Konversioiden tuominen Salesforcesta

Jos seuraat liidejä ja mahdollisuuksia Salesforcen Sales Cloudissa®, voit tuoda offline-konversiosi Salesforcen Sales Cloudista Google Adsiin. Näin voit aiempaa paremmin mitata sitä, miten Google Ads ‑verkkosijoituksesi tuottavat offline-arvoa.

Tässä artikkelissa kerromme, miten voit määrittää tilisi konversioiden tuomiseksi Salesforcesta.

Tämä artikkeli sisältää ohjeet. Jos haluat tutustua ensin yleiskatsaukseen, lue artikkeli Tietoja Salesforcen Google Ads ‑konversioiden tuonnista.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Seuraavien vaatimusten on täytyttävä, jotta voit käyttää ominaisuutta:

 • Voit kirjautua Salesforce Sales Cloud ‑tilille tarvittavilla käyttöoikeuksilla. Käyttöönotto on helpointa järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla, ellei oletuskäyttöasetuksia ole muutettu. Vaadittavat tilin käyttöoikeudet on eritelty tarkasti käyttöoikeuksien vähimmäisvaatimuksissa alla. (Voit lähettää luettelon Salesforce®-tilisi järjestelmänvalvojalle.) 
 • Automaattinen taggaus on käytössä Google Ads ‑tileilläsi.
 • Voit muokata verkkosivustosi koodia. Sinun tai verkkovastaavan on muokattava koodia, jotta Google-klikkauksen tunnus (GCLID) tallennetaan.
 • Voit tehdä muutoksia Salesforce-tilillesi, kuten luoda muokattuja kenttiä ja ottaa käyttöön kentän historiatietojen seurannan. (Katso vaihe 1 alla.)
 • Konversioon johtavien klikkausten sykli kestää alle 90 päivää. Google Ads ei tuo yli 90 päivää edellisen liittyvän klikkauksen jälkeen lähetettyjä konversioita. Näin ollen ne eivät myöskään näy konversiotilastoissasi.
 • Lähetät liiditiedot verkkosivustoltasi Salesforceen esimerkiksi Salesforcen Web-to-Lead-ominaisuuden avulla.
Salesforce-tilin käyttöoikeuksia koskevat vähimmäisvaatimukset

Jotta voit käyttää Salesforcen Google Ads ‑konversioiden tuontia, tarvitset seuraavien objektin mukaan järjestettyjen kenttien käyttöoikeuden.  Käyttäjätilillä, jolla on järjestelmänvalvojan käyttöoikeudet, voi jo olla oikeudet käyttää näitä kenttiä.

 • Organization: ID, Name, OrganizationType
 • LeadStatus: ID, MasterLabel, SortOrder
 • OpportunityStage: ID, MasterLabel, SortOrder, IsActive
 • LeadHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Lead: Status, GCLID (muokattu kenttä, jonka luot myöhemmissä vaiheissa)
 • OpportunityFieldHistory: CreatedDate, OldValue, NewValue, Field
 • Opportunity: Amount, Probability, StageName, GCLID (muokattu kenttä, jonka luot myöhemmissä vaiheissa)

Jos käytössäsi on Group Edition tai Professional Edition, kenttien käyttöoikeus myönnetään lisäämällä tarvittavat kentät Liidi- ja Mahdollisuus-sivujen asetteluihin. Voit tehdä tämän valitsemalla Asetukset, Muokkaa, Liidi (tai Mahdollisuus) ja Sivun asettelu. Vedä sitten tarvittavat kentät sivulle.

Jos et halua linkittää Google Ads- ja Salesforce-tilejäsi, voit tuoda konversiot manuaalisesti Salesforcesta.

Salesforcen® Google Ads ‑konversioiden tuonnin määrittäminen

Valmistele Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi sekä verkkosivustosi, linkitä Salesforce- ja Google Ads ‑tilisi ja aloita konversioiden tuonti noudattamalla alla olevia ohjeita.

Tämä artikkeli sisältää perusohjeet, mutta jokainen yritys on erilainen. Voit muokata määritystä sen perusteella, miten käytät Salesforcea. Jos joku muu hallinnoi Salesforce-tiliäsi, voit selvittää kyseisen henkilön kanssa sinulle parhaiten sopivan ratkaisun.

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

Vaihe 1: Salesforce-tilin määrittäminen

Varmista ennen aloittamista, että Salesforce-tilisi on määritetty seuraavalla tavalla. Jos joku muu hallinnoi yrityksesi Salesforce-tiliä, hän voi auttaa sinua suorittamaan tämän vaiheen.

 1. Tee Mahdollisuus-objektiin seuraavat muutokset:
  1. Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Määritä kenttä vain luku ‑kentäksi, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
  2. Ota historiatietojen seuranta käyttöön Vaihe-kentälle.
 2. Tee Liidi-objektiin seuraavat muutokset:
  1. Luo omavalintainen kenttä, jonka nimi on GCLID (käytä isoja kirjaimia). Kentän tunniste voi olla mikä tahansa. Määritä kentän pituudeksi 255 merkkiä. Määritä kenttä vain luku ‑kentäksi, jotta käyttäjät eivät vahingossa muuta sitä.
  2. Ota historiatietojen seuranta käyttöön Liidin tila ‑kentälle.
  3. Yhdistä uusi Lead.GCLID-kenttä uuteen Opportunity.GCLID-kenttään.
Vaihe 2: Verkkosivuston muokkaaminen niin, että klikkaustunnus tallennetaan evästeeseen

Jos olet jo määrittänyt AdWords-konversioiden tuonnin, voit ohittaa tämän vaiheen. Olet nimittäin suorittanut sen jo.

Kun vierailija klikkaa AdWords-mainostasi, AdWords lisää URL-parametrin gclid URL-osoitteeseen, joka johtaa laskeutumissivullesi.

Tämän parametrin arvo on tallennettava evästeeseen, jotta se voidaan noutaa myöhemmin, kun potentiaalinen asiakas syöttää tietonsa Web-to-Lead-lomakkeeseen. Verkkovastaava voi auttaa sinua muokkaamaan verkkosivustosi koodia niin, että GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen.

Jos upotat seuraavan JavaScript-koodin välittömästi ennen laskeutumissivujesi sulkevaa </body>-tagia, GCLID-arvo tallennetaan evästeeseen:

<script type="text/javascript">
function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires;
}
function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
}
var gclid = getParam('gclid');
if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
        setCookie('gclid', gclid, 90);
    }
}
</script>

Suosittelemme lisäämään koodin verkkosivustosi jokaiselle sivulle. Tällöin sinun ei tarvitse lisätä koodia aina, kun luot uusia mainoksia, joilla on uudet laskeutumissivut. Sinun ei tarvitse myöskään pelätä kadottavasi GCLID-tunnuksia, jos päätät aloittaa mainosliikenteen ohjaamisen eri laskeutumissivuille. Lisää koodi verkkosivusi malliin tai jaettuun sivuelementtiin, kuten alatunnisteeseen, jotta se sisällytetään automaattisesti kaikille uusille sivuillesi.

Vaihe 3: Salesforcen Web-to-Lead-lomakkeen muokkaaminen

Tallentaaksesi GCLID-tunnuksen liidin tietojen kanssa sinun on muokattava Web-to-Lead-lähetyslomakkeita, jotta kaikki uudet liidit sisältävät GCLID-arvon. Pyydä tarvittaessa apua verkkovastaavalta ja Salesforcen järjestelmänvalvojalta tämän vaiheen viimeistelemisessä.

Lisää GCLID-kenttä aiemmin luomiisi Web-to-Lead-lomakkeisiin seuraavasti:

 1. Luo tavanomainen Web-to-Lead-lomake ja sisällytä siihen kaikki kentät, jotka potentiaalisten asiakkaiden on lähetettävä. Lisää myös liidikenttä GCLID. Salesforce-järjestelmässä luodussa HTML:ssä on myös seuraava koodi (jossa xxxx tarkoittaa GCLID-kentän tunnusta):

  GCLID:<input id="xxxx" maxlength="255" name="xxxx" size="20" type="text" />
 2. Muuta tämä koodi muotoon <input id="xxxx" name="xxxx" type="hidden" />.
  Muutosten myötä poistat attribuutit maxlength ja size sekä vaihdat type-attribuutin arvoksi hidden. Älä muuta attribuuttien id ja name arvoja (ne vaihtelevat Salesforce-organisaation mukaan).
 3. Kun olet luonut tämän uuden piilotetun syötekentän, lisää se olemassa olevien Web-to-Lead-lomakkeidesi HTML:ään <form>-tagien väliin.
 4. Lisää samalla liidin HTML-lähetyssivulla seuraava koodi <head>-tagien väliin:
  <script> 
    window.onload = function getGclid() {        
               document.getElementById("xxxx").value = (name = new     RegExp('(?:^|;\\s*)gclid=([^;]*)').exec(document.cookie)) ? 
  name.split(",")[1] : ""; }
   // Kaikki selaimet eivät ehkä tue window.onload()-menetelmää.  
   // Jos sinulla on ongelmia lähettää GCLID
   // piilotettuna kenttänä, kutsu tätä funktiota toisella menetelmällä
   // sivun lataamisen yhteydessä.
   </script>
      
  Korvaa koodin xxxx-merkkijono edellä olevan vaiheen 1 tunnuksella.

Salesforce ja verkkosivusi ovat nyt valmiina kaikkien tietojen keräämiseen. Tämä ohjelma lisää GCLID-arvon piilotettuun kenttään ja täyttää myös muokatut kentät, kun Web-to-Lead-lomake lähetetään. 

Muista, että Web-to-Lead-lomakkeen on oltava samassa verkkotunnuksessa muiden verkkosivujesi kanssa, jotta lomakkeet voivat lukea GCLID-arvon evästeestäsi.

Huom. Muut liidin lähetystavat

Jos liiditiedot siirtyvät verkkolomakkeestasi Salesforceen toisen järjestelmän kautta, varmista, että välissä olevat liidinkäsittelyjärjestelmät välittävät GCLID-arvon Salesforce-tilille. Käyttämässäsi järjestelmässä pitäisi olla ominaisuus arvon lähettämiseen. Ota tarvittaessa yhteyttä käyttämäsi kolmannen osapuolen ratkaisun tukipalveluun.

Vaihe 4: Järjestelmän toiminnan testaaminen
 1. Lisää verkkosivustosi URL-osoitteeseen parametri ?gclid="test".

  https://www.esimerkki.fi?gclid="test"
 2. Siirry liidilomakkeeseesi ja lähetä testiliidi.
 3. Kirjaudu Salesforceen, etsi kyseinen testiliidi ja tarkista, näkyykö muokatussa GCLID-kentässä arvo ”test”.
 4. Muuta testiliidi mahdollisuudeksi. Myös uuden mahdollisuuden muokatussa GCLID-kentässä tulee näkyä arvo ”test”.
 5. Toista vaiheet 2–4 kaikkien liidilomakkeidesi osalta ja varmista, että lomakkeet on määritetty oikein. Jos liidilomakkeistasi peräisin olevien liidien ja mahdollisuuksien GCLID-kentässä näkyy arvo ”test”, voit linkittää tilisi.
Vaihe 5: AdWords- ja Salesforce-tilien linkittäminen

Tässä vaiheessa sinun on kirjauduttava sisään Salesforceen. Tutustu käyttöoikeuksia koskeviin vaatimuksiin täällä. Tarkemmat ohjeet tiliesi linkittämiseen löydät artikkelista AdWords- ja Salesforce-tilien linkittäminen.

Vinkki: MCC-tilin alainen konversioseuranta

Jos käytät MCC-tilin alaista konversioseurantaa hallinnoijan tililläsi (Oma asiakaskeskus ‑tililläsi), sinun on linkitettävä Salesforce-tilisi hallinnoijan tilillesi. Muussa tapauksessa voit linkittää muun kuin hallinnoijan tilisi.

Vaihe 6: Konversiotapahtumien määrittäminen

AdWords- ja Salesforce-tiliesi linkittämisen jälkeen sinun on valittava, mitä virstanpylväitä (liidin tiloja ja mahdollisuuden vaiheita) haluat seurata konversioina. Tällöin joka kerta, kun liidi tai mahdollisuus saavuttaa jonkin näistä virstanpylväistä, konversio tallennetaan AdWordsiin.

 1. Klikkaa linkitetyn Salesforce-tilin vieressä Määritä konversioasetukset. (Jos klikkasit Määritä konversioasetukset ‑vaihtoehtoa vaiheen 6 valintaikkunassa tilien linkittämisen jälkeen, voit ohittaa tämän vaiheen.)
  Salesforce-tilien sivu
 2. Valitse Virstanpylväs-kohdasta AdWords-konversioina tuotavat liidin tilat ja mahdollisuuden vaiheet.
 3. Klikkaa Konversio-sarakkeesta ensimmäisen valitsemasi virstanpylvään avattavaa valikkoa ja valitse Luo konversio.
 4. Valitse Nimi. Anna konversiolle nimi, jonka avulla voit helposti tunnistaa tapahtuman myöhemmin konversioraporteissasi. Sopivia nimiä voivat olla esimerkiksi ”hyväksytty liidimyynti” tai ”uusi mahdollisuus”. Klikkaa Valmis.
  Salesforcen konversiotoiminto
 5. Klikkaa Arvo. Valitse, haluatko määrittää jokaiselle konversiolle saman arvon, haluatko käyttää mahdollisuuden Odotettu tuotto ‑kentän arvoa Salesforce-tililtäsi (käytettävissä vain mahdollisuuden vaiheen konversioille) tai haluatko, ettei arvoa lasketa. Klikkaa Valmis.
 6. Valitse Määrä. Valitse, haluatko laskea kaikki konversiot vai yhden konversion mainoksen klikkausta kohti. Yleensä myyntiä seurattaessa kannattaa laskea kaikki konversiot ja liidejä seurattaessa yksittäiset konversiot. Klikkaa Valmis.
 7. Klikkaa Konversioikkunat. Valitse konversiotapahtumalle konversionseurantajakso (kuinka kauan konversioita seurataan mainoksen klikkaamisen jälkeen). Jos haluat, että tietoihin tallentuu mahdollisimman monta konversiota, valitse konversionseurantajaksoksi enimmäisarvo eli 90 päivää. Klikkaa Valmis.
 8. Valitse Luo.
 9. Toista vaiheet 3–8 kaikkien vaiheessa 2 valitsemiesi rivien kohdalla.
 10. Valitse Tuontiaikataulu-kohdan avattavasta valikosta, miten usein AdWords tuo konversiosi. Valitse sitten tuontien kellonaika.

  Huom. Jos käytössäsi on AdWordsin automaattinen hintatarjousstrategia, se toimii parhaiten, jos lähetät konversiot usein (ihannetapauksessa kerran päivässä).
  Salesforcen tuontiaikataulu
 11. Klikkaa Tallenna.

Konversioarvon tuominen

Jos olet määrittänyt AdWordsin tuomaan konversioarvon Sales Cloud ‑tililtäsi, AdWords laskee arvon kertomalla mahdollisuuden vaiheen Todennäköisyys-arvon (määritetty Sales Cloud ‑tilillä) mahdollisuuden Summa-kentän viimeisimmällä arvolla.  

Esimerkki

Oletetaan, että määritit AdWordsin tuomaan konversiosi viikoittain, ja viimeisin tuonti tehtiin 7 päivää sitten. Kaksi päivää sitten asetit mahdollisuuden vaiheeksi Neuvottelu käynnissä. Mahdollisuuden Summa-arvo oli 1 000 €, ja neuvotteluvaiheen todennäköisyys oli 75 %. Eilen muutit mahdollisuuden Summa-arvoksi 1 600 €. Tänään AdWords tuo konversiosi ja laskee konversioarvoksi 1 200 € (75 % x 1 600 €).

Jos haluat, että konversioarvo lasketaan sen Summa-arvon perusteella, joka oli käytössä mahdollisuuden vaihetta muutettaessa, suosittelemme, että määrität tuonnit päivittäisiksi.

Vinkki: Muokkaa Salesforce-konversiotapahtumia

Voit muuttaa konversioina seurattavia Salesforce-virstanpylväitä seuraavasti:

 1. Klikkaa AdWords-tililläsi Työkalut-valikkoa.
 2. Valitse Konversiot.
 3. Valitse vasemmasta valikosta Salesforce.com.
 4. Näet linkittämäsi Salesforce-tilit. Klikkaa sen tilin vierestä Muokkaa, jonka konversiotapahtumia haluat muokata.
 5. Nyt voit luoda uusia konversiotapahtumia noudattamalla edellä annettuja ohjeita. Voit poistaa konversiotapahtuman poistamalla virstanpylvään valinnan.
 6. Klikkaa Tallenna.
Vaihe 7: Konversioiden tuominen

Tilisi tuo nyt konversiot automaattisesti Salesforcesta määrittämäsi aikataulun mukaan.

Voit varmistaa, että kaikki toimii oikein, valitsemalla Tuo nyt ja tuomalla konversiot manuaalisesti. Älä poistu kyseiseltä sivulta, ennen kuin tuonti on valmis. Näkyviin tulee tuonnin onnistumisesta ilmoittava viesti.

Ensimmäisen tuonnin yhteydessä AdWords noutaa kaikki konversiot viimeisen 14 päivän ajalta. Tämän jälkeen tuonti sisältää kaikki edellisen tuonnin jälkeen toteutuneet konversiot (kuitenkin enintään edeltävän 14 päivän ajalta). Siksi on tärkeää tuoda konversiot vähintään kerran viikossa. 

Tuonti voi kestää muutamia minuutteja lähetettävien konversioiden määrän mukaan. Tuo nyt ‑painike ei ole käytössä, jos tuonti on käynnissä, jos et ole yhdistänyt yhtään Salesforce-liidiä ja ‑mahdollisuutta AdWords-konversiotapahtumiin tai jos et ole tallentanut konversiotapahtumiin tekemiäsi muutoksia.

Jos ajoitetuissa tuonneissasi on ongelmia, AdWords-tililläsi näkyy ilmoitus.

Tuontihistorian tarkasteleminen

 1. Kirjaudu AdWords-tilillesi.
 2. Klikkaa Työkalut-valikkoa ja valitse Konversiot.
 3. Valitse vasemmasta valikosta Salesforce.com.
 4. Valitse tarkasteltava Salesforce-tili ja klikkaa Muokkaa.
  Salesforce-konversion muokkaaminen
 5. Valitse Näytä tuontihistoria.
  View import history button
 6. Tuontihistoriasi tulee näkyviin ponnahdusikkunassa.
  Tuontihistoria

Virheiden korjaaminen

Jos Salesforce-konversioiden lataamisessa ilmenee virhe, lue tämä artikkeli.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Aiempi Uusi