Sääntöjen käyttäminen verkkosivuston uudelleenmarkkinointiluetteloissa

Google Ads tarjoaa uudelleenmarkkinointia varten perusluetteloita. Voit täydentää niitä laatimalla omia luetteloita, jotka on yksilöity juuri sinun verkkosivustollesi ja yleisöllesi. Noudattamalla tämän artikkelin ohjeita voit luoda verkkosivustosi URL-osoitteisiin perustuvia sääntöjä.

Huomioitavaa ennen aloitusta

Onko uudelleenmarkkinointi sinulle uutta? Tutustu ensin uudelleenmarkkinoinnin toimintaan. Jos et tunne verkkosivustosi lähdekoodia, pyydä apua kehittäjältä tai joltakin muulta verkkosivustotekniikkaan perehtyneeltä henkilöltä.

Jos olet määrittänyt Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin uudessa Google Adsissa, näet uuden Google Ads ‑tagin, joka koostuu yleisestä sivustotagista ja valinnaisesta tapahtumakoodinpätkästä. Jos olet asentanut sivustollesi vanhan AdWords-tagin JavaScriptilla, tagi toimii edelleen, mutta on suositeltavaa käyttää uutta Google Ads ‑tagia. Lue lisää Google Ads ‑uudelleenmarkkinointitagin muutoksista.

Ohjeet

  1. Noudata Verkkosivuston uudelleenmarkkinointiluettelon luominen -osion vaiheissa 1–8 olevia ohjeita.
  2. Lisää avautuvaan valintaikkunaan kaikki ehdot, jotka yksittäisen sivun on täytettävä. Voit lisätä useita ehtoja klikkaamalla ehdon vieressä olevaa pluspainiketta (+).
  3. Valitse tiedot, joihin haluat perustaa luettelon. Voit valita perusvaihtoehdon (kuten URL-osoitteen), lisävaihtoehtoja (kuten viittaavan sivun URL-osoitteen), tapahtumakoodinpätkien kautta lähetetyt parametrit tai Google Kauppiasportaalin attribuutit (vain dynaamisessa uudelleenmarkkinoinnissa).
  4. Valitse toisesta avattavasta valikosta jokin vaihtoehto, kuten ”sisältää”, ”on yhtä kuin” tai ”alussa on”. Kirjoita arvo. Arvo voi olla sanoja, numero tai päivämäärä luotavan luettelon mukaan.
  5. Valitse Valmis.

Tiettyjä sivuja koskevat säännöt

Voit luoda sääntöjä ihmisille, jotka tarkastelivat etusivuasi, konversiosivuasi tai jotakin muuta määrittämääsi sivua.

Voit luoda sääntöjä tietylle sivulle valitsemalla avattavista valikoista ”URL” ja ”vastaa”. Anna URL-osoite kokonaisuudessaan tekstikenttään täsmälleen niin kuin se näkyy verkkoselaimessa. URL-osoitteessa on oltava myös sivuston protokolla (http tai https). Jos et tiedä sivuston käyttämää protokollaa tai sivu käyttää molempia protokollia, valitse ”sisältää”.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka kävivät yhtiön kevättarjoussivulla. Sääntö näyttää tältä: ”URL sisältää https://esimerkki.fi/lennot/kevättarjoukset”.

Useita ehtoja sisältävät säännöt

Voit luoda useita ehtoja sisältäviä sääntöjä.

Esimerkki

Lentoyhtiö luo uudelleenmarkkinointiluettelon ihmisistä, jotka hakivat yhtiön verkkosivustolta New Yorkin JFK-lentokentältä lähteviä, mutteivät sinne saapuvia lentoja. Säännön ehdot näyttävät tältä: ”URL sisältää origin=JFK” ja ”URL ei sisällä dest=JFK”.

AND-ehdot

Kun säännössä on useita ehtoja, vierailijat lisätään luetteloon vain, jos he ovat käyneet kaikkia ehtoja vastaavalla sivulla. AND-ehtojen käyttäminen voi supistaa luetteloa.

Esimerkki

Säännössä on kaksi ehtoa: ”URL sisältää luokka” ja ”URL sisältää lennot”. Osoitteessa http://www.esimerkki.fi/luokka/lennot käyneet henkilöt lisätään luetteloon. Osoitteessa http://www.esimerkki.fi/luokka/matkatarjoukset ja osoitteessa http://lennot.esimerkki.fi käyneitä ihmisiä ei lisätä luetteloon, koska nämä osoitteet eivät vastaa kumpaakaan ehtoa.

Kaikkien ehtojen on viitattava samalle sivulle. Sääntöjen avulla et voi esimerkiksi luoda luetteloa ihmisistä, jotka ovat käyneet yhdellä sivulla, mutteivät toisella, tai ihmisistä, jotka ovat käyneet kahdella eri sivulla. Voit luoda tällaisia luetteloita omien yhdistelmien avulla.

OR-ehdot

Kun lisäät ehtoja kirjoittamalla ne tekstiruutuun, vierailijat lisätään luetteloon, kun sivut, joilla he ovat käyneet, vastaavat mitä tahansa ehdoista. OR-ehtojen käyttäminen voi laajentaa luetteloa.

AND- ja OR-ehtojen yhdistäminen

Kun käytät säännössä molempia ehtotyyppejä, vierailijat lisätään luetteloon, kun sivut, joilla he kävivät, vastaavat kaikkia AND-ehtoja ja jotakin OR-ehdoista.

Esimerkki

Lentoyhtiö käyttää tekstikentässä OR-ehtoa ”URL sisältää osto”. Se lisää myös säännön, jossa on kaksi AND-ehtoa: ”URL sisältää luokka” ja ”URL sisältää lennot”. Ihmiset, jotka ovat käyneet ostosivulla tai lennot-luokan sivulla, lisätään tähän uudelleenmarkkinointiluetteloon.

Muokatut parametrit

Voit luoda entistä tarkempia uudelleenmarkkinointiluetteloita dynaamisen uudelleenmarkkinointitagissa käyttämiesi omien parametrien perusteella.

Parametrien nimien ja arvojen merkkikoolla ei ole väliä. Avattavassa valikossa saattaa olla samasta parametrista monta esiintymää, mutta sinun tarvitsee valita niistä vain yksi. Esimerkiksi parametrit firstname ja FirstName toimivat samalla tavalla, joten voit valita niistä kumman tahansa.

Esimerkki

Tapahtumakoodinpätkä voi välittää Google Adsille katsellun tuotteen hinnan (tämän esimerkin oma parametri on value). Näiden tietojen perusteella voit laatia luettelot henkilöistä, jotka ovat katselleet alle 100 euron, 100–500 euron tai yli 500 euron hintaisia tuotteita.

Viittaavan sivun URL-osoitteet

Voit luoda luetteloita sen URL-osoitteen perusteella, jossa ihmiset olivat ennen verkkosivustollesi siirtymistä, valitsemalla ehdon ”Viittaavan sivun URL-osoite sisältää”.

Esimerkki

Voit luoda luettelon verkkosivustollesi Googlen hakutuloksista siirtyneistä vierailijoista luomalla säännön ”Viittaavan sivun URL-osoite sisältää www.google.fi”.

Jos joku käy verkkosivustolla A ja kirjoittaa sitten osoiteriville verkkosivuston B URL-osoitteen siirtyäkseen sivustolle B, verkkosivuston A URL-osoitetta ei voi käyttää sivuston B viittaavan sivun URL-osoitteena. Käyttäjän on täytynyt pyytää viittaavaa sivua siirtymään toiselle sivulle. Näin yleensä tapahtuu linkin tai painikkeen klikkauksesta.

Lisäsäännöt

Lisäsäännöt helpottavat sellaisten ehtojen määrittämistä, joita yhden sivun on vastattava (käytettävissä Näytä lisäasetukset- ja Sivun kävijät -malleissa). Voit käyttää lisäsääntöjä, kun haluat määrittää sääntöjä, joilla on yhteisiä tekijöitä sisältäviä useita ehtoja.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda luettelon henkilöistä, jotka etsivät sen verkkosivustolta tietoja matkustamisesta johonkin kolmesta kohteesta (JFK, LAX tai IAH) ja jotka lähtevät kohteesta SFO.

OR-suhde

Voit lisätä uuden ehdon klikkaamalla + Uusi ehto, jos haluat sisällyttää luetteloon vierailijat, jotka ovat katselleet vähintään yhden määrittämäsi ehdon sisältäviä URL-osoitteita. Kaikki lisäämäsi ehdot sisältyvät ehtojoukkoon, joten määrittämäsi luettelo sisältää vierailijat, jotka ovat katselleet minkä tahansa määrittämäsi ehdon sisältämää URL-osoitetta.

Esimerkki

Lentoyhtiö luo seuraavanlaisen luettelon: [Vastaa mitä tahansa seuraavista ehdoista: ”URL sisältää saapuvat”, ”URL sisältää lähtevät”]. Uudelleenmarkkinointiluettelo sisältää vierailijat, jotka tarkastelivat mitä tahansa ”saapuvat”- tai ”lähtevät”-ehdon sisältävää URL-osoitetta.

AND-suhde

Voit lisätä uuden ehtojoukon klikkaamalla + Uusi joukko, jos haluat sisällyttää luetteloon vierailijat, jotka ovat katselleet URL-osoitetta, jonka polkuun kaikki ehdot sisältyvät. Kun lisäät joukon, luettelomääritelmään lisätään uudet sulkeet, jotta luettelosi sisältää vierailijat, jotka ovat katselleet kaikki ehdot sisältävää URL-osoitetta.

Esimerkki

Lentoyhtiö luo seuraavanlaisen luettelon: ”URL sisältää saapuvat” AND ”URL sisältää lähtevät”. Uudelleenmarkkinointiluettelo sisältää vierailijat, jotka tarkastelivat mitä tahansa URL-osoitetta, joka sisältää sekä ”saapuvat”-ehdon että ”lähtevät”-ehdon.

Eri sivuja ei voi yhdistää AND-ehdon avulla. ”Vastaa mitä tahansa seuraavista ehdoista” -vaihtoehto (OR) on kuitenkin käytettävissä eri sivujen kanssa. Et myöskään voi luoda sääntöihin perustuvaa luetteloa uuden ehtojoukon (AND) avulla, jos haluat luettelon sisältävän ihmisiä, jotka ovat käyneet eri verkkosivuilla.

Esimerkki

Lentoyhtiö ei voi luoda AND-sääntöä, joka sisältää ”saapuvat-sivu”- ja ”lähtevät-sivu”-sijainneissa käyneet ihmiset. Jos haluat yhdistää eri sivuja, sinun täytyy käyttää omia yhdistelmiä.

Muotoilua koskevat säännöt

Voit luoda säännön kirjoittamalla URL-osoitteen tärkeimmät osat koko osoitteen sijaan.

Huom. Käyttäjän tietosuojan turvaamiseksi URL-osoitteen #‑merkin jälkeistä sisältöä ei käytetä luettelosääntöjen arviointiin. 
Kuvaavat URL-osoitteet

Jos verkkosivustollasi käytetään kuvaavia URL-osoitteita, luo säännön ehdot URL-osoitteen tärkeimmän osan avulla.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda luettelon vierailijoista, jotka ovat käyneet yhtiön lentosivuilla ja lentosivujen ali-URL-osoitteissa. Luetteloon halutaan mukaan myös Washingtonia koskevien sivujen vierailijat.

  • ”www.esimerkki.fi/lennot”
  • ”www.esimerkki.fi/lennot/washington
  • ”www.esimerkki.fi/lennot/washington/seattle”
  • ”www.esimerkki.fi/lennot/washington
  • ”www.esimerkki.fi/lennot/washington/tacoma”

Tällaisen säännön luomiseen tarvitaan ehto ”URL sisältää lennot”.

Ei-kuvaavat URL-osoitteet

Jos verkkosivustoillasi käytetään ei-kuvaavia URL-osoitteita, et yleensä voi käyttää tällaisia URL-osoitteita uudelleenmarkkinointiluetteloiden luomiseen. Voit sen sijaan käyttää muokattuja parametreja. On kuitenkin joitakin ei-kuvaavia URL-osoitteita, joilla voit luoda luetteloita. Jos käytät esimerkiksi tunnuksia luokan tai tuotteen määrittämiseen, voit luoda luetteloita tunnusten perusteella.

Esimerkki

Lentoyhtiö haluaa luoda luettelon vierailijoista, jotka ovat käyneet yhtiön lentosivuilla, jotka sisältävät tunnuksen ”category_id=23”, kuten ”www.esimerkki.fi/?category_id=23&product_id=456”. Tällaisen säännön luomiseen tarvitaan ehto ”URL sisältää category_id=23”.

Etusivun URL-osoitteet

Jos etusivusi URL-osoite on muodossa www.esimerkkisivusto.fi/index.html, kirjoita tekstikenttään etusivun URL-osoite. Jos sivustolla ei käytetä ”index.html”-muotoa, sinun on käytettävä sääntöjä. Luettelon luomiseen kannattaa käyttää ”sisältää”-sääntöä ”on yhtä kuin” ‑säännön sijasta. Jos käytät ”on yhtä kuin” ‑sääntöä, sivun URL-osoitteen on vastattava tarkalleen antamaasi arvoa. URL-osoite voi sisältää merkkijonon www tai https.

 

Google Ads ei salli tagien käyttöönottoa sivuilla, joilla on käytäntöjen rajoittamia tarjouksia. Lue lisää personoidun mainonnan käytännöstä.

 

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun