Regels voor website-remarketinglijsten gebruiken

Hoewel Google Ads zelf basisremarketinglijsten samenstelt, kunt u ook uw eigen lijsten maken die helemaal zijn afgestemd op uw website en doelgroep. In dit artikel leest u hoe u regels maakt op basis van de URL's van uw website.

Voordat u begint

Is remarketing nieuw voor u? Lees dan eerst hoe remarketing werkt. Als u niet bekend bent met de code van uw website, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar of iemand met een technische achtergrond.

Als u de Google Ads-tag voor remarketing heeft ingesteld in het nieuwe Google Ads, ziet u de nieuwe Google Ads-tag. Deze bestaat uit een algemene sitetag en een optioneel gebeurtenisfragment. Als u de oude AdWords-tag op uw website heeft geïnstalleerd met JavaScript, werkt deze nog steeds, maar we raden aan de nieuwe Google Ads-tag te gebruiken. Meer informatie over de wijzigingen in de Google Ads-remarketingtag.

Instructies

  1. Volg stappen 1-8 in het gedeelte met instructies in Een website-remarketinglijst maken.
  2. Voeg in het dialoogvenster dat wordt geopend, alle voorwaarden toe waaraan een afzonderlijke pagina moet voldoen. Als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen, klikt u op de knop '+' naast een voorwaarde.
  3. Selecteer de informatie waarop u de lijst wilt baseren. U kunt een basisoptie kiezen, zoals 'URL', maar ook geavanceerdere opties, zoals 'verwijzende URL' of parameters die via de gebeurtenisfragmenten worden verzonden en kenmerken uit het Google Merchant Center (alleen dynamische remarketing).
  4. Selecteer in het tweede dropdownmenu een optie, zoals 'bevat' of 'is gelijk aan'. Geef de waarde op. Waarden kunnen woorden, nummers of datums zijn, afhankelijk van het type lijst dat u maakt.
  5. Klik op Gereed.

Regels voor specifieke pagina's

U kunt regels maken voor mensen die uw homepage, conversiepagina of andere pagina's hebben bezocht.

U kunt regels voor een specifieke pagina maken door in de betreffende dropdownmenu's 'URL' en 'is gelijk aan' te selecteren. Geef in het tekstvak de volledige URL op. Zorg er hierbij voor dat de URL exact overeenkomt met de URL zoals deze in een webbrowser wordt weergegeven en vermeld ook het protocol van uw site ('http' of 'https'). Als u niet weet wat het protocol is of een pagina heeft waarvoor beide protocollen worden gebruikt, kunt u 'bevat' selecteren en het protocol niet opnemen in de URL.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een remarketinglijst maken met gebruikers die de pagina met voorjaarsaanbiedingen hebben bezocht. Hij maakt daarom de regel 'URL bevat https://example.com/vluchten/voorjaarsaanbiedingen'.

Regels met meerdere voorwaarden

U kunt regels met meerdere voorwaarden maken.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een remarketinglijst met gebruikers die op de website hebben gezocht naar vluchten vanaf luchthaven JFK in New York, maar niet naar JFK. De regel bevat de volgende voorwaarden: 'URL bevat origin=JFK' en 'URL bevat niet dest=JFK'.

'EN'-voorwaarden

Als uw regel meerdere voorwaarden bevat, worden gebruikers alleen aan de lijst toegevoegd als ze een pagina hebben bezocht die aan alle voorwaarden voldoet. Als u 'EN'-voorwaarden toevoegt, wordt uw lijst wellicht korter.

Voorbeeld

Een regel bevat twee voorwaarden: 'URL bevat categorie' en 'URL bevat vluchten'. Gebruikers die 'http://www.example.com/categorie/vluchten' hebben bezocht, worden aan de lijst toegevoegd. Gebruikers die 'http://www.example.com/categorie/reisaanbiedingen' en 'http://vluchten.example.com' hebben bezocht, worden echter niet aan de lijst toegevoegd, aangezien geen van deze pagina's aan beide voorwaarden voldoet.

Alle voorwaarden moeten betrekking hebben op dezelfde pagina. U kunt bijvoorbeeld geen regels gebruiken om een lijst met mensen te maken die een bepaalde pagina hebben bezocht maar een andere pagina juist niet, of een lijst met mensen die twee verschillende pagina's hebben bezocht. Als u dergelijke lijsten wilt maken, gebruikt u aangepaste combinaties.

'OF'-voorwaarden

Wanneer u voorwaarden toevoegt door ze in het tekstvak in te voeren, worden bezoekers aan de lijst toegevoegd als de pagina's die ze hebben bezocht, voldoen aan een van de voorwaarden. Als u 'OF'-voorwaarden toevoegt, wordt uw lijst wellicht langer.

'EN'- en 'OF'-voorwaarden combineren

Als u in een regel beide typen voorwaarden combineert, worden gebruikers aan de lijst toegevoegd wanneer de pagina's die ze hebben bezocht, voldoen aan alle 'EN'-voorwaarden en aan ten minste één van de 'OF'-voorwaarden.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij geeft in het tekstvak de 'OR'-voorwaarde 'URL bevat kopen' op. Daarnaast voegt hij een regel toe met de twee 'EN'-voorwaarden 'URL bevat categorie' en 'URL bevat vluchten'. Aan deze remarketinglijst worden nu gebruikers toegevoegd die een kooppagina of een van de pagina's met vluchtcategorieën hebben bezocht.

Aangepaste parameters

U kunt ook geavanceerdere remarketinglijsten maken op basis van aangepaste parameters in uw dynamische remarketingtag.

Parameternamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig. Als een parameter meer dan eens in het dropdownmenu voorkomt, hoeft u er slechts één te selecteren. 'voornaam' en 'VoorNaam' werken bijvoorbeeld hetzelfde, dus hoeft u slechts een parameter met één spelling te maken.

Voorbeeld

Uw gebeurtenisfragment kan bijvoorbeeld de waarde van het bekeken product doorgeven aan Google Ads (in dat geval gebruikt u de aangepaste parameter 'waarde'). Op basis van deze informatie kunt u lijsten maken met mensen die producten hebben bekeken met een prijs lager dan € 100, met een prijs tussen € 100 en € 500 of met een prijs hoger dan € 500.

Verwijzende URL's

U kunt lijsten maken om mensen te bereiken op basis van de URL die ze hebben bezocht voordat ze op uw website terechtkwamen, door de voorwaarde 'Verwijzende URL bevat' te selecteren.

Voorbeeld

Als u een lijst wilt maken met mensen die op uw website zijn gekomen via de zoekresultaten van Google, kunt u de regel 'Verwijzende URL bevat www.google.nl' definiëren.

Als iemand website A en vervolgens website B bezoekt door de URL van website B in de adresbalk te typen, kan de URL van website A niet worden gebruikt als verwijzende URL voor website B. De gebruiker moet de verwijzende pagina de opdracht hebben gegeven om naar de andere pagina te navigeren. Dit gebeurt doorgaans door op een link of knop te klikken.

Geavanceerde regels

Geavanceerde regels geven u meer flexibiliteit om voorwaarden op te geven waaraan één enkele pagina moet voldoen (beschikbaar onder 'Geavanceerde opties weergeven' in de sjabloon 'Bezoekers van een pagina'). Gebruik geavanceerde regels als u regels wilt maken die van toepassing zijn op meerdere voorwaarden die iets gemeenschappelijks hebben.

Voorbeeld

Een luchtvaartmaatschappij wil een lijst maken van mensen die op de website zoeken naar informatie over reizen naar een bepaalde bestemming (JFK, LAX of IAH) en die vertrekken van SFO.

'OF'-relatie

Als u een nieuwe voorwaarde wilt opnemen om aan de lijst gebruikers toe te voegen die een URL hebben bezocht waarin een of meer van uw termen voorkomen, klikt u op + Nieuwe voorwaarde. Elke voorwaarde die u toevoegt, blijft binnen de haakjes van de reeks, zodat de lijst die u definieert, gebruikers bevat die een URL hebben bezocht met een of meer van uw termen.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een lijst die er als volgt uitziet: [Komt overeen met een of meer van de volgende voorwaarden: 'URL bevat aankomst', 'URL bevat vertrek']. Aan de remarketinglijst worden nu gebruikers toegevoegd die een URL met 'aankomst' of 'vertrek' hebben bezocht.

'EN'-relatie

Als u een nieuwe reeks voorwaarden wilt opnemen om aan de lijst gebruikers toe te voegen die een URL hebben bezocht waarin alle termen in hetzelfde URL-pad voorkomen, klikt u op + Nieuwe reeks. Wanneer u een reeks opneemt, worden er nieuwe haakjes aan uw lijstdefinitie toegevoegd, zodat uw lijst gebruikers bevat die een willekeurige URL hebben bezocht met al uw termen.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een lijst die er als volgt uitziet: 'URL bevat aankomst' EN 'URL bevat vertrek'. Aan de remarketinglijst worden nu gebruikers toegevoegd die een URL met zowel 'aankomst' als 'vertrek' (binnen dezelfde URL) hebben bezocht.

Met behulp van 'EN' kunt u geen pagina's combineren. 'Een van deze voorwaarden' (OF) geldt echter wel voor verschillende pagina's. U kunt bovendien geen nieuwe reeks 'EN'-voorwaarden toevoegen om een door regels gedefinieerde lijst te maken met personen die een combinatie van verschillende webpagina's hebben bezocht.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij kan geen regel maken waarmee aan een remarketinglijst mensen worden toegevoegd die de pagina 'aankomst' EN de pagina 'vertrek' hebben bezocht. Als u verschillende pagina's wilt combineren, moet u aangepaste combinaties gebruiken.

Regels opmaken

Als u een regel wilt maken, hoeft u niet de volledige URL in te voeren. Het is afdoende om de belangrijkste delen ervan op te geven.

Opmerking: Content die op een '#' in uw URL volgt, wordt niet gebruikt voor evaluatie van lijstregels. Dit houdt verband met de bescherming van de privacy van gebruikers.
Beschrijvende URL's

Als uw website gebruikmaakt van beschrijvende URL's, isoleert u het belangrijkste deel van de URL om voorwaarden voor uw regel te definiëren.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een lijst maken met gebruikers die pagina's met vluchten, inclusief alle sub-URL's, hebben bezocht, onder wie ook bezoekers van pagina's over Washington.

  • 'www.example.com/vluchten'
  • 'www.example.com/vluchten/washington'
  • 'www.example.com/vluchten/washington/seattle'
  • 'www.example.com/vluchten/washington'
  • 'www.example.com/vluchten/washington/tacoma'

De marketingmanager maakt nu de voorwaarde 'URL bevat vluchten'.

Niet-beschrijvende URL's

Als uw website gebruikmaakt van niet-beschrijvende URL's, kunt u deze doorgaans niet gebruiken om remarketinglijsten te maken. Gebruik in plaats daarvan aangepaste parameters. Er zijn echter ook niet-beschrijvende URL's die u wel kunt gebruiken om lijsten te maken. Als u bijvoorbeeld ID's gebruikt om categorieën of producten te identificeren, kunt u deze ID's gebruiken om lijsten te maken.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een lijst maken met gebruikers die pagina's met vluchten hebben bezocht met de ID 'category_id=23', zoals 'www.example.com/?category_id=23&product_id=456'. De manager maakt nu de voorwaarde 'URL bevat category_id=23'.

Homepage-URL's

Als de URL van uw homepage de structuur 'www.example-site.com/index.html' heeft, typt u de URL van de homepage in het tekstvak. Als uw site geen gebruik maakt van 'index.html', moet u regels gebruiken. U kunt het best 'bevat' gebruiken in plaats van 'is gelijk aan' als u uw lijst maakt. Als u 'is gelijk aan' gebruikt, moet de pagina-URL exact overeenkomen met datgene wat u invoert, terwijl het misschien niet altijd duidelijk is of er in de URL wel of niet 'www' of 'https' staat.

Het is in Google Ads niet toegestaan om tags te implementeren op pagina's die zijn gerelateerd aan door beleid beperkte aanbiedingen. Meer informatie over het beleid voor gepersonaliseerd adverteren
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen