Tìm và chỉnh sửa bản nháp chiến dịch của bạn

Sau khi tạo bản nháp, bạn có thể chuẩn bị các thay đổi cho bản nháp đó mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến dịch gốc. Từ đây, bạn cũng có thể chỉnh sửa, lọc hoặc xóa các bản nháp của mình. Bạn cũng có thể áp dụng bản nháp của mình vào chiến dịch ban đầu hoặc tạo thử nghiệm từ chiến dịch đó.

Bài viết này giải thích cách tìm và chỉnh sửa các bản nháp của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách áp dụng bản nháp của chiến dịch, hãy đọc Áp dụng các thay đổi của bản nháp vào chiến dịch ban đầu hoặc Thiết lập thử nghiệm chiến dịch.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa tạo bản nháp, hãy đọc Thiết lập bản nháp chiến dịch.

Tìm bản nháp của bạn từ "Bản nháp và thử nghiệm"

 1. Hãy đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Từ menu trang bên trái, nhấp vào Bản nháp và thử nghiệm, sau đó nhấp vào Bản nháp chiến dịch ở đầu trang.
 3. Bạn sẽ thấy một trong các thông số sau:
  • Nếu xuất phát từ một trang chiến dịch cụ thể, bạn sẽ thấy bảng chỉ hiển thị các bản nháp cho chiến dịch đó.
  • Nếu xuất phát từ trang "Tất cả chiến dịch", bạn sẽ thấy một bảng hiển thị bản nháp bên dưới chiến dịch mà bản nháp được tạo từ đó. Để thay đổi chế độ xem này, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm ở góc trên bên phải và trong phần "Nhóm hàng", hãy chọn Không có. Sau đó, bạn sẽ thấy bản nháp được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo tên và xem chiến dịch nào được tạo từ đó trong cột "Chiến dịch". Để xem bản nháp được nhóm theo chiến dịch, hãy chọn Chiến dịch.
 4. Để lọc chế độ xem bản nháp của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng bộ lọc Bộ lọc ở góc trên bên phải, sau đó chọn bộ lọc từ menu thả xuống.

Tìm bản nháp từ bảng điều hướng

 1. Mở bảng điều hướng của bạn bằng cách trỏ chuột qua phía bên trái của trang hoặc nhấp vào biểu tượng mũi tên ở góc trên bên trái. 
 2. Bạn có thể tìm thấy bản nháp của mình trong phần "Bản nháp" hiển thị dưới các chiến dịch đã bật.

 

Khi bạn tìm thấy bản nháp của mình, bảng sẽ hiển thị các thông tin sau về bản nháp.
 

 • Tên: Tên mà bạn đã chọn cho bản nháp của mình. Để mở và thực hiện các thay đổi cho bản nháp của bạn, hãy nhấp vào tên của bản nháp. 
 • Chiến dịch (hiển thị nếu chọn Không có cho "Nhóm hàng"): Chiến dịch mà từ đó bản nháp này được tạo.
 • Trạng thái: Trạng thái hiện tại của bản nháp. Hãy tìm hiểu thêm về ý nghĩa của mỗi trạng thái.
 • Tổng số thử nghiệm: Tổng số thử nghiệm đã chạy, hiện đang chạy hoặc được lập lịch để chạy từ bản nháp này.
 • Đang chạy thử nghiệm: Dữ liệu này cho biết liệu bản nháp của bạn hiện có đang chạy thử nghiệm hay không.
 • Ngày bắt đầu thử nghiệm tiếp theo: Ngày bắt đầu cho thử nghiệm được lập lịch tiếp theo.

Thực hiện các thay đổi cho bản thảo chiến dịch

Bạn có thể thay đổi bản nháp của mình bất kỳ lúc nào. Thay đổi bạn thực hiện sẽ tự động lưu và bạn có thể thoát rồi quay lại để hoàn tất việc thực hiện thay đổi bất cứ lúc nào.

 • Để chỉnh sửa bản nháp: Nhấp vào tên bản nháp bạn muốn chỉnh sửa. Bất kỳ thay đổi nào mà bạn thực hiện sẽ tự động lưu.
 • Để thay đổi tên bản nháp: Nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên bản nháp. Thay đổi tên rồi nhấp vào Lưu.
 • Để xóa bản nháp: Chọn hộp kiểm bên cạnh bản nháp bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào nút Xóa trong menu phía trên bảng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố