Płatności automatyczne

„Płatności automatyczne” to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, obciążamy Cię kosztami reklamy, gdy koszty na koncie osiągną ustaloną z góry kwotę (tzw. próg płatności) oraz pierwszego dnia każdego miesiąca.

Ustawienie płatności na koncie możesz zmieniać z płatności automatycznych na ręczne i odwrotnie na stronie „Ustawienia płatności”. Przełączenie się z płatności automatycznych na ręczne jest możliwe tylko w krajach, w których dostępna jest opcja płatności ręcznych. Jeśli obecnie używasz płatności ręcznych, ale ta opcja nie jest już dostępna w Twoim kraju, możesz się przełączyć na płatności automatyczne, ale później nie uda Ci się powrócić do płatności ręcznych. Więcej informacji o dostępności opcji Płatności ręczne

Aby zmienić ustawienie płatności:

 1. Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Ikona płatności i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij „Alternatywne opcje płatności”, aby wyświetlić inne dostępne opcje.
 3. Aby potwierdzić zmianę, kliknij Przejdź na płatności ręczne i postępuj zgodnie z instrukcjami w wyskakującym okienku.

Pamiętaj, że jeśli masz więcej niż jedno konto Google Ads, na niektórych z nich ta funkcja może być niedostępna.

Próg płatności

Gdy koszty wyświetlania reklam osiągną określoną kwotę (tzw. próg płatności), automatycznie obciążymy Twoją formę płatności. Próg płatności dla Twojego konta jest podany na stronie „Podsumowanie płatności” i zostanie automatycznie podniesiony, jeśli koszty osiągną tę kwotę przed końcem miesięcznego cyklu rozliczeniowego.

Próg i granice płatności pierwszego dnia miesiąca

 • Gdy Twoje konto osiągnie ten próg przed końcem miesiąca, kwota progowa zostanie podniesiona. Może to nastąpić kilkakrotnie do momentu osiągnięcia ostatecznego progu na koncie. Wysokość progu zależy od konta, kraju i waluty. Google może go zmniejszać lub zwiększać także z innych powodów niż koszty generowane na koncie.
 • Kwota obciążenia może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty na koncie narastają bardzo szybko. Należności mogą być naliczane kilka razy w miesiącu, jeśli w tym okresie kwota progu naliczania należności zostanie przekroczona wielokrotnie.
 • Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg płatności wzrośnie, ale jego aktualną wartość możesz zawsze sprawdzić na stronie „Podsumowanie płatności”. Aby sprawdzić aktualny próg, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Podsumowanie. Kwota progu jest widoczna na karcie „Następna płatność automatyczna”.

Niektórzy klienci, którym należności naliczane są kilka razy w miesiącu, mogą mieć dostępną opcję podniesienia progu płatności na poziom wyższy niż maksymalna kwota ustawiana automatycznie. Dzięki temu płatności będą pobierane rzadziej, ale kwoty pojedynczych transakcji będą wyższe.

Aby sprawdzić, czy masz tę opcję aktywną na swoim koncie, i zmienić wartość progową:

 1. Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Ikona płatności i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij link Edytuj próg, aby wyświetlić zalecaną kwotę i zaktualizować limit.
 3. Aby dla progu płatności ustawić zalecaną kwotę, kliknij kolejno Użyj zalecanej kwoty i Zapisz.
 4. Możesz też ustawić dowolny próg nieprzekraczający zalecanej wartości, a potem kliknąć Zapisz.
Uwaga: niektórzy klienci w Stanach Zjednoczonych mogą zauważyć, że od listopada 2022 r. próg płatności jest podnoszony automatycznie. Zmniejsza to liczbę opłat ponoszonych w miesiącu.

Klienci mogą zrezygnować z tej funkcji i tym samym ze wszystkich przyszłych operacji automatycznego podniesienia progu.

Aby zrezygnować z udziału w tym eksperymencie:

 1. ​Na koncie Google Ads kliknij kolejno ikonę Płatności Ikona płatności i Ustawienia.
 2. Otwórz sekcję „Sposób zapłaty”, a potem kliknij link Edytuj próg, aby zaktualizować limit.
 3. Wybierz inną kwotę progu lub zaznacz pole „Zrezygnuj z automatycznego zwiększania progu”.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne