Google Ads raporlarındaki Google Analytics verileri hakkında

Google Analytics ile Google Ads hesaplarınızı bağladıktan sonra, Google Analytics verilerini Google Ads'e aktarabilir ve bu verileri Google Ads hesabınızda görebilirsiniz. Bu veriler, size kampanyanızı optimize etmek için detaylı bilgiler ve olası fırsatlar sunabilir.

Bu makalede, Google Analytics verilerinin Google Ads hesabınızda nasıl faydalı olabileceğine dair genel bir bakış sunulmaktadır. Hazır olduğunuzda raporlarınıza Google Analytics sütunları eklemeyle ilgili talimatları uygulayabilirsiniz.

İşleyiş şekli

Google Analytics verilerini Google Ads'de görmek için öncelikle Google Ads hesabınız için otomatik etiketleme özelliğini etkinleştirmeniz, Google Ads ile Google Analytics hesaplarınızı birbirine bağlamanız ve site metriklerinin içe aktarılacağı kaynak Google Analytics görünümlerini seçmeniz gerekir. Ardından, Google Ads raporlarınıza Google Analytics sütunları eklersiniz.

Bu Google Analytics site etkileşim metriklerini Google Ads performans istatistiklerinizle birlikte görüntüleyerek, kullanıcıların reklamınızı tıklayıp açılış sayfanıza eriştikten sonra neler yaptığını görebilirsiniz. Ne tür veriler görebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır:

 • Hemen Çıkma oranı: Bir kullanıcı yalnızca bir sayfa gördüğünde veya yalnızca bir etkinliği tetiklediğinde, Analytics bunu bir "hemen çıkma" olarak değerlendirir. Sitenizin Hemen Çıkma Oranı, hemen çıkma olarak değerlendirilen oturumların yüzdesidir.
 • Ortalama oturum süresi (saniye): Kullanıcının sitenizde geçirdiği ortalama süredir.
 • Sayfalar/oturum: Her oturumda görüntülenen ortalama sayfa sayısıdır.
 • Yeni oturum yüzdesi: İlk kez gerçekleştirilen oturumların tahmini yüzdesidir.

Bu bilgiler, kampanya ve reklam gruplarınızın ne kadar etkili olduğunu görmenize yardımcı olur. Böylece bütçeleriniz, teklifleriniz, açılış sayfalarınız ve reklam metniniz hakkında daha sağlıklı kararlar verebilirsiniz.

Örneğin, bir reklam grubunun hemen çıkma oranını tıklama oranı (TO) ile birlikte görüntülemek, reklamınızı tıklayan müşterilerin sitenizde görmeyi bekledikleri içeriği görüp görmedikleri konusunda fikir sahibi olmanıza yardımcı olabilir.

Google Analytics verilerini Google Ads raporlarınıza eklemeye hazır mısınız? Google Analytics verilerini Google Ads raporlarınıza eklemeyle ilgili talimatları uygulayın.

Örnek

Erman internet üzerinden çiçek satışı yapmaktadır. Kampanyalarından biri doğum günü çiçekleri üzerinedir ve ona en çok satışı sağlayacak olanını bulmak için farklı anahtar kelime "temaları" ile denemeler yapar. Reklam gruplarından biri "doğum günü buketleri" temasına odaklanmışken, bir diğeri "doğum günü çiçek aranjmanları" ile ilgili anahtar kelimeleri ve reklamları içermektedir.

Her ikisi için de tıklama oranına (TO) baktığında, çoğu ziyaretçinin "çiçek aranjmanı" reklam grubundan çok, "buket" reklam grubunun reklamlarını tıkladığını görür. Başta, "buket" reklam grubunun daha başarılı olduğunu düşünür. Ama reklam grubu raporuna Google Analytics verilerini temel alan Hemen Çıkma Oranı sütununu eklediğinde, Erman yeni ve önemli bir bilginin fakına varır.

"Çiçek aranjmanı" reklam grubundaki reklamların %6'lık TO'su ile karşılaştırıldığında, "buket" reklam grubundaki reklamlarının %8 gibi daha yüksek bir TO'ya, ama aynı zamanda daha yüksek (%60) bir Hemen Çıkma Oranına sahip olduğunu fark eder. Bu, "buket" reklam grubundaki tıklamalardan sitesine gelen ziyaretçilerin yarısından fazlasının, siteyi incelemek veya satın alma işlemi gerçekleştirmek için sitede kalmadığı anlamına gelir.

Başka bir deyişle, "buket" reklam grubu çok sayıda tıklama alıyor olsa da, bunlar Erman'ın istediği türde tıklamalar olmayabilir. "Çiçek aranjmanı" reklam grubunun daha düşük Hemen Çıkma Oranına (%30) sahip olduğunu gören Erman, bu reklamları tıklayarak sitesine gelen ziyaretçilerin, sitede kalıp inceleme yapma olasılığının daha fazla olduğu anlar.

 

Reklam Grubu "Teması" Gösterim Sayısı TO Reklam Tıklamaları Hemen Çıkma Oranı Hemen çıkmayan
kullanıcılar
doğum günü buketleri 1.000 %8 80 %60 32
doğum günü çiçek aranjmanları 1.000 %6 60 %30 42

 

"Çiçek aranjmanı" reklam grubu daha az tıklama alsa da, web sitesini incelemek için sitede kalan kullanıcılardan tıklama getirdiğinden, Erman için daha değerlidir.

Google Ads'deki Google Analytics verileriyle ilgili daha fazla bilgi

Google Ads ve Google Analytics verileri arasında tutarsızlıklar

Google Ads verilerinizin içe aktarılan Google Analytics verilerinizle eşleşmediği bazı durumlar olabilir. Bunun en yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Google Ads tıklamaları, Google Analytics ise oturumları izler. Bu metriklerin farklı olmasına yol açabilecek birkaç neden vardır:
  • Bir müşteri reklamınızı birden çok kez tıklayabilir. Kullanıcı, bir reklamı aynı oturumda birden çok kez tıkladığında Google Ads birden çok tıklama kaydeder. Google Analytics ise ayrı sayfa görüntülemelerini tek bir oturum olarak değerlendirir.
  • Kullanıcı bir reklamı tıklayıp daha sonra bu siteye, farklı bir oturum sırasında yer işareti veya kayıtlı bağlantı yoluyla doğrudan dönebilir. Bu, Google Ads'de tek bir tıklama, Analytics'te ise birden fazla oturum olarak kaydedilir.
  • Bir kullanıcı reklamınızı tıklayabilir, ancak ardından fikir değiştirip başka bir sayfayı tıklayarak veya tarayıcının Durdur ya da Geri düğmesine basarak sayfanın tamamen yüklenmesini önleyebilir. Bu durumda, Analytics bir oturum kaydetmez ancak Google Ads bunu yine de bir tıklama olarak sayar.
 • Faturalandırmanın daha doğru olmasını sağlamak için Google Ads, geçersiz tıklamaları raporlarınızdan otomatik olarak filtreler.
 • Uzun tarih aralıklarının karşılaştırılması, hesaplarınızın bağlı olmadığı dönemleri kapsayabilir.
Verilerin kullanılabilirliği ve güncelliği
Not: Ekim 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere, yalnızca Mayıs 2016'ya kadarki Google Analytics verileri Google Ads'de görünmektedir.

Google Ads'de görmek istediğiniz Google Analytics görünümü için site metriklerini içe aktardıktan sonra, verilerin Google Ads'e aktarılması ve burada görüntülenebilmesi biraz zaman alabilir. Durum mesajını, Google Ads'de "Bağlı hesaplar" > "Google Analytics" altında bulunan raporlama tablosunun "İşlemler" sütunundan kontrol edebilirsiniz. Çoğu durumda, verilerin ve sütunların Google Ads'de görünmesi bir saatten kısa sürer, ancak daha büyük hesaplarda bu süre uzayabilir. Veriler içe aktarıldıktan sonra Google Analytics verilerini Google Ads raporlarınıza ekleyebilirsiniz.

Google Analytics ile Google Ads arasında hesap bağlantıları kurduğunuzda Google Analytics, Google Ads'e özgü verileri toplamaya ve saklamaya başlar. Bu nedenle, Google Ads ile Analytics hesaplarınızı birbirine bağlamanız durumunda Google Analytics verilerini Google Ads'e aktarabilirsiniz.

Örnek

Maliyet kaynağı bağlantısını 1 Mayıs'ta kurup Google Analytics verilerini Google Ads hesabınıza 15 Mayıs'ta aktarmaya başladıysanız Google Ads raporlarınız, 1 Mayıs'tan sonraki Google Analytics verilerini içerecektir.

Google Ads'de yalnızca Mayıs 2016'dan sonra toplanan ve işlenen Google Analytics verileri görüntülenebilir.Google Analytics, verileri genelde gün içinde sürekli olarak işlese de tüm verilerin güncellenmesi 24 saat kadar sürebilir. Örneğin, bugün saat 15:00'te "dün" için bir rapor çalıştırırsanız dün işlenen verilerden bazıları (özellikle saat 15:00'ten gece yarısına kadar olanlar) raporunuza tümüyle dahil edilemeyebilir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın