Svetainės pakartotinės rinkodaros sąrašų taisyklių naudojimas

„Google Ads“ kuria pagrindinius pakartotinės rinkodaros sąrašus, o jums gali būti reikalingi svetainei ir auditorijai pritaikyti sąrašai. Šiame straipsnyje pateiktos instrukcijos, padėsiančios sukurti taisykles, pagrįstas jūsų svetainės URL adresais.

Prieš pradedant

Dar nesate susipažinęs su pakartotine rinkodara? Tuomet pirmiausia turėtumėte perskaityti Kaip veikia pakartotinė rinkodara. Jei nežinote, kaip naudoti savo svetainės kodą, apsvarstykite galimybę dirbti kartu su kūrėju arba kuo nors, kas turi techninių žinių.

Jei nustatėte pakartotinės rinkodaros „Google Ads“ žymą naujos versijos sistemoje „Google Ads“, matysite naują „Google Ads“ žymą, kurią sudaro bendroji svetainės žyma ir pasirenkamasis įvykio fragmentas. Jei seną „AdWords“ žymą įdiegėte svetainėje naudodami „JavaScript“, ji vis tiek veiks, tačiau rekomenduojame naudoti naują „Google Ads“ žymą. Sužinokite apie „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros žymos pakeitimus.

Instrukcijos

  1. Atlikite instrukcijų skilties „Svetainės pakartotinės rinkodaros sąrašo kūrimas“ 1–8 veiksmus.
  2. Atsidariusiame dialogo lange pridėkite visas sąlygas, kurias turi atitikti kiekvienas puslapis. Jei norite pridėti kelias sąlygas, spustelėkite mygtuką „+“ šalia sąlygos.
  3. Pasirinkite informaciją, pagal kurią norite kurti sąrašą. Galite pasirinkti pagrindinę parinktį, pavyzdžiui, URL, išplėstines parinktis, pavyzdžiui, persiuntimo URL, naudojant įvykių fragmentus siunčiamus parametrus arba atributus iš „Google Merchant Center“ (tik kai naudojama dinaminė pakartotinė rinkodara).
  4. Antrajame išskleidžiamajame meniu pasirinkite parinktį, pavyzdžiui, „yra“, „lygu“ arba „prasideda“. Įveskite reikšmę. Reikšmės gali būti žodžiai, skaičius arba data, atsižvelgiant į kuriamo sąrašo tipą.
  5. Spustelėkite Atlikta.

Konkrečių puslapių taisyklės

Galite sukurti taisykles, taikomas žmonėms, kurie peržiūrėjo pagrindinį puslapį, konversijos puslapį arba kitus konkrečius puslapius.

Konkretaus puslapio taisyklės kuriamos taip: išskleidžiamuosiuose meniu pasirinkite URL ir „lygu“. Teksto laukelyje įveskite visą URL: nukopijuokite tiksliai tokį, koks rodomas žiniatinklio naršyklėje, ir įtraukite svetainės protokolą („http“ arba „https“). Jei nežinote protokolo arba jūsų puslapyje naudojami abu protokolai, galite pasirinkti „yra“ ir neįtraukti protokolo į URL.

Pavyzdys

Oro linijos nori sukurti pakartotinės rinkodaros sąrašą iš tų žmonių, kurie lankėsi jų pavasario pasiūlymų puslapyje. Jos sukuria tokią taisyklę: „URL yra https://example.com/skrydžiai/pavasario-pasiūlymai“.

Taisyklės su keliomis sąlygomis

Galite sukurti taisykles su keliomis sąlygomis.

Pavyzdys

Oro linijos sukuria pakartotinės rinkodaros sąrašą iš tų žmonių, kurie jų svetainėje ieškojo skrydžių iš JFK oro uosto, bet ne į JFK oro uostą. Taisyklei taikomos šios sąlygos: „URL yra pradžia=JFK“ ir „URL nėra kryptis=JFK“.

Sąlygos IR

Kai taisyklėje yra kelios sąlygos, lankytojai įtraukiami į sąrašą tik tuomet, jei jie apsilankė puslapyje, kuris atitinka visas sąlygas. Jei pridėsite sąlygų IR, jūsų sąrašas gali būti mažesnis.

Pavyzdys

Taisyklėje yra dvi sąlygos: „URL yra kategorija“ ir „URL yra skrydžiai“. Žmonės, kurie lankėsi puslapyje http://www.example.com/kategorija/skrydžiai, bus įtraukti į sąrašą. O žmonės, kurie lankėsi http://www.example.com/kategorija/kelionės-pasiūlymai ir http://skrydžiai.example.com, nebus įtraukti, nes nė vienas iš šių puslapių neatitinka visų sąlygų.

Visos sąlygos turi nurodyti tą patį puslapį. Pavyzdžiui, nenaudokite taisyklių kurti sąrašui žmonių, kurie apsilankė viename puslapyje, bet neapsilankė kitame, arba žmonių, kurie apsilankė dviejuose skirtinguose puslapiuose. Jei norite kurti tokius sąrašus, naudokitės tinkintais deriniais.

Sąlygos ARBA

Kai sąlygas įvedate į teksto laukelį, lankytojai įtraukiami į sąrašą, jei puslapiai, kuriuose jie lankėsi, atitinka kurią nors iš sąlygų. Jei pridėsite sąlygų ARBA, jūsų sąrašas gali būti didesnis.

Sąlygų IR ir ARBA derinys

Kai taisyklėje derinamos abiejų tipų sąlygos, lankytojai yra įtraukiami į sąrašą, kai jų aplankyti puslapiai atitinka visas sąlygas IR ir kurią nors iš sąlygų ARBA.

Pavyzdys

Oro linijos teksto laukelyje įveda sąlygą ARBA: „URL yra pirkimas“. Taip pat įvedama taisyklė su dviem sąlygomis IR: „URL yra kategorija“ ir „URL yra skrydžiai“. Žmonės, kurie apsilankė pirkimo ar skrydžių kategorijos puslapyje, bus įtraukti į šį pakartotinės rinkodaros sąrašą.

Tinkinti parametrai

Taip pat galite kurti sudėtingesnius pakartotinės rinkodaros sąrašus, paremtus dinaminės pakartotinės rinkodaros žymoje naudojamais tinkintais parametrais.

Parametrų pavadinimų ir verčių didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos. Jei parametras išskleidžiamajame meniu rodomas daugiau nei kartą, jums reikia pasirinkti tik vieną. Pavyzdžiui, funkcija „firstname“ ir „FirstName“ yra ta pati, todėl parametras turėtų būti tik vienos rašybos.

Pavyzdys

Įvykio fragmentas gali perduoti „Google Ads“ peržiūrėto produkto vertę (šiame pavyzdyje vertė būtų tinkintas parametras). Pagal šią informaciją galite kurti žmonių, peržiūrėjusių produktus, kurių kaina mažesnė nei 100 EUR, 100–500 EUR ir didesnė nei 500 EUR, sąrašus.

Persiuntimo URL

Pasirinkę sąlygą „Persiuntimo URL yra“, galite kurti sąrašus, kad pasiektumėte žmones atsižvelgdami į URL tų puslapių, kuriuose jie lankėsi prieš apsilankydami jūsų svetainėje.

Pavyzdys

Jei norite sukurti sąrašą lankytojų, kurie atėjo į jūsų svetainę iš „Google“ paieškos rezultatų puslapio, galite sukurti taisyklę „Persiuntimo URL yra www.google.lt“.

Jei kas nors apsilanko svetainėje A, tada svetainėje B, adreso juostoje įvedęs svetainės B URL, svetainės A URL negalima naudoti kaip B persiuntimo URL. Naudotojas turi paraginti galimą nukreiptą klientą eiti į kitą puslapį. Tai paprastai atliekama spustelėjus nuorodą ar mygtuką.

Išplėstinės taisyklės

Išplėstinės taisyklės suteikia daugiau galimybių, kaip nustatyti sąlygas, kurias turi atitikti kiekvienas puslapis (jas rasite šablono „Puslapio lankytojai“ skiltyje „Rodyti išplėstines parinktis“). Galite naudoti išplėstines taisykles, kai jums reikia sukurti taisykles, kurios taiko kelias ką nors tarpusavyje bendra turinčias sąlygas.

Pavyzdys

Oro linijų bendrovė nori sukurti sąrašą žmonių, kurie jų svetainėje ieško informacijos apie keliones į bet kurį iš šių trijų oro uostų (JFK, LAX arba IAH) ir kurių oro uostas, iš kurio išskrenda, yra SFO.

Ryšys ARBA

Jei norite pridėti naują sąlygą, kad būtų įtraukti lankytojai, kurie peržiūrėjo vieną ar daugiau iš jūsų terminų turinčių URL, spustelėkite + Nauja sąlyga. Kiekviena jūsų pridedama sąlyga įrašoma rinkinio laužtiniuose skliaustuose, nes jūsų nustatytas sąrašas apims lankytojus, kurie peržiūrės bet kurį URL, kuriame yra bet kuris iš jūsų nurodytų terminų.

Pavyzdys

Oro linijos sukuria sąrašą, kuris atrodo taip: [Atitinka bet kurią iš šių sąlygų: „URL yra atvykimai“, „URL yra išvykimai“]. Pakartotinės rinkodaros sąrašas apims lankytojus, kurie peržiūrės bet kurį URL, kuriame yra terminas „atvykimai“, arba bet kurį URL, kuriame yra terminas „išvykimai“.

Ryšys IR

Jei norite pridėti naują sąlygų rinkinį, kad būtų įtraukti lankytojai, kurie peržiūrės URL, kurio tame pačiame URL kelyje yra visi nurodyti terminai, spustelėkite + Naujas rinkinys. Kai pridėsite rinkinį, sąrašo apibrėžime pamatysite naujus laužtinius skliaustus, taigi į jūsų sąrašą bus įtraukti lankytojai, kurie peržiūrės bet kurį URL, kurio adrese yra visi jūsų nurodyti terminai.

Pavyzdys

Oro linijos sukuria sąrašą, kuris atrodo taip: „URL yra atvykimai“ IR „URL yra išvykimai“. Pakartotinės rinkodaros sąrašas apims lankytojus, kurie peržiūrės bet kurį URL, kurio adrese yra ir „atvykimai“, ir „išvykimai“.

Naudodami IR, negalite sujungti skirtingų puslapių. O „bet kuri iš šių sąlygų“ (ARBA) taikoma skirtingiems puslapiams. Taip pat negalite pridėti naujo sąlygų (IR) rinkinio, kad sukurtumėte taisyklių apibrėžtą sąrašą, į kurį įtraukiami žmonės, aplankę nurodytą skirtingų tinklalapių derinį.

Pavyzdys

Oro linijos negali sukurti taisyklės, įtraukiančios žmones, kurie apsilankė „atvykimų puslapyje“ IR „išvykimų puslapyje“. Jei norite suderinti skirtingus puslapius, turėsite naudotis tinkintais deriniais.

Formatavimo taisyklės

Kuriant taisyklę, nebūtina įvesti viso URL, užtenka įvesti pagrindines jo dalis.

Pastaba: siekiant apsaugoti naudotojų privatumą, už simbolio „#“ esantis URL turinys nebus naudojamas sąrašo taisyklei įvertinti.
Aprašomieji URL

Jei savo svetainei naudojate aprašomuosius URL, atskirkite pagrindinę URL dalį, kurią naudosite kurdami taisyklės sąlygas.

Pavyzdys

Oro linijos nori sukurti sąrašą lankytojų, kurie apsilankė jų skrydžių puslapiuose ir visuose antriniuose URL, įskaitant puslapių apie Vašingtoną lankytojus.

  • www.example.com/skrydžiai
  • www.example.com/skrydžiai/vašingtonas
  • www.example.com/skrydžiai/vašingtonas/sietlas
  • www.example.com/skrydžiai/vašingtonas
  • www.example.com/skrydžiai/vašingtonas/takoma

Todėl jos sukūrė tokią sąlygą: „URL yra skrydžiai“.

Neaprašomieji URL

Jei svetainėms naudojate neaprašomuosius URL, dažniausiai šio tipo URL negalite naudoti kurdami pakartotinės rinkodaros sąrašus; tuo tikslu galite naudoti tinkintus parametrus. Tačiau yra keli neaprašomieji URL, kuriuos galite naudoti kurdami sąrašus. Pavyzdžiui, jei kategorijai ar produktui identifikuoti naudojate ID, galite tuos ID naudoti kurdami sąrašus.

Pavyzdys

Oro linijos nori sukurti sąrašą lankytojų, apsilankiusių jų skrydžių puslapiuose, kurių ID „category_id=23“, pvz., www.example.com/?category_id=23&product_id=456. Todėl jos sukūrė tokią sąlygą: „URL yra category_id=23“.

Pagrindinio puslapio URL

Jei pagrindinio puslapio URL struktūra yra www.example-site.com/index.html, įveskite pagrindinio puslapio URL į teksto laukelį. Jeigu jūsų svetainei nenaudojamas „index.html“, tuomet turite naudoti taisykles. Galbūt kurdami sąrašą norėsite naudoti taisyklę „yra“ vietoje „lygu“. Jei naudojate „lygu“, puslapio URL turi tiksliai atitikti tai, ką įvedėte, URL gali apimti arba neapimti „www“ ar „https“.

„Google Ads“ neleidžia diegti žymų puslapiuose, susijusiuose su politikos ribojamais pasiūlymais. Sužinokite daugiau apie suasmeninto reklamavimo politiką
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta