Płatności automatyczne

Jeśli Twoja płatność automatyczna została odrzucona, być może nie masz skonfigurowanego upoważnienia elektronicznego na karcie kredytowej lub Twoja karta kredytowa nie jest zgodna z przepisami RBI.

Aby dowiedzieć się, jak zachować zgodność z przepisami Banku Centralnego Indii, zasubskrybuj ten wątek na forum.

„Płatności automatyczne” to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, obciążamy Cię kosztami reklamy, gdy koszty na koncie osiągną ustaloną z góry kwotę (tzw. próg płatności) oraz pierwszego dnia każdego miesiąca.

Ustawienie płatności na koncie możesz zmieniać z płatności automatycznych na ręczne i odwrotnie na stronie „Ustawienia płatności”. Przełączenie się z płatności automatycznych na ręczne jest możliwe tylko w krajach, w których dostępna jest opcja płatności ręcznych. Jeśli obecnie używasz płatności ręcznych i ta opcja nie jest już dostępna w Twoim kraju, możesz się przełączyć na płatności automatyczne, ale już później nie uda Ci się powrócić do płatności ręcznych. Więcej informacji o dostępności opcji Płatności ręczne

Aby zmienić ustawienie płatności:

 1. Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Billing Icon i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij „Alternatywne opcje płatności”, aby wyświetlić inne dostępne opcje.
 3. Aby potwierdzić zmianę, kliknij Przejdź na płatności ręczne i postępuj zgodnie z instrukcjami w wyskakującym okienku.

Pamiętaj, że jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, na niektórych z nich ta funkcja może być niedostępna.

Próg płatności

Gdy koszty wyświetlania reklam osiągną określoną kwotę (tzw. próg płatności), automatycznie obciążymy Twoją formę płatności. Próg płatności dla Twojego konta jest podany na stronie „Podsumowanie płatności” i zostanie automatycznie podniesiony, jeśli koszty osiągną tę kwotę przed końcem miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

Próg i granice płatności pierwszego dnia miesiąca

 • Gdy Twoje konto osiągnie ten próg przed końcem miesiąca, kwota progowa zostanie podniesiona. Może to nastąpić kilkakrotnie do momentu osiągnięcia ostatecznego progu na koncie. Kwoty progu zależą od konta, kraju i waluty.
 • Kwota obciążenia może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty na koncie narastają bardzo szybko. Należności mogą być naliczane kilka razy w miesiącu, jeśli w tym okresie kwota progu naliczania należności zostanie przekroczona wielokrotnie.
 • Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, ale jego aktualną wartość możesz zawsze sprawdzić na stronie „Podsumowanie płatności”. Aby sprawdzić aktualny próg, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie. Kwota progu jest widoczna na karcie „Następna płatność automatyczna”.

Na podstawie częstotliwości opłat w miesiącu niektórzy klienci mogą zyskać możliwość podniesienia progu płatności na poziom przekraczający maksymalną kwotę ustawioną automatycznie. Pomoże im to zmniejszyć liczbę opłat ponoszonych w miesiącu, ale spowoduje wzrost każdej z nich.

Aby sprawdzić, czy masz tę opcję aktywną na swoim koncie, i zmienić wartość progową:

 1. Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Billing Icon i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij link Edytuj próg, aby wyświetlić zalecaną kwotę i zaktualizować limit.
 3. Aby dla progu płatności ustawić zalecaną kwotę, kliknij kolejno Użyj zalecanej kwoty i Zapisz.
 4. Możesz też ustawić inny próg płatności nieprzekraczający zalecanej wartości, a potem kliknąć Zapisz.
Uwaga: niektórzy klienci w Stanach Zjednoczonych mogą zauważyć, że od listopada 2022 r. próg płatności jest podnoszony automatycznie. Zmniejsza to liczbę opłat ponoszonych w miesiącu.

Klienci mogą zrezygnować z tej funkcji i tym samym ze wszystkich przyszłych operacji automatycznego podniesienia progu.

Aby zrezygnować z tego eksperymentu:

 1. ​Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Billing Icon i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij link Edytuj próg, aby zaktualizować limit.
 3. Wybierz inną kwotę progu lub zaznacz pole „Zrezygnuj z automatycznego zwiększania progu”.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne