Nastavení nabídek s cílovou návratností investic do reklamy (ROAS) u kampaní v Nákupech Google

Tento článek se týká standardních kampaní v Nákupech. Pokud chcete maximálně využít AI Google Ads a zobrazovat reklamy ve všech službách Google, můžete místo toho vyzkoušet maximálně výkonné kampaně.

Princip

Strategie nabídek Cílová ROAS pomocí AI služby Google Ads spravuje vaše nabídky ve všech kampaních provozovaných v Nákupech Google.

Tato strategie chytrých nabídek Google Ads provádí analýzu a pomocí AI od Googlu předpovídá hodnotu potenciálních konverzí pokaždé, když uživatelé vyhledají vámi inzerovaný produkt. Dále strategie upraví nabídky pro tato vyhledávání, abyste dosáhli co největší návratnosti investic.

V praxi to funguje tak, že strategie vyhodnotí vyhledávání uživatele, a pokud předpoví, že daný uživatel pravděpodobně provede hodnotnou konverzi, automaticky pro toto vyhledávání zvýší nabídku. Jestliže naopak předpoví, že vyhledávání k hodnotné konverzi pravděpodobně nepovede, nabídku sníží.

V tomto článku se dozvíte, jak nastavit Cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS) u libovolné kampaně v Nákupech, a jak zvolenou strategii sledovat a optimalizovat.

Pokud si nejste jisti, jakou strategii chytrých nabídek Google Ads použít, přečtěte si o automatickém nabízení cen u kampaní v Nákupech Google. Svou strategii nabídek můžete kdykoli změnit.

Než začnete

Ještě před nastavením strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) musíte u kampaně v Nákupech aktivovat měření konverzí. Další informace o měření konverzí

Poznámka: Pokud u kampaní v Nákupech chcete používat strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), musí mít tyto kampaně za posledních 30 dní alespoň 15 konverzí (v rámci jednoho ID účtu Merchant Center).

Pokyny

Nastavení Cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) má dva kroky: nejprve přidáte strategii nabídek do svého účtu a pak stanovíte, na jakou hodnotu konverze má cílit.

Poznámka: Níže uvedené pokyny se týkají nového designu uživatelského prostředí Google Ads. Pokud chcete použít předchozí design, klikněte na ikonu Vzhled a vyberte možnost Použít předchozí vzhled. Pokud používáte předchozí verzi Google Ads, můžete vyzkoušet pomůcku pro rychlou orientaci nebo požadovanou stránku najít přes vyhledávací pole v horním navigačním panelu.

Krok 1: Nastavení strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) v účtu

 1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu kampaní Ikona kampaní.
 2. V nabídce sekcí zvolte rozbalovací nabídku Kampaně a poté Kampaně.
 3. Vyberte kampaň, kterou chcete upravit.
 4. V nabídce stránek této kampaně klikněte na možnost Nastavení.
 5. Otevřete část Nabídky a klikněte na možnost Změnit strategii nabídek.
 6. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS).
 7. Klikněte na Uložit.

Krok 2: Výběr cílové hodnoty

Cílová ROAS je průměrná hodnota konverze (například tržeb), kterou chcete získat z každé koruny vynaložené na reklamu. U reklamních sestav a kampaní, ve kterých chcete tuto strategii využívat, byste měli cílovou ROAS nastavit podle dřívějších údajů o hodnotě konverzí vůči nákladům. Obecně můžeme doporučit, abyste vycházeli z průměrné hodnoty konverze vydělené náklady za poslední 4 týdny.

Cílová ROAS, kterou nastavíte, může mít vliv na množství získaných konverzí. Například příliš vysoká cílová hodnota může vést k nižší návštěvnosti reklam. Další informace o strategii nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Sledování výkonu u strategie nabídek Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Níže uvádíme několik tipů, jak sledovat výkon cílové ROAS v kampani:

Analyzujte v průběhu času

 • Než se pustíte do hodnocení výkonu strategie nabídek, nechte ji pracovat po dobu alespoň 15 dní. Tato lhůta jí umožní se přizpůsobit.
 • Abyste mohli výkon strategie vyhodnotit, je třeba shromáždit dostatek údajů. Spíše než jednou denně se údaje vyplatí kontrolovat jednou týdně, zejména pokud není návštěvnost příliš vysoká.
 • Pamatujte, že výsledky za určitou dobu může ovlivnit celá řada faktorů. Jedná se například o prázdniny, víkendy, zvláštní události, změny údajů o vašich produktech či změny u konkurentů v aukci.

Počkejte, než se změny projeví

 • Zohledněte zpoždění konverzí. Na některé konverze je třeba čekat déle, někdy i několik dní či dokonce týdnů od kliknutí na reklamu. Z tohoto důvodu se může výkon z poslední doby ve srovnání s výkonem dřívějším jevit jako slabší. Další informace o zjišťování doby, kterou zákazníci potřebují k uskutečnění konverze
 • Upravujte průběžně cíle návratnosti investic do reklamy (ROAS), aby odpovídaly vašim marketingovým cílům. Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) reaguje na změny cílů rychle. Její kalibrace ale může kvůli zpoždění konverzí nějakou dobu trvat.

Měřte hodnotu konverze

 • Sledujte hodnotu konverze a také hodnotu konverze vydělenou náklady. Můžete si tak ověřit, zda máte dostatečný objem prodeje a zda se blížíte dosažení cílové ROAS.
 • Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) může vést k nižšímu počtu kliknutí. Nemusíte mít obavy, je to běžné a očekávatelné. Strategie totiž snižuje nabídky pro kliknutí, která nesplňují cíl. Úsporu pak využije k nastavení vyšší nabídky v případech, kdy konverze s větší pravděpodobností dosáhne cílové hodnoty. Ze stejných důvodů se může zvyšovat či snižovat i cena za proklik.

Optimalizace kampaní

Níže uvádíme tipy, které vám pomůžou optimalizovat kampaň využívající Cílovou ROAS:

Zvyšte hodnotu konverzí

 • Pokud chcete zvýšit hodnotu konverze, zkuste v kampaních postupně snižovat cílovou ROAS. Tím strategii „upozorníte“, že jste ochotni za jednotlivé konverze utratit víc. Strategie pak zvýší útratu, čímž se zvýší i objem prodeje a hodnota konverzí.
  • Pokud jste obeznámeni s nabídkami maximální CPC, můžete si snížení cílové ROAS představit jako zvýšení nabídky.

Kontrolujte své strategie

 • Kontrolujte své strategie nabídek a dbejte na to, aby každá z kampaní zaznamenávala alespoň 15 konverzí za měsíc a plně využívala výhod Cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS). Lepšího výkonu obvykle dosáhnete s menším počtem kampaní, které budou větší a budou zaznamenávat více konverzí.
 • Zvažte některé kroky, díky nimž si zachováte konkurenceschopnost, i když ostatní inzerenti zvyšují nabídky. Ke zvýšení nabídek dochází například v období slev nebo s nástupem nové sezóny. V takových případech zkuste snížit cílovou ROAS. Strategie pak upraví nabídky tak, aby se zvýšil objem konverzí.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka