Mallien käyttäminen sivuston uudelleenmarkkinointiluetteloissa

Google Ads tarjoaa uudelleenmarkkinointia varten perusluetteloita. Voit täydentää niitä laatimalla omia luetteloita, jotka on yksilöity juuri sinun sivustollesi ja yleisöllesi. Mallien avulla voit muokata sivustosi uudelleenmarkkinointiluetteloita, mikä tekee luetteloiden luomisesta entistä tehokkaampaa. Tässä artikkelissa käsitellään mallien käyttöä koskevia parhaita käytäntöjä.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Onko uudelleenmarkkinointi sinulle uutta? Tutustu ensin uudelleenmarkkinoinnin toimintaan. Jos et tunne verkkosivustosi lähdekoodia, pyydä apua kehittäjältä tai joltakin muulta verkkosivustotekniikkaan perehtyneeltä henkilöltä. 

 

Jos olet määrittänyt Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin uudessa Google Adsissa, näet uuden Google Ads ‑tagin, joka koostuu yleisestä sivustotagista ja valinnaisesta tapahtumakoodinpätkästä. Jos olet asentanut sivustollesi vanhan AdWords-tagin JavaScriptilla, tagi toimii edelleen, mutta on suositeltavaa käyttää uutta Google Ads ‑tagia. Lue lisää Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin muutoksista.

 

Sivun kävijät

Sivun kävijät -mallin avulla voit luoda luetteloita henkilöistä, jotka ovat käyneet tietyllä sivulla tai sivujoukossa. Tämä on yleisimmin käytetty malli, joten se on määritetty uuden uudelleenmarkkinointiluettelon oletusasetukseksi.

Esimerkki

Lentoyhtiö luo uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka ovat käyneet yhtiön verkkosivuston lentotarjousosiossa ja päättää näyttää näille vierailijoille alennuksia sisältäviä mainoksia. Yhtiö luo uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka ovat käyneet ”esimerkki.fi/lentotarjoukset” -osan sisältävässä URL-osoitteessa.

Mallin valitsemisen jälkeen on määritettävä ehdot, joiden on täytyttävä, jotta sivulla käynyt henkilö voidaan lisätä uudelleenmarkkinointiluetteloon.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda luettelon ihmisistä, jotka ovat hakeneet yhtiön verkkosivustolta New Yorkiin saapuvia tai sieltä lähteviä lentoja. Hakutulossivun URL-osoitteessa ei ole tietoja lähtö- tai kohdekaupungista, vaan ainoastaan lentokenttien IATA-koodit. Kun lentoyhtiö haluaa luoda uudelleenmarkkinointiluettelon, sen kannattaa luoda sääntö, jolla on kolme ehtoa:

  • URL sisältää JFK (JFK tarkoittaa ehdossa John F. Kennedyn kansainvälistä lentokenttää)
  • URL sisältää LGA (LGA tarkoittaa ehdossa LaGuardian lentokenttää)
  • URL sisältää EWR (EWR tarkoittaa ehdossa Newark Libertyn kansainvälistä lentokenttää).

Kun henkilö käy sivulla, jonka URL-osoitteessa on jokin koodeista ”JFK”, ”LGA” tai ”EWR”, hänet lisätään luetteloon.

Voit lisätä sääntöön useita ehtoja. Ala kirjoittaa olemassa olevan säännön perään, jolloin näyttöön tulee avattava valikko, jossa on ehdotuksia ehdoista. Kun olet lisännyt uuden ehdon ja tallentanut luettelon, vierailijoiden on täytettävä vähintään yksi säännön ehdoista. Koska kyseessä on OR-suhde, heidät lisätään luetteloon, vaikka kaikki ehdot eivät täyttyisikään. Ehtojen järjestys ei vaikuta siihen, ketkä vierailijoista lisätään luetteloon.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa tavoittaa ihmiset, jotka hakivat New Yorkiin suuntautuvia tai sieltä lähteviä lentoja, tai jotka kävivät yhtiön New Yorkiin matkustamiseen liittyvällä sivulla. Tässä tapauksessa kannattaa luoda säätö, jolla on nämä ehdot:

  • URL sisältää JFK (JFK tarkoittaa ehdossa John F. Kennedyn kansainvälistä lentokenttää)
  • URL sisältää LGA (LGA tarkoittaa ehdossa LaGuardian lentokenttää)
  • URL sisältää EWR (EWR tarkoittaa ehdossa Newark Libertyn kansainvälistä lentokenttää)
  • URL sisältää www.example.com/newyorkcity.

Vierailijoiden lisääminen uudelleenmarkkinointiluetteloon edellyttää, että he vastaavat ainakin yhtä säännön ehdoista, mutta eivät välttämättä kaikkia.

Vaikka voit lisätä sääntöön niin monta ehtoa kuin haluat, säännön pitää silti edustaa yleisöäsi. Ehtojen lisääminen tarkoittaa, että mahdollisuus lisätä vierailijoita uudelleenmarkkinointiluetteloon kasvaa, ja lopulta sinulla voi olla erittäin suuri luettelo, jonka sisältämät henkilöt eivät kaikki kuulu kohdeyleisöösi.

Ehtojen kaventaminen

Jokainen uudelleenmarkkinointiluettelon määritykseen käytetty ehto sisältää tietoja yhdestä sivusta. Jotta vierailija tulisi lisätyksi luetteloon, hänen täytyy käydä ehtoja vastaavalla sivulla. Sellaiset ehdot kuten "URL-osoite sisältää" tai "Viittaavan sivun URL" eivät ehkä ole tarpeeksi tarkkoja sivun ominaisuuksien määrittämiseksi.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka etsivät New Yorkin JFK-lentokentältä lähteviä, mutteivät sinne saapuvia lentoja. Lentoja JFK:n lentokentältä Meksikoon (MEX) hakevan henkilön verkkosivuston URL-osoite voi näyttää esimerkiksi tältä:
”www.esimerkkisivu.fi/search.php?origin=JFK&dest=MEX”.

URL sisältää ‑ehdon kaltaiset ehdot eivät ole tarpeeksi tarkkoja määrittämään, että kävijät etsivät JFK:n lentokentältä lähteviä mutteivät sinne saapuvia lentoja. Tätä varten tarvitaan sääntö, jossa määritetään, että ehto origin=JFK hyväksytään mutta ehtoa dest=JFK ei hyväksytä.

Sivun vierailijat, jotka kävivät myös toisella sivulla

Käytettävissä Vain Display‑verkostossa

Käytä Sivun vierailijat, jotka kävivät myös toisella sivulla ‑mallia, jos uskot käynnin johtavan konversioon todennäköisimmin sen jälkeen, kun vierailija on käynyt sivuston kahdella eri sivulla. Huom. Jos luettelosi jäsenet eivät ole täyttäneet luettelon sääntöä 30 viime päivän aikana, heidät poistetaan luettelosta ennen kuin luettelon jäsenyyden kesto umpeutuu.

Esimerkki

Lentoyhtiö myy kahdenlaisia lentopaketteja. Kahdella sivulla käyvät ihmiset vertaavat luultavasti kahta eri pakettia. Tällaiset vierailijat tuottavat myös mahdollisia konversioita. Lentoyhtiö haluaa tavoittaa nämä asiakkaat, joten se luo luettelon tämän mallin avulla.

Tämän mallin avulla voit luoda luetteloita ihmisistä, jotka ovat käyneet kahdella sivulla. Jos haluat luoda luettelon ihmisistä, jotka ovat käyneet kolmella tai useammalla sivulla, voit luoda oman yhdistelmän. Jos esimerkiksi haluat luoda luettelon henkilöistä, jotka ovat käyneet sivuilla A, B ja C, luo ensin tämän mallin avulla luettelo ihmisistä, jotka kävivät sivuilla A ja B. Luo tämän jälkeen Sivun vierailijat ‑mallin avulla luettelo henkilöistä, jotka kävivät sivulla C. Luo sitten oma yhdistelmä käyttämällä näitä kahta luetteloa.

Hakuverkosto

Sivun vierailijat, jotka kävivät myös toisella sivulla ‑mallia ei voi käyttää hakumainosten uudelleenmarkkinointiluetteloissa. Voit luoda hakuverkoston uudelleenmarkkinointia varten oman yhdistelmäluettelon.

Sivun vierailijat, jotka eivät käyneet toisella sivulla

Käytä Sivun vierailijat, jotka eivät käyneet toisella sivulla ‑mallia, jos haluat tavoittaa vierailijoita, jotka ovat käyneet yhdellä sivustosi sivulla mutta eivät toisella sivulla (tai jotka eivät ole tehneet tiettyä aktiviteettia, kuten ostoa). Huom. Jos luettelosi jäsenet eivät ole täyttäneet luettelon sääntöä 30 viime päivän aikana, heidät poistetaan luettelosta ennen kuin luettelon jäsenyyden kesto umpeutuu.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa tavoittaa ihmiset, jotka ovat tulleet yhtiön verkkosivustolle ostamaan lentolipun, mutteivät olekaan ostaneet mitään. Lentoyhtiö luo luettelon ihmisistä, jotka ovat käyneet yhtiön hakutulossivulla mutteivät ostosivulla.

Kun luot luettelon tämän mallin avulla, pienennät yleisöäsi. Jotta vierailijat voidaan lisätä luetteloosi, heidän on käytävä ensimmäisessä säännössä määritetyllä sivulla JA oltava käymättä millään toisessa säännössä määritetyllä sivulla. Tämä erottaa tämän mallin Sivun vierailijat -mallista. Kun luot luettelon Sivun vierailijat ‑mallin avulla, voit lisätä sääntöön erilaisia ehtoja. Uudelleenmarkkinointiluetteloon lisätään henkilöt, jotka vastaavat MITÄ TAHANSA ehtoa (eivät siis välttämättä KAIKKIA ehtoja).

Sivun vierailijat tiettyinä päivämäärinä

Sivun vierailijat tiettyinä päivämäärinä -mallin avulla voit luoda luetteloita vierailijoista, jotka ovat tulleet verkkosivustollesi ennen tiettyä päivää, sen jälkeen tai tietyllä aikavälillä.

Esimerkki

Käynnit lentoyhtiöiden verkkosivustoilla lisääntyvät ennen joulua. Lentoyhtiö luo luettelon tämän mallin avulla, jotta nämä vierailijat voidaan tavoittaa ennen joulusesonkia.

Kun luot luetteloita, joissa on tiettyjä päivämääriä, luetteloiden jäsenyyden kesto voi myös vaikuttaa siihen, milloin ihmiset poistetaan luettelosta. Vierailijat lisätään luetteloon, jos he ovat käyneet sivuilla valittuina päivämäärinä. He pysyvät luettelossa luettelon jäsenyyden kestoksi määritetyn ajan.

Sivun kävijät tietyllä tagilla

 

Jos olet määrittänyt Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin uudessa Google Adsissa, näet uuden Google Ads ‑tagin, joka koostuu yleisestä sivustotagista ja valinnaisesta tapahtumakoodinpätkästä. Jos olet asentanut sivustollesi vanhan AdWords-tagin JavaScriptilla, tagi toimii edelleen, mutta on suositeltavaa käyttää uutta Google Ads ‑tagia. Lue lisää Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin muutoksista.

Joillakin sivuilla saattaa olla käytössä vanhempia uudelleenmarkkinointitageja. Jos määrityksessä käytetään JavaScriptiä Google Ads ‑tagin aiemmasta versiosta, se toimii jatkossakin. Jos määrityksessä käytetään JavaScript-kooditonta kuvatagia, on suositeltavaa käyttää uutta tagia kaikkien toimintojen hyödyntämiseksi. Yleisen sivustotagin ja tapahtumakoodinpätkän avulla voit varmistaa, että kaikki uudelleenmarkkinointitapahtumat otetaan huomioon. 

Esimerkki

Lentoyhtiö lisäsi jonkin aika sitten uudelleenmarkkinointitagin verkkosivustonsa suosituimpien reittien osioihin. Säännön luominen kyseisten osioiden URL-osoitteiden perusteella on liian monimutkaista sääntöjen avulla. Lentoyhtiö voi luoda uudelleenmarkkinointiluettelon henkilöistä, jotka kävivät sivuston suosituimpien reittien osioissa, käyttämällä Tägätyllä sivulla käyneet ‑mallia ja valitsemalla tagin, joka otettiin aiemmin käyttöön näillä sivuilla.

Kun käytät Tägätyllä sivulla käyneet ‑mallia, voit valita myös Google Ads ‑konversioseurannan tagin. Konversioseurannan tagin valitseminen voi olla hyödyllistä, jos et ole voinut lisätä uudelleenmarkkinointitagia konversiosivulle mutta haluat silti tavoittaa tämän yleisön tai sulkea sen pois.

 

Google Ads ei salli tagien käyttöä sivuilla, joilla on käytäntöjen rajoittamia tarjouksia. Lue lisää personoidun mainonnan käytännöstä.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun