Použitie šablón pre remarketingové zoznamy webu

Google Ads pre vás síce vytvára základné remarketingové zoznamy, no možno chcete vytvoriť vlastné zoznamy prispôsobené svojmu webu a konkrétnemu publiku. Šablónami prispôsobujete nastavenie remarketingových zoznamov webu, vďaka čomu ich môžete vytvárať efektívnejšie. V tomto článku vám predstavíme osvedčené postupy na používanie šablón.

Skôr než začnete

Ste v oblasti remarketingu nováčikom? Najskôr by ste si mali prečítať článok o tom, ako remarketing funguje. Ak sa nevyznáte v kóde svojho webu, pouvažujte nad spoluprácou s vývojárom alebo s niekým, kto má technické vedomosti.

 

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

 

Návštevníci stránky

Pomocou šablóny Návštevníci stránky vytvoríte zoznamy ľudí, ktorí prešli na určitú stránku alebo skupinu stránok. Ide o najčastejšie používanú šablónu, nastavenú aj ako predvolená možnosť na vytvorenie nového remerketingového zoznamu.

Príklad

Letecká spoločnosť vytvorí remarketingový zoznam ľudí, ktorí na jej webe prešli do sekcie s ponukami letov, aby im zobrazila reklamy na akciové ponuky. Vytvorí teda remarketingový zoznam ľudí, ktorí prešli na stránky s reťazcom example.com/ponuky-leteniek vo webovej adrese.

Keď vyberiete šablónu, zadajte podmienky, ktoré musia byť splnené, aby návštevníci stránky pribudli na remarketingový zoznam.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť zoznam ľudí, ktorí na jej webe hľadali odlety zo Slovenska a prílety na Slovensko. Webová adresa stránky s výsledkami vyhľadávania neobsahuje žiadne informácie o meste odletu alebo príletu. Obsahuje iba kódy IATA daných letísk. Na vytvorenie remarketingového zoznamu letecká spoločnosť vytvorí pravidlo s tromi podmienkami:

  • Webová adresa obsahuje výraz BTS (kód letiska Bratislava)
  • Webová adresa obsahuje výraz KSC (kód letiska Košice)
  • Webová adresa obsahuje výraz TAT (kód letiska Poprad – Tatry)

Do zoznamu pribudne každý, kto navštívi stránku s webovou adresou obsahujúcou ľubovoľný z nasledujúcich kódov: BTS, KSC alebo TAT.

Do pravidla môžete pridať viacero podmienok. Jednoducho začnite zadávať text za existujúcou podmienkou a zobrazí sa rozbaľovacia ponuka s navrhovanými podmienkami. Vzťah ALEBO znamená, že po pridaní novej podmienky a uložení zoznamu musia návštevníci splniť ktorúkoľvek podmienku z daného pravidla, nemusia však nutne splniť všetky. Poradie podmienok nemá vplyv na to, ktorí návštevníci sa pridajú.

Príklad

Letecká spoločnosť chce osloviť ľudí, ktorí hľadali lety zo Slovenska alebo na Slovensko, alebo ľudí, ktorí prešli do sekcie webu o spoznávaní Slovenska. Vytvoria teda pravidlo s týmito podmienkami:

  • Webová adresa obsahuje výraz BTS (kód letiska Bratislava)
  • Webová adresa obsahuje výraz KSC (kód letiska Košice)
  • Webová adresa obsahuje výraz TAT (kód letiska Poprad – Tatry)
  • Webová adresa obsahuje výraz www.example.com/kosice

Návštevníci do remarketingového zoznamu pribudnú, ak vyhovujú aspoň jednej z podmienok v pravidle, no nemusia vyhovovať všetkým.

Hoci do pravidla môžete pridať toľko podmienok, koľko potrebujete, nezabudnite, že pravidlo by malo reprezentovať vaše publikum. Pridaním väčšieho množstva podmienok zvýšite pravdepodobnosť pridania návštevníkov do remarketingového zoznamu. Výsledkom môže byť veľmi rozsiahly zoznam zahŕňajúci používateľov, ktorí nepredstavujú vaše požadované publikum.

Obmedzenie podmienok

Každá podmienka použitá na definovanie remarketingového zoznamu obsahuje informácie o jednej stránke. Používatelia do zoznamu pribudnú, ak navštívia stránku vyhovujúcu týmto podmienkam. Podmienky typu „Webová adresa obsahuje“ alebo „Webová adresa sprostredkovateľa“ však nemusia byť dostatočne konkrétne na definovanie charakteristických znakov stránky.

Príklad

Letecká spoločnosť chce vytvoriť zoznam ľudí, ktorí hľadajú odlety z letiska BTS, nie však prílety na toto letisko. Webová adresa niekoho, kto hľadá odlety z BTS do KSC, by vyzerala takto:
www.example-site.com/search.php?origin=BTS&dest=KSC

Podmienky typu „Webová adresa obsahuje“ nie sú dostatočne konkrétne na definovanie ľudí, ktorí hľadajú odlety z BTS, nie však prílety na toto letisko. Namiesto toho sú potrebné pravidlá, ktoré určia, že reťazec origin=BTS je prijateľný, no reťazec dest=BTS prijateľný nie je.

Návštevníci stránky, ktorí navštívili aj inú stránku

Dostupné len v Obsahovej sieti

Šablónu „Návštevníci stránky, ktorí navštívili aj inú stránku“ použite, ak sa domnievate, že návštevník vykoná konverziu pravdepodobnejšie po návšteve dvoch rôznych stránok vášho webu. Poznámka: Ak členovia zoznamu v priebehu ostatných 30 dní nesplnili niektoré pravidlo zoznamu, budú zo zoznamu odstránení pred skončením trvania členstva v danom zozname.

Príklad

Letecká spoločnosť ponúka dva rôzne balíky letov. Ľudia, ktorí prejdú na obe stránky, budú balíky pravdepodobne porovnávať a možno teda vykonajú konverziu. Zoznam na oslovenie týchto zákazníkov vytvorí pomocou tejto šablóny.

Táto šablóna vám umožňuje vytvárať zoznamy ľudí, ktorí navštívili dve stránky. Ak však chcete vytvoriť zoznam tých, ktorí navštívili tri alebo viaceré stránky, môžete vytvoriť vlastnú kombináciu. Ak napríklad chcete vytvoriť zoznam ľudí, ktorí navštívili stránky A, B a C, najskôr pomocou tejto šablóny vytvorte zoznam ľudí, ktorí navštívili stránky A a B. Potom pomocou šablóny „Návštevníci stránky“ vytvorte zoznam ľudí, ktorí navštívili stránku C. Na záver z týchto dvoch zoznamov vytvorte vlastnú kombináciu.

Vyhľadávacia sieť

Možnosť „Návštevníci stránky, ktorí navštívili aj inú stránku“ nie je k dispozícii pre remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní. Na účely remarketingu vo Vyhľadávacej sieti môžete vytvoriť zoznam vlastných kombinácií.

Návštevníci stránky, ktorí nenavštívili inú stránku

Ak chcete osloviť ľudí, ktorí navštívili určitú stránku vášho webu, nenavštívili však inú stránku (alebo nedokončili akciu, napríklad nákup), použite šablónu Návštevníci stránky, ktorí nenavštívili inú stránku. Poznámka: Ak členovia zoznamu v priebehu ostatných 30 dní nesplnili niektoré pravidlo zoznamu, budú zo zoznamu odstránení pred skončením trvania členstva v danom zozname.

Príklad

Letecká spoločnosť chce osloviť ľudí, ktorí si na stránku prišli kúpiť letenku, no nič si nekúpili. Vytvorí teda zoznam tých, ktorí navštívili stránku s výsledkami vyhľadávania, nie však stránku predaja.

Keď vytvoríte zoznam pomocou tejto šablóny, zúžite svoje publikum. Aby sa návštevníci mohli stať jeho súčasťou, musia navštíviť stránku definovanú v prvom pravidle A nenavštíviť stránky definované v druhom pravidle. V tom spočíva rozdiel medzi touto šablónou a šablónou Návštevníci stránky. Keď vytvoríte zoznam pomocou šablóny „Návštevníci stránky“, do pravidla môžete pridať rôzne podmienky, no do remarketingového zoznamu pribudnú ľudia, ktorí vyhovujú ĽUBOVOĽNEJ z týchto podmienok (nie VŠETKÝM podmienkam).

Návštevníci stránky počas konkrétnych dátumov

Pomocou šablóny „Návštevníci stránky počas konkrétnych dátumov“ vytvoríte zoznamy návštevníkov, ktorí na web prešli pred, po alebo počas konkrétnych dátumov.

Príklad

Letecké spoločnosti zaznamenávajú zvýšený počet návštevníkov svojich webov pred Vianocami. Pomocou tejto šablóny teda vytvoria zoznam, ktorým oslovia návštevníkov v predvianočnom období.

Pri vytváraní zoznamov s konkrétnymi dátumami môže trvanie členstva zoznamov takisto určovať, kedy dôjde k odstráneniu ľudí zo zoznamu. Návštevníci do zoznamu pribúdajú v prípade, že prešli na stránky počas vybratých dátumov, a zostanú na ňom dovtedy, kým nevyprší stanovené trvanie členstva.

Návštevníci stránky s konkrétnou značkou

 

Ak ste značku Google Ads pre remarketing nastavili v novom prostredí Google Ads, uvidíte novú značku Google Ads skladajúcu sa z globálnej značky webu a voliteľného útržku udalosti. Fungovať bude aj stará značka AdWords, ktorú ste na web inštalovali pomocou kódu JavaScript. Odporúčame však používať novú značku Google Ads. Prečítajte si o zmenách v remarketingovej značke Google Ads.

Na niekoľkých stránkach môžete mať implementované staršie remarketingové značky. Ak vo svojej konfigurácii používate kód JavaScript z predchádzajúcej verzie značky služby Google Ads, tento kód bude aj naďalej fungovať. Ak vo svojom nastavení používate značku obrázka bez kódu JavaScript, odporúčame vám používať novú značku, aby ste mali k dispozícii všetky funkcie. Globálna značka webu a útržok udalosti zabezpečujú, že budú zohľadnené všetky vaše remarketingové udalosti. 

Príklad

Na sekcie webu o obľúbených trasách letecká spoločnosť nedávno pridala remarketingovú značku. Vytvorenie pravidla založeného na webovej adrese týchto sekcií by bolo pomocou pravidiel príliš zložité. Letecká spoločnosť by mohla vytvoriť remarketingový zoznam používateľov, ktorí navštívili sekcie webu o obľúbenej trase, a to pomocou šablóny „Návštevníci stránky s konkrétnou značkou“ a výberom značky, ktorá sa pred nejakým časom implementovala na týchto stránkach.

Keď použijete šablónu „Návštevníci stránky s konkrétnou značkou“, budete môcť vybrať aj existujúce značky sledovania konverzií Google Ads. Vybratie značky sledovania konverzií môže byť užitočné, ak ste na stránku konverzie nemohli pridať remarketingovú značku, no napriek tomu chcete osloviť alebo vylúčiť dané publikum.

 

Google Ads nepovoľuje implementáciu značiek na stránky súvisiace s ponukami, ktoré sú obmedzené pravidlami. Ďalšie informácie o pravidlách prispôsobenej reklamy

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory