Import konverzií zo služby Salesforce

Ak sledujete potenciálnych zákazníkov a príležitosti v aplikácii Sales Cloud® spoločnosti Salesforce, môžete importovať svoje offline konverzie z aplikácie Sales Cloud spoločnosti Salesforce do služby Google Ads. Vďaka tomu presnejšie zistíte offline hodnotu svojich online investícií v službe Google Ads.

V tomto článku si ukážeme, ako môžete nastaviť svoje účty na import konverzií z riešení spoločnosti Salesforce.

Tento článok prechádza priamo k pokynom. Ak si najprv chcete prečítať prehľad, pozrite si článok Import konverzií služby Google Ads pre Salesforce.

Skôr než začnete

Ak chcete používať túto funkciu, musíte spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Musíte mať možnosť prihlásiť sa do účtu Salesforce Sales Cloud pomocou prihlasovacích údajov so zodpovedajúcimi povoleniami. V záujme čo najjednoduchšieho nastavenia zvážte používanie účtu s povoleniami správcu systému za predpokladu, že vaše predvolené nastavenia pre prístup neboli zmenené. Ak chcete získať podrobný zoznam požadovaných povolení pre účet (ktorý môžete preposlať správcovi svojho účtu Salesforce®), pozrite si minimálne požiadavky na ďalej uvedené povolenia
 • Vo svojich účtoch Google Ads musíte mať aktivované automatické značkovanie.
 • Musíte mať možnosť upravovať kód svojho webu. Vy alebo správca vášho webu budete musieť upraviť tento kód tak, aby zaznamenával identifikátory kliknutí Google (GCLID).
 • Musíte mať možnosť vykonávať zmeny vo svojom účte Salesforce vrátane vytvárania vlastných polí a aktivácie sledovania histórie polí. (Pozrite si krok č. 1 nižšie.)
 • Váš cyklus kliknutí vedúcich ku konverzii musí byť kratší ako 90 dní. Google Ads nebude importovať konverzie nahrané viac ako 90 dní po poslednom priradenom kliknutí, a preto sa nezobrazia ani v štatistikách konverzií.
 • Musíte používať funkciu web-to-lead alebo iné riešenie na prenos informácií o potenciálnych zákazníkoch z vášho webu do služby Salesforce.
Minimálne požiadavky na povolenia pre účet Salesforce

Import konverzií služby Google Ads pre Salesforce vyžaduje prístup k nasledujúcim poliam, ktoré sú usporiadané podľa objektu.  Používateľský účet s prístupom správcu systému už môže mať prístup k týmto poliam.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory (história potenciálnych zákazníkov): CreatedDate (dátum vytvorenia), OldValue (stará hodnota), NewValue (nová hodnota), Field (pole);
 • Lead (potenciálny zákazník): Status (stav), GCLID (vlastné pole, ktoré vytvoríte pomocou krokov nižšie);
 • OpportunityFieldHistory (história poľa príležitostí): CreatedDate (dátum vytvorenia), OldValue (stará hodnota), NewValue (nová hodnota), Field (pole);
 • Opportunity (príležitosť): Amount (suma), Probability (pravdepodobnosť), StageName (názov štádia), GCLID (vlastné pole, ktoré vytvoríte pomocou krokov nižšie).

Ak používate vydanie Group Edition alebo Professional Edition, prístup k poliam sa udeľuje jednoduchým pridaním potrebných polí do rozložení stránok potenciálnych zákazníkov a príležitostí. Pridáte ich tak, že postupne vyberiete položky Setup (Nastavenie), Customize (Prispôsobiť), Lead (Potenciálny zákazník) (alebo Opportunity (Príležitosť)) a Page Layout (Rozloženie stránky). Potom už len jednoducho presuniete požadované polia na stránku.

Ak nechcete prepojiť svoje účty Google Ads a Salesforce, môžete postupovať podľa pokynov na manuálny import konverzií zo služby Salesforce.

Nastavenie importu konverzií v službe Google Ads pre Salesforce®

Podľa krokov nižšie pripravte svoj účet Salesforce, účet Google Ads a web a potom prepojte účty Salesforce a Google Ads a začnite s importom konverzií.

Každá firma je iná: sem sme vložili len základné pokyny, vy si však svoje nastavenie môžete prispôsobiť podľa toho, ako používate Salesforce. Ak váš účet Salesforce spravuje niekto iný, spolupracujte s ním pri hľadaní riešenia, ktoré by pre vás bolo najvýhodnejšie.

1. krok: Konfigurácia účtu Salesforce

Skôr než začnete, mali by ste sa uistiť, že váš účet Salesforce je nastavený tak, ako je uvedené na tomto mieste. Ak účet Salesforce vašej firmy spravuje niekto iný, môže vám s týmto krokom pomôcť.

 1. Aktualizujte objekt Opportunity (Príležitosť) vykonaním nasledujúcich zmien:
  1. Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte „GCLID“ (všetky písmená veľké, bez úvodzoviek). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
  2. Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Stage (Štádium).
 2. Aktualizujte objekt Lead (Potenciálny zákazník) vykonaním nasledujúcich zmien:
  1. Vytvorte vlastné pole a do parametra Field Name (Názov poľa) zadajte „GCLID“ (všetky písmená veľké, bez úvodzoviek). Parameter Field Label (Štítok poľa) môže mať ľubovoľnú hodnotu. Nastavte dĺžku poľa na 255 znakov. Pole nastavte ako pole len na čítanie, aby ho používatelia nemohli omylom pozmeniť.
  2. Aktivujte sledovanie histórie poľa pre pole Lead status (Stav potenciálneho zákazníka).
  3. Priraďte nové pole Lead.GCLID k novému poľu Opportunity.GCLID.
2. krok: Úprava formulára web-to-lead služby Salesforce

Na uloženie identifikátora GCLID s informáciami o potenciálnom zákazníkovi bude potrebné upraviť formuláre web-to-lead na odoslanie tak, aby všetci noví potenciálni zákazníci mali pripojenú svoju hodnotu GCLID. Na vykonanie tohto kroku možno budete potrebovať pomoc správcu webu a správcu účtu Salesforce.

Pridanie poľa GCLID do existujúcich formulárov web-to-lead je vysvetlené v nasledujúcej časti.

 1. Generujte štandardný formulár web-to-lead a zahrňte všetky polia, ktoré by záujemcovia mali vyplniť. Ako skryté pole zahrňte aj pole GCLID potenciálneho zákazníka. Váš správca pre Salesforce alebo správca webu bude vedieť, ako vykonať túto zmenu.
 2. Váš správca webu si bude musieť poznačiť nový identifikátor GCLID zadávacieho poľa, keď ho bude potrebovať v ďalšom kroku pri implementácii kódu JavaScript na vašom webe.
 3. Správca webu následne použije tento nový kód HTML formulára na aktualizáciu vašich existujúcich formulárov. To znamená, že vaše formuláre budú teraz posielať do aplikáci Sales Cloud hodnotu GCLID spolu s informáciami o potenciálnom zákazníkovi.

Salesforce a vaše webové stránky sú pripravené na zhromažďovanie všetkých údajov. V ďalšom kroku aktualizuje správca webu váš web, takže hodnota GCLID sa bude automaticky posielať do nového poľa formulára GCLID.

Nezabúdajte, že formulár web-to-lead sa musí nachádzať na rovnakej doméne ako vaše ostatné webové stránky, aby mohol kód JavaScript správne prenášať hodnotu GCLID do formulára.

Poznámka: Ďalšie metódy odosielania potenciálnych zákazníkov

Ak informácie o potenciálnych zákazníkoch z webového formulára prechádzajú cez iné systémy a až potom sa uložia v službe Salesforce, skontrolujte, či sa cez tieto systémy na spracovanie potenciálnych zákazníkov prenášajú aj identifikátory GCLID tak, že hodnota GCLID sa nakoniec dostane aj do vášho účtu Salesforce. Systém, ktorý používate, to musí umožňovať. Ak neviete, ako to overiť, obráťte sa na služby podpory pre riešenie tretej strany, ktoré používate.

3. krok: Úprava webu na zhromažďovanie a ukladanie identifikátora kliknutia

Ak návštevník klikne na vašu reklamu, Google Ads pripojí parameter webovej adresy „gclid“ k webovej adrese smerujúcej na vašu vstupnú stránku.

Váš web bude musieť zaznamenávať a ukladať hodnotu tohto parametra, aby ju mohol získať neskôr, keď potenciálny zákazník zadá údaje do formulára potenciálneho zákazníka. Ak máte správcu webu, môže vám pomôcť s príslušnou úpravou kódu webu.

Odporúčame vám to urobiť tak, že upravíte a vložíte nasledujúci kód JavaScript. Skôr ako vložíte tento kód, aktualizujte riadok „var gclidFormFields“, aby obsahoval identifikátory nových polí, ktoré ste pridali v predchádzajúcom kroku. Kód JavaScript tak bude vedieť, ktoré polia majú obsahovať hodnotu GCLID. Po dokončení tejto úpravy vložte nasledujúci kód na všetky svoje stránky bezprostredne pred uzatváraciu značku </body>.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90‑dňové vypršanie platnosti v milisekundách

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // tu uveďte všetky možné identifikátory gclid polí formulára
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Dôrazne vám odporúčame vložiť tento kód na každú webovú stránku na vašom webe. Takto ho nebudete musieť pridávať pri každom vytváraní nových reklám s novými vstupnými stránkami. Nebudete sa musieť ani obávať straty identifikátorov GCLID v prípade smerovania návštevnosti z reklám na iné vstupné stránky. Zvážte preto pridanie tohto kódu do šablóny svojich webových stránok alebo do zdieľaného prvku stránok, ako je napríklad päta, aby sa kód automaticky zahrnul do všetkých vašich nových stránok.

4. krok: Testovanie funkčnosti systému
 1. Navštívte svoj web. Do webovej adresy pri tom pridajte parameter ?gclid="test".

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Prejdite k formuláru potenciálneho zákazníka a odošlite skúšobného potenciálneho zákazníka.
 3. Prihláste sa do služby Salesforce, vyhľadajte tohto potenciálneho zákazníka a pozrite sa, či sa vo vlastnom poli GCLID zobrazuje hodnota „test“.
 4. Skonvertujte skúšobného potenciálneho zákazníka na príležitosť. Vo vlastnom poli GCLID novej príležitosti by sa tiež mala zobrazovať hodnota „test“.
 5. Opakujte 2. až 4. krok pre všetky formuláre potenciálnych zákazníkov a uistite sa, že všetky sú nakonfigurované správne. Ak sa hodnota „test“ nachádza v poliach GCLID pre potenciálnych zákazníkov a príležitosti, ktoré pochádzajú zo všetkých formulárov potenciálnych zákazníkov, môžete prepojiť svoje účty.
5. krok: Prepojenie účtov Google Ads a Salesforce

V tomto kroku sa budete musieť prihlásiť do účtu Salesforce. Požiadavky na povolenia nájdete tu. Ak chcete zobraziť kompletné pokyny na prepojenie účtov, prečítajte si článok Prepojenie účtov Google Ads a Salesforce.

Tip: Sledovanie konverzií naprieč účtami

Ak vo svojom účte správcu (MKC) používate sledovanie konverzií naprieč účtami, musíte prepojiť svoj účet Salesforce so svojím účtom správcu. Ak ho nepoužívate, účet môžete prepojiť aj s iným účtom, než je účet správcu.

6. krok: Nastavenie konverzných akcií

Po prepojení účtov Google Ads a Salesforce je potrebné vybrať míľniky služby Salesforce (stavy potenciálnych zákazníkov a štádiá príležitostí), ktoré chcete monitorovať ako konverzie. Znamená to, že keď potenciálny zákazník alebo príležitosť dosiahne niektorý z týchto bodov, v službe Google Ads sa zaznamená konverzia. Nezabúdajte, že ak sa potenciálny zákazník alebo príležitosť vráti do predchádzajúceho stavu alebo štádia, Google Ads nezaznamená konverziu. Ubezpečte sa, že sa poradie vašich míľnikov v účte Salesforce zhoduje s konverzným lievikom predajov.

 1. V pravom hornom rohu účtu Google Ads kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 2. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Salesforce. Zobrazí sa vám zoznam všetkých účtov Salesforce, ktoré sú prepojené s vaším účtom Google Ads.
 4. Kliknite na účet Salesforce, ktorý ste práve prepojili. Dostanete sa tak na stránku, ktorá obsahuje zoznam míľnikov služby Salesforce pre príslušný účet.
 5. Pre každý míľnik, ktorý chcete prepojiť s konverznou akciou, vykonajte tieto kroky:
  1. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzná akcia.
  2. Kliknite na Vytvoriť novú konverznú akciu a potom dokončite nastavenia konverznej akcie. Pripomenutia:
   • Názov konverzie, ktorý zadáte, vám pomôže rozpoznať konverznú akciu neskôr, keď sa zobrazí v prehľadoch konverzie. Môže to byť napríklad názov „zákazník kvalifikovaný pre predaj“ alebo „nová príležitosť“.
   • Ak chcete zachytiť maximálny možný počet konverzií, vyberte maximálnu dĺžku sledovania konverzie 90 dní.
  3. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.
  4. Keď sa vám zobrazí stránka s potvrdením, že váš míľnik bol priradený k vašej konverznej akcii, kliknite na tlačidlo Hotovo.
 6. Naplánujte si import konverzií:
  1. Kliknite na sekciu Rozvrh importu.
  2. Pomocou rozbaľovacích ponúk vyberte, ako často a o akom čase chcete, aby služba Google Ads importovala vaše konverzie. Ak na ponúkanie cien za konverzie použijete stratégiu automatického ponúkania cien služby Google Ads, vaša stratégia ponúkania cien bude najlepšie fungovať vtedy, ak budete konverzie nahrávať pravidelne (ideálne raz za deň).
  3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 7. Ak sa chcete vrátiť na stránku Účty Salesforce, kliknite na možnosť Späť.

Konverzné akcie služby Salesforce môžete nastaviť aj zo stránky Konverzné akcie.

 1. V pravom hornom rohu účtu Google Ads kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 2. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie. Prejdete tak na stránku so zoznamom vašich konverzných akcií.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a potom na Import.
 4. Vyberte Salesforce a potom kliknite na Pokračovať.
 5. V sekcii Účty a míľniky kliknite na účet Salesforce, v ktorom chcete sledovať konverzie, a potom vyberte míľnik, ktorý má Google Ads nahlasovať ako konverziu. Ak chcete pre svoje míľniky používať rovnaké nastavenia konverzných akcií, môžete vybrať viac než jeden míľnik.
 6. Dokončite nastavenia konverznej akcie.
 7. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.
 8. Keď sa vám zobrazí stránka s potvrdením, že váš míľnik bol priradený k vašej konverznej akcii, kliknite na tlačidlo Hotovo. Ak chcete ku konverznej akcii priradiť ďalší míľnik, kliknite na možnosť Nastaviť ďalšiu konverznú akciu v službe Salesforce.

  Upozorňujeme, že takto sa vytvorí konverzná akcia na priradenie míľnika služby Salesforce. Ak chcete naplánovať, ako často sa vaše míľniky služby Salesforce importujú ako konverzie, kliknite v ponuke vľavo na možnosť Salesforce a riaďte sa predchádzajúcou skupinou krokov na plánovanie importov.

Ako sa importuje hodnota konverzie

Ak ste nás požiadali o importovanie hodnoty konverzie z účtu Sales Cloud, Google Ads vypočíta hodnotu tak, že vynásobí hodnotu Pravdepodobnosť („Probability“) štádia príležitosti (ako je nakonfigurovaná v účte Sales Cloud) najaktuálnejšou hodnotou sumy („Amount“) príležitosti.  

Príklad

Predstavte si, že ste Google Ads nastavili na import konverzií raz za týždeň a posledný import prebehol pred 7 dňami. Pred dvoma dňami ste označili štádium príležitosti ako Vyjednáva sa („Negotiating“). Hodnota sumy („Amount“) príležitosti je 1 000 € a pravdepodobnosť štádia vyjednávania je 75 %. Včera ste zmenili hodnotu sumy („Amount“) príležitosti na 1 600 €. Google Ads následne dnes importuje vašu konverziu a vypočíta hodnotu konverzie ako 1 200 € (75 % x 1 600 €).

Ak sa jednoznačne domnievate, že hodnota konverzie by mala byť vypočítaná na základe hodnoty sumy, ktorá bola nastavená v čase zmeny štádia príležitosti, odporúčame vám nastaviť denné importy.

Ako upraviť konverzné akcie služby Salesforce

Ak chcete zmeniť, ktoré míľniky služby Salesforce chcete sledovať ako konverzie, postupujte podľa pokynov nižšie:

 1. V pravom hornom rohu účtu Google Ads kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 2. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 3. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Salesforce
 4. Kliknite na účet Salesforce s míľnikmi priradenými ku konverzným akciám, ktoré chcete upraviť.
 5. Vyberte si z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete zmeniť konverznú akciu priradenú k míľniku služby Salesforce, kliknite na rozbaľovaciu ponuku a vyberte odlišnú konverznú akciu alebo vytvorte novú konverznú akciu.
  • Ak konverzná akcia už nemá byť priradená k míľniku služby Salesforce, kliknite na možnosť Zrušiť výber konverznej akcie.
 6. Kliknite na tlačidlo Späť.
7. krok: Import konverzií

Účet teraz bude automaticky importovať konverzie zo služby Salesforce podľa nastaveného rozvrhu.

Ak sa chcete uistiť, či všetko funguje správne, importujte konverzie manuálne. V účte Google Ads prejdite na stránku, ktorá obsahuje zoznam míľnikov služby Salesforce, a kliknite na možnosť Importovať. Zostaňte na tejto stránke, kým sa import nedokončí a nezobrazí sa správa o tom, či bol import úspešný.

Google Ads pri prvom požiadaní o import vyhľadá všetky konverzie, ktoré sa vyskytli za posledných 14 dní. Do každého ďalšieho importu potom zahrnieme všetky konverzie od posledného importu (maximálne za posledných 14 dní). Preto je dôležité importovať konverzie aspoň raz za týždeň. 

Import môže trvať niekoľko minút podľa toho, koľko konverzií sa nahrá. Odkaz Importovať je počas prebiehajúceho importu deaktivovaný, ak ku konverzným akciám v službe Google Ads nemáte priradených žiadnych potenciálnych zákazníkov ani žiadne príležitosti služby Salesforce, prípadne ak ste neuložili niektoré zmeny konverzných akcií.

Ak sa vyskytol problém s niektorým z plánovaných importov, dostanete upozornenie do účtu Google Ads.

Kontrola histórie importu

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu Google Ads kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 4. V ponuke vľavo kliknite na možnosť Salesforce
 5. Navrchu stránky kliknite na možnosť História importu. Prezrite si stĺpce na stránke História importu, kde sa dozviete o stave nahrávania:
  • Stĺpec Stav umožňuje rýchlo zistiť, či boli vaše konverzie zo služby Salesforce importované úspešne.
  • Stĺpec Výsledky poskytuje odkazy na zobrazenie konverzií, ktoré boli importované, a uvádza, ktoré pre chyby súborov importované neboli.
  • Stĺpec Akcie poskytuje nasledujúce odkazy:
   • Stiahnuť výsledky: stiahne kópiu nahraného súboru. Tento odkaz sa zobrazuje, keď boli všetky konverzie vo vašom súbore úspešne importované.
   • Stiahnuť všetko: stiahne kópiu nahraného súboru vrátane konverzií, ktoré sa nepodarilo importovať.
   • Stiahnuť chyby: stiahne tabuľku, ktorá obsahuje zoznam konverzií z vášho súboru, ktoré sa nepodarilo importovať, spolu s chybovými hláseniami.

   Keď vyberiete ktorýkoľvek z odkazov uvedených vyššie, stiahnutý súbor bude zahŕňať stĺpec Výsledky, ktorý potvrdzuje, že konverzia bola importovaná úspešne, alebo vysvetľuje, prečo import zlyhal. Tieto odkazy sú odstránené v priebehu 30 až 60 dní od počiatočného nahrania.

Oprava chýb

Ak narazíte na chybu pri nahrávaní konverzií služby Salesforce, prečítajte si tento článok.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false