Używanie reguł w segmentach danych obejmujących użytkowników witryny

Segmenty oparte na listach uległy zmianie. Większość została przekształcona automatycznie. Niektórych nie udało się jednak przekształcić automatycznie i wymagana jest konfiguracja nowego segmentu. Poniżej dowiesz się, jak skonfigurować nowy segment.

Aby zapewnić pełny i skonsolidowany widok odbiorców oraz uprościć zarządzanie nimi i ich optymalizację, wprowadziliśmy w Google Ads takie ulepszenia:

 • Nowe raporty o odbiorcach
  Szczegółowe raporty o danych demograficznych, segmentach i wykluczeniach odbiorców zostały zebrane w jednym miejscu. Kliknij kolejno ikonę Kampanie Campaigns Icon, kartę „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść” oraz Odbiorcy. Na stronie raportu możesz łatwo zarządzać odbiorcami. Dowiedz się więcej na temat raportów o odbiorcach.
 • Nowe terminy
  W raporcie Odbiorcy oraz w Google Ads stosujemy nowe terminy. Na przykład „typy odbiorców” (które obejmują odbiorców niestandardowych, odbiorców na rynku oraz odbiorców o podobnych zainteresowaniach) są teraz nazywane „segmentami odbiorców”, a „remarketing” określa się jako „Twoje dane”. Dowiedz się więcej o zmienionych terminach i wyrażeniach określających odbiorców.

Google Ads tworzy segmenty danych obejmujące użytkowników witryny, ale możesz utworzyć własne segmenty dostosowane do Twojej witryny i odbiorców. W tym artykule znajdziesz instrukcje, które pomogą Ci tworzyć działania i reguły działań na podstawie użytkowników witryny lub ich aktywności na stronie.

Zanim zaczniesz

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z kierowania reklam na odbiorców, przeczytaj artykuł o konfigurowaniu segmentów danych. Jeśli nie znasz kodu swojej witryny, możesz nawiązać współpracę z programistą lub osobą, która ma wiedzę techniczną.

Tag Google skonfigurowany do śledzenia użytkowników witryny zawiera tag Google i fragment kodu zdarzenia. Dowiedz się, jak konfigurować śledzenie konwersji w witrynie

 


Instrukcje

 1. Wykonaj kroki 1–7 opisane w sekcji z instrukcjami w artykule Tworzenie segmentu odbiorców obejmującego użytkowników witryny.
 2. W otwartym oknie dialogowym podaj wszystkie działania, reguły i warunki, jakie musi spełniać użytkownik. Mogą się one opierać na jednym działaniu lub większej ich liczbie oraz na wykluczonych działaniach.
 3. W sekcji „Działania” wybierz działanie w menu i wpisz wartość „dni”. Domyślne ustawienie w menu to „Odwiedziny na stronie internetowej”, ale inne opcje mogą być dostępne na podstawie parametrów Twojego tagu witryny. W menu „Działanie” pojawią się następujące dodatkowe parametry tagu:
  • dynx_pagetype
  • ecomm_pagetype
  • edu_pagetype
  • event
  • flight_pagetype
  • hotel_pagetype
  • hrental_pagetype
  • job_pagetype
  • listing_pagetype
  • local_pagetype
  • pagetype
  • travel_pagetype.
 4. Jeśli chcesz dodatkowo zawęzić to działanie, kliknij Doprecyzuj działanie.
 5. W menu „Doprecyzuj działanie” dodaj odpowiednie parametry. W pierwszym menu wybierz parametr, na podstawie którego chcesz utworzyć segment. Możesz wybrać opcję podstawową, na przykład adres URL, lub opcje zaawansowane, na przykład URL strony odsyłającej, parametry przesłane przez fragmenty kodu zdarzenia lub atrybuty w Google Merchant Center (tylko w remarketingu dynamicznym).
 6. W drugim menu wybierz warunek „zawiera”, „równa się” lub „zaczyna się od”.
 7. Wpisz wartość parametru, np. słowa, liczbę lub datę, w zależności od typu tworzonego segmentu.
 8. Kliknij Gotowe.

Reguły działań dla określonych stron

Możesz tworzyć reguły działań dla osób, które odwiedziły określoną stronę, np. stronę główną, stronę konwersji lub inne konkretne strony.

Zacznij od utworzenia działania, a potem wybierz „Doprecyzuj działanie”. W kreatorze reguł działań z menu parametrów wybierz „URL strony” i „równa się”. W polu tekstowym wpisz pełny adres URL, dokładnie skopiowany z przeglądarki, wraz z protokołem witryny („http” lub „https”). Jeśli nie znasz protokołu lub Twoja strona używa obu protokołów, możesz wybrać „zawiera” i nie uwzględniać tego elementu w adresie URL.

Przykład

Właściciel linii lotniczych chce utworzyć segment danych osób, które odwiedziły stronę z promocjami wiosennymi. Tworzy działanie z regułą, która ma parametry „URL strony równa się https://example.com/loty/promocje-wiosenne”.

Parametry niestandardowe

Możesz też tworzyć bardziej złożone segmenty danych, używając parametrów niestandardowych w tagu remarketingu dynamicznego.

Wielkość liter w nazwach i wartościach parametrów nie ma znaczenia. Jeśli parametr pojawia się w menu więcej niż raz, wystarczy wybrać jedno wystąpienie. Na przykład „firstname” i „FirstName” działają tak samo, więc wystarczy utworzyć tylko jeden parametr.

Przykład

Twój fragment kodu zdarzenia może na przykład przekazywać do Google Ads wartość oglądanego przez użytkownika produktu (w takim przypadku byłby to parametr niestandardowy „value”). Na podstawie tych informacji można na przykład tworzyć segmenty osób, które oglądały produkty o wartości poniżej 100 zł, od 100 do 500 zł i powyżej 500 zł.

Adresy URL strony odsyłającej

Możesz tworzyć segmenty, aby dotrzeć do osób na podstawie adresu URL, z którego przeszły do Twojej witryny. W tym celu trzeba dodać działanie z regułą zawierającą parametr „URL strony odsyłającej zawiera”.

Przykład

Aby utworzyć segment użytkowników, którzy przeszli do Twojej witryny z wyników wyszukiwania Google, możesz utworzyć działanie z regułą „URL strony odsyłającej zawiera www.google.pl”.

Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę A, a następnie witrynę B, wpisując jej adres w pasku adresu, adres URL witryny A nie zostanie uznany za URL odsyłający do witryny B. Użytkownik musi na stronie odsyłającej wykonać działanie kierujące go na inną stronę. Zazwyczaj polega to na kliknięciu linku lub przycisku.

Formatowanie reguł działań

Zamiast wpisywać cały URL podczas tworzenia reguły działania, możesz wpisać jego kluczowe części.

Uwaga: aby chronić prywatność użytkownika, treść następująca po znaku „#” w adresie URL nie będzie brana pod uwagę podczas tworzenia segmentu na podstawie reguły.

Opisowe adresy URL

Jeśli Twoja witryna korzysta z opisowych adresów URL, wydziel kluczowe części URL, aby utworzyć warunki dla reguły działania.

Przykład

Właściciel linii lotniczych chce utworzyć segment użytkowników odwiedzających strony z lotami i wszystkie podrzędne adresy URL, w tym strony o Waszyngtonie.

 • „www.example.com/loty”
 • „www.example.com/loty/waszyngton”
 • „www.example.com/loty/waszyngton/seattle”
 • „www.example.com/loty/waszyngton”
 • „www.example.com/loty/waszyngton/tacoma”

Aby to zrobić, tworzy warunek „URL strony zawiera loty”.

Nieopisowe adresy URL

Jeśli Twoja witryna korzysta z nieopisowych adresów URL, zazwyczaj musisz użyć parametrów niestandardowych, aby utworzyć segmenty danych zamiast adresów URL. Istnieją jednak nieopisowe adresy URL, których można używać do tworzenia segmentów. Na przykład jeśli używasz identyfikatorów kategorii lub produktów, możesz użyć tych identyfikatorów do tworzenia segmentów.

Przykład

Właściciel linii lotniczych chce utworzyć segment użytkowników odwiedzających strony z lotami, które mają identyfikator „category_id=23”, np. „www.example.com/?category_id=23&product_id=456”. Aby to zrobić, tworzy działanie z regułą „URL strony zawiera category_id=23”.

Adresy URL strony głównej

Jeśli URL Twojej strony głównej ma strukturę typu „www.example-site.com/index.html”, wpisz w polu tekstowym URL strony głównej. Jeśli w Twojej witrynie nie jest używana strona „index.html”, musisz korzystać z reguł działań. Podczas tworzenia reguły działania możesz użyć opcji „zawiera” zamiast „równa się”. W przypadku opcji „równa się” adres URL strony musi być dokładnie zgodny z wpisanym tekstem. Adres URL może, ale nie musi, zawierać ciąg „www” albo „https”.

Uwaga: Google Ads nie zezwala na stosowanie tagów na stronach związanych z ofertami ograniczonymi przez zasady. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych

Działania z wieloma regułami

Możesz utworzyć działanie z wieloma regułami działań, aby zawęzić lub poszerzyć segment danych. Jeśli dodasz wiele reguł do jednego działania, użytkownicy witryny muszą zachować zgodność ze wszystkimi tymi regułami.

Przykład

Właściciel linii lotniczych tworzy segment danych osób, które szukały w witrynie lotów z lotniska JFK, ale nie na to lotnisko. Działanie obejmuje reguły „URL strony zawiera origin=JFK” i „URL strony nie zawiera dest=JFK”. Oznacza to, że do segmentu danych zostaną dodani tylko użytkownicy, którzy wyszukiwali i odwiedzali strony internetowe z lotami z lotniska JFK, ale nie strony z lotami na to lotnisko.

Łączenie działań z użyciem operatora „ORAZ”

Jeśli działanie obejmuje kilka reguł działań oraz operator „ORAZ”, do segmentu zostaną dodani użytkownicy, którzy spełniają parametry określone we wszystkich regułach. Dodanie warunków „ORAZ” łączących wiele działań może zmniejszyć Twój segment.

Przykład

Segment ma 2 reguły działań połączone za pomocą operatora „ORAZ”: „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera kategoria” i „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera loty”. Osoby, które odwiedziły stronę „http://www.example.com/kategoria/loty”, zostaną dodane do segmentu danych. Jednak użytkownicy, którzy odwiedzili strony „http://www.example.com/kategoria/oferty-specjalne” i „http://loty.example.com”, nie zostaną dodani, gdyż żadna ze stron nie spełnia wszystkich warunków.

Łączenie działań z użyciem operatora „LUB”

Jeśli działanie obejmuje kilka reguł działań oraz operator „LUB”, do segmentu zostaną dodani użytkownicy, którzy spełniają parametry określone w dowolnej z reguł. Dodanie operatora „LUB” między wieloma działaniami spowoduje poszerzenie segmentu danych.

Przykład

Segment ma 2 reguły działań: „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera kategoria” LUB „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera loty”. Osoby, które odwiedziły stronę „http://www.example.com/kategoria/loty” lub stronę „http://www.example.com/kategoria/oferty-podróży”, zostaną dodane do segmentu danych. Jednak użytkownicy, którzy odwiedzili stronę „http://oferty-podróży.example.com”, nie zostaną dodani do takiego segmentu danych, bo adres URL nie pasuje do żadnych z tych warunków.

Łączenie reguł działań z użyciem operatorów „ORAZ” i „LUB”

Jeśli w segmencie połączysz oba typy reguł działań, użytkownicy zostaną dodani do segmentu, gdy odwiedzone przez nich strony spełnią wszystkie kryteria działań „ORAZ” i co najmniej jedno z kryteriów działań „LUB”.

Przykład

Linie lotnicze dodają regułę działania „LUB” z parametrem „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera zakup”. Dodają też działanie z 2 regułami działania „ORAZ”: „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera kategoria” i „odwiedziny na stronie internetowej w ciągu ostatnich 30 dni, gdzie URL strony zawiera loty”. Do segmentu zostaną dodani użytkownicy, którzy w ciągu ostatnich 30 dni odwiedzili zarówno stronę, której URL zawiera słowo „kategoria”, jak i stronę, której URL zawiera słowo „loty” lub dowolną stronę, której URL zawiera słowo „zakup”.


Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne