Płatności automatyczne

„Płatności automatyczne” to ustawienie płatności w Google Ads. Po jego wybraniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, obciążymy Cię kosztami reklamy po upływie 30 dni od ostatniego automatycznego obciążenia lub gdy koszty na Twoim koncie osiągną ustaloną kwotę nazywaną progiem płatności – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Próg płatności

Kwota kosztów, po której osiągnięciu zostanie naliczona płatność. Na początku jest to kwota podana na stronie Podsumowanie w sekcji płatności, która jest automatycznie podnoszona, jeśli koszty osiągną ten pułap przed upływem 30-dniowego okresu rozliczeniowego.

  • Gdy koszty na koncie osiągną próg przed upływem 30 dni, zostanie on podniesiony. Może to nastąpić kilkakrotnie do momentu osiągnięcia ostatecznego progu na koncie. Kwoty progu zależą od konta, kraju i waluty.
  • Kwota obciążenia może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty na koncie narastają bardzo szybko. Należności mogą być naliczane kilka razy w miesiącu, jeśli w tym okresie kwota progu naliczania należności zostanie przekroczona wielokrotnie.
  • Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg naliczania należności wzrośnie, ale zawsze możesz sprawdzić aktualny próg na stronie Podsumowanie w sekcji płatności. Aby to zrobić, kliknij kolejno ikonę koła zębatego  oraz Rozliczenia i płatności. Wyświetli się strona „Podsumowanie”, na której znajdziesz informacje o kosztach naliczonych od czasu ostatniej płatności. Kwota progu naliczania należności jest widoczna pod paskiem postępu.

Dowiedz się, za co płacisz
Zobacz artykuły o płatnościach automatycznych
Zobacz artykuły o problemach z opłatami

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem