Om automatisk opprettede lister

En remarketingliste er en samling av besøkende på et nettsted. Når du for første gang oppretter en remarketingkampanje, oppretter Google Ads standard remarketinglister for deg, for eksempel «Alle besøkende» eller «Kunder som forlater handlekurven». På denne måten er du klar til å målrette annonsegruppene dine mot disse listene helt fra begynnelsen av. I denne artikkelen forklarer vi hva automatisk opprettede remarketinglister er, og hvordan de fungerer, både i forbindelse med vanlig og dynamisk remarketing.

Før du begynner

For at du skal kunne danne deg et bilde av hvordan remarketing fungerer, kan du lese om remarketing. For å få en oversikt over hvordan du setter inn egendefinerte parametere i koden til remarketing-taggen, kan du lese om bruk av egendefinerte parametere.

Slik fungerer det

Ved hjelp av remarketing-taggen på nettstedet ditt legges besøkende til i remarketinglistene dine i tråd med reglene og vilkårene for disse listene. Med dynamisk remarketing bruker Google Ads også de egendefinerte parameterne i taggen din for å opprette mer spesifikke lister ut fra brukerhandlinger på nettstedet ditt.

Ut fra pagetype-delen av den egendefinerte parameteren kan Google Ads se hvilken type nettsted du annonserer for. Du kan deretter legge til spesifikke verdier for hver sidehandling. Hvis du vil opprette en liste over folk som besøker startsiden din, kan du for eksempel bruke verdien 'home' som egendefinert parameter og plassere taggen på startsiden.

Vær oppmerksom på følgende

Konfigurasjonen til remarketing-taggene dine er avgjørende for hvem som ender opp i remarketinglistene dine. Det er derfor viktig at du følger de eksakte egendefinerte parameternavnene og -verdiene når du konfigurerer remarketing-tagger. Du kan legge til standard remarketinglister i målrettingen for annonsegruppen din, eller du kan opprette dine egne remarketinglister basert på regler. Du kan imidlertid ikke slette standard remarketinglister.

How to Create Effective Remarketing Lists

Learn how to create effective remarketing lists on the Google Display Network. In this video, we'll uncover how to create different lists based on each customer’s journey through your website so that you can target them with different bids or ads.

Viktig

Når du legger til taggen på nettstedet ditt, må du ikke oversette navnene på eller verdiene for de egendefinerte parameterne fra malene. Standard remarketinglister blir automatisk opprettet med parameternavn på engelsk. Eksempelvis skal pagetype-parameteren for sider som inneholder en handlekurv, ha verdien cart, ikke basket (britisk engelsk) eller kurv (norsk).

Vanlige standardlister

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Alle besøkende Dette er alle som har besøkt nettstedet ditt eller appen din. Denne listen fylles ut basert på alle verdiene fra alle parameterne i implementeringen av remarketing-taggen din på nettstedet ditt og i appen din.
Alle som har konvertert Alle som har konvertert på nettstedet ditt Denne listen fylles ut automatisk med taggen din for konverteringssporing. Hvis du ikke har konfigurert konverteringssporing, er denne listen tom.
Google Ads-optimalisert liste Dette er en kombinasjonsliste som består av flere målgrupper fra tilgjengelige målgruppekilder i en enkelt remarketingliste. Du kan opprette en slik liste ved å knytte minst én datakilde til Målgruppekilder-siden, eller gå gjennom prosessen for å opprette remarketinglister i Google Ads.

Standardlister for bestemte bedriftstyper

Utdanning

Disse listene er utformet spesifikt for utdanningsnettsteder. Hvis du markedsfører utdanningsprogrammer, må du påse at remarketing-taggen din inneholder edu_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Utdanning». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel edu_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte kurs eller programmer. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som søker etter programmer, listen over folk som har åpnet programsider, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde edu_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Folk som søker etter programmer Folk som har søkt etter kurs eller programmer på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har åpnet programsider, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde edu_pagetype='searchresults'.
Folk som har åpnet programsider Folk som har sett på bestemte kurs- eller programsider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på kurs- eller programsidene dine inneholde edu_pagetype='program'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å fylle ut et skjema for å få mer informasjon, men som ikke sendte det inn. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på skjemasidene dine inneholde edu_pagetype='lead'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som tidligere har sendt inn et skjema. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på konverteringssidene dine inneholde edu_pagetype='complete'.
Flyreiser

Disse listene er utformet spesifikt for nettsteder der du kan booke flyreiser. Hvis du markedsfører et nettsted der brukere kan booke flyreiser, må du påse at remarketing-taggen din inneholder flight_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Flyreiser». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel flight_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte flyreiser. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som har søkt etter flyreiser, listen over folk som ser på flyreiser, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde flight_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. ='home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Folk som har søkt etter flyreiser Folk som har søkt etter flyreiser på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over folk som ser på flyreiser, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde flight_pagetype='searchresults'.
Folk som ser på flyreiser Folk som har sett på bestemte flyreisesider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på flydetaljsidene dine inneholde flight_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å kjøpe en billett, men som ikke reserverte noen flyreise. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på betalingssidene dine inneholde flight_pagetype='cart'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som har reservert flyreiser hos deg tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for bookingbekreftelse inneholde flight_pagetype='purchase'.
Hoteller og utleie

Disse listene er utformet spesifikt for nettsteder der brukere kan booke hotellrom og utleietilbud. Hvis du markedsfører et nettsted der brukere kan booke hotellrom eller utleieboliger, må du påse at remarketing-taggen din inneholder hrental_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Hoteller og utleie». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel hrental_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte hoteller eller utleietilbud. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over brukere som har søkt etter eiendommer, listen over brukere som har sett på eiendommer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde hrental_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Brukere som har søkt etter eiendommer Folk som har søkt etter hoteller eller utleietilbud på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over folk som har sett på eiendommer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde flight_pagetype='searchresults'.
Brukere som har sett på eiendommer Folk som har sett på bestemte hotell- og utleiesider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på hotell- og utleiesidene dine inneholde hrental_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å reservere hotellrom eller utleietilbud, men som ikke har fullført reservasjonen. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på bookingsidene dine inneholde hrental_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som har reservert hotellrom eller utleietilbud fra deg tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på bekreftelsessidene dine inneholde hrental_pagetype='conversion'.
Jobber

Disse listene er spesifikt utformet for nettsteder der det drives jobbformidling. Hvis du markedsfører et nettsted der ledige jobber legges ut, må du påse at remarketing-taggen din inneholder job_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Jobber». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel job_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte jobber. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over jobbsøkere, listen over folk som har sett på jobber, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde job_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Jobbsøkere Folk som har søkt etter jobber på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over folk som har sett på jobber, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde job_pagetype='searchresults'.
Folk som har sett på jobber Folk som har sett på bestemte jobbsider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine med jobbeskrivelser inneholde job_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å fylle ut et skjema eller innledet en forespørsel om kontakt med en rekrutterer, men som ikke sendte inn skjemaet eller forespørselen. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på skjemasidene dine inneholde job_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som tidligere har sendt inn et skjema eller kontaktet en rekrutterer. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på bekreftelsessidene dine for skjemaer inneholde job_pagetype='conversion'.
Lokale spesialtilbud

Disse listene er spesifikt utformet for nettsteder der lokale tilbud legges ut. Hvis du markedsfører et nettsted der tilbud fra lokale bedrifter legges ut, må du påse at remarketing-taggen din inneholder local_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Lokale tilbud». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel local_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på noen bestemte lokale tilbud eller andre tilbud. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde local_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Folk som har søkt etter tilbud Folk som har søkt etter lokale tilbud eller andre tilbud på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over folk som har sett på tilbud, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde local_pagetype='searchresults'.
Folk som har sett på tilbud Folk som har sett på bestemte sider med lokale tilbud og andre tilbud på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for lokale tilbud og andre tilbud inneholde local_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt på kjøpet av et lokalt tilbud eller et annet tilbud, men som ikke fullførte kjøpet. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på skjemasidene dine inneholde local_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som tidligere har kjøpt lokale tilbud eller andre tilbud fra deg For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for kjøpsbekreftelse inneholde local_pagetype='conversion'.
Detaljhandel

Disse listene er spesifikt utformet for nettsteder der det drives med netthandel eller detaljhandel. Hvis du markedsfører et nettsted der det selges produkter, må du påse at remarketing-taggen din inneholder ecomm_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Detaljhandel». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel ecomm_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er besøkende på nettstedet som ikke har vært innom sider merket med ecomm_pagetype='product', 'cart' eller 'purchase'. Denne listen legger til alle besøkende og ekskluderer folk som er oppført i andre lister, som i listen over brukere som ser på produkter, listen over kunder som forlater handlevognen, eller listen over tidligere kjøpere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde ecomm_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Brukere som ser på produkter Folk som har sett på bestemte produktsider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over kunder som forlater handlevognen, eller listen over tidligere kjøpere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på produktsidene dine inneholde ecomm_pagetype='product'.
Merk: Google Ads kan dessuten automatisk legge til folk som har sett på produkter på nettstedet ditt, i denne listen.
Kunder som forlater handlevognen Folk som har lagt til produkter i handlekurven, men som ikke fullførte kjøpet. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over tidligere kjøpere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på handlekurvsidene dine inneholde ecomm_pagetype='cart'.
Tidligere kjøpere Dette er folk som har kjøpt produkter fra deg tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for kjøpsbekreftelse inneholde ecomm_pagetype='purchase'.
Eiendom

Disse listene er spesifikt utformet for eiendomsmeglere og nettsteder der det selges boliger. Hvis du markedsfører et nettsted der det legges ut boliger og eiendommer som er til salgs, må du påse at remarketing-taggen din inneholder listing_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Eiendom». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel listing_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte oppføringer. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som har søkt etter oppføringer, listen over folk som har sett på oppføringer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde listing_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Folk som har søkt etter oppføringer Folk som har søkt etter oppføringer på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som har sett på oppføringer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde listing_pagetype='searchresults'.
Folk som har sett på oppføringer Folk som har sett på bestemte oppføringssider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på oppføringssidene dine inneholde listing_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å fylle ut et skjema eller innledet en forespørsel, men som ikke sendte inn skjemaet eller forespørselen. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på skjemasidene dine inneholde listing_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som tidligere har sendt inn et skjema eller gjort en avtale. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på bekreftelsessidene dine inneholde listing_pagetype='conversion'.
Reise

Disse listene er utformet spesifikt for reiselivsnettsteder. Hvis du markedsfører et nettsted der det selges eller bestilles reisepakker og spesialtilbud, må du påse at remarketing-taggen din inneholder travel_pagetype-parameteren. Da klassifiseres siden som «Reiseliv». Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel travel_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte reisealternativer. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som har søkt etter oppføringer, listen over folk som har sett på oppføringer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde travel_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Folk som har søkt etter oppføringer Folk som har søkt etter reisealternativer på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over folk som har sett på oppføringer, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde travel_pagetype='searchresults'.
Folk som har sett på oppføringer Folk som har sett på bestemte sider med reisealternativer på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine med reisealternativer inneholde travel_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt å reservere en reise, men som ikke fullførte reservasjonen. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på bookingskjemasidene dine inneholde travel_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som tidligere har reservert et reisealternativ hos deg. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for bookingbekreftelse inneholde travel_pagetype='conversion'.
Egendefinert

Hvis du markedsfører et nettsted som ikke passer inn i noen av de ovennevnte kategoriene, kan du bruke dynx_pagetype-parameteren. Nedenfor kan du finne de egendefinerte parameterverdiene for hver listetype, for eksempel dynx_pagetype='home'.

Standard remarketinglister Beskrivelse Tag-informasjon
Generelle besøkende Dette er folk som har besøkt nettstedet ditt eller appen din, men som ikke har sett på bestemte sider. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over søkere, listen over brukere som har sett på produkter eller tjenester, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen din inneholde dynx_pagetype-taggen på alle sidene på nettstedet ditt. Hvis det ikke er angitt noen fast verdi (f.eks. 'home') på noen av sidene dine, lar du verdifeltet stå tomt.
Søkere Folk som har søkt på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i andre lister, som listen over brukere som har sett på produkter eller tjenester, listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på søkeresultatsidene dine inneholde dynx_pagetype='searchresults'.
Brukere som har sett på produkter eller tjenester Dette er folk som har sett på bestemte sider på nettstedet ditt. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har avbrutt konverteringer, eller listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på produkt- eller tjenestesidene dine inneholde dynx_pagetype='offerdetail'.
Brukere som har avbrutt konverteringer Folk som har begynt på en konvertering eller et salg, men som ikke fullførte. Denne listen omfatter ikke folk som er oppført i listen over brukere som har konvertert tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på handlekurv- eller skjemasidene dine inneholde dynx_pagetype='conversionintent'.
Brukere som har konvertert tidligere Dette er folk som har konvertert hos eller kjøpt fra deg tidligere. For at denne listen skal fylles ut, må remarketing-taggen på sidene dine for kjøpsbekreftelse inneholde dynx_pagetype='conversion'.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt