Om Google Analytics-data i Google Ads-rapportene

Når du har knyttet sammen Google Analytics- og Google Ads-kontoen din, kan du importere Google Analytics-data til Google Ads og se disse dataene i Google Ads-kontoen. På grunnlag av disse dataene kan du få mer kunnskap om kampanjen din og muligheter til å optimalisere den.

Denne artikkelen gir et overblikk over hvordan du kan dra nytte av Google Analytics-data i Google Ads-kontoen din. Når du er klar, kan du følge veiledningen i å legge til Google Analytics-kolonner i rapporter.

Slik fungerer de

For å kunne se Google Analytics-data i Google Ads, må du først aktivere automatisk merking for Google Ads-kontoen din, knytte sammen Google Ads- og Google Analytics-kontoen din og velge Google Analytics-rapporteringsvisningene du ønsker å importere nettstedberegninger fra. Deretter legger du til Google Analytics-kolonner i Google Ads-rapportene.

Ved å sammenstille beregningene for nettstedsengasjement fra Google Analytics med resultatstatistikken fra Google Ads, får du oversikt over hva brukerne har gjort etter at de klikket på annonsen din og åpnet landingssiden din. Du kan se følgende typer data:

 • Fluktfrekvens: Når brukeren bare åpner én enkelt side eller bare utløser én hendelse, regnes dette som «flukt» eller «avvisning» i Analytics. Fluktfrekvensen for nettstedet er prosentandelen av økter som endte med avvisninger.
 • Gjennomsnittlig øktvarighet (sekunder): Dette er den gjennomsnittlige tiden brukerne tilbrakte på nettstedet ditt.
 • Sider per økt: Det gjennomsnittlige antallet sider som ble åpnet i løpet av en økt.
 • % nye økter: Den anslåtte prosentandelen som var førstegangsøkter.

Med utgangspunkt i denne informasjonen kan du se hvor effektive kampanjene og annonsegruppene dine er. Dette bidrar i sin tur til at du kan ta mer veloverveide beslutninger knyttet til budsjettene, budene, landingssidene og annonseteksten.

Hvis du for eksempel vurderer fluktfrekvensen for en annonsegruppe opp mot klikkfrekvensen for annonsegruppen, kan du danne deg et bilde av hvorvidt kundenes forventninger innfris eller ikke når de kommer til nettstedet ditt etter å ha klikket på annonsen.

Er du klar for å legge til Google Analytics-data i Google Ads-rapportene dine? Følg veiledningen i å legge til Google Analytics-data i Google Ads-rapporter.

Eksempel

David selger blomster på nettet. En av kampanjene hans fokuserer på blomster til bursdager, og han eksperimenterer med ulike typer søkeord for å finne det som gir størst omsetning. En av annonsegruppene hans fokuserer på «bursdagsbuketter», mens en annen inneholder søkeord og annonser knyttet til «blomsteroppsatser til bursdager».

Klikkfrekvensen (CTR) for annonsegruppene viser at flere klikker på annonsene i annonsegruppen for buketter enn på annonsene i annonsegruppen for blomsteroppsatser. Først tror David at annonsegruppen «buketter» gir best resultat. Når han imidlertid legger til «Fluktfrekvens»-kolonnen (med Google Analytics-data) i annonsegrupperapporten, får han viktig ny informasjon.

Annonsene i annonsegruppen «buketter» har riktignok høyere klikkfrekvens – 8 % sammenlignet med 6 % for annonsene i «blomsteroppsatser»-gruppen, men annonsegruppen «buketter» har samtidig en høyere fluktfrekvens (60 %). Dette betyr at mer enn halvparten av dem som kommer til nettstedet hans etter å ha klikket på annonsegruppen «buketter», ikke blir værende på nettstedet for å finne mer informasjon eller kjøpe noe.

Med andre ord oppnår annonsegruppen for buketter mange klikk, men ikke den typen klikk David er ute etter. Han ser at annonsegruppen «blomsteroppsatser» har en lavere fluktfrekvens (30 %), noe som innebærer at folk som klikker seg frem til nettstedet hans via disse annonsene, oftere blir værende på nettstedet for å utforske det nærmere.

 

Annonsegruppens «tema» Visninger CTR Annonseklikk Fluktfrekvens Brukere som
blir værende
bursdagsbuketter 1000 8 % 80 60 % 32
blomsteroppsatser til bursdager 1000 6 % 60 30 % 42

 

Selv om David oppnår færre klikk for «blomsteroppsatser»-annonsegruppen, er denne annonsegruppen mer verdifull, ettersom disse klikkene representerer folk som blir værende på nettstedet hans.

Mer om Google Analytics-data i Google Ads

Avvik mellom Google Ads- og Google Analytics-data

I enkelte tilfeller kan det være et misforhold mellom Google Ads-dataene og Google Analytics-dataene som er importert. Her er noen av de vanligste årsakene:

 • Google Ads sporer klikk, mens Google Analytics sporer økter. Det er flere mulige årsaker til at disse beregningene kan være ulike:
  • En kunde kan ha klikket flere ganger på annonsen. Når én person klikker på én annonse flere ganger i løpet av samme økt, registrerer Google Ads flere klikk, mens Analytics teller de individuelle sidevisningene som én økt.
  • En person kan ha klikket på en annonse og deretter, i en senere økt, gått direkte til nettstedet via et bokmerke eller en lagret link. Et slikt tilfelle telles som ett klikk i Google Ads, men som flere økter i Analytics.
  • En person kan klikke på annonsen din, men deretter ombestemme seg og forhindre at siden lastes helt inn ved å klikke på en annen side eller stopp- eller tilbakeknappen i nettleseren. Analytics registrerer ikke et slikt tilfelle som en økt, men i Google Ads utgjør dette allikevel et klikk.
 • For at faktureringen skal være mest mulig nøyaktig filtrerer Google Ads automatisk ut ugyldige klikk fra rapporter.
 • Sammenligning av lange datoperioder kan omfatte perioder der kontoene dine ikke var knyttet sammen.
Dataenes tilgjengelighet og aktualitet
Merk: Fra og med oktober 2019 er Google Analytics-data som ble samlet inn før mai 2016, ikke lenger tilgjengelige i Google Ads.

Når du har importert verdier for aktiviteter på nettsteder for Google Analytics-rapporteringsvisningen du ønsker å se i Google Ads, tar det litt tid før dataene blir importert og er synlige i Google Ads. Du kan sjekke statusmeldingen i «Handlinger»-kolonnen i rapporteringstabellen under «Tilknyttede kontoer» > «Google Analytics» i Google Ads. I de fleste tilfeller blir dataene og kolonnene synlige i Google Ads innen en time, men prosessen kan ta lengre tid for større kontoer. Når dataene er importert, kan du legge til Google Analytics-data i Google Ads-rapporter.

Google Analytics begynner å samle inn og lagre Google Ads-spesifikke data så snart du oppretter kontotilknytninger mellom Google Analytics og Google Ads. Du kan altså importere Google Analytics-data til Google Ads for perioden da Google Ads- og Google Analytics-kontoene har vært knyttet sammen.

Eksempel

Hvis du opprettet en tilknytning til en kilde for kostnadsdata 1. mai og deretter begynte å importere Google Analytics-data til Google Ads-kontoen 15. mai, kommer Google Ads-rapportene dine til å omfatte Google Analytics-data helt tilbake til 1. mai.

Bare Google Analytics-data som er samlet inn og behandlet fra og med mai 2016, vises i Google Ads.Selv om Google Analytics normalt behandler data kontinuerlig gjennom hele dagen, kan det ta opptil et døgn før alle dataene er oppdatert. Hvis du for eksempel kjører en rapport for gårsdagen klokken 15 i dag, kan det hende at en del data fra gårsdagen (spesielt fra kl. 15 til midnatt) ennå ikke er fullt oppdatert i rapporten.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt