Despre listele create automat

O listă de remarketing este compusă din vizitatorii unui site. La prima campanie de remarketing, Google Ads creează liste de remarketing standard pentru dvs., precum „Toți vizitatorii” sau „Utilizatorii care au abandonat coșul de cumpărături”. Astfel, veți putea să vizați imediat listele din grupurile dvs. de anunțuri. Acest articol conține informații care vă vor ajuta să înțelegeți listele de remarketing create automat și modul de funcționare a acestora, atât pentru remarketingul obișnuit, cât și pentru cel dinamic.

Înainte de a începe

Consultați detalii despre remarketing pentru a afla cum funcționează în general. Pentru o prezentare generală a procesului de inserare a parametrilor personalizați în codul etichetei de remarketing, consultați detalii despre folosirea parametrilor personalizați.

Modul de funcționare

Eticheta de remarketing din site adaugă vizitatori în listele de remarketing pe baza regulilor și condițiilor pe care le-ați stabilit pentru liste. Pentru remarketingul dinamic, Google Ads folosește și parametrii personalizați din etichetă pentru a crea liste mai precise în funcție de acțiunile care au loc în site.

Porțiunea pagetype a parametrului personalizat indică programului Google Ads tipul de site pe care îl promovați. Apoi veți putea adăuga valori tipice pentru fiecare acțiune din pagină. De exemplu, pentru a crea o listă de persoane care v-au accesat pagina principală, puteți să folosiți valoarea „home” ca parametru personalizat și să plasați eticheta în pagina principală.

Rețineți

Etichetele de remarketing le corespund direct persoanelor incluse în listele de remarketing. Ca atare, este important să urmăriți numele și valorile exacte ale parametrilor personalizați atunci când creați eticheta de remarketing. Puteți să adăugați aceste liste de remarketing standard printre opțiunile de direcționare la nivel de grup de anunțuri sau să creați propriile liste de remarketing bazate pe reguli. Cu toate acestea, listele de remarketing standard nu pot fi șterse.

How to Create Effective Remarketing Lists

Learn how to create effective remarketing lists on the Google Display Network. In this video, we'll uncover how to create different lists based on each customer’s journey through your website so that you can target them with different bids or ads.

Important

Important Atunci când adăugați eticheta în site, nu traduceți numele sau valorile parametrilor personalizați din șabloane. Listele de remarketing standard sunt create automat pe baza numelor de parametri în limba engleză. De exemplu, parametrul pagetype pentru paginile care includ un coș de cumpărături trebuie să aibă valoarea cart, nu basket (engleză britanică) sau coș (română).

Listele standard frecvente

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Toți vizitatorii Oricine v-a accesat site-ul sau aplicația Această listă se completează cu toate valorile din toți parametrii din implementările de remarketing ale site-ului și aplicației.
Toți utilizatorii care au făcut conversii Toate persoanele care au efectuat conversii pe site-ul dvs. Această listă se completează automat cu ajutorul etichetei de urmărire a conversiilor. Dacă nu ați activat urmărirea conversiilor, această listă va fi necompletată.
Listă optimizată Google Ads Aceasta este o listă de remarketing combinată, compusă din mai multe segmente de public provenite din sursele de public disponibile. Pentru a o crea, trebuie să conectați minimum o sursă de date în pagina cu surse de public.

Listele standard pentru anumite tipuri de companii

Educație

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile din domeniul educației. Dacă promovați programe educaționale, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul edu_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Educație”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi edu_pagetype='home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat un anumit curs sau program. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat programe, utilizatorii care au consultat programe, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta edu_pagetype în toate paginile site-ului. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat programe Utilizatorii care au căutat cursuri sau programe pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat programe, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă edu_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat programe Utilizatorii care au consultat paginile anumitor programe sau cursuri pe site. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile dedicate cursurilor sau programelor trebuie să includă edu_pagetype = 'program'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să completeze un formular pentru informații suplimentare, dar nu l-au trimis. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu formulare trebuie să includă edu_pagetype = 'lead'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au trimis un formular în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de conversie trebuie să includă: edu_pagetype = 'complete'.
Zboruri

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile care se ocupă cu rezervarea de bilete de avion. Dacă promovați un site care se ocupă cu rezervarea de bilete de avion, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul flight_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Zboruri”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi flight_pagetype='home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat un anumit zbor. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat zboruri, cei care au consultat zboruri, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta flight_pagetype în toate paginile site-ului. Dacă anumite pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi =„home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat zboruri Utilizatorii care au căutat zboruri pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat zboruri, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă hrental_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat zboruri Utilizatorii care au consultat anumite pagini cu zboruri pe site. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu detalii despre zboruri trebuie să includă flight_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să achiziționeze un bilet, dar nu au rezervat zborul. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de finalizare a achiziției trebuie să includă flight_pagetype = 'cart'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au rezervat zboruri de la dvs. în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a rezervării trebuie să includă flight_pagetype = 'purchase'
Hoteluri și proprietăți de închiriat

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile care se ocupă cu rezervarea de hoteluri și proprietăți de închiriat. Dacă promovați un site care se ocupă cu rezervarea de camere sau locuințe, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul hrental_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Hoteluri și proprietăți de închiriat”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi hrental_pagetype= 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat un anumit hotel sau o anumită proprietate. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat proprietăți, utilizatorii care au consultat proprietăți, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta hrental_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi 'home'), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat proprietăți Utilizatorii care au căutat hoteluri sau proprietăți de închiriat pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat proprietăți, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă hrental_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat proprietăți Utilizatorii care au consultat anumite pagini de pe site-ul dvs. referitoare la hoteluri și proprietăți de închiriat. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile pentru hoteluri și proprietăți de închiriat trebuie să includă hrental_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să rezerve o cameră de hotel sau o proprietate de închiriat, dar nu au finalizat rezervarea. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de rezervare trebuie să includă hrental_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au rezervat un hotel sau o proprietate de închiriat de la dvs. în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare trebuie să includă hrental_pagetype = 'conversion'.
Cariere

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile cu locuri de muncă. Dacă promovați un site pe care apar locuri de muncă disponibile, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul job_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Locuri de muncă”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi job_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat un anumit loc de muncă. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat locuri de muncă, cei care au consultat locuri de muncă, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta job_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat locuri de muncă Utilizatorii care au căutat locuri de muncă pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat locuri de muncă, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă job_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat locuri de muncă Utilizatorii care au consultat anumite pagini despre locuri de muncă pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu descrierea locurilor de muncă trebuie să includă job_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să completeze un formular sau o solicitare de a contacta un agent de recrutare, dar nu l-au trimis. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu formulare trebuie să includă job_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au trimis un formular sau au contactat un agent de recrutare în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a formularelor trebuie să includă job_pagetype = 'conversion'
Oferte locale

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile cu oferte locale. Dacă promovați un site pe care apar oferte de la companii locale, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul local_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Oferte locale”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi local_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat nicio ofertă locală concretă. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta local_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat oferte Utilizatorii care au căutat oferte locale pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat oferte, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă local_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat oferte Utilizatorii care au consultat anumite pagini cu oferte locale pe site. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și utilizatorii care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile pentru oferte locale trebuie să includă local_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să caute o ofertă locală, dar nu au finalizat achiziția. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu formulare trebuie să includă local_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au achiziționat o ofertă locală de la dvs. în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a achiziției trebuie să includă local_pagetype = 'conversion'.
Comerț cu amănuntul

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile de comerț electronic sau comerț cu amănuntul. Dacă promovați un site care se ocupă cu vânzarea de produse, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul ecomm_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Comerț cu amănuntul”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi ecomm_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Vizitatorii site-ului care nu au accesat paginile marcate cu ecomm_pagetype='product', 'cart' sau 'purchase'. Această listă va adăuga toți vizitatorii și va exclude persoanele din alte liste: utilizatorii care au consultat produse, cei care au abandonat coșul de cumpărături și cei care au cumpărat în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta ecomm_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au consultat produse Utilizatorii care au consultat anumite pagini despre produse pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat coșul de cumpărături și cei care au cumpărat în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu produse trebuie să includă ecomm_pagetype = 'product'.
Notă: Google Ads poate să adauge automat în această listă persoanele care au consultat produse pe site-ul dvs.
Utilizatorii care au abandonat coșul de cumpărături Utilizatorii care au adăugat produse în coșul de cumpărături, dar nu au finalizat achiziția. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele cu utilizatori care au cumpărat în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu coș de cumpărături trebuie să includă ecomm_pagetype = 'cart'.
Utilizatorii care au cumpărat în trecut Utilizatorii care au cumpărat produse de la dvs. în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a achiziției trebuie să includă ecomm_pagetype ='purchase'.
Imobiliare

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile de imobiliare sau locuințe. Dacă promovați un site care afișează locuințe sau proprietăți de vânzare, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul listing_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Imobiliare”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi listing_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat oferte concrete. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat oferte, cei care au consultat oferte, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta listing_pagetype în toate paginile site-ului. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi 'home'), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat oferte Utilizatorii care au căutat oferte pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat oferte, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă listing_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat oferte Utilizatorii care au consultat pagini cu oferte concrete pe site. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și utilizatorii care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu oferte trebuie să includă listing_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să completeze un formular sau o solicitare pentru o programare, dar nu l-au trimis. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu formulare trebuie să includă listing_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au trimis un formular sau au făcut o programare în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare trebuie să includă listing_pagetype = 'conversion'.
Călătorii

Aceste liste au eficiență maximă pentru site-urile de călătorii. Dacă promovați un site care se ocupă cu vânzarea sau cu rezervarea pachetelor de călătorie și a ofertelor speciale, asigurați-vă că eticheta de remarketing include parametrul travel_pagetype. Acesta va clasifica pagina în categoria „Călătorii”. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi travel_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat opțiuni de călătorie concrete. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au căutat oferte, cei care au consultat oferte, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta travel_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au căutat oferte Utilizatorii care au căutat opțiuni de călătorie pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat oferte, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă travel_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat oferte Utilizatorii care au consultat anumite pagini despre opțiuni de călătorie pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și utilizatorii care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu opțiuni de călătorii trebuie să includă travel_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început să rezerve o opțiune de călătorie, dar nu au finalizat rezervarea. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu formulare de rezervare trebuie să includă: travel_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au rezervat o opțiune de călătorie de la dvs. în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a rezervării trebuie să includă travel_pagetype = 'conversion'.
Personalizat

Dacă promovați un site care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile de mai sus, puteți folosi parametrul dynx_pagetype. Mai jos, puteți consulta valorile parametrilor personalizați pentru fiecare tip de listă, cum ar fi dynx_pagetype = 'home'.

Listă de remarketing standard Descriere Informații despre etichete
Vizitatori generali Utilizatorii care au accesat site-ul sau aplicația dvs., dar nu au consultat o pagină anume. În această listă nu sunt incluse persoanele din alte liste: utilizatorii care au efectuat căutări, cei care au consultat produse sau servicii, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing trebuie să includă eticheta dynx_pagetype în toate paginile de pe site. Dacă unele dintre pagini nu au setată nicio valoare (cum ar fi „home”), lăsați valoarea necompletată.
Utilizatorii care au efectuat căutări Utilizatorii care au efectuat căutări pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au consultat produse sau servicii, cei care au abandonat conversia și cei care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu rezultatele căutării trebuie să includă dynx_pagetype = 'searchresults'.
Utilizatorii care au consultat produse sau servicii. Utilizatorii care au consultat anumite pagini pe site-ul dvs. În această listă nu sunt incluse persoanele din listele următoare: utilizatorii care au abandonat conversia și utilizatorii care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu produse sau servicii trebuie să includă dynx_pagetype = 'offerdetail'.
Utilizatorii care au abandonat conversia Utilizatorii care au început o conversie sau o achiziție, dar nu au finalizat-o. În această listă nu sunt incluse persoanele din lista cu utilizatori care au efectuat conversii în trecut. Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile cu coșuri de cumpărături sau formulare trebuie să includă dynx_pagetype ='conversionintent'.
Utilizatorii care au efectuat conversii în trecut Utilizatorii care au efectuat conversii sau achiziții de la dvs. în trecut Pentru a completa această listă, eticheta de remarketing din paginile de confirmare a achiziției trebuie să includă dynx_pagetype = 'conversion'.
A fost util?
Cum putem să îmbunătățim această pagină?

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Conectați-vă pentru opțiuni suplimentare de asistență, ca să rezolvați rapid problema