Reklāmguvumu importēšana no Salesforce

Ja izmantojat Salesforce risinājumu Sales Cloud®, lai uzskaitītu potenciālos pirkumus un iespējas, varat importēt savus bezsaistes reklāmguvumus no Salesforce risinājuma Sales Cloud uz programmu Google Ads. Šādi varēsit labāk novērtēt to, kā jūsu tiešsaistes ieguldījumi programmā Google Ads rada vērtību reālajā pasaulē.

Šajā rakstā izskaidrota kontu iestatīšana reklāmguvumu importēšanai no Salesforce.

Uzreiz sāksim ar norādījumiem. Ja vispirms vēlaties iepazīties ar kopsavilkumu, skatiet rakstu Par funkciju Google Ads Conversion Import for Salesforce.

Pirms darba sākšanas

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāievēro tālāk norādītās prasības.

 • Jums ir jābūt iespējai pierakstīties Salesforce Sales Cloud kontā, izmantojot pieteikšanās datus ar atbilstošajām atļaujām. Lai iespējami atvieglotu iestatīšanu, apsveriet iespēju izmantot kontu, kam ir sistēmas administratora atļaujas, pieņemot, ka jūsu noklusējuma piekļuves iestatījumi nav mainīti. Lai iepazītos ar detalizētu nepieciešamo konta atļauju sarakstu (varat to pārsūtīt sava Salesforce® konta administratoram), skatiet tālāk norādītās minimālās atļauju prasības. 
 • Jūsu Google Ads kontā(-os) ir jābūt iespējotai automātiskajai marķēšanai.
 • Jums ir jābūt iespējai rediģēt savas tīmekļa vietnes kodu. Jums vai jūsu tīmekļa pārzinim būs jārediģē kods, lai iegūtu Google klikšķa ID (GCLID).
 • Jums ir jābūt iespējai ieviest izmaiņas savā Salesforce kontā, tostarp izveidot pielāgotus laukus un iespējot lauku vēstures izsekošanu. (Skatiet tālāk norādīto 1. darbību.)
 • Klikšķa–reklāmguvuma ciklam ir jābūt īsākam par 90 dienām. Reklāmguvumi, kuri tiks augšupielādēti vēlāk nekā 90 dienas pēc tam, kad būs veikti ar tiem saistītie pēdējie klikšķi, Google Ads kontā netiks importēti, tāpēc tie arī netiks rādīti jūsu reklāmguvumu statistikā.
 • Lai no savas vietnes uz pakalpojumu Salesforce pārsūtītu informāciju par potenciālajiem pirkumiem, izmantojiet Salesforce funkciju Web-to-Lead vai citu risinājumu.
Minimālās Salesforce konta atļauju prasības

Lai izmantotu funkciju Google Ads Conversion Import for Salesforce, ir nepieciešama piekļuve tālāk norādītajiem laukiem, kas ir sakārtoti pēc objekta.  Lietotāja kontam ar sistēmas administratora piekļuves atļaujām jau var būt piekļuve šiem laukiem.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (pielāgots lauks, ko izveidosiet, veicot tālāk norādītās darbības)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (pielāgots lauks, ko izveidosiet, veicot tālāk norādītās darbības)

Ja izmantojat versiju Group Edition vai Professional Edition, piekļuve laukiem tiek piešķirta, vienkārši pievienojot nepieciešamos laukus lapas Leads (Potenciālie pirkumi) un Opportunities (Iespējas) izkārtojumam. Lai to izdarītu, atlasiet Setup (Iestatīšana), pēc tam atlasiet Customize (Pielāgot), pēc tam — Lead (Potenciālais pirkums) (vai Opportunity (Iespēja)), visbeidzot atlasiet Page Layout (Lapas izkārtojums). Pēc tam obligātos laukus vienkārši ievelciet lapā.

Ja nevēlaties saistīt savu Google Ads un Salesforce kontu, varat izpildīt norādījumus par manuālu reklāmguvumu importēšanu no pakalpojuma Salesforce.

Kā iestatīt funkciju Google Ads Conversion Import for Salesforce®

Veiciet tālāk norādītās darbības, lai sagatavotu savu Salesforce kontu, Google Ads kontu un tīmekļa vietni, saistītu savu Salesforce un Google Ads kontu un sāktu reklāmguvumu importēšanu.

Pasaulē nav divu identisku uzņēmumu. Tāpēc ņemiet vērā, ka mēs šeit sniedzam pamatnorādījumus, bet jums, iespējams, nāksies pielāgot iestatījumus atbilstoši tam, kā izmantojat pakalpojumu Salesforce. Ja jūsu Salesforce kontu pārvalda kāds cits, sadarbojieties ar šo lietotāju, lai rastu vispiemērotāko risinājumu.

1. darbība. Salesforce konta konfigurēšana

Pirms darba sākšanas ieteicams parūpēties, lai Salesforce konts tiktu iestatīts, kā norādīts tālāk. Ja jūsu uzņēmuma Salesforce kontu pārvalda kāds cits, šis lietotājs var palīdzēt izpildīt šo darbību.

 1. Atjauniniet iespējas objektu, veicot tālāk norādītās izmaiņas.
  1. Izveidojiet pielāgotu lauku, izmantojot “Field Name” (Lauka nosaukums) vērtību GCLID (visi lielie burti, bez pēdiņām). “Field Label” (Lauka iezīme) var būt jebkāda vērtība — varat to iestatīt pēc saviem ieskatiem. Iestatiet lauka garumu līdz 255 rakstzīmēm. Šim ir jābūt tikai lasāmam laukam, lai neļautu lietotājiem to nejauši mainīt.
  2. Iespējojiet lauka vēstures izsekošanu laukam “Stage” (Pakāpe).
 2. Atjauniniet potenciālā pirkuma objektu, veicot tālāk norādītās izmaiņas.
  1. Izveidojiet pielāgotu lauku, izmantojot “Field Name” (Lauka nosaukums) vērtību GCLID (visi lielie burti, bez pēdiņām). “Field Label” (Lauka iezīme) var būt jebkāda vērtība — varat to iestatīt pēc saviem ieskatiem. Iestatiet lauka garumu līdz 255 rakstzīmēm. Šim ir jābūt tikai lasāmam laukam, lai neļautu lietotājiem to nejauši mainīt.
  2. Iespējojiet lauka vēstures izsekošanu laukam “Lead status” (Potenciālā pirkuma statuss).
  3. Kartējiet savu jauno lauku “Lead.GCLID uz jauno lauku “Opportunity.GCLID”.
2. darbība. Salesforce Web-to-Lead veidlapas pielāgošana

Lai saglabātu GCLID ar potenciālā pirkuma informāciju, jūsu Web-to-Lead iesniegšanas veidlapa(-as) ir jāpārveido tā, lai visi jaunie potenciālie pirkumi ietvertu GCLID vērtību. Lai to izdarītu, jums, iespējams, būs jālūdz tīmekļa pārziņa un Salesforce administratora palīdzība.

Tālāk ir sniegts skaidrojums par to, kā pievienot lauku GCLID savām esošajām Web-to-Lead veidlapām.

 1. Ģenerējiet standarta Web-to-Lead veidlapu un iekļaujiet visus laukus, kas paredzamajiem klientiem būs jāaizpilda un jāiesniedz. Kā slēpto lauku iekļaujiet arī potenciālā pirkuma lauku “GCLID”. To, kā veicamas šīs izmaiņas, zinās jūsu Salesforce administrators vai tīmekļa pārzinis.
 2. Jūsu tīmekļa pārzinim būs jāpieraksta jaunā GCLID ievades lauka ID, jo tas būs nepieciešams nākamajā darbībā, kad vietnē tiks ievietots JavaScript kods.
 3. Tīmekļa pārzinis pēc tam izmantos šo jauno veidlapas HTML kodu un atjauninās jūsu esošās veidlapas. Tas nozīmē, ka jūsu veidlapas turpmāk nodos GCLID vērtības, kā arī potenciālā pirkuma informāciju risinājumā Sales Cloud.

Tagad Salesforce un jūsu tīmekļa lapas ir gatavas apkopot visus datus. Nākamajā darbībā tīmekļa pārzinis atjauninās jūsu tīmekļa vietni, lai GCLID vērtība tiktu automātiski nodota jaunajam GCLID veidlapas laukam.

Ņemiet vērā: jūsu Web-to-Lead veidlapai ir jābūt tajā pašā domēnā, kurā atrodas pārējās tīmekļa lapas; tā JavaScript kods varēs pienācīgi nodot GCLID vērtību veidlapai.

Piezīme. Citas potenciālā pirkuma iesniegšanas metodes

Ja informācija par potenciālo pirkumu no jūsu tīmekļa veidlapas vispirms tiek nodota citām sistēmām un tikai pēc tam sasniedz Salesforce, parūpējieties, lai neviena no potenciālā pirkuma apstrādes starpnieksistēmām nepazaudētu GCLID un tā vērtība galu galā sasniegtu jūsu Salesforce kontu. Jūsu izmantotajai sistēmai jāspēj to nodrošināt, bet, ja neesat pārliecināts, kā tas notiek, sazinieties ar atbalsta dienestu, lai iegūtu informāciju par jūsu izmantoto trešās puses risinājumu.

3. darbība. Tīmekļa vietnes rediģēšana, lai apkopotu un saglabātu klikšķa ID

Apmeklētājam noklikšķinot uz jūsu reklāmas, Google Ads pievienos URL parametru GCLID tam vietrādim URL, kas aizved uz jūsu galveno lapu.

Jūsu vietnei būs jātver un jāglabā šī parametra vērtība, lai to izgūtu vēlāk, kad paredzamais klients ievadīs datus potenciālā pirkuma veidlapā. Jūsu tīmekļa pārzinis var palīdzēt jums rediģēt tīmekļa vietnes kodu.

Ieteicams to izdarīt, pārveidojot un iegulstot tālāk norādīto JavaScript kodu. Pirms koda iegulšanas noteikti atjauniniet rindiņu “var gclidFormFields”, lai ietvertu visu iepriekšējā darbībā pievienoto lauku ID sarakstu. Tā JavaScript zinās, kurā laukā (vai laukos) ir jābūt GCLID vērtībai. Pēc pārveides šis kods ir jāiegulst visās lapās tieši pirms aizverošā taga </body>.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 dienu beigu termiņš milisekundēs

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // šeit norādīti visi iespējamie gclid veidlapu lauku ID
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Mēs stingri iesakām ievietot šo kodu katrā jūsu vietnes tīmekļa lapā. Šādā gadījumā jums tas nebūs jāpievieno ikreiz, kad veidosiet jaunas reklāmas ar jaunām galvenajām lapām. Jums arī nebūs jāuztraucas, ka zaudēsiet GCLID, ja novirzīsiet reklāmu datplūsmu uz citām galvenajām lapām. Tāpēc apsveriet iespēju šo kodu pievienot savas tīmekļa lapas veidnei vai koplietojamam lapas elementam, piemēram, kājenei, lai visās jūsu jaunajās lapās kods tiktu iekļauts automātiski.

4. darbība. Sistēmas darbības pārbaude
 1. Atveriet savu tīmekļa vietni, pievienojot parametru ?gclid="test" tās vietrādim URL.

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Pārejiet uz potenciālā pirkuma veidlapu un iesniedziet testa potenciālo pirkumu.
 3. Pierakstieties pakalpojumā Salesforce, atrodiet šo jauno testa potenciālo pirkumu un apskatieties, vai pielāgotajā GCLID laukā tiek rādīta vērtība “test”.
 4. Pārvērtiet testa potenciālo pirkumu par iespēju. Arī jaunās iespējas pielāgotajā GCLID laukā ir jābūt vērtībai “test”.
 5. Lai parūpētos par visu potenciālo pirkumu veidlapu pareizu konfigurāciju, atkārtojiet 2.–4. darbību katrai veidlapai. Ja potenciālajiem pirkumiem un iespējām, kuru avots ir visas jūsu potenciālo pirkumu veidlapas, GCLID laukā tiek rādīta vērtība “test”, varat saistīt savus kontus.
5. darbība. Google Ads un Salesforce kontu saistīšana

Lai veiktu šo darbību, jums būs jāpierakstās pakalpojumā Salesforce. Atļauju prasības skatiet šeit. Visus norādījumus par kontu saistīšanu skatiet rakstā Salesforce un Google Ads kontu saistīšana.

Padoms. Starpkontu reklāmguvumu uzskaite

Ja savā pārziņa kontā (KC) izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti, jums ir jāsaista Salesforce konts ar savu pārziņa kontu. Pretējā gadījumā droši varat veikt saistīšanu ar kontu, kas nav pārziņa konts.

6. darbība. Reklāmguvumu darbību iestatīšana

Pēc Google Ads un Salesforce kontu saistīšanas jums ir jāizvēlas, kuru Salesforce atskaites punktu — potenciālo pirkumu statusu vai iespēju pakāpju — pārraudzību veiksiet reklāmguvumu uzskaitei. Tas nozīmē, ka ik reizi, kad tiks konstatēts kāda potenciālā pirkuma vai iespējas progress attiecībā pret kādu no šiem punktiem, Google Ads kontā tiks reģistrēts reklāmguvums. Ņemiet vērā: ja potenciālajam pirkumam vai iespējai tiks atjaunots iepriekšējais statuss vai pakāpe, Google Ads to neatpazīs kā reklāmguvumu. Platformā Salesforce gādājiet, lai jūsu atskaites punktu secība atbilstu pārdošanas procesam līdz pirkumam.

 1. Google Ads konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 2. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Salesforce. Tiks parādīts visu to Salesforce kontu saraksts, kas ir saistīti ar jūsu Google Ads kontu.
 4. Noklikšķiniet uz tikko saistītā Salesforce konta. Tiks atvērta lapa ar šim kontam paredzēto Salesforce atskaites punktu sarakstu.
 5. Katram atskaites punktam, kuru vēlaties saistīt ar reklāmguvuma darbību, veiciet tālāk norādītās darbības.
  1. Noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes Reklāmguvuma darbība.
  2. Noklikšķiniet uz Izveidot jaunu reklāmguvuma darbību un pēc tam norādiet šīs reklāmguvuma darbības iestatījumus. Ņemiet vērā tālāk norādīto.
   • Ievadītais reklāmguvuma nosaukums palīdzēs atpazīt šo darbību, kad tā tiks parādīta reklāmguvumu pārskatos. Piemēram, nosaukums varētu būt “kvalificēts potenciālais klients” vai “jauna iespēja”.
   • Lai iegūtu pēc iespējas vairāk reklāmguvumu, atlasiet reklāmguvumu periodu, kas nepārsniedz 90 dienas.
  3. Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.
  4. Kad tiek parādīta apstiprinājuma lapa, kurā rakstīts, ka jūsu atskaites punkts ir saistīts ar reklāmguvuma darbību, noklikšķiniet uz Gatavs.
 6. Plānojiet reklāmguvumu importēšanu.
  1. Noklikšķiniet uz sadaļas Importēšanas grafiks.
  2. Izmantojiet nolaižamās izvēlnes, lai atlasītu, cik bieži un kurā laikā Google Ads importēs jūsu reklāmguvumus. Ja reklāmguvumu cenu noteikšanā izmantojat Google Ads automātiskās cenu noteikšanas stratēģiju, jūsu cenu noteikšanas stratēģija darbosies visefektīvāk, ja augšupielādēsiet reklāmguvumus bieži, vislabāk — reizi dienā.
  3. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 7. Noklikšķiniet uz Atpakaļ, lai atgrieztos lapā “Salesforce konti”.

Salesforce reklāmguvumu darbības varat iestatīt arī lapā “Reklāmguvumu darbības”.

 1. Google Ads konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 2. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi. Tiks atvērta lapa, kurā būs norādītas jūsu reklāmguvumu darbības.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas  un pēc tam — uz Importēt.
 4. Atlasiet Salesforce, pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.
 5. Sadaļā “Konti un atskaites punkti” noklikšķiniet uz tā Salesforce konta, kura reklāmguvumus vēlaties uzskaitīt, pēc tam atlasiet atskaites punktu, kas programmā Google Ads ir jāreģistrē kā reklāmguvums. Ja saviem atskaites punktiem vēlaties izmantot vienādus reklāmguvumu darbību iestatījumus, varat atlasīt vairākus atskaites punktus.
 6. Veiciet reklāmguvumu darbību iestatījumus.
 7. Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.
 8. Kad tiek parādīta apstiprinājuma lapa, kurā rakstīts, ka jūsu atskaites punkts ir saistīts ar reklāmguvuma darbību, noklikšķiniet uz Gatavs. Lai citu atskaites punktu saistītu ar reklāmguvuma darbību, noklikšķiniet uz Iestatīt vēl vienu Salesforce reklāmguvuma darbību.

  Ņemiet vērā, ka šādi tiek iestatīta tikai reklāmguvuma darbības saistīšana ar jūsu Salesforce atskaites punktu. Lai plānotu, cik bieži Salesforce atskaites punkti tiek importēti kā reklāmguvumi, kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Salesforce un skatiet iepriekšējās importēšanas plānošanas darbības.

Kā tiek importēta reklāmguvuma vērtība

Ja esat mums lūdzis importēt reklāmguvuma vērtību no Sales Cloud konta, Google Ads aprēķina vērtību, reizinot iespējas pakāpes “Probability” (Varbūtība) vērtību (atbilstoši konfigurācijai jūsu Sales Cloud kontā) ar visjaunāko vērtību iespējas laukā “Amount” (Summa).  

Piemērs

Iztēlojieties, ka esat lūdzis, lai Google Ads importētu jūsu reklāmguvumus reizi nedēļā un ka pēdējā importēšana tika veikta pirms septiņām dienām. Pirms divām dienām jūs iespējas pakāpi atzīmējāt kā “Negotiating” (Vienošanās). Iespējas lauka “Amount” (Summa) vērtība ir 1000 ASV dolāri, bet vienošanās pakāpes iespējamība ir 75%. Vakar jūs iespējas lauka “Amount” (Summa) vērtību mainījāt uz 1600 ASV dolāriem. Savukārt šodien Google Ads importē jūsu reklāmguvumu un aprēķina reklāmguvuma vērtību kā 1200 ASV dolārus (75% x 1600 ASV dolāri).

Ja esat pilnībā pārliecināts, ka reklāmguvuma vērtība ir jāaprēķina, ņemot vērā summas vērtību, kas bija iestatīta brīdī, kad tika mainītas iespējas pakāpes, iesakām iestatījumos norādīt, ka importēšana jāveic katru dienu.

Kā rediģēt Salesforce reklāmguvumu darbības

Lai mainītu Salesforce atskaites punktus, kas tiek izmantoti reklāmguvumu uzskaitei, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.

 1. Google Ads konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 2. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 3. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Salesforce
 4. Noklikšķiniet uz tā Salesforce konta, kura atskaites punkti tika saistīti ar reklāmguvumu darbībām, kuru vēlaties rediģēt.
 5. Izvēlieties vienu no tālāk minētajām iespējām.
  • Lai mainītu reklāmguvuma darbību, kas tika saistīta ar Salesforce atskaites punktu, noklikšķiniet uz nolaižamās izvēlnes un atlasiet citu reklāmguvuma darbību vai izveidojiet jaunu reklāmguvuma darbību.
  • Ja vēlaties pārtraukt reklāmguvuma darbības saistīšanu ar Salesforce atskaites punktu, noklikšķiniet uz Noņemt reklāmguvuma darbības atlasi.
 6. Noklikšķiniet uz Atpakaļ.
7. darbība. Reklāmguvumu importēšana

Jūsu konts tagad automātiski importēs reklāmguvumus no pakalpojuma Salesforce atbilstoši jūsu izveidotajam grafikam.

Lai parūpētos par pareizu procesa darbību, manuāli importējiet reklāmguvumus. Google Ads kontā atveriet lapu, kurā ir norādīti jūsu Salesforce atskaites punkti, un noklikšķiniet uz Importēt tūlīt. Šo lapu aizveriet tikai pēc tam, kad tiks pabeigta importēšana un tiks parādīts ziņojums par sekmīgu vai nesekmīgu importēšanu.

Kad pirmo reizi pieprasīsiet importēšanu, Google Ads izgūs visus reklāmguvumus, kas reģistrēti pēdējo 14 dienu laikā. Katrā nākamajā importēšanas reizē mēs ietversim visus reklāmguvumus, kas reģistrēti pēc pēdējās importēšanas (ne senāk kā pirms 14 dienām), tāpēc ir svarīgi importēt reklāmguvumus vismaz reizi nedēļā. 

Importēšana var ilgt dažas minūtes — ilgums ir atkarīgs no augšupielādējamo reklāmguvumu skaita. Saite “Importēt tagad” būs atspējota importēšanas laikā, ja nebūsiet saistījis nevienu no Salesforce potenciālajiem pirkumiem un iespējām ar Google Ads reklāmguvumu darbībām vai tajās būs nesaglabātas izmaiņas.

Ja radīsies problēma ar kādu no plānotajām importēšanas reizēm, saņemsiet paziņojumu Google Ads kontā.

Importēšanas vēstures pārskatīšana

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Google Ads konta loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 4. Kreisās puses izvēlnē noklikšķiniet uz Salesforce
 5. Lapas augšdaļā noklikšķiniet uz Vēstures importēšana. Pārlūkojiet slejas lapā “Vēstures importēšana”, lai uzzinātu vairāk par augšupielādes statusu.
  • Slejā “Statuss” varat redzēt, vai jūsu Salesforce reklāmguvumi tika veiksmīgi importēti.
  • Slejā “Rezultāti” ir iekļautas saites, lai varētu skatīt reklāmguvumus, kas tika importēti, kā arī tos reklāmguvumus, kas netika importēti faila kļūdas dēļ.
  • Slejā “Darbības” ir pieejamas tālāk norādītās saites,
   • Lejupielādēt rezultātus: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju. Šī saite tiek rādīta, ja visi jūsu failā norādītie reklāmguvumi ir sekmīgi importēti.
   • Lejupielādēt visu: lejupielādējiet augšupielādētā faila kopiju, kurā iekļauti arī reklāmguvumi, ko neizdevās importēt.
   • Lejupielādēt kļūdu failu: lejupielādējiet izklājlapu, kurā uzskaitīti tie reklāmguvumi no jūsu faila, ko neizdevās importēt, līdz ar kļūdu ziņojumiem.

   Atlasot kādu no trim iepriekš norādītajām saitēm, lejupielādētajā failā tiek iekļauta sleja “Rezultāti”, kurā ir apstiprināta reklāmguvuma sekmīga importēšana vai paskaidrots, kāpēc tas netika importēts. Šīs saites tiks noņemtas 30–60 dienu laikā pēc sākotnējās augšupielādes.

Kļūdu labošana

Ja, augšupielādējot Salesforce reklāmguvumus, rodas kļūda, skatiet šo rakstu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.