Regels gebruiken voor gegevenssegmenten waarin uw websitebezoekers zijn opgenomen

We hebben de volgende verbeteringen aangebracht in Google Ads om een uitgebreide en geconsolideerde weergave van uw doelgroepen te bieden en het beheer en de optimalisatie van doelgroepen te vereenvoudigen:

 • Nieuwe doelgroeprapportage
  Gedetailleerde rapportage over demografie, segmenten en uitsluitingen voor doelgroepen is nu samengevoegd op één plaats: het tabblad Doelgroepen in het navigatiemenu aan de linkerkant van de pagina. U kunt uw doelgroepen ook makkelijk beheren vanaf deze rapportpagina. Meer informatie over doelgroeprapportage
 • Nieuwe termen
  We gebruiken nieuwe termen in uw doelgroeprapport en in Google Ads. Zo worden 'doelgroeptypen' (waaronder vergelijkbare, aangepaste, in-market- en affiniteitsdoelgroepen) nu 'doelgroepsegmenten' genoemd en is 'remarketing' nu 'uw gegevens'. Meer informatie over de updates van termen en woordgroepen in doelgroepen.

Hoewel Google Ads zelf gegevenssegmenten maakt met uw websitebezoekers, kunt u ook uw eigen segmenten maken die helemaal zijn afgestemd op uw website en doelgroep. In dit artikel leest u hoe u regels maakt op basis van de URL's van uw website.

Voordat u begint

Bent u nog niet bekend met targeting? Lees meer informatie over hoe u uw gegevenssegmenten instelt. Als u niet bekend bent met de code van uw website, kunt u samenwerken met een ontwikkelaar of iemand met een technische achtergrond.

Als u de Google Ads-tag heeft ingesteld om de bezoekers van uw website bij te houden, ziet u dat deze bestaat uit een algemene sitetag en een gebeurtenisfragment. Meer informatie over hoe u een bestaande algemene sitetag aanpast voor uw Google Ads-account

Instructies

 1. Volg stap 1 t/m 8 in het gedeelte met instructies in Een gegevenssegment maken voor uw websitebezoekers.
 2. Voeg in het dialoogvenster dat wordt geopend, alle voorwaarden toe waaraan een afzonderlijke pagina moet voldoen. Als u meerdere voorwaarden wilt toevoegen, klikt u op de knop + naast een voorwaarde.
 3. Selecteer de informatie waarop u het segment wilt baseren. U kunt een basisoptie kiezen, zoals 'URL', maar ook geavanceerdere opties, zoals 'verwijzende URL' of parameters die via de gebeurtenisfragmenten worden verzonden en kenmerken uit het Google Merchant Center (alleen dynamische remarketing).
 4. Selecteer in het tweede dropdownmenu een optie, zoals 'bevat' of 'is gelijk aan'. Geef de waarde op. Waarden kunnen woorden, nummers of datums zijn, afhankelijk van het type segment dat u maakt.
 5. Klik op Klaar.

Regels voor specifieke pagina's

U kunt regels maken voor mensen die uw homepage, conversiepagina of andere pagina's hebben bezocht.

U kunt regels voor een specifieke pagina maken door in de betreffende dropdownmenu's 'URL' en 'is gelijk aan' te selecteren. Geef in het tekstvak de volledige URL op. Zorg er hierbij voor dat de URL exact overeenkomt met de URL zoals deze in een webbrowser wordt weergegeven en vermeld ook het protocol van uw site (http of https). Als u niet weet wat het protocol is of een pagina heeft waarvoor beide protocollen worden gebruikt, kunt u 'bevat' selecteren en het protocol niet opnemen in de URL.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een gegevenssegment maken met gebruikers die de pagina met voorjaarsaanbiedingen hebben bezocht. Hij maakt daarom de regel 'URL bevat https://example.com/vluchten/voorjaarsaanbiedingen'.

Regels met meerdere voorwaarden

U kunt regels met meerdere voorwaarden maken.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een gegevenssegment met gebruikers die op de website hebben gezocht naar vluchten vanaf luchthaven JFK in New York, maar niet naar JFK. De regel bevat de volgende voorwaarden: 'URL bevat origin=JFK' en 'URL bevat niet dest=JFK'.

EN-voorwaarden

Als uw regel meerdere voorwaarden bevat, worden gebruikers alleen aan het gegevenssegment toegevoegd als ze een pagina hebben bezocht die aan alle voorwaarden voldoet. Als u EN-voorwaarden toevoegt, wordt uw segment wellicht korter.

Voorbeeld

Een regel bevat 2 voorwaarden: 'URL bevat categorie' en 'URL bevat vluchten'. Gebruikers die 'http://www.example.com/categorie/vluchten' hebben bezocht, worden aan het gegevenssegment toegevoegd. Gebruikers die 'http://www.example.com/categorie/reisaanbiedingen' en 'http://vluchten.example.com' hebben bezocht, worden echter niet toegevoegd, aangezien geen van deze pagina's aan beide voorwaarden voldoet.

Alle voorwaarden moeten betrekking hebben op dezelfde pagina. U kunt bijvoorbeeld geen regels gebruiken om een segment met mensen te maken die een bepaalde pagina hebben bezocht maar een andere pagina juist niet, of een segment met mensen die 2 verschillende pagina's hebben bezocht. Als u dergelijke segmenten wilt maken, gebruikt u aangepaste combinaties.

OF-voorwaarden

Wanneer u voorwaarden toevoegt door ze in het tekstvak in te voeren, worden bezoekers aan het segment toegevoegd als de pagina's die ze hebben bezocht, voldoen aan een van de voorwaarden. Als u OF-voorwaarden toevoegt, wordt uw segment wellicht langer.

EN- en OF-voorwaarden combineren

Als u in een regel beide typen voorwaarden combineert, worden gebruikers aan het segment toegevoegd wanneer de pagina's die ze hebben bezocht, voldoen aan alle EN-voorwaarden en aan ten minste één van de OF-voorwaarden.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij geeft in het tekstvak de OF-voorwaarde 'URL bevat kopen' op. Daarnaast voegt hij een regel toe met de 2 EN-voorwaarden 'URL bevat categorie' en 'URL bevat vluchten'. Aan dit gegevenssegment worden nu gebruikers toegevoegd die een kooppagina of een van de pagina's met vluchtcategorieën hebben bezocht.

Aangepaste parameters

U kunt ook geavanceerdere gegevenssegmenten maken met behulp van aangepaste parameters in uw dynamische remarketingtag.

Parameternamen en -waarden zijn niet hoofdlettergevoelig. Als een parameter meer dan eens in het dropdownmenu voorkomt, hoeft u er slechts één te selecteren. 'voornaam' en 'VoorNaam' werken bijvoorbeeld hetzelfde, dus hoeft u slechts een parameter met één spelling te maken.

Voorbeeld

Uw gebeurtenisfragment kan bijvoorbeeld de waarde van het bekeken product doorgeven aan Google Ads (in dat geval gebruikt u de aangepaste parameter 'waarde'). Op basis van deze informatie kunt u segmenten maken met mensen die producten hebben bekeken met een prijs lager dan € 100, met een prijs tussen € 100 en € 500 of met een prijs hoger dan € 500.

Verwijzende URL's

U kunt segmenten maken om mensen te bereiken op basis van de URL die ze hebben bezocht voordat ze op uw website terechtkwamen, door de voorwaarde 'Verwijzende URL bevat' te selecteren.

Voorbeeld

Als u een segment wilt maken met mensen die op uw website zijn gekomen via de zoekresultaten van Google, kunt u de regel 'Verwijzende URL bevat www.google.nl' definiëren.

Als iemand website A en vervolgens website B bezoekt door de URL van website B in de adresbalk te typen, kan de URL van website A niet worden gebruikt als verwijzende URL voor website B. De gebruiker moet de verwijzende pagina de opdracht hebben gegeven om naar de andere pagina te navigeren. Dit gebeurt doorgaans door op een link of knop te klikken.

Geavanceerde regels

Geavanceerde regels geven u meer flexibiliteit om voorwaarden op te geven waaraan één enkele pagina moet voldoen (beschikbaar onder 'Geavanceerde opties weergeven' in de template 'Bezoekers van een pagina'). Gebruik geavanceerde regels als u regels wilt maken die van toepassing zijn op meerdere voorwaarden die iets gemeenschappelijks hebben.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een segment maken van mensen die op de website zoeken naar informatie over reizen naar een bepaalde bestemming (JFK, LAX of IAH) en die vertrekken van SFO.

OF-relatie

Als u een nieuwe voorwaarde wilt toevoegen om gebruikers in het segment op te nemen die een URL hebben bezocht waarin een of meer van uw termen voorkomen, klikt u op + Nieuwe voorwaarde. Elke voorwaarde die u toevoegt, blijft binnen de haakjes van de reeks, zodat het segment dat u definieert gebruikers bevat die een URL hebben bezocht met een of meer van uw termen.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een segment dat er zo uitziet: [Komt overeen met een of meer van de volgende voorwaarden: 'URL bevat aankomst', 'URL bevat vertrek']. Aan het gegevenssegment worden nu gebruikers toegevoegd die een URL met 'aankomst' of 'vertrek' hebben bezocht.

EN-relatie

Als u een nieuwe reeks voorwaarden wilt toevoegen om gebruikers in het segment op te nemen die een URL hebben bezocht waarin alle termen in hetzelfde URL-pad voorkomen, klikt u op + Nieuwe set. Wanneer u een reeks opneemt, worden er nieuwe haakjes aan uw segmentdefinitie toegevoegd, zodat uw segment gebruikers bevat die een willekeurige URL hebben bezocht met al uw termen.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij maakt een segment dat er zo uitziet: 'URL bevat aankomst' EN 'URL bevat vertrek'. Aan het gegevenssegment worden nu gebruikers toegevoegd die een URL met zowel 'aankomst' als 'vertrek' (binnen dezelfde URL) hebben bezocht.

Met behulp van 'EN' kunt u geen pagina's combineren. 'Een van deze voorwaarden' (OF) geldt echter wel voor verschillende pagina's. U kunt bovendien geen nieuwe reeks EN-voorwaarden toevoegen om een door regels gedefinieerd segment te maken met personen die een combinatie van verschillende webpagina's hebben bezocht.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij kan geen regel maken waarmee mensen in het segment worden opgenomen die de pagina 'aankomst' EN de pagina 'vertrek' hebben bezocht. Als u verschillende pagina's wilt combineren, moet u aangepaste combinaties gebruiken.

Regels opmaken

Als u een regel wilt maken, hoeft u niet de volledige URL in te voeren. Het is afdoende om de belangrijkste delen ervan op te geven.

Opmerking: Content die op een hekje (#) in uw URL volgt, wordt niet gebruikt voor evaluatie van segmentregels. Dit houdt verband met de bescherming van de privacy van gebruikers.
Beschrijvende URL's

Als uw website gebruikmaakt van beschrijvende URL's, isoleert u het belangrijkste deel van de URL om voorwaarden voor uw regel te definiëren.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een segment maken met gebruikers die pagina's met vluchten, inclusief alle sub-URL's, hebben bezocht, onder wie ook bezoekers van pagina's over Washington.

 • 'www.example.com/vluchten'
 • 'www.example.com/vluchten/washington'
 • 'www.example.com/vluchten/washington/seattle'
 • 'www.example.com/vluchten/washington'
 • 'www.example.com/vluchten/washington/tacoma'

De marketingmanager maakt nu de voorwaarde 'URL bevat vluchten'.

Niet-beschrijvende URL's

Als uw website gebruikmaakt van niet-beschrijvende URL's, kunt u deze doorgaans niet gebruiken om gegevenssegmenten te maken. Gebruik in plaats daarvan aangepaste parameters. Er zijn echter ook niet-beschrijvende URL's die u wel kunt gebruiken om segmenten te maken. Als u bijvoorbeeld ID's gebruikt om categorieën of producten te identificeren, kunt u deze ID's gebruiken om segmenten te maken.

Voorbeeld

De marketingmanager van een luchtvaartmaatschappij wil een segment maken met gebruikers die pagina's met vluchten hebben bezocht met de ID 'category_id=23', zoals www.example.com/?category_id=23&product_id=456. De manager maakt nu de voorwaarde 'URL bevat category_id=23'.

Homepage-URL's

Als de URL van uw homepage de structuur www.example-site.com/index.html heeft, typt u de URL van de homepage in het tekstvak. Als uw site geen gebruik maakt van index.html, moet u regels gebruiken. U kunt het best 'bevat' gebruiken in plaats van 'is gelijk aan' als u uw segment maakt. Als u 'is gelijk aan' gebruikt, moet de pagina-URL exact overeenkomen met datgene wat u invoert, terwijl het misschien niet altijd duidelijk is of er in de URL wel of niet www of https staat.

Het is in Google Ads niet toegestaan om tags te implementeren op pagina's die zijn gerelateerd aan door beleid beperkte aanbiedingen. Meer informatie over het beleid voor gepersonaliseerd adverteren
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false
false