Nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại

Nếu làm nhiều việc qua điện thoại thì bạn sẽ muốn có cách để đo lường thời điểm quảng cáo Google Ads dẫn đến các cuộc gọi điện thoại cũng như thời điểm những cuộc gọi điện thoại đó dẫn đến việc bán hàng và các hành động có giá trị khác của khách hàng. Tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại vào Google Ads có thể giúp bạn theo dõi cách quảng cáo của mình dẫn đến các cuộc gọi quan trọng nhất với bạn.

Bài viết này sẽ giúp bạn biết được cách thiết lập tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi và bắt đầu nhập các chuyển đổi đó vào tài khoản của mình. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi, hãy xem bài viết Giới thiệu về tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi của chúng tôi.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng loại theo dõi chuyển đổi này, bạn cần có khả năng thực hiện những việc sau:

 • Nhận cuộc gọi tại quốc gia đủ điều kiện: Loại theo dõi chuyển đổi này yêu cầu phải có số chuyển tiếp Google, số này hiện có sẵn tại các quốc gia này. Tuy nhiên, mặc dù số chuyển tiếp Google có sẵn ở Ấn Độ và Nhật Bản, nhưng việc nhập chuyển đổi cuộc gọi không khả dụng ở các quốc gia đó.
 • Có tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại: Bạn có thể định cấu hình tiện ích cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại trước hoặc sau khi thiết lập hành động chuyển đổi. Các yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn theo dõi cuộc gọi ngay từ quảng cáo, từ một số trên trang web của bạn hay theo cả hai cách. Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng những yêu cầu đối với các loại chuyển đổi cuộc gọi sẽ được đưa vào nội dung nhập của mình.
  • Cuộc gọi từ quảng cáo: Bạn sẽ cần ít nhất một tiện ích cuộc gọi có sử dụng số chuyển tiếp Google.
  • Cuộc gọi từ trang web của bạn: Bạn sẽ cần ít nhất một tiện ích cuộc gọi áp dụng cho chiến dịch bạn muốn theo dõi.
 • Có hệ thống theo dõi thông tin cuộc gọi: Để nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại, bạn sẽ cần theo dõi các thông tin chi tiết về cuộc gọi như số điện thoại của người gọi và thời gian bắt đầu cuộc gọi (xem tất cả các thông tin chi tiết bạn sẽ theo dõi tại đây) cũng như theo dõi thời điểm cuộc gọi dẫn đến chuyển đổi, chẳng hạn như bán hàng. Điều này có thể có hiệu quả tốt nhất nếu bạn sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nếu không thể thực điều này cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể kiểm tra các loại chuyển đổi cuộc gọi khác mà Google Ads cung cấp.

Bạn cũng có thể sử dụng Google Ads API để linh hoạt hơn trong việc liên kết cuộc gọi với chuyển đổi.

Hướng dẫn

Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để biết hướng dẫn về cách thiết lập tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của bạn. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp sẽ có các hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo hay từ một số điện thoại trên trang web của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn cho tất cả các loại cuộc gọi điện thoại được đưa vào nội dung nhập.

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Bước 1: Thiết lập hành động chuyển đổi trong AdWords
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi từ menu thả xuống.
  Chọn "Chuyển đổi" từ menu
 3. Nhấp vào nút + Chuyển đổi.
  Hành động chuyển đổi mới
 4. Chọn tùy chọn "Nhập".
 5. Chọn Chuyển đổi từ cuộc gọi. Nhấp vào Tiếp tục.
 6. Nhấp vào Tên. Nhập tên cho chuyển đổi bạn muốn theo dõi. Một ví dụ có thể có là "Cuộc gọi bán hàng". Điều quan trọng là bạn cần nhớ đúng tên và chính tả: bạn sẽ cần nhập tên này sau đó khi tải lên thông tin chuyển đổi cuộc gọi. Nhấp vào Xong.
 7. Nhấp vào Giá trị. Chọn xem liệu mỗi chuyển đổi có cùng giá trị, khác giá trị (ví dụ: mua sản phẩm với các mức giá khác nhau) hay chọn "Không chỉ định giá trị" nếu bạn không muốn tính giá trị. Nếu chọn các giá trị khác nhau, bạn sẽ cần đưa các giá trị này vào tệp nhập của mình. Nhấp vào Xong.
 8. Nhấp vào Tính. Chọn xem bạn sẽ tính mọi hay một chuyển đổi trên mỗi lần nhấp vào quảng cáo. "Mọi" tốt nhất với bán hàng; "một" tốt nhất cho khách hàng tiềm năng. Nhấp vào Xong.
 9. Nhấp vào Thời lượng chuyển đổi. Chọn thời lượng chuyển đổi (thời lượng sau lần nhấp chuột vào quảng cáo hoặc số lần hiển thị quảng cáo mà bạn muốn theo dõi chuyển đổi) cho hành động chuyển đổi này. Thời lượng có thể là từ 1 đến 90 ngày. Nhấp vào Xong.
 10. Nhấp vào Danh mục. Chọn danh mục phù hợp nhất cho chuyển đổi của bạn. Lựa chọn của bạn ở đây được sử dụng để phân đoạn báo cáo chuyển đổi. Bạn luôn có thể thay đổi lựa chọn sau này. Nhấp vào Xong.
 11. (Nâng cao) Nhấp vào Bao gồm trong “Chuyển đổi”. Bỏ chọn cài đặt này, cài đặt được chọn theo mặc định, nếu bạn không muốn bao gồm dữ liệu cho hành động chuyển đổi trong cột báo cáo "Chuyển đổi" của bạn. Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu sẽ vẫn được bao gồm trong cột "Tất cả chuyển đổi".

  Có thể bạn muốn sử dụng cài đặt này nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'". Nhấp vào Xong.

  Lưu ý

  Nếu bạn có các hành động chuyển đổi khác theo dõi cùng một cuộc gọi— ví dụ: nếu bạn đã có một hành động chuyển đổi để theo dõi các cuộc gọi từ quảng cáo và dự định theo dõi các cuộc gọi tương tự bằng hành động nhập chuyển đổi cuộc gọi — bạn sẽ chỉ bao gồm một trong các hành động chuyển đổi này trong cột "Chuyển đổi". Việc bao gồm cả 2 hành động chuyển đổi sẽ dẫn đến việc cả hai chuyển đổi đó đều được tính cho mỗi cuộc gọi và nếu bạn tối ưu hóa đặt giá thầu của mình cho chuyển đổi thì sẽ dẫn đến việc đặt giá thầu cho 2 chuyển đổi cho mỗi cuộc gọi.

  Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" cho hành động nhập chuyển đổi cuộc gọi của mình và bỏ chọn cài đặt này cho mọi loại hành động chuyển đổi khác theo dõi cùng một cuộc gọi.

 12. Nhấp vào Lưu và tiếp tục. Giờ bạn sẽ thấy một trang có cài đặt mình đã tạo và các bước tiếp theo để hoàn tất quá trình thiết lập hành động chuyển đổi này.
Bước 2: Cài đặt thẻ theo dõi chuyển đổi (dành riêng cho các cuộc gọi từ trang web)

Nếu bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ một số điện thoại trên trang web của mình, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu chỉ muốn theo dõi cuộc gọi từ một số trong quảng cáo của mình, bạn có thể bỏ qua bước này.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn hiện có một thẻ theo dõi chuyển đổi mà bạn có thể lưu và tự cài đặt hoặc gửi email cho người phụ trách trang web của mình. Đây là cách để bạn hoặc quản trị viên web của bạn có thể cài đặt thẻ:

 1. Mở HTML cho trang hiển thị số điện thoại trên trang web của bạn.
 2. Giữa các thẻ head (<head></head>) của trang, dán thẻ bạn đã tạo trong Phần I nêu trên.

Dưới đây là một số chi tiết mã mẫu:

HTML mẫu trước mã theo dõi chuyển đổi (chỉ là mẫu—không sử dụng trong mã trang web của bạn).

    <html>
    <head>
    <title>Tệp HTML mẫu</title>
    </head>
    <body>
    Đây là phần nội dung trang web của bạn.
    </body>
    </html>

HTML mẫu sau khi thêm mã theo dõi chuyển đổi (đây chỉ là mẫu—không sử dụng nội dung này trong mã trang web của bạn).

    <html>
    <head>
    <title>Tệp HTML mẫu</title>
    <script type="text/javascript">
    (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
    </script>
    </head>
    <body> Đây là phần nội dung trang web của bạn.
    </body>
    </html>

Bước 3: Thêm mã để thay thế số của bạn bằng số chuyển tiếp Google (dành riêng cho các cuộc gọi từ trang web)

Nếu bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ một số điện thoại trên trang web của mình, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này.

Trên cùng trang bạn đã dán thẻ theo dõi chuyển đổi ở trên, bạn hoặc quản trị viên web của bạn bây giờ cần thêm một đoạn mã JavaScript sẽ thay thế số điện thoại của bạn bằng số chuyển tiếp Google bằng cách sử dụng hàm _googWcmGet. Hàm này có các thông số sau: _googWcmGet(target, business_number, options)

 • target: Tên nhóm CSS hoặc hàm gọi lại.
  • Nếu mục tiêu là tên nhóm CSS, tất cả phần tử của nhóm đó sẽ được thay thế nội dung bằng một số điện thoại được định dạng.
  • Nếu mục tiêu là hàm, thì sẽ được gọi bằng 2 đối số. Đối số đầu tiên là số điện thoại được định dạng (ở định dạng giống như thông số business_number). Đối số thứ hai là số điện thoại ở định dạng thường (Ví dụ: '18001234567').
  Phần tử target cần hiển thị số điện thoại doanh nghiệp của bạn theo mặc định để khách hàng thấy số điện thoại có thể sử dụng được khi số chuyển tiếp Google không được hiển thị.
 • business_number: Số điện thoại doanh nghiệp của bạn.
 • options: Đối tượng tùy chọn với tùy chọn sau:
  • timeout: Thời gian tối đa theo mili giây được phép để truy xuất một số. Nếu không tìm nạp được một số trong thời gian này thì không có số nào được gửi đến mục tiêu. Thời gian chờ mặc định là 5000 mili giây.
  • cache: Đặt thành false để vô hiệu hóa chức năng lưu trữ vào bộ nhớ cache số được truy xuất trong cookie.

Ví dụ bên dưới hiển thị cách triển khai đoạn mã này trong 3 trường hợp sử dụng khác nhau.

Ví dụ 1: Thay thế số điện thoại cố định của bạn bằng số chuyển tiếp Google

Hàm này nhận số điện thoại và thay thế nội dung của tất cả các span của nhóm nhất định. Trong ví dụ này, số điện thoại "1-800-123-4567" trong thẻ span sẽ được thay thế bằng số chuyển tiếp được tạo và được định dạng động:

        <body onload="_googWcmGet('number', '1-800-123-4567')">
          <span class="number">1-800-123-4567</span>
        </body>

Ví dụ 2: Truyền số chuyển tiếp Google tới hàm gọi lại tùy chỉnh

Hàm này nhận số điện thoại và gửi tới hàm gọi lại. Hàm gọi lại trong ví dụ sẽ thay thế nội dung của một phần tử bằng id "number" có số chuyển tiếp được định dạng.

        <head> 
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: số để hiển thị, có định dạng tương tự như
              //        số được truyền tới _googWcmGet().
              //        (trong trường hợp này là '1-800-123-4567')
              // mobile_number: số được định dạng để sử dụng trong liên kết có thể nhấp
              //        with tel:-URI (trong trường hợp này là '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number");
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
          <span id="number">1-800-123-4567</span>
        </body>


Để cho phép mọi người xem trang web của bạn trên điện thoại di động gọi cho doanh nghiệp của bạn một cách dễ dàng, bạn có thể làm cho số chuyển tiếp Google có thể nhấp vào.

Ví dụ 3: Truyền số chuyển tiếp Google tới hàm gọi lại tùy chỉnh trên trang web trên điện thoại di động của bạn

Trên trang web dành cho thiết bị di động có số điện thoại có thể nhấp, thay cả số hiển thị và số được gọi khi được nhấp vào. Điều này yêu cầu sử dụng hàm gọi lại.

        <head>
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: số để hiển thị, có định dạng tương tự như
              //        số được truyền tới _googWcmGet().
              //        (trong trường hợp này là '1-800-123-4567')
              // mobile_number: số được định dạng để sử dụng trong liên kết có thể nhấp
              //        with tel:-URI (trong trường hợp này là '+18001234567')
              var e = document.getElementById("number_link");
              e.href = "tel:" + mobile_number;
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
              <a href="tel:18001234567" id="number_link">
                1-800-123-4567</a>
        </body>

Bước 4: Chuẩn bị dữ liệu để nhập

Nếu tất cả thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số".

 1. Tải xuống mẫu tải lên chuyển đổi cuộc gọi của chúng tôi (tải xuống: ExcelCSV hoặc Google Trang tính). Nếu bạn muốn AdWords tự động nhập chuyển đổi của bạn theo định kỳ (hãy xem Bước 5: Nhập chuyển đổi), bạn cần sử dụng Google Trang tính hoặc lưu trữ tệp trực tuyến bằng HTTPS hoặc SFTP.
  Nếu bất kỳ chuyển đổi nào bạn nhập nằm trong phạm vi một ngày kể từ khi nhấp chuột, AdWords sẽ chưa thể ghi lại chuyển đổi đó được. Tải lên dữ liệu của thêm một ngày nữa với một lần nhập là phương pháp hay nhất. AdWords sẽ không tính các chuyển đổi trùng lặp.
 2. Chọn cách nhập múi giờ của bạn trong tệp:
   Nếu tất cả thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số". Nếu thời gian chuyển đổi thuộc nhiều múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Xem hướng dẫn và bảng bên dưới "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" trong bước 4 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ vào hàng "Thông số", hãy xóa hàng "Thông số". Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số" và "Thời gian chuyển đổi". "Thời gian chuyển đổi" sẽ được sử dụng đầu tiên và nếu bất kỳ chuyển đổi nào thiếu múi giờ, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ:
  • Nếu thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi thuộc múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Hãy xem hướng dẫn và bảng bên dưới "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" trong bước 3 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ vào hàng "Thông số", hãy xóa hàng "Thông số".
  • Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số", "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" và "Thời gian chuyển đổi". Múi giờ trong các cột sẽ được sử dụng trước. Nếu bị thiếu múi giờ trong cột, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
  • Nhập ID múi giờ từ danh sách này. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè.
  • Nhập bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000.
 4. Tiếp theo, thêm hàng mới cho từng chuyển đổi, điền vào các cột như sau:
  • Số điện thoại của người gọi: Số điện thoại phải được liệt kê ở một trong các định dạng được hỗ trợ sau đây:
   Định dạng Ví dụ
   Một dấu +, theo sau là mã quốc gia và số (định dạng E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Một dấu +, theo sau là mã vùng của Hoa Kỳ và số điện thoại +6505551234
   Một dấu +, theo sau là mã quốc gia và số quốc tế. Mã quốc gia có thể có tối đa 3 ký tự và số có thể có tối đa 14 ký tự, bao gồm chữ số, dấu gạch ngang và dấu cách. +64 0800-726230

    

  • Thời gian bắt đầu cuộc gọi: Thời gian cuộc gọi được bắt đầu. Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian bắt đầu cuộc gọi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng ID múi giờ từ danh sách này. Dưới đây là danh sách các định dạng ngày được hỗ trợ:
   Định dạng Ví dụ
   Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2015 5:01:54 PM"
   Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2015 5:01:54 PM"
   Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2015 17:01:54"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2015-08-14 13:00:00"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2015-08-14T13:00:00"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz

   "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

  • Thời lượng cuộc gọi (giây): Độ dài của cuộc gọi.
  • Tên chuyển đổi: Tên của hành động chuyển đổi bạn muốn nhập chuyển đổi này cho. Điều quan trọng là bạn sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác mà bạn đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản AdWords.
  • Thời gian chuyển đổi (tùy chọn): Ngày và giờ chuyển đổi đã xảy ra. Xem định dạng chấp nhận được trong "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" ở trên.
  • Giá trị chuyển đổi (tùy chọn): Số đại diện cho giá trị mà bạn đặt trên chuyển đổi. Số này có thể phản ánh giá trị tiền tệ hoặc bạn có thể chỉ cần chọn nhập các giá trị tương đối từ 0 đến 10 (số âm không được chấp nhận). Nếu bạn để trống trường này, AdWords sẽ tự động áp dụng "giá trị chuyển đổi" mà bạn đã xác định khi tạo hành động chuyển đổi. Nếu bạn bao gồm một giá trị ở đây, giá trị này sẽ ghi đè lên giá trị mà bạn xác định khi tạo hành động chuyển đổi.
  • Đơn vị tiền tệ chuyển đổi (tùy chọn): Đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều hơn một đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.

Bạn không thể loại bỏ chuyển đổi được nhập khi đã nhập chúng, vì vậy, hãy đảm bảo dữ liệu bạn nhập là chính xác.

Bước 5: Nhập chuyển đổi của bạn

Để nhập chuyển đổi ngoại tuyến vào AdWords, bạn cần phải tải lên tệp chuyển đổi của mình vào tài khoản AdWords hoặc tài khoản người quản lý (MCC). (Lưu ý rằng bạn không thể loại bỏ các chuyển đổi được nhập một khi đã nhập.) Bạn có thể tải lên một tệp một lần hoặc tạo lịch biểu để tải lên tệp bạn lưu trực tuyến theo định kỳ. Thực hiện theo hướng dẫn để tải lên một lần hoặc tải lên theo lịch biểu dưới đây, tùy thuộc vào cách bạn muốn nhập chuyển đổi.

Hãy đợi ít nhất 4 giờ sau khi tạo hành động chuyển đổi trước khi tải lên nội dung nhập đầu tiên.

Tải lên một lần

 1. Trong AdWords, hãy nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản người quản lý, hãy nhấp vào Chuyển đổi trong menu bên trái.
 2. Nhấp vào Tải lên ở menu bên trái.
 3. Cạnh "Nguồn", hãy chọn nguồn của tệp bạn muốn nhập. Các tùy chọn bao gồm "Tải lên tệp", Google Trang tính, HTTPS và SFTP. Đối với tải lên một lần, bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào.
 4. Bước tiếp theo phụ thuộc vào nguồn bạn chọn ở trên:
  • Nếu bạn chọn "Tải lên tệp" hoặc Google Trang tính, hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm mẫu bạn đã điền vào và lưu cùng với thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của mình.
  • Nếu bạn chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp cùng với tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tệp.
 5. Nhấp vào nút Tải lên và xem trước. Bạn sẽ thấy bản xem trước của các chuyển đổi và lỗi trong tab "Lịch sử" bên dưới.
 6. Nhấn vào menu thả xuống Hành động và chọn Áp dụng để thêm các chuyển đổi mới vào tài khoản của bạn.

Tải lên được lập lịch

 1. Trong AdWords, hãy nhấp vào tab Công cụ và chọn Chuyển đổi. Nếu bạn đang sử dụng tài khoản người quản lý, hãy nhấp vào Chuyển đổi trong menu bên trái.
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 3. Cạnh "Nguồn", hãy chọn nguồn của tệp bạn muốn nhập. Các tùy chọn bao gồm "Tải lên tệp", Google Trang tính, HTTPS và SFTP. Đối với tải lên được lập lịch, hãy chọn Google Trang tính, HTTPS hoặc SFTP. (Bạn không thể đặt lịch tải lên nếu bạn chọn "Tải lên tệp".)
 4. Bước tiếp theo phụ thuộc vào nguồn bạn chọn ở trên:
  • Nếu bạn đã chọn Google Trang tính, hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm mẫu bạn đã điền vào và lưu cùng với thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của mình.
  • Nếu bạn chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp cùng với tên người dùng và mật khẩu để truy cập vào tệp.
 5. Chọn hộp cạnh Đặt lịch tải lên.
 6. Cạnh "Tần suất", hãy chọn Hàng ngày hoặc Hàng tuần và chọn thời gian để tải lên chuyển đổi của bạn.
 7. Để tải lên tệp ngay, hãy nhấp vào Tải lên và xem trước. Bạn nên sử dụng tùy chọn này, vì nó sẽ cho phép bạn đảm bảo mọi thứ hoạt động bình thường.
 8. Nhấp vào Lưu để lưu lịch biểu của bạn.

Lưu ý

Nếu có vấn đề với tải lên được lập lịch, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản của mình và sẽ nhận được một email. Bạn sẽ cần kiểm tra tệp trực tuyến của mình để khắc phục vấn đề.

Cách sửa lỗi

Để khắc phục sự cố bạn có thể gặp phải sau khi nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại, vui lòng xem bài viết này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?