Konversioiden tuominen Salesforcesta

Jos seuraat Salesforcen Sales Cloudin® avulla liidejä ja mahdollisuuksia, voit tuoda offline-konversiosi Salesforcen Sales Cloudista Google Adsiin. Näin voit aiempaa paremmin mitata sitä, miten Google Ads ‑verkkoinvestointisi tuottavat offline-arvoa.

Tässä artikkelissa kerromme, miten voit määrittää tilisi tuomaan konversioita Salesforcesta.

Tämä artikkeli sisältää pelkät ohjeet. Jos haluat ensin lukea yleiskatsauksen, tutustu artikkeliin Tietoja Salesforce®-konversioiden tuonnista Google Adsiin.

Ennen kuin aloitat

Seuraavien vaatimusten on täytyttävä, jotta voit käyttää ominaisuutta:

 • Voit kirjautua Salesforce Sales Cloud ‑tilille tarvittavilla käyttöoikeuksilla. Käyttöönotto on helpointa järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla, ellei oletuskäyttöasetuksia ole muutettu. Vaadittavat tilin käyttöoikeudet on eritelty tarkasti käyttöoikeuksien vähimmäisvaatimuksissa alla. (Voit lähettää kyseisen luettelon Salesforce®-tilisi järjestelmänvalvojalle.) 
 • Automaattinen taggaus on käytössä Google Ads ‑tileilläsi.
 • Voit muokata verkkosivustosi koodia. Sinun tai verkkovastaavan on muokattava koodia, jotta Google-klikkauksen tunnus (GCLID) tallennetaan.
 • Voit tehdä muutoksia Salesforce-tilillesi, kuten luoda muokattuja kenttiä ja ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan. (Katso vaihe 1 alla.)
 • Klikkauksen ja konversion välinen aika on alle 90 päivää. Jos konversio ladataan yli 90 päivän kuluttua viimeisestä siihen liittyvästä klikkauksesta, sitä ei tuoda Google Adsiin eikä se näy konversiotilastoissa.
 • Lähetät liiditiedot verkkosivustoltasi Salesforceen esimerkiksi Salesforcen Web-to-Lead-ominaisuuden avulla.
Salesforce-tilin käyttöoikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset

Jotta voit käyttää Google Adsin Salesforce‑konversioiden tuontia, tarvitset objektin mukaan järjestettyjen alla olevien kenttien käyttöoikeudet.  Käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, voi jo olla oikeudet käyttää näitä kenttiä.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (muokattu kenttä, jonka luot myöhemmissä vaiheissa)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (muokattu kenttä, jonka luot myöhemmissä vaiheissa)

Jos käytössäsi on Group Edition tai Professional Edition, kenttien käyttöoikeus myönnetään lisäämällä tarvittavat kentät Liidi- ja Mahdollisuus-sivujen asetteluihin. Voit tehdä tämän valitsemalla Asetukset, Muokkaa, Liidi (tai Mahdollisuus) ja Sivun asettelu. Vedä sitten tarvittavat kentät sivulle.

Jos et halua linkittää Google Ads- ja Salesforce-tiliäsi, voit tuoda konversiot Salesforcesta manuaalisesti.

Google Adsin Salesforce®-konversioiden tuonnin määrittäminen

Alla olevien ohjeiden avulla voit valmistella Salesforce-tilisi, Google Ads ‑tilisi ja verkkosivustosi, linkittää Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi sekä aloittaa konversioiden tuomisen.

Tämä artikkeli sisältää perusohjeet, mutta jokainen yritys on erilainen. Voit muokata määrityksiä sen perusteella, miten käytät Salesforcea. Jos joku muu hallinnoi Salesforce-tiliäsi, voit selvittää kyseisen henkilön kanssa sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.

Vaihe 1: Salesforce-tilin määrittäminen

Varmista ennen aloittamista, että Salesforce-tilisi on määritetty seuraavalla tavalla. Jos joku muu hallinnoi yrityksesi Salesforce-tiliä, hän voi auttaa sinua suorittamaan tämän vaiheen.

 1. Tee Mahdollisuus-objektiin seuraavat muutokset:
  1. Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Määritä kenttä vain luku ‑kentäksi, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
  2. Ota historiatietojen seuranta käyttöön Vaihe-kentälle.
 2. Tee Liidi-objektiin seuraavat muutokset:
  1. Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Määritä kenttä vain luku ‑kentäksi, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
  2. Ota historiatietojen seuranta käyttöön Liidin tila ‑kentälle.
  3. Yhdistä uusi Lead.GCLID-kenttä uuteen Opportunity.GCLID-kenttään.
Vaihe 2: Salesforcen Web-to-Lead-lomakkeen muokkaaminen

GCLID-tunnuksen tallentaminen liidin tietojen mukana edellyttää Web-to-Lead-lähetyslomakkeiden muokkaamista niin, että kaikki uudet liidit sisältävät GCLID-arvon. Pyydä tarvittaessa apua verkkovastaavalta ja Salesforcen järjestelmänvalvojalta tämän vaiheen viimeistelemisessä.

Lisää GCLID-kenttä aiemmin luomiisi Web-to-Lead-lomakkeisiin seuraavasti:

 1. Luo tavallinen Web-to-Lead-lomake ja sisällytä siihen kaikki kentät, jotka potentiaalisten asiakkaiden on täytettävä. Sisällytä siihen myös GCLID-liidikenttä piilotettuna kenttänä. Salesforce-järjestelmänvalvojasi tai ‑verkkovastaavasi osaa tehdä tämän muutoksen.
 2. Verkkovastaavasi on merkittävä muistiin uuden GCLID-syötekentän tunnus, sillä sitä tarvitaan seuraavassa vaiheessa, kun JavaScript otetaan käyttöön sivustollasi.
 3. Seuraavaksi verkkovastaavasi ottaa tämän uuden lomakkeen HTML-koodin talteen ja päivittää nykyiset lomakkeesi. Tämän jälkeen lomakkeesi välittävät GCLID-arvon Sales Cloudiin liidin tietojen mukana.

Salesforce ja verkkosivusi ovat nyt valmiina kaiken datan keräämiseen. Seuraavassa vaiheessa verkkovastaavasi päivittää sivustosi niin, että GCLID-arvo välitetään automaattisesti uuteen GCLID-lomakekenttään.

Muistathan, että Web-to-Lead-lomakkeesi on oltava samassa verkkotunnuksessa muiden verkkosivujesi kanssa, jotta JavaScript voi siirtää GCLID-arvon lomakkeeseen oikein.

Huomioitavaa: Muut liidin lähetystavat

Jos liiditiedot siirtyvät verkkolomakkeestasi Salesforceen toisen järjestelmän kautta, varmista, että välissä olevat liidinkäsittelyjärjestelmät välittävät GCLID-arvon Salesforce-tilille. Käyttämässäsi järjestelmässä pitäisi olla ominaisuus, jolla arvo voidaan lähettää. Ota tarvittaessa yhteyttä käyttämäsi kolmannen osapuolen ratkaisun tukipalveluun.

Vaihe 3: Verkkosivuston muokkaaminen niin, että klikkaustunnus kerätään ja tallennetaan

Kun kävijä klikkaa mainostasi, Google Ads lisää gclid-URL-parametrin laskeutumissivullesi johtavaan URL-osoitteeseen.

Sivustosi on kerättävä ja tallennettava tämän parametrin arvo, jotta se voidaan noutaa myöhemmin, kun potentiaalinen asiakas lisää tietoja liidien luontilomakkeeseen. Mahdollinen verkkovastaavasi voi auttaa sinua tekemään tarvittavat muutokset verkkosivustosi koodiin.

Suosittelemme tekemään tämän muokkaamalla alla olevaa JavaScript-koodia ja upottamaan sen. Ennen koodin upottamista sinun on lisättävä "var gclidFormFields" ‑riville edellisessä vaiheessa lisäämiesi uusien kenttien tunnukset. Näin JavaScript tietää, minkä kenttien on sisällettävä GCLID-arvo. Kun olet tehnyt tämän muokkauksen, upota koodi kaikille sivuillesi heti sulkevan </body>-tagin edelle.

<script>

function getParam(p) {
  var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
  return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}

function getExpiryRecord(value) {
  var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // 90 päivän vanhenemisaika millisekunteina

  var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
  return {
    value: value,
    expiryDate: expiryDate
  };
}

function addGclid() {
  var gclidParam = getParam('gclid');
  var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // kaikki mahdolliset gclid-lomakekentän tunnukset tähän
  var gclidRecord = null;
  var currGclidFormField;

  var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
  var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

  gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
      currGclidFormField = document.getElementById(field);
    }
  });

  if (gclidParam && isGclsrcValid) {
    gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
    localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
  }

  var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
  var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

  if (currGclidFormField && isGclidValid) {
    currGclidFormField.value = gclid.value;
  }
}

window.addEventListener('load', addGclid);

 </script>

Suosittelemme lisäämään koodin verkkosivustosi jokaiselle sivulle. Tällöin sinun ei tarvitse lisätä koodia aina, kun luot uusia mainoksia, joilla on uudet laskeutumissivut. Sinun ei tarvitse myöskään pelätä kadottavasi GCLID-tunnuksia, jos päätät aloittaa mainosliikenteen ohjaamisen eri laskeutumissivuille. Lisää koodi verkkosivusi malliin tai jaettuun sivuelementtiin, kuten alatunnisteeseen, jotta se sisällytetään automaattisesti kaikille uusille sivuillesi.

Vaihe 4: Järjestelmän toiminnan testaaminen
 1. Lisää verkkosivustosi URL-osoitteeseen parametri ?gclid="test".

  http://www.example.com?gclid="test"
 2. Siirry liidilomakkeeseesi ja lähetä testiliidi.
 3. Kirjaudu Salesforceen, etsi kyseinen testiliidi ja tarkista, näkyykö muokatussa GCLID-kentässä arvo ”test”.
 4. Muuta testiliidi mahdollisuudeksi. Myös uuden mahdollisuuden muokatussa GCLID-kentässä tulee näkyä arvo ”test”.
 5. Toista vaiheet 2–4 kaikkien liidilomakkeidesi osalta ja varmista, että lomakkeet on määritetty oikein. Jos liidilomakkeistasi peräisin olevien liidien ja mahdollisuuksien GCLID-kentässä näkyy arvo ”test”, voit linkittää tilisi.
Vaihe 5: Google Ads- ja Salesforce-tilien linkittäminen

Tässä vaiheessa sinun on kirjauduttava sisään Salesforceen. Tutustu käyttöoikeuksia koskeviin vaatimuksiin täällä. Tarkemmat ohjeet tilien linkittämiseen löydät artikkelista Salesforce- ja Google Ads ‑tilien linkittäminen.

Vinkki: MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos käytät MCC-tilin alaista konversioseurantaa hallinnoijan tililläsi (Oma asiakaskeskus ‑tililläsi), sinun on linkitettävä Salesforce-tilisi hallinnoijan tilillesi. Muussa tapauksessa voit linkittää muun kuin hallinnoijan tilisi.

Vaihe 6: Konversiotapahtumien määrittäminen

Google Ads- ja Salesforce-tiliesi linkittämisen jälkeen sinun on valittava, mitä Salesforce-virstanpylväitä (liidin tiloja ja mahdollisuuden vaiheita) haluat seurata konversioina. Tällöin Google Adsiin kirjataan konversio aina, kun liidi tai mahdollisuus saavuttaa jonkin näistä virstanpylväistä. Muista, että jos liidi tai mahdollisuus palaa aiempaan vaiheeseen tai tilaan, Google Ads ei kirjaa sitä konversioksi. Varmista Salesforcessa, että virstanpylväidesi järjestys vastaa myyntisuppiloasi.

 1. Klikkaa Google Ads ‑tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta .
 2. Valitse Mittaus-osiosta Konversiot.
 3. Valitse vasemmasta valikosta Salesforce. Näet luettelon kaikista Google Ads ‑tiliisi linkitetyistä Salesforce-tileistä.
 4. Klikkaa juuri linkittämääsi Salesforce-tiliä. Siirryt sivulle, jossa on luettelo kaikista kyseisen tilin Salesforce-virstanpylväistä.
 5. Jos haluat liittää virstanpylvään konversiotapahtumaan, toimi seuraavasti:
  1. Klikkaa avattavaa Konversiotapahtumat-valikkoa.
  2. Klikkaa Luo uusi konversiotapahtuma ja määritä konversiotapahtuman asetukset. Muista seuraavat asiat:
   • Konversiolle antamasi nimen avulla voit helposti tunnistaa konversiotapahtuman myöhemmin konversioraporteissasi. Sopivia nimiä voivat olla esimerkiksi "hyväksytty liidimyynti" tai "uusi mahdollisuus".
   • Jos haluat, että tietoihin tallentuu mahdollisimman monta konversiota, valitse konversionseurantajaksoksi enimmäisarvo eli 90 päivää.
  3. Klikkaa Luo ja jatka.
  4. Kun näet vahvistussivulla, että virstanpylväs on yhdistetty konversiotapahtumaan, klikkaa Valmis.
 6. Ajoita konversioiden tuonnit:
  1. Klikkaa Tuontiaikataulu-osiota.
  2. Valitse avattavista valikoista, kuinka usein ja mihin kellonaikaan haluat Google Adsin tuovan konversiot. Jos käytät Google Adsin automaattista hintatarjousstrategiaa, se toimii parhaiten, jos konversiot tuodaan usein (ihannetapauksessa kerran päivässä).
  3. Klikkaa Tallenna.
 7. Palaa Salesforce-tilien sivulle klikkaamalla Takaisin.

Voit määrittää Salesforce-konversiotapahtumat myös Konversiotapahtumat-sivulla.

 1. Klikkaa Google Ads ‑tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta .
 2. Valitse Mittaus-osiosta Konversiot. Siirryt sivulle, jolla on luettelo konversiotapahtumistasi.
 3. Klikkaa pluspainiketta  ja valitse sitten Tuo.
 4. Valitse Salesforce ja klikkaa sitten Jatka.
 5. Klikkaa Tilit ja virstanpylväät ‑osiosta Salesforce-tiliä, jonka konversioita haluat seurata. Valitse sitten virstanpylväs, joka Google Adsin tulee raportoida konversiona. Jos haluat käyttää virstanpylväillesi samoja konversiotapahtuman asetuksia, voit valita useamman virstanpylvään.
 6. Määritä konversiotapahtuma-asetukset.
 7. Klikkaa Luo ja jatka.
 8. Kun näet vahvistussivulla, että virstanpylväs on yhdistetty konversiotapahtumaan, klikkaa Valmis. Yhdistä toinen virstanpylväs konversiotapahtumaan klikkaamalla Määritä toinen Salesforce-konversiotapahtuma.

  Huomaa, että tämä luo vain konversiotapahtuman, joka yhdistetään Salesforce-virstanpylvääseen. Jos haluat määrittää, kuinka usein Salesforce-virstanpylväät tuodaan konversioina, valitse vasemmasta valikosta Salesforce ja noudata edellä olevia ohjeita konversioiden tuonnin ajoittamisesta.

Konversioarvon tuominen

Jos olet määrittänyt Google Adsin tuomaan konversioarvon Sales Cloud ‑tililtäsi, Google Ads laskee arvon kertomalla mahdollisuuden vaiheen Todennäköisyys-arvon (määritetty Sales Cloud ‑tilillä) mahdollisuuden Summa-kentän viimeisimmällä arvolla.  

Esimerkki

Oletetaan, että olet määrittänyt Google Adsin tuomaan konversiosi viikoittain ja viimeisin tuonti on tehty seitsemän päivää sitten. Kaksi päivää sitten asetit mahdollisuuden vaiheeksi Neuvottelu käynnissä. Mahdollisuuden Summa-arvo oli 1 000 €, ja neuvotteluvaiheen todennäköisyys oli 75 %. Eilen muutit mahdollisuuden Summa-arvoksi 1 600 €. Tänään Google Ads tuo konversiot ja laskee konversioarvoksi 1 200 € (75 % x 1 600 €).

Jos haluat, että konversioarvo lasketaan sen Summa-arvon perusteella, joka oli käytössä mahdollisuuden vaihetta muutettaessa, suosittelemme, että määrität tuonnit päivittäisiksi.

Salesforce-konversiotapahtumien muokkaaminen

Voit muuttaa konversioina seurattavia Salesforce-virstanpylväitä seuraavasti:

 1. Klikkaa Google Ads ‑tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta .
 2. Valitse Mittaus-osiosta Konversiot.
 3. Valitse vasemmasta valikosta Salesforce
 4. Klikkaa muokattavaa Salesforce-tiliä, jonka virstanpylväät on yhdistetty konversiotapahtumiin.
 5. Valitse jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat vaihtaa Salesforce-virstanpylvääseen yhdistetyn konversiotapahtuman, klikkaa avattavaa valikkoa ja valitse toinen konversiotapahtuma tai luo uusi konversiotapahtuma.
  • Jos haluat poistaa yhteyden konversiotapahtuman ja Salesforce-virstanpylvään väliltä, klikkaa Poista konversiotapahtuma.
 6. Klikkaa Takaisin.
Vaihe 7: Konversioiden tuominen

Tilisi tuo nyt konversiot automaattisesti Salesforcesta määrittämäsi aikataulun mukaan.

Jos haluat varmistaa, että kaikki toimii oikein, tuo konversiot manuaalisesti. Siirry Google Ads ‑tililläsi sivulle, jolla on luettelo Salesforce-virstanpylväistäsi, ja klikkaa Tuo nyt. Älä poistu sivulta, ennen kuin tuonti on valmis. Näytölle tulee ilmoitus, jossa kerrotaan, onko tuonti onnistunut.

Kun teet ensimmäisen tuontipyynnön, Google Ads noutaa kaikki konversiot 14:n viime päivän ajalta. Tämän jälkeen tuonti sisältää kaikki edellisen tuonnin jälkeen toteutuneet konversiot (kuitenkin enintään edeltävän 14 päivän ajalta). Siksi on tärkeää tuoda konversiot vähintään kerran viikossa. 

Tuonti voi kestää muutamia minuutteja lähetettävien konversioiden määrästä riippuen. Tuo nyt ‑linkki ei ole käytössä silloin, kun tuonti on käynnissä, jos et ole yhdistänyt yhtään Salesforce-liidiä ja ‑mahdollisuutta Google Ads ‑konversiotapahtumiin tai jos et ole tallentanut konversiotapahtumiin tekemiäsi muutoksia.

Jos ajoitetuissa tuonneissa on ongelmia, näet ilmoituksen Google Ads ‑tililläsi.

Tuontihistorian tarkistaminen

 1. Kirjaudu Google Ads ‑tilillesi.
 2. Klikkaa Google Ads ‑tilisi oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta .
 3. Valitse Mittaus-osiosta Konversiot.
 4. Valitse vasemmasta valikosta Salesforce
 5. Valitse sivun yläosasta Tuontihistoria. Katsele tuontiesi tiloja selaamalla Tuontihistoria-sivun sarakkeita:
  • Tila-sarakkeesta näet nopeasti, onko Salesforce-konversioidesi tuonti onnistunut.
  • Tulokset-sarakkeen linkeistä pääset näkemään tuodut konversiot ja konversiot, joiden tuonti epäonnistui tiedostovirheiden vuoksi.
  • Toiminnot-sarakkeessa on seuraavat linkit:
   • Lataa tulokset: Lataa itsellesi kopio tilille ladatusta tiedostosta. Tämä linkki tulee näkyviin, kun kaikkien tiedostosi konversioiden tuonti onnistui.
   • Lataa kaikki: Lataa itsellesi kopio tilille ladatusta tiedostosta sekä konversioista, joiden tuonti epäonnistui.
   • Lataa virheet: Lataa laskentataulukko, jossa on eritelty kaikki tiedostosi konversiot, joiden tuonti epäonnistui, sekä niihin liittyvät virheilmoitukset.

   Kun valitset jonkin yllä olevista kolmesta linkistä, ladattu tiedosto sisältää Tulokset-sarakkeen, joka vahvistaa, että konversion tuonti onnistui, tai selittää, miksi tuonti epäonnistui. Linkit poistetaan 30–60 päivän kuluttua ensimmäisestä lähetyksestä.

Virheiden korjaaminen

Jos Salesforce-konversioiden lataamisessa ilmenee virhe, lue tämä artikkeli.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun