Web sitesi yeniden pazarlama listeleri için kuralları kullanma

Google Ads temel yeniden pazarlama listelerini oluştururken, siz de web siteniz ve kitleniz için özelleştirilmiş kendi listelerinizi oluşturmak isteyebilirsiniz. Bu makale, web sitenizdeki URL'lere dayanarak kurallar oluşturmanıza yardımcı olacak talimatlar içerir.

Başlamadan önce

Yeniden pazarlamada yeni misiniz? Öncelikle Yeniden pazarlamanın işleyiş şekli konulu makaleyi okuyun. Web sitenizin kodu hakkında bilgi sahibi değilseniz, bir geliştiriciyle veya teknik bilgiye sahip biriyle çalışmayı düşünün.

Yeni Google Ads deneyiminde yeniden pazarlama için Google Ads etiketini ayarladıysanız global site etiketi ve isteğe bağlı etkinlik snippet'inden oluşan yeni Google Ads etiketini görürsünüz. Web sitenize JavaScript kullanarak eski AdWords etiketini yerleştirmiş olsanız da bu etiket çalışacaktır ancak yeni Google Ads etiketini kullanmanız önerilir. Google Ads yeniden pazarlama etiketinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi edinin.

Talimatlar

  1. Web sitesi yeniden pazarlama listesi oluşturma sayfasının talimatlar bölümünde bulunan 1'den 8'e kadarki adımları izleyin.
  2. Açılan iletişim kutusunda, tek bir sayfanın eşleşmesi gereken tüm koşulları ekleyin. Birden fazla koşul eklemek için koşulun yanındaki "+" düğmesini tıklayın.
  3. Listeniz için temel almak istediğiniz bilgileri seçin. URL gibi temel bir seçeneği kullanabileceğiniz gibi, yönlendiren URL, etkinlik snippet'leri üzerinden gönderilen parametreler veya Google Merchant Center'daki özellikler (yalnızca dinamik yeniden pazarlama).gibi daha gelişmiş seçenekleri de kullanabilirsiniz.
  4. İkinci açılır menüden "içerir", "eşittir" veya "şununla başlar" gibi bir seçenek belirtin. Ardından değeri girin. Değerler, oluşturduğunuz listenin türüne bağlı olarak kelime, sayı veya tarih şeklinde olabilir.
  5. Bitti'yi tıklayın.

Belirli sayfalar için kurallar

Ana sayfanızı, dönüşüm sayfanızı veya diğer belirli sayfalarınızı görüntüleyen kullanıcılar için kurallar oluşturabilirsiniz.

Açılır menülerden "URL" ve "eşittir"i seçerek belirli bir sayfa için kurallar oluşturun. Tam URL'yi metin kutusuna tam olarak web tarayıcısında göründüğü şekliyle kopyalayarak ve sitenizin protokolünü ("http" veya "https") ekleyerek girin. Protokolü bilmediğiniz veya her iki protokolü de kullanan bir sayfanızın olması halinde "içerir" seçeneğini kullanabilirsiniz.

Örnek

Bir havayolu şirketi, bahar fırsatlarının yer aldığı web sayfasını ziyaret eden kullanıcılar için yeniden pazarlama listesi oluşturmak istiyor. Havayolu şirketi bu durumda, "URL şunu içerir: https://example.com/flights/spring-deals" kuralını oluşturur.

Birden fazla koşul içeren kurallar

Birden fazla koşul içeren kurallar oluşturabilirsiniz.

Örnek

Bir havayolu şirketi, JFK Havaalanı'na inen değil, JFK Havaalanı'ndan kalkan uçuşları web sitesinde aratan kullanıcılar için yeniden pazarlama listesi oluşturuyor. Bu durumda kural, "URL şunu içerir: origin=JFK" ve "URL şunu içermez: dest=JFK" koşullarına sahiptir.

"VE" koşulları

Kuralınız birden fazla koşul içerdiğinde, kullanıcılar yalnızca tüm koşullarla eşleşen bir sayfayı ziyaret etmişlerse listeye eklenir. "VE" koşullarını eklemek listenizi kısaltabilir.

Örnek

Elimizde iki koşulu olan bir kural var: "URL şunu içerir: kategori" ve "URL şunu içerir: uçuşlar." Bu durumda, "http://www.ornek.com.tr/kategori/ucuslar" adresini ziyaret eden kullanıcılar listeye eklenecektir. Ancak, "http://www.ornek.com.tr/kategori/seyahat-fırsatları" ve "http://ucuslar.ornek.com.tr" adreslerini ziyaret eden kullanıcılar, bu sayfalar tüm koşullarla eşleşmediğinden listeye eklenmeyecektir.

Tüm koşulların aynı sayfaya yönlendirilmesi gerekir. Örneğin, bir sayfayı ziyaret eden ancak bir diğerini etmeyen veya iki farklı sayfayı ziyaret eden kullanıcılar için liste oluşturmak isterseniz kuralları kullanmayın. Bu tür listeleri oluşturmak için özel kombinasyonlar kullanın.

"VEYA" koşulları

Koşulları, metin kutusuna yazarak eklediğinizde, ziyaretçiler listeye, ziyaret ettikleri sayfalar koşulların herhangi biriyle eşleştiğinde eklenir. "VEYA" koşullarını eklemek listenizi uzatabilir.

"VE" ve "VEYA" koşullarını birleştirme

Bu iki koşul türünü birleştirdiğinizde, ziyaretçiler listeye, ziyaret ettikleri sayfalar tüm "VE" koşullarıyla ve herhangi bir "VEYA" koşuluyla eşleştiğinde eklenir.

Örnek

Bir havayolu şirketi, metin kutusuna "VEYA" koşulu olarak "URL şunu içerir: satın alma" yazıyor. Ayrıca "URL şunu içerir: kategori" ve "URL şunu içerir: uçuş" şeklinde iki "VE" koşulu içeren bir kural ekliyor. Bu durumda, bir satış veya uçuş kategorisi sayfasını ziyaret eden kullanıcılar bu yeniden pazarlama listesine eklenmeyecektir.

Özel parametreler

Dinamik yeniden pazarlama etiketinizdeki özel parametrelere dayanarak daha karmaşık yeniden pazarlama listeleri oluşturabilirsiniz.

Parametre adları ve değerleri büyük/küçük harfe duyarlı değildir. Bir parametre açılır menüde bir kereden fazla görünürse yalnızca birini seçmeniz gerekir. Örneğin, "firstname" ve "FirstName" işlevi aynıdır, bu nedenle yalnızca tek bir yazım kullanarak bir parametre oluşturmanız gerekir.

Örnek

Etkinlik snippet'iniz Google Ads'e, görüntülenen ürünün değerini (bu örnekteki özel parametre "değer"dir) iletebilir. Bu bilgileri kullanarak, fiyatı 100 TL'nin altında, 100 TL-500 TL arasında ve 500 TL'nin üzerindeki ürünleri görüntüleyen kullanıcıların listelerini oluşturabilirsiniz.

Yönlendiren URL'ler

"Yönlendiren URL şunu içerir" koşulunu seçerek, ziyaretçilerin web sitenize gelmeden önce bulunduğu URL'yi temel alarak kullanıcılara ulaşmak üzere listeler oluşturabilirsiniz.

Örnek

Google'ın arama sonuçlarından web sitenize erişen ziyaretçilerin listesini oluşturmak için "Yönlendiren URL şunu içerir: www.google.com.tr" kuralını kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcı önce A web sitesini ziyaret eder, ardından da B web sitesini adres çubuğuna B web sitesinin URL'sini yazarak ziyaret ederse, A'nın URL'si B web sitesi için yönlendiren URL olarak kullanılamaz. Kullanıcının yönlendirenden diğer sayfaya gitmesini istemiş olması gerekir. Bu genellikle bir bağlantı veya düğme tıklandığında gerçekleşir.

Gelişmiş kurallar

Gelişmiş kurallar, tek bir sayfanın eşleşmesi gereken koşulları ("Bir sayfayı ziyaret edenler" şablonunda "Gelişmiş seçenekleri göster" seçeneğinin altında bulunur) belirlerken size daha fazla esneklik sağlar. Gelişmiş kuralları, ortak bir öğe içeren birden fazla koşula uygulanacak kurallar oluşturmak istediğinizde kullanabilirsiniz.

Örnek

Bir havayolu şirketi, SFO havaalanından, üç varış noktasından birine (JFK, LAX veya IAH) seyahatle ilgili bilgi almak üzere web sitelerini inceleyen kullanıcıların listesini oluşturmak istiyor.

"VEYA" ilişkisi

Terimlerinizden bir veya daha fazlasını içeren URL'leri görüntüleyen ziyaretçileri dahil etmek üzere yeni bir koşul eklemek için + Yeni koşul'u tıklayın. Eklediğiniz her koşul, o kümenin parantezleri içinde kalır. Böylece tanımladığınız liste, terimlerinizden herhangi birini içeren herhangi bir URL'yi görüntüleyen ziyaretçileri içerecektir.

Örnek

Bir havayolu şirketi, şu şekilde bir liste oluşturuyor: [Bu koşullardan herhangi biriyle eşleşen: "URL şunu içerir: varışlar", "URL şunu içerir: kalkışlar"]. Bu durumda, yeniden pazarlama listesi "varışlar" veya "kalkışlar"ı içeren herhangi bir URL'leyi görüntüleyen ziyaretçileri içerecektir.

"VE" ilişkisi

Aynı URL yolundaki tüm terimleri içeren bir URL'yi görüntüleyen ziyaretçileri dahil etmek üzere yeni bir koşul kümesi eklemek için + Yeni küme'yi tıklayın. Bir küme eklediğinizde, liste tanımınıza eklenmiş yeni parantezler görürsünüz. Böylece listeniz tüm terimlerinizi içeren herhangi bir URL'yi görüntüleyen ziyaretçileri içerecektir.

Örnek

Bir havayolu şirketi, şu şekilde bir liste oluşturuyor: "URL şunu içerir: varışlar" VE "URL şunu içerir: kalkışlar." Bu durumda, yeniden pazarlama listesi aynı URL'de hem "varışları"ı hem de "kalkışlar"ı içeren herhangi bir URL'yi görüntüleyen ziyaretçileri içerecektir.

Farklı sayfaları "VE" kullanarak birleştiremezsiniz. Ancak, "bu koşullardan herhangi biri" (VEYA) farklı sayfalara uygulanır. Ayrıca, farklı web sayfalarını bir arada ziyaret eden kullanıcıları içeren kural tanımlı bir liste oluşturmak için yeni bir koşul kümesi ("AND") ekleyemezsiniz.

Örnek

Bir havayolu şirketi, "varışlar sayfası" VE "kalkışlar sayfası"nı ziyaret eden kullanıcıları dahil etmek yönünde bir kural oluşturamaz. Farklı sayfaları birleştirmek isterseniz özel kombinasyonlar kullanmanız gerekir.

Biçimlendirme kuralları

Bir kural oluşturmak için tam URL yerine bunun önemli parçalarını girebilirsiniz.

Not: Kullanıcı gizliliğini korumak için, URL'nizdeki "#" ifadesini izleyen içerik, liste kuralı değerlendirmesinde kullanılmaz. 
Açıklayıcı URL'ler

Web siteniz açıklayıcı URL'ler kullanıyorsa, kuralınıza yönelik koşullar oluşturmak için URL'nin önemli bir parçasını ayırın.

Örnek

Bir havayolu şirketi, Washington'la ilgili sayfaları ziyaret edenler dahil, kendi uçuş sayfalarını ve tüm alt URL'leri ziyaret eden kullanıcıların listesini oluşturmak istiyor.

  • "www.ornek.com.tr/ucuslar"
  • "www.ornek.com.tr/ucuslar/washington"
  • "www.ornek.com.tr/ucuslar/washington/seattle"
  • "www.ornek.com.tr/ucuslar/washington"
  • "www.ornek.com.tr/ucuslar/washington/tacoma"

Havayolu şirketi bunun için, "URL şunu içerir: uçuşlar" koşulunu oluşturacaktır.

Açıklayıcı olmayan URL'ler

Web siteniz açıklayıcı olmayan URL'ler kullanıyorsa, yeniden pazarlama listeleri oluşturmak için bu tür URL'leri kullanamazsınız. Bunun yerine özel parametreler kullanabilirsiniz. Ancak, listeler oluşturmak için kullanabileceğiniz bazı açıklayıcı olmayan URL'ler vardır. Örneğin, bir kategori veya ürünü tanımlamak için kimlikler kullanıyorsanız, söz konusu kimlikleri listeleri oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Örnek

Bir havayolu şirketi, "www.example.com/?category_id=23&product_id=456" gibi bir "category_id=23" kimliği olan uçuş sayfalarının ziyaretçilerini içeren bir liste oluşturmak istiyor.

Ana Sayfa URL'leri

Ana sayfanızın URL'si "www.example-site.com/index.html" şeklide yapılandırılmışsa, metin kutusuna anasayfa URL'sini yazın. Siteniz "index.html" kullanmıyorsa, kuralları kullanmanız gerekir. Listenizi oluştururken "eşittir" yerine "içerir" kullanmanız yerinde olabilir. "Eşittir" kullanırsanız, sayfa URL'sinin girdiğiniz metin ile tam olarak eşleşmesi gerekir ve URL, "www" veya "https" içerebilir ya da içermeyebilir.

 

Google Ads, politikayla kısıtlanmış tekliflerle ilgili sayfalarda etiket uygulanmasına izin vermemektedir. Kişiselleştirilmiş reklamcılık politikası hakkında daha fazla bilgi edinin.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın