Ställ in mål-ROAS för Shopping-kampanjer

Budstrategin målavkastning på annonsutgifter (ROAS) automatiserar budhanteringen så att du får ut så mycket som möjligt av din Shopping-kampanj. Du behöver bara ange ett värde – en målavkastning på annonsutgiften eller mål-ROAS. Mål-ROAS är det totala rapporterade värdet dividerat med den totala kostnaden. Om du till exempel spenderar tio kronor på din Shopping-kampanj och får intäkter på 50 kronor blir avkastningen på annonsutgiften 500 %.

Denna Google Ads Smart Bidding-strategi tar hänsyn till flera olika faktorer för varje användarsökning för att uppskatta sannolikheten för att den leder till en konvertering och vad värdet på konverteringen blir. Uppskattningarna används för att avgöra det rätta budet för var och en av dina produkter. Om en användarsökning med stor sannolikhet leder till en värdefull konvertering läggs ett högt bud. I annat fall läggs ett lågt bud.

I den här artikeln beskrivs hur du ställer in budstrategin mål-ROAS för en Shopping-kampanj.

Innan du börjar

Innan du kan använda budstrategin mål-ROAS måste du aktivera konverteringsspårning för Shopping-kampanjen. Läs mer om konverteringsvärden.

För bästa möjliga resultat bör du ha haft minst 20 konverteringar för varje budstrategi med mål-ROAS under de senaste 45 dagarna.

Om du inte är säker på vilken Google Ads Smart Bidding-strategi du bör använda för din Shopping-kampanj kan du börja med att läsa om automatisk budgivning för Shopping-kampanjer.

Anvisningar

Du måste göra två saker för att använda en mål-ROAS-budstrategi.

Steg 1: Ställ in en mål-ROAS-budstrategi på ditt konto

 1. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på kampanjen som du vill redigera.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn för kampanjen.
 4. Öppna Budgivning och välj Ändra budstrategi.
 5. Välj Mål-ROAS på rullgardinsmenyn.
 6. Klicka på Spara.

Läs mer om att ändra budstrategier

Välj ditt mål

Din mål-ROAS är det genomsnittliga konverteringsvärde (till exempel intäkter) du vill nå för varje krona du lägger på annonser. Pröva att ange en mål-ROAS utifrån det tidigare konverteringsvärdet per kostnad för de annonsgrupper eller kampanjer som strategin ska användas på. En tumregel är att ta det genomsnittliga konverteringsvärdet dividerat med kostnaden från de senaste fyra veckorna.

Tänk på att den mål-ROAS du anger kan påverka konverteringsvolymen. Om du till exempel sätter ett för högt mål kan det begränsa mängden trafik till dina annonser.

Läs mer om målavkastning på annonsutgift (ROAS).

Bevaka resultat

Här följer några tips på hur du kan se hur Mål-ROAS fungerar för din kampanj:

 • Överväg att använda budstrategin i 15 dagar innan du utvärderar resultatet. På så sätt får strategin tid att anpassa sig.
 • Se till att du har tillräckligt med data för att utvärdera resultatet av strategin. Överväg att granska informationen veckovis i stället för dagligen, i synnerhet om trafiken är låg.
 • Tänk på att ett antal faktorer kan påverka resultaten under en given tidsperiod. Resultaten kan påverkas av helgdagar, helger, särskilda händelser, ändringar av produktdata och dina konkurrenter i auktionen.
 • Titta först på konverteringsvärdet och sedan på konverteringsvärdet jämfört med konverteringskostnaden när du vill se om försäljningen går tillräckligt bra och om du ligger nära din mål-ROAS.
 • Tänk på att antalet klick kan sjunka men att detta är väntat eftersom budstrategin minskar antalet bud för klick som inte uppfyller ditt mål. Besparingen används sedan för att lägga högre bud när en konvertering har större sannolikhet att uppfylla målet. Av samma anledning kan kostnaden per klick stiga och sjunka.
 • Ta hänsyn till konverteringsfördröjningar. Vissa konverteringar kan ta längre tid än andra, i vissa fall upp till flera dagar eller till och med veckor. Om du jämför aktuella resultat med tidigare resultat kan de aktuella resultaten se sämre ut på grund av konverteringsfördröjning. Läs om hur du hittar en rapport om konverteringsfördröjning.

Optimera

Här följer några tips på hur du kan optimera en kampanj som använder Mål-ROAS:

 • Om du vill öka konverteringsvärdet ska du överväga att stegvis sänka mål-ROAS för dina kampanjer. På så sätt ”vet” budstrategin att du är villig att spendera mer för varje konvertering och spenderar därför mer för att öka försäljningen och konverteringsvärdet. Om du är bekant med budgivning med högsta CPC-bud kan du jämföra att sänka mål-ROAS med att höja ett bud.
 • Om du gör viktiga ändringar i kampanjen, till exempel omstrukturerar produktgrupperna eller ändrar målen, ska du ge budstrategin tid att anpassa sig. Detta kan ta några dagar för mindre ändringar och upp till två veckor för större.
 • Granska dina budstrategier och avgör om varje mål-ROAS-budstrategi får minst 20 konverteringar per månad och drar full nytta av mål-ROAS. Resultatet blir i allmänhet bättre med färre men större kampanjer.
 • I vissa fall bör du försäkra dig om att du fortfarande är konkurrenskraftig när andra annonsörer höjer sina bud. Detta kan till exempel gälla under en reaperiod när du vill öka volymen. I en sådan situation kan du överväga att sänka din mål-ROAS. Dina bud justeras då uppåt, vilket resulterar i större volym.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt