Kārtulu izmantošana vietnes atkārtotā mārketinga sarakstos

Lai gan Google Ads veido atkārtotā mārketinga pamata sarakstus, varat arī izveidot savus sarakstus, kas ir pielāgoti jūsu vietnei un mērķauditorijai. Šajā rakstā ir sniegti norādījumi par kārtulu izveidi, pamatojoties uz jūsu vietnes vietrāžiem URL.

Pirms darba sākšanas

Vai tikai nesen pievērsāties atkārtotajam mārketingam? Izlasiet rakstu Kā darbojas atkārtotais mārketings. Ja jums nav zināšanu par savas vietnes kodu, ieteicams sadarboties ar izstrādātāju vai personu, kas pārzina tehniskus jautājumus.

Ja esat iestatījis Google Ads tagu atkārtotajam mārketingam jaunajā Google Ads saskarnē, būs redzams jaunais Google Ads tags, kas sastāv no vispārējā vietnes taga un neobligāta notikuma fragmenta. Ja savā tīmekļa vietnē esat ievietojis iepriekšējo AdWords tagu, izmantojot JavaScript, tas joprojām darbosies, bet ir ieteicams izmantot jauno Google Ads tagu. Uzziniet vairāk par Google Ads atkārtotā mārketinga taga izmaiņām.

Norādījumi

  1. Izpildiet 1.–8. darbību, kas sniegta raksta Vietnes atkārtotā mārketinga saraksta izveide norādījumu sadaļā.
  2. Parādītajā dialoglodziņā pievienojiet visus nosacījumus, kas jāattiecina uz lapu. Lai pievienotu vairākus nosacījumus, noklikšķiniet uz pogas “+” blakus nosacījumam.
  3. Atlasiet informāciju, uz kuru balstīt sarakstu. Varat izvēlēties pamata opciju (piemēram, URL), papildu opcijas (piemēram, novirzītāja URL), notikumu fragmentu nosūtītos parametrus vai atribūtus no Google Merchant Center (tikai dinamiskajam atkārtotajam mārketingam).
  4. Otrajā nolaižamajā izvēlnē atlasiet opciju, piemēram, “satur”, “vienāds ar” vai “sākas ar”. Ierakstiet vērtību. Atkarībā no vajadzīgā saraksta veida vērtības var būt vārdi, cipars vai datums.
  5. Noklikšķiniet uz Gatavs.

Kārtulas konkrētām lapām

Varat izveidot kārtulas personām, kas skatīja jūsu sākumlapu, reklāmguvuma lapu vai citas konkrētas lapas.

Izveidojiet kārtulas konkrētai lapai, nolaižamajās izvēlnēs atlasot “URL” un “vienāds ar”. Tekstlodziņā ievadiet pilnu URL, nokopējot to tieši tādu, kāds tas tiek parādīts pārlūkā, un iekļaujot arī vietnes protokolu (“http” vai “https”). Ja nezināt protokolu vai lapā tiek izmantoti abi protokoli, varat atlasīt nosacījumu “satur” un vietrādī URL neiekļaut protokolu.

Piemērs

Aviosabiedrība vēlas izveidot atkārtotā mārketinga sarakstu ar personām, kas apmeklēja pavasara piedāvājumu lapu. Tiek izveidota kārtula “URL satur https://example.com/lidojumi/pavasara-piedavajumi”.

Kārtulas ar vairākiem nosacījumiem

Varat izveidot kārtulas ar vairākiem nosacījumiem.

Piemērs

Aviosabiedrība izveido atkārtotā mārketinga sarakstu ar personām, kas vietnē meklēja lidojumus no Rīgas lidostas (RIX), bet ne uz Rīgas lidostu. Kārtulā ir nosacījumi “URL satur origin=RIX” un “URL nesatur dest=RIX”.

Nosacījumi “UN”

Izmantojot kārtulu ar vairākiem nosacījumiem, apmeklētāji tiek pievienoti sarakstam tikai tad, ja viņi ir apmeklējuši lapu, kas atbilst visiem nosacījumiem. Pievienojot nosacījumus “UN”, sarakstu lielums var samazināties.

Piemērs

Kārtulā ir divi nosacījumi — “URL satur kategorija” un “URL satur lidojumi”. Sarakstam tiks pievienotas personas, kas apmeklēja vietni “http://www.example.com/kategorija/lidojumi”. Taču personas, kas apmeklēja vietnes “http://www.example.com/kategorija/celojumu-piedavajumi” un “http://lidojumi.example.com”, netiks pievienotas, jo šīs lapas neatbilst visiem nosacījumiem.

Visiem nosacījumiem ir jābūt saistītiem ar vienu un to pašu lapu. Piemēram, neizmantojiet kārtulas, lai izveidotu sarakstu ar personām, kas apmeklēja vienu lapu, bet neapmeklēja citu lapu, vai personām, kas apmeklēja divas dažādas lapas. Lai izveidotu šādus sarakstus, izmantojiet pielāgotas kombinācijas.

Nosacījumi “VAI”

Kad pievienojat nosacījumus, tos ierakstot tekstlodziņā, apmeklētāji sarakstam tiek pievienoti, ja to apmeklētās lapas atbilst jebkuram no nosacījumiem. Pievienojot nosacījumus “VAI”, saraksts var kļūt lielāks.

Nosacījumu “UN” un “VAI” apvienošana

Kārtulā apvienojot abus nosacījumu veidus, sarakstam tiek pievienotas personas, kuru apmeklētās lapas atbilst visiem nosacījumiem “UN” un jebkuram no nosacījumiem “VAI”.

Piemērs

Aviosabiedrības pārstāvis tekstlodziņā ievada nosacījumu “VAI” — “URL satur pirkums”. Pēc tam viņš pievieno kārtulu ar diviem nosacījumiem “UN” — “URL satur kategorija” un “URL satur lidojumi”. Šim atkārtotā mārketinga sarakstam tiks pievienotas personas, kas apmeklēja pirkuma lapu vai lidojumu kategorijas lapu.

Pielāgoti parametri

Varat izveidot sarežģītākus atkārtotā mārketinga sarakstus, pamatojoties uz pielāgotajiem parametriem dinamiskā atkārtotā mārketinga tagā.

Parametru nosaukumi un vērtības nav reģistrjutīgas. Ja kāds parametrs nolaižamajā izvēlnē tiek parādīts vairākas reizes, jums ir jāatlasa tikai viens no tiem. Piemēram, parametri “firstname” un “FirstName” funkcionē vienādi, tādējādi jums ir jāizveido tikai viens no šiem parametriem.

Piemērs

Notikuma fragments programmai Google Ads var nodot apskatītā produkta vērtību (pielāgotais parametrs šajā piemērā būs “vērtība”). Izmantojot šo informāciju, varat izveidot sarakstu ar personām, kas apskatīja produktus, kuru cena ir zemāka par 100 ASV dolāriem, ir 100–500 ASV dolāru vai pārsniedz 500 ASV dolārus.

Novirzītāju vietrāži URL

Atlasot nosacījumu “Novirzītāja URL satur”, varat izveidot sarakstus un sasniegt lietotājus, ņemot vērā URL, kas viņus novirzīja uz jūsu vietni.

Piemērs

Lai izveidotu sarakstu ar apmeklētājiem, kas jūsu vietnē nokļuva no Google meklēšanas rezultātiem, varat izveidot kārtulu “Novirzītāja URL satur www.google.lv”.

Ja kāds apmeklē vietni A un pēc tam — vietni B, vietnes B vietrādi URL ierakstot adreses joslā, vietnes A vietrādi URL nevar izmantot kā novirzītāja URL uz vietni B. Lietotājam ir jāpieprasa novirzītājs, lai pārietu uz citu lapu. Parasti tas notiek, noklikšķinot uz saites vai pogas.

Papildu kārtulas

Papildu kārtulas nodrošina lielāku elastību, iestatot nosacījumus, kas attiecas uz konkrētu lapu (pieejamas veidnes “Lapas apmeklētāji” sadaļā Rādīt papildu opcijas). Varat izmantot papildu kārtulas, ja vēlaties izveidot kārtulu, kas attiecas uz vairākiem nosacījumiem, kuros ir kaut kas kopīgs.

Piemērs

Aviosabiedrība vēlas izveidot sarakstu ar personām, kuras aviosabiedrības tīmekļa vietnē meklē informāciju par ceļošanu uz kādu no trim galamērķiem (JFK, LAX vai IAH) un izlido no SFO.

Operators “VAI”

Lai pievienotu jaunu nosacījumu un iekļautu apmeklētājus, kas skatīja vietrāžus URL, kuros ietverts viens vai vairāki jūsu vienumi, noklikšķiniet uz + Jauns nosacījums. Katrs pievienotais nosacījums būs ietverts šīs kopas iekavās, tādējādi definētajā sarakstā tiks iekļauti apmeklētāji, kuri skatījuši jebkuru URL, kas satur kādu no jūsu norādītajiem vārdiem.

Piemērs

Aviosabiedrība izveido šādu sarakstus: [Atbilst kādam no šiem nosacījumiem: “URL satur ielido”, “URL satur izlido”]. Atkārtotā mārketinga sarakstā būs ietverti apmeklētāji, kuri skatīja jebkuru URL, kas satur “ielido” vai “izlido”.

Operators “UN”

Lai pievienotu jaunu nosacījumu kopu un iekļautu apmeklētājus, kas skatīja vietrādi URL, kura ceļā ir visi norādītie vārdi, noklikšķiniet uz + Jauna kopa. Pievienojot kopu, saraksta definīcijai tiks pievienota jauna iekavu grupa un jūsu sarakstā tiks iekļauti apmeklētāji, kuri skatījuši jebkuru URL, kas satur visus jūsu norādītos vārdus.

Piemērs

Aviosabiedrība izveido šādu sarakstu: “URL satur ielido” UN “URL satur izlido”. Atkārtotā mārketinga sarakstā tiks iekļauti apmeklētāji, kas skatīja jebkuru vietrādi URL, kurā iekļauts gan vārds “ielido”, gan vārds “izlido”.

Jūs nevarat kombinēt dažādas lapas, izmantojot nosacījumu “UN”. Tomēr “kāds no šiem nosacījumiem” (VAI) tiek piemērots dažādām lapām. Jūs arī nevarat pievienot jaunu nosacījumu kopu (“UN”), lai izveidotu ar kārtulām definētu sarakstu, kurā ir ietverti lietotāji, kas apmeklējuši dažādu tīmekļa lapu kombināciju.

Piemērs

Aviosabiedrība nevar izveidot kārtulu, lai ietvertu personas, kas apmeklēja lapu “ielido” UN lapu “izlido”. Ja vēlaties apvienot dažādas lapas, izmantojiet pielāgotas kombinācijas.

Kārtulu formatēšana

Lai izveidotu kārtulu, varat ievadīt URL galvenās daļas, nevis pilnu URL.

Piezīme. Lai aizsargātu lietotāja konfidencialitāti, saraksta kārtulas novērtēšanai netiks izmantots jūsu vietrāža URL saturs, kas ir aiz simbola “#”.
Aprakstoši URL

Ja jūsu vietnē tiek izmantoti aprakstoši URL, nosakiet URL galveno daļu, lai izveidotu nosacījumus kārtulai.

Piemērs

Aviosabiedrība vēlas izveidot sarakstu ar personām, kas apmeklēja lidojumu lapas un visus apakšvietrāžus URL, tostarp personas, kas apmeklēja lapas ar informāciju par Kurzemi.

  • “www.example.com/lidojumi”
  • “www.example.com/lidojumi/kurzeme”
  • “www.example.com/lidojumi/kurzeme/talsi”
  • “www.example.com/lidojumi/kurzeme”
  • “www.example.com/lidojumi/kurzeme/durbe”

Lai to paveiktu, ir jāizveido nosacījums “URL satur lidojumi”.

Vispārīgi URL

Ja jūsu vietnēs tiek izmantoti vispārīgi URL, parasti tos nevar izmantot atkārtotā mārketinga sarakstu izveidei; tā vietā varat izmantot pielāgotos parametrus. Tomēr ir daži vispārīgie URL, ko var izmantot sarakstu izveidei. Piemēram, ja kategoriju vai produktu identificēšanai izmantojat identifikatorus, varat tos lietot sarakstu izveidei.

Piemērs

Aviosabiedrība vēlas izveidot sarakstu ar tādu lidojumu lapu apmeklētājiem, kurās ir ID “category_id=23”, piemēram, “www.example.com/?category_id=23&product_id=456”. Lai to paveiktu, ir jāizveido nosacījums “URL satur category_id=23”.

Sākumlapu URL

Ja jūsu sākumlapas URL struktūra ir “www.piemera-vietne.lv/index.html”, tekstlodziņā ievadiet sākumlapas URL. Ja jūsu vietnē netiek izmantota lapa “index.html”, jums ir jāizmanto kārtulas. Veidojot sarakstu, vēlams lietot nosacījumu “satur”, nevis “vienāds ar”. Ja izmantojat nosacījumu “vienāds ar”, lapas vietrādim URL ir precīzi jāatbilst jūsu ievadītajam tekstam, un vietrādī URL var arī nebūt ietverts “www” vai “https”.

Programmā Google Ads nav atļauta tagu ieviešana lapās, kas ir saistītas ar piedāvājumiem, ko ierobežo politika. Uzziniet vairāk par personalizētās reklamēšanas politiku.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.