Płatności automatyczne

„Płatności automatyczne” to ustawienie płatności w Google Ads. Przy tym ustawieniu najpierw naliczane są koszty reklamy, a potem następuje automatyczne obciążenie zgodnie z wybraną podstawową formą płatności.

Jeśli korzystasz z płatności automatycznych, obciążamy Cię kosztami reklamy pierwszego dnia każdego miesiąca lub gdy koszty na koncie osiągną ustaloną z góry kwotę (tzw. próg płatności) – zależnie od tego, co nastąpi wcześniej.

Próg płatności

Kwota kosztów, po której osiągnięciu zostanie naliczona płatność. Na początku jest to kwota podana na stronie Podsumowanie w sekcji płatności, która jest automatycznie podnoszona, jeśli koszty osiągną ten pułap przed upływem miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Próg i granice płatności pierwszego dnia miesiąca

  • Gdy Twoje konto osiąga ten próg przed końcem miesiąca, kwota progowa może zostać podniesiona. Może to nastąpić kilkakrotnie do momentu osiągnięcia ostatecznego progu na koncie. Kwoty progu zależą od konta, kraju i waluty.
  • Kwota obciążenia może nieznacznie przekroczyć próg, jeśli koszty na koncie narastają bardzo szybko. Należności mogą być naliczane kilka razy w miesiącu, jeśli w tym okresie kwota progu naliczania należności zostanie przekroczona wielokrotnie.
  • Nie wysyłamy e-maili ani powiadomień, gdy Twój próg naliczania należności wzrośnie, ale zawsze możesz sprawdzić jego aktualną wartość na stronie Podsumowanie w sekcji płatności. Aby sprawdzić aktualny próg, kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij Ustawienia. Wyświetli się strona „Podsumowanie”, na której znajdziesz informacje o kosztach naliczonych od czasu ostatniej płatności. Kwota progu płatności jest widoczna pod paskiem postępu.

Na podstawie częstotliwości opłat w miesiącu niektórzy klienci mogą zyskać możliwość podniesienia progu płatności powyżej maksymalnej kwoty, która jest ustawiana automatycznie, na wyższy poziom zalecany przez system. Pomoże im to zmniejszyć liczbę opłat ponoszonych przez nich w każdym miesiącu.

Aby sprawdzić, czy masz tę opcję aktywną na swoim koncie, i zmienić wartość progową:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] i w sekcji „Płatności” kliknij „Podsumowanie”. Wyświetli się strona „Podsumowanie” z aktualnym saldem.
  3. Pod szarym paskiem postępu, obok bieżącej wartości progowej wydatków kliknij Edytuj próg.
  4. Wyświetli się strona „Ustawienia”. W sekcji „Ustawienia płatności” na stronie „Konto płatności” zobaczysz swój bieżący próg płatności.
  5. Aby zobaczyć próg płatności zalecany dla Twojego konta i go zmienić, kliknij ikonę ołówka Edytowanie ustawienia, ikona ołówka.
  6. Aby dla progu płatności ustawić zalecaną kwotę, kliknij kolejno „Użyj zalecanej kwoty” i Zapisz.
  7. Możesz też ustawić dowolny próg płatności nieprzekraczający zalecanej wartości. Gdy skończysz, kliknij Zapisz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false
false
true
false
false