Použití pravidel pro remarketingové seznamy spojené s weby

Služba Google Ads sice vytváří základní remarketingové seznamy, ale někdy může být vhodné vytvořit si vlastní seznamy přizpůsobené vašemu webu a publiku. Tento článek obsahuje pokyny k vytváření pravidel podle adres URL vašeho webu.

Než začnete

Začínáte s remarketingem? Přečtěte si nejdříve informace o tom, jak remarketing funguje. Pokud nejste obeznámeni s kódem svého webu, zvažte spolupráci s vývojářem nebo jinou osobou, která disponuje potřebnými technickými znalostmi.

Pokud jste nastavili značku Google Ads pro remarketing v novém prostředí Google Ads, zobrazí se nová značka Google Ads, která se skládá z globální značky webu a volitelného fragmentu události. Máte-li na webu nainstalovanou starou značku AdWords využívající JavaScript, bude fungovat i nadále. Doporučujeme však používat novou značku Google Ads. Další informace o změnách ve značce pro remarketing Google Ads

Pokyny

  1. Postupujte podle kroků 1–8 v části Vytvoření remarketingového seznamu pro web.
  2. Objeví se dialogové okno, do něhož můžete přidat všechny podmínky, které musí jedna webová stránka splňovat. Další podmínky lze přidat kliknutím na tlačítko + vedle příslušné podmínky.
  3. Vyberte údaje, na jejichž základě chcete seznam vytvořit. Můžete zvolit základní možnost, např. adresu URL, nebo pokročilejší možnost, např. adresu URL odkazující stránky (referreru), případně parametry odesílané pomocí fragmentů událostí nebo atributy z Google Merchant Center (pouze pro dynamický remarketing).
  4. Z druhé rozbalovací nabídky vyberte některou z možností, např. „obsahuje‟, „je rovno‟, nebo „začíná na‟. Zadejte hodnotu. Podle typu vytvářeného seznamu to může to být slovo, číslo nebo datum.
  5. Klikněte na tlačítko Hotovo.

Pravidla pro konkrétní stránky

Můžete vytvořit pravidla pro lidi, kteří si prohlíželi vaši domovskou stránku, konverzní stránku nebo jiné konkrétní stránky.

Vytvořte pravidla pro konkrétní stránku tak, že z rozbalovacích nabídek vyberete možnosti „URL“ a „rovná se“. Do textového zadejte pole úplnou adresu URL. Zkopírujte ji přesně tak, jak se zobrazuje ve webovém prohlížeči, včetně webového protokolu (http nebo https). Pokud protokol svého webu neznáte nebo používáte oba protokoly, můžete definovat pravidlo „obsahuje‟.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit remarketingový seznam lidí, kteří navštívili stránky s jarními slevami. Vytvoří pravidlo „URL obsahuje https://example.com/letenky/jarni-slevy“.

Pravidla s více podmínkami

Je možné vytvářet pravidla s více podmínkami.

Příklad

Letecká společnost vytvoří remarketingový seznam lidí, kteří na jejím webu hledali lety z letiště JFK, ale nikoli lety směřující na letiště JFK. Pravidlo obsahuje podmínky „URL obsahuje origin=JFK‟ a „URL neobsahuje dest=JFK.‟

Podmínky AND

Pokud pravidlo obsahuje více podmínek, budou návštěvníci do seznamu přidáni pouze v případě, že navštíví stránku splňující všechny podmínky. Přidáním podmínek AND může dojít ke zkrácení seznamu.

Příklad

Pravidlo má dvě podmínky: „URL obsahuje kategorie“ a „URL obsahuje letenky“. Do tohoto seznamu budou přidáváni lidé, kteří navštívili stránku „http://www.example.com/kategorie/letenky“. Nedostanou se však do něj lidé, kteří navštívili stránky „http://www.example.com/kategorie/nabidky“ a „http://letenky.example.com“, protože ani jedna tato adresa nesplňuje všechny podmínky.

Všechny podmínky se musí týkat stejné stránky. Pomocí pravidel byste například neměli vytvářet seznam lidí, kteří navštívili nějakou stránku, ale nenavštívili jinou stránku, ani lidí, kteří navštívili dvě různé stránky. Chcete-li vytvářet seznamy tohoto typu, měli byste používat vlastní kombinace.

Podmínky OR

Pokud přidáte podmínky zápisem do textového pole, budou návštěvníci do seznamu přidáni v případě, že navštíví stránky splňující kteroukoli z podmínek. Přidáním podmínek OR může dojít k prodloužení seznamu.

Kombinace podmínek AND a OR

Když zkombinujete oba typy podmínek v jednom pravidle, budou do seznamu přidáváni návštěvníci stránek, které odpovídají všem podmínkám AND a libovolné podmínce OR.

Příklad

Letecká společnost zadá v textovém poli podmínku OR: „URL obsahuje nakup“. Přidá také pravidlo se dvěma podmínkami AND: „URL obsahuje kategorie“ a „URL obsahuje letenky“. Do tohoto remarketingového seznamu budou přidáni lidé, kteří navštívili nákupní stránku nebo stránku v kategorii letenek.

Vlastní parametry

Můžete vytvořit rovněž propracovanější remarketingový seznam založený na vlastních parametrech ve značce pro dynamický remarketing.

V názvech a hodnotách parametrů se nerozlišují malá a velká písmena. Pokud se parametr zobrazuje v rozbalovací nabídce více než jednou, stačí ho vybrat pouze jednou. Například funkce „firstname“ a „FirstName“ se neliší, a proto můžete vytvořit parametr pouze v jedné z variant.

Příklad

Váš fragment události může do služby Google Ads předávat cenu zobrazeného produktu (v tomto příkladu by vlastní parametr byl „cena‟). Na základě toho můžete vytvořit seznamy lidí, kteří si prohlíželi produkty s cenou do 2 000 Kč, 2 000 až 10 000 Kč a nad 10 000 Kč.

Adresy URL odkazu

Můžete vytvářet seznamy za účelem oslovení lidí na základě adresy URL, ze které na váš web přišli, pomocí podmínky „URL odkazu obsahuje‟.

Příklad

Chcete-li vytvořit seznam návštěvníků, kteří na váš web přešli z výsledků vyhledávání Google, můžete vytvořit pravidlo „URL odkazující stránky (referreru) obsahuje www.google.cz‟.

Když někdo navštíví web A a poté web B tak, že zadá adresu URL webu B do adresního řádku, nelze adresu URL webu A použít jako adresu URL odkazující stránky (referreru) pro web B. Uživatel by totiž musel odkazující stránce dát podnět, aby přešla na druhou stránku. K tomu obvykle dojde kliknutím na odkaz nebo tlačítko.

Pokročilá pravidla

Pokročilá pravidla umožňují pružněji definovat podmínky, které musí jedna stránka splňovat (najdete je v šabloně Návštěvníci stránky, a to v části Zobrazit pokročilé možnosti). Pomocí pokročilých pravidel můžete vytvářet pravidla vztahující se na více podmínek, které mají něco společného.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit seznam lidí, kteří na jejím webu hledají informace o cestování do některé z těchto tří destinací (JFK, LAX, nebo IAH) a odlétají z letiště SFO.

Logický vztah OR

Chcete-li zahrnout návštěvníky, kteří si prohlíželi stránky s adresou URL obsahující kterýkoli z vybraných výrazů, můžete přidat novou podmínku po kliknutí na tlačítko + Nová podmínka. Každá přidaná podmínka zůstane v závorkách příslušné sady, takže definovaný seznam bude zahrnovat návštěvníky, kteří si prohlíželi libovolnou stránku s adresou URL obsahující kterýkoli z vybraných výrazů.

Příklad

Letecká společnost vytvoří seznam, který vypadá takto: [Odpovídá libovolné z těchto podmínek: „URL obsahuje prilety“, „URL obsahuje odlety“]. Tento remarketingový seznam bude zahrnovat návštěvníky, kteří si prohlíželi jakoukoli stránku s adresou URL obsahující řetězec „prilety“ nebo s adresou URL obsahující řetězec „odlety“.

Logický vztah AND

Chcete-li zahrnout návštěvníky, kteří si prohlíželi stránku s adresou URL obsahující všechny vybrané výrazy v jedné cestě URL, můžete přidat novou sadu podmínek po kliknutí na tlačítko + Nová sada. Přidáte-li sadu, zobrazí se u definice seznamu nové závorky, takže seznam bude zahrnovat návštěvníky, kteří si prohlíželi libovolnou stránku s adresou URL obsahující všechny vybrané výrazy.

Příklad

Letecká společnost vytvoří seznam, který vypadá takto: „URL obsahuje prilety“ AND „URL obsahuje odlety“. Tento remarketingový seznam bude zahrnovat návštěvníky, kteří si prohlíželi libovolnou stránku, jejíž adresa URL obsahuje oba řetězce („prilety“ i „odlety“).

Pomocí operátoru AND nelze kombinovat různé stránky. Spojení „libovolné z těchto podmínek“ (operátor OR) se však na různé stránky vztahuje. Přidáním nové sady podmínek s operátorem AND také nelze vytvořit seznam určený pravidlem, který by zahrnoval návštěvníky kombinace různých webových stránek.

Příklad

Nelze vytvořit pravidlo zahrnující lidi, kteří navštívili stránku věnovanou příletům a ZÁROVEŇ stránku věnovanou odletům. Chcete-li kombinovat různé stránky, musíte použít vlastní kombinace.

Pravidla pro formátování

Místo celé adresy URL lze k vytvoření pravidla využít pouze její důležité části.

Poznámka: V zájmu ochrany soukromí uživatelů nebude obsah následující po „#“ v adrese URL používán k hodnocení pravidla seznamu. 
Popisné adresy URL

Pokud váš web využívá popisné adresy URL, vytvořte podmínky pro pravidlo s využitím samotných důležitých částí adresy URL.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit seznam návštěvníků stránky věnované letenkám a všech příslušných adres URL nižších úrovní včetně návštěvníků stránek věnovaných Washingtonu.

  • „www.example.com/letenky“
  • „www.example.com/letenky/washington“
  • „www.example.com/letenky/washington/seattle“
  • „www.example.com/letenky/washington“
  • „www.example.com/letenky/washington/tacoma“

Za tímto účelem vytvoří podmínku „URL obsahuje letenky“

Nepopisné adresy URL

Pokud váš web využívá nepopisné adresy URL, nelze pomocí tohoto typu adresy URL obvykle remarketingové seznamy vytvářet. Místo toho můžete použít vlastní parametry. Některé nepopisné adresy URL však k vytváření seznamů využít lze. Používáte-li například k identifikaci kategorií nebo produktů ID, můžete je k vytváření seznamů použít.

Příklad

Letecká společnost chce vytvořit seznam návštěvníků stránek věnovaných letenkám, které mají ID „category_id=23“, například tedy „www.example.com/?category_id=23&product_id=456“. Vytvoří tedy podmínku „URL obsahuje category_id=23“.

Adresy URL domovských stránek

Pokud má adresa URL domovské stránky strukturu „www.example-site.com/index.html“, zadejte do textového pole adresu URL domovské stránky. Pokud web stránku index.html nepoužívá, bude nutné použít pravidla. Při vytváření prvního seznamu bude možná lepší použít pravidlo „obsahuje‟ namísto „rovná se‟. Kdybyste totiž použili pravidlo „rovná se‟, musela by se adresa URL stránky přesně shodovat se zadanou adresou. Adresa URL navíc může, ale také nemusí obsahovat předponu www nebo https.

 

Služba Google Ads nepovoluje implementaci značek na stránkách souvisejících s nabídkami omezenými zásadami. Další informace o zásadách personalizované inzerce

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory