP (Active Server Pages) als voorbeeld gebruikt. De exacte code varieert, afhankelijk van de servertaal die u gebruikt. Zorg ervoor dat u de juiste taal voor uw website gebruikt.
 

 

Adverteerders die vanaf oktober 2017 in het nieuwe, verbeterde Google Ads een conversieactie voor websites maken, gebruiken een nieuwe tag voor het bijhouden van conversies die bestaat uit de algemene sitetag en het gebeurtenisfragment. Als de vorige tag voor het bijhouden van conversies op uw website is geïnstalleerd, werkt deze nog steeds. We raden u echter aan de nieuwe tag voor het bijhouden van conversies te gebruiken. Meer informatie over de voordelen van de nieuwe tag voor het bijhouden van conversies voor websites.

Als u de klikken op uw website liever bijhoudt met de vorige tag voor het bijhouden van conversies, volgt u deze instructies.

 1. Open het ASP-bestand voor uw conversiepagina. (Of, als u een andere servertaal gebruikt, opent u het bijbehorende bestand.) Als met één bestand meerdere pagina's worden gegenereerd, zoekt u het gedeelte in het ASP-bestand op waarmee uw conversiepagina wordt gegenereerd.

 2. Als uw site een variabele bestellings-ID heeft, zoekt u de ASP-expressie op die deze informatie opslaat. Bijvoorbeeld: <%= bestellings-ID %>.

 3. Open de HTML voor uw conversiepagina en zoek het gebeurtenisfragment. (U kunt deze wijzigingen ook in dit fragment aanbrengen voordat u het aan de conversiepagina toevoegt. Bewerk het fragment volgens de onderstaande instructies en installeer het fragment vervolgens aan de hand van de instructies in Een tag voor het bijhouden van conversies aan uw website toevoegen.

 4. Vervang in het gedeelte </script> van het gebeurtenisfragment (tussen de <script></script>-tags) <%= orderId %> door de ASP-expressie die u in stap 2 heeft gevonden:

  Voorbeeld van gebeurtenisfragment:
    <!-- Event snippet for Example conversion page --> <script>   gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',     'value': 1.0,     'currency': 'USD',     'transaction_id': '<%= orderId %>',   }); </script>
  

  Note

  The event snippet only includes the transaction_id parameter by default if you selected the category “Purchase/Sale” while setting up the conversion action.
 5. U test de code door een conversie op uw site te voltooien, waarna u de conversiepagina bezoekt.

 6. Bekijk in uw webbrowser de bron van de webpagina. (In de meeste browsers kunt u dit doen door met de rechtermuisknop op de pagina te klikken en vervolgens Bron weergeven te selecteren.) Als het goed is, ziet u de conversietrackingcode tussen de tags <head> en </head> op de pagina. De ASP-expressie is vervangen door de werkelijke bestellings-ID.

Over de bestellings-ID en de instelling Aantal

Het toevoegen van een bestellings-ID aan uw gebeurtenisfragment is niet hetzelfde als het wijzigen van de instelling Aantal om één conversie per advertentieklik te tellen.

Als u een bestellings-ID toevoegt, voorkomt u dat dezelfde conversie twee keer wordt geteld, bijvoorbeeld wanneer iemand de bevestigingspagina voor een aankoop opnieuw opent, waardoor één aankoop zou worden geteld als twee conversies.

Wanneer u de instelling Aantal wijzigt in één, wordt slechts één conversie geteld na een advertentieklik, ook als de advertentieklik tot meerdere conversies (zoals meerdere verschillende aankopen) heeft geleid.

Het gebruik van Aantal versus bestellings-ID

 • Als u één lead per advertentieklik wilt bijhouden, wijzigt u de instelling Aantal in één.
 • Als u elke aankoop die een klant na een advertentieklik maakt, wilt bijhouden, maar dezelfde aankoop niet twee keer wilt tellen, voegt u een bestellings-ID toe aan uw gebeurtenisfragment. Het toevoegen van een bestellings-ID is de aanbevolen optie voor aankopen.

Opmerking

 • Bestellings-ID's worden niet gerapporteerd in Google Ads.
 • Het toevoegen van een bestellings-ID aan uw fragment is geen oplossing voor dubbele view-through-conversies.
 • Ook als u al een oplossing heeft om dubbele conversies van uw website te verwijderen, raden we u aan de bestellings-ID toe te voegen. Dit is een extra tool om te verzekeren dat uw conversiegegevens zo accuraat mogelijk zijn. 
 • Als u Google Tag Manager gebruikt, kunt u bestellings-ID's gebruiken. Geef de bestellings-ID op als een variabele, niet als een statische tekenreeks.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen