Sử dụng Danh sách tiếp thị lại mua sắm

Bạn có thể sử dụng Danh sách tiếp thị lại mua sắm để hiển thị Quảng cáo mua sắm cho những người trước đây đã truy cập vào trang web khi họ tìm kiếm các sản phẩm của bạn trên Google. Bài viết này giải thích các bước để thêm danh sách tiếp thị lại vào Chiến dịch mua sắm của bạn.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về tiếp thị lại, hãy đọc Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại dành cho Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, danh sách này tương tự như Danh sách tiếp thị lại mua sắm. Hãy nhớ rằng các quy tắc áp dụng với Danh sách tiếp thị lại cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm cũng áp dụng với danh sách tiếp thị lại cho Mua sắm.

Với Danh sách tiếp thị lại mua sắm, bạn có thể phân đoạn khách truy cập trang web theo mức độ tương tác với trang web trước đó. Bạn có thể tùy chỉnh giá thầu mua sắm của mình cho nhóm người dùng dựa trên mức độ tương tác với trang web trước đó, chẳng hạn như "người bỏ giỏ hàng", "khách hàng thân thiết" hoặc "khách truy cập lặp lại". Nếu bạn đang sử dụng phương pháp đặt giá thông minh như Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo thì việc thêm danh sách tiếp thị lại sẽ giúp bạn đạt được hiệu suất cao hơn nữa cho từng đối tượng.
 

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

  1. Tạo Chiến dịch "mua sắm" mới hoặc chọn nhóm quảng cáo và Chiến dịch mua sắm hiện có.
  2. Nhấp vào tab Đối tượng bên cạnh tab Từ khóa.
  3. Nếu không nhìn thấy tab Đối tượng, bạn sẽ cần bật tab này bằng cách nhấp vào menu thả xuống ở cuối thanh tab và chọn Đối tượng.
  4. Nhấp vào + Nhắm mục tiêu.
  5. Bên dưới "Thêm vào", hãy chọn "Chiến dịch" hoặc "Nhóm quảng cáo" tùy theo cấp mà bạn muốn áp dụng đối tượng.
  6. Nhấp vào menu thả xuống Thêm nhắm mục tiêu chiến dịch hoặc Thêm nhắm mục tiêu nhóm quảng cáo rồi chọn Sở thích và tiếp thị lại.
  7. Nhấp vào menu thả xuống Chọn danh mục và chọn Danh sách tiếp thị lại. Bạn sẽ tìm thấy danh sách "Tất cả khách truy cập" và bất kỳ danh sách dựa trên quy tắc nào khác mà bạn đã tạo cho các nhóm khách truy cập trang web khác nhau của mình. Thêm danh sách tiếp thị lại vào nhóm quảng cáo của bạn.
  8. (Tùy chọn) Tạo danh sách tiếp thị lại bổ sung.
  9. Thêm thẻ tiếp thị lại trên toàn bộ trang web của bạn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố