Nhập các lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại

Nếu phải làm nhiều việc qua điện thoại, hẳn là bạn sẽ muốn tìm ra cách để đo lường thời điểm quảng cáo dẫn đến các cuộc gọi điện thoại cũng như thời điểm những cuộc gọi điện thoại đó dẫn đến việc bán hàng và các hành động có giá trị khác của khách hàng. Tính năng nhập các lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại vào Google Ads có thể giúp bạn theo dõi cách quảng cáo dẫn đến các cuộc gọi quan trọng nhất.

Bài viết này sẽ giúp bạn biết được cách thiết lập tính năng nhập lượt chuyển đổi cuộc gọi và bắt đầu nhập các lượt chuyển đổi đó vào tài khoản của mình. Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi, hãy xem bài viết Giới thiệu về tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi của chúng tôi.

Trước khi bắt đầu

Để sử dụng loại theo dõi chuyển đổi này, bạn cần có khả năng thực hiện những việc sau:

 • Nhận cuộc gọi ở quốc gia đủ điều kiện: Loại theo dõi chuyển đổi này yêu cầu phải có số chuyển tiếp Google, số này hiện hoạt động tại các quốc gia sau. Tuy nhiên, mặc dù số chuyển tiếp Google có sẵn ở Ấn Độ và Nhật Bản, nhưng việc nhập chuyển đổi cuộc gọi không khả dụng ở các quốc gia đó.
 • Có phần mở rộng cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại: Bạn có thể định cấu hình phần mở rộng cuộc gọi hoặc quảng cáo chỉ tạo cuộc gọi điện thoại trước hoặc sau khi thiết lập hành động chuyển đổi. Các yêu cầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn theo dõi cuộc gọi ngay từ quảng cáo, từ một số trên trang web của bạn hay theo cả hai cách. Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng những yêu cầu đối với các loại chuyển đổi cuộc gọi sẽ được đưa vào nội dung nhập của mình.
  • Cuộc gọi từ quảng cáo: Bạn sẽ cần ít nhất một tiện ích cuộc gọi có sử dụng số chuyển tiếp Google.
  • Cuộc gọi từ trang web của bạn: Bạn sẽ cần ít nhất một tiện ích cuộc gọi áp dụng cho chiến dịch bạn muốn theo dõi.
 • Có hệ thống theo dõi thông tin cuộc gọi: Để nhập các lượt chuyển đổi cuộc gọi điện thoại, bạn cần theo dõi các thông tin chi tiết về cuộc gọi như số điện thoại của người gọi và thời gian bắt đầu cuộc gọi (xem tất cả các thông tin chi tiết mà bạn sẽ theo dõi tại đây), cũng như theo dõi thời điểm cuộc gọi dẫn đến hành động chuyển đổi, chẳng hạn như bán hàng. Hệ thống này có thể hoạt động hiệu quả nhất khi bạn sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nếu không thể thực điều này cho doanh nghiệp của mình, bạn có thể xem các loại chuyển đổi cuộc gọi khác mà Google Ads cung cấp.

Bạn cũng có thể dùng API Google Ads (API AdWords) để linh hoạt hơn trong việc liên kết các cuộc gọi với lượt chuyển đổi.

Hướng dẫn

Hãy nhấp vào liên kết bên dưới để biết hướng dẫn về cách thiết lập tính năng nhập chuyển đổi cuộc gọi điện thoại của bạn. Xin lưu ý rằng trong một số trường hợp sẽ có các hướng dẫn khác nhau tùy thuộc vào việc bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ quảng cáo hay từ một số điện thoại trên trang web của bạn. Hãy làm theo hướng dẫn cho tất cả các loại cuộc gọi điện thoại được đưa vào nội dung nhập.

Bước 1: Tạo hành động chuyển đổi trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Nhấp vào nút dấu cộng .
 5. Nhấp vào Nhập.
 6. Trong "Chọn nội dung bạn muốn nhập:", hãy chọn "Nguồn dữ liệu hoặc CRM khác", rồi chọn "Theo dõi chuyển đổi từ cuộc gọi".
 7. Nhấp vào Tiếp tục.
 8. Hoàn tất cài đặt cho hành động chuyển đổi mới của bạn và lưu ý rằng:
  1. Khi bạn nhập tên chuyển đổi, điều quan trọng là bạn phải nhớ tên đúng chính tả. Bạn cần phải nhập tên này sau, khi bạn tải lên thông tin chuyển đổi cuộc gọi.
  2. Cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi''' được chọn theo mặc định. Bỏ chọn cài đặt này nếu bạn không muốn đưa dữ liệu cho hành động chuyển đổi này trong cột báo cáo "Chuyển đổi". Nếu bạn bỏ chọn cài đặt này, dữ liệu vẫn sẽ được bao gồm trong cột “Tất cả chuyển đổi”.

   Có thể bạn muốn sử dụng cài đặt này nếu bạn sử dụng chiến lược giá thầu tự động để tối ưu hóa cho chuyển đổi và không muốn bao gồm hành động chuyển đổi cụ thể này trong chiến lược giá thầu của mình. Tìm hiểu thêm về cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'".

  3. Nếu bạn có các hành động chuyển đổi khác theo dõi cùng một cuộc gọi— ví dụ: nếu bạn đã có một hành động chuyển đổi để theo dõi các cuộc gọi từ quảng cáo và dự định theo dõi các cuộc gọi tương tự bằng hành động nhập chuyển đổi cuộc gọi — bạn sẽ chỉ bao gồm một trong các hành động chuyển đổi này trong cột "Chuyển đổi". Việc bao gồm cả 2 hành động chuyển đổi sẽ dẫn đến việc cả hai chuyển đổi đó đều được tính cho mỗi cuộc gọi và nếu bạn tối ưu hóa đặt giá thầu của mình cho chuyển đổi thì sẽ dẫn đến việc đặt giá thầu cho 2 chuyển đổi cho mỗi cuộc gọi.

   Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra cài đặt "Bao gồm trong 'Chuyển đổi'" cho hành động nhập chuyển đổi cuộc gọi của mình và bỏ chọn cài đặt này cho mọi loại hành động chuyển đổi khác theo dõi cùng một cuộc gọi.

 9. Nhấp vào Tạo và tiếp tục.
 10. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Nếu bạn chỉ muốn theo dõi cuộc gọi từ một số trong quảng cáo của mình, hãy nhấp vào Hoàn thành để hoàn tất việc tạo hành động chuyển đổi của bạn. Bạn có thể bỏ qua các bước tiếp theo.
  • Nếu bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ một số điện thoại trên trang web của mình, hãy thực theo Bước 2: Thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi của bạn.

Bước 2: Thiết lập thẻ theo dõi chuyển đổi (dành riêng cho các cuộc gọi từ trang web)

Nếu bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ một số điện thoại trên trang web của mình, hãy làm theo các bước dưới đây. Nếu chỉ muốn theo dõi cuộc gọi từ một số trong quảng cáo của mình, bạn có thể bỏ qua bước này.

Để thiết lập theo dõi chuyển đổi trang web, bạn cần thêm 2 đoạn mã vào trang web của mình: thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã điện thoại.

Thẻ trang web toàn cầu thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại "Tất cả khách truy cập" của bạn (nếu bạn đã thiết lập tính năng tiếp thị lại) và đặt các cookie mới trên tên miền của bạn. Những cookie này sẽ lưu trữ thông tin về lần nhấp vào quảng cáo đã đưa ai đó đến trang web của bạn. Xin lưu ý rằng thẻ theo dõi chuyển đổi của Google Ads sẽ có thể sử dụng thông tin về lần nhấp này để phân bổ lượt chuyển đổi cho các chiến dịch Google Ads của bạn. Hãy đảm bảo bạn cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và toàn diện về việc thu thập dữ liệu và nhận được sự đồng ý trong trường hợp pháp luật yêu cầu.

Bạn phải cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên mọi trang của trang web, nhưng chỉ cần một thẻ trang web toàn cầu cho mỗi tài khoản Google Ads.

Đoạn mã điện thoại sẽ thay thế một số điện thoại trên trang web của bạn bằng số chuyển tiếp Google. Cài đặt đoạn mã này trên trang web nơi số điện thoại của bạn xuất hiện.

 1. Trong "Thẻ trang web toàn cầu", chọn tùy chọn mô tả tốt nhất tình huống của bạn và thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt thẻ:
  • Tôi chưa cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình: Chọn tùy chọn này nếu đây là lần đầu tiên bạn thiết lập thẻ cho một hành động chuyển đổi trong tài khoản của mình và bạn chưa cài đặt thẻ trang web toàn cầu từ một sản phẩm khác của Google. Tùy chọn này sẽ hiển thị thẻ trang web toàn cầu đầy đủ. Để cài đặt thẻ, hãy sao chép mã thẻ và dán mã đó giữa các thẻ <head></head> của mọi trang trên trang web của bạn.

   Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu, trong đó “CONVERSION_ID” là ID chuyển đổi duy nhất cho tài khoản Google Ads của bạn:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Tôi đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình từ một sản phẩm khác của Google (ví dụ: Google Analytics) hoặc từ tài khoản Google Ads khác: Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ không phải thêm lại thẻ trang web toàn cầu vào trang web của mình nữa; tuy nhiên, để tính năng theo dõi chuyển đổi hoạt động cho tài khoản này, bạn cần phải thêm lệnh config (đoạn mã chứa ID chuyển đổi của bạn) vào mọi bản sao của thẻ trang web toàn cầu. Tùy chọn này hiển thị lệnh đó, trong đó “AW-CONVERSION_ID” là ID chuyển đổi cho tài khoản của bạn:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Thêm lệnh config vào mọi bản sao của thẻ trang web toàn cầu trên trang web của bạn, ngay phía trên thẻ kết thúc </script>. 

   Dưới đây là ví dụ về thẻ trang web toàn cầu được định cấu hình cho cả Google Analytics và Google Ads, trong đó chúng tôi đã đánh dấu lệnh cấu hình cho tài khoản Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Tôi đã cài đặt thẻ trang web toàn cầu trên trang web của mình khi tôi tạo ra một hành động chuyển đổi khác trong tài khoản Google Ads này: Nếu tùy chọn này áp dụng cho bạn, bạn không cần thêm lại thẻ trang toàn cầu vào trang web của mình. Chỉ cần đảm bảo rằng thẻ trang web toàn cầu xuất hiện trên mọi trang của trang web và lệnh config trong mỗi phiên bản của thẻ đều chứa ID chuyển đổi của tài khoản. Bạn sẽ thấy ID chuyển đổi của mình khi chọn tùy chọn này.

 2. (Tùy chọn) Sửa đổi thẻ trang web toàn cầu dựa trên tùy chọn của bạn:

  • Nếu bạn không muốn thẻ trang web toàn cầu thêm khách truy cập vào danh sách tiếp thị lại của mình, hãy thêm phần được đánh dấu dưới đây vào lệnh config của thẻ trang web toàn cầu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Nếu bạn không muốn thẻ trang web toàn cầu đặt cookie của bên thứ nhất trên miền trang web của bạn, hãy thêm phần được đánh dấu dưới đây vào lệnh config trong thẻ trang web toàn cầu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Bạn không nên làm như vậy vì điều này sẽ khiến đo lường chuyển đổi ít chính xác hơn.

 3. Sao chép thẻ trang web toàn cầu, sau đó thực hiện theo hướng dẫn để thêm thẻ vào trang web của bạn.

 4. Bên cạnh "Đoạn mã điện thoại", hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Nhập số điện thoại khi nó xuất hiện trên trang web của bạn. Nhập số điện thoại mà bạn muốn theo dõi cuộc gọi. Hãy chắc chắn nhập các số chính xác như trên trang web của bạn. Ví dụ: nếu số điện thoại trên trang web của bạn có mã quốc gia, thì hãy bao gồm mã quốc gia ở đây. Nếu số điện thoại trên trang web của bạn không có mã quốc gia, thì đừng bao gồm mã quốc gia ở đây. Sau đó, nhấp vào Tạo đoạn mã. (Lưu ý rằng tùy chọn này sẽ không hoạt động nếu bạn muốn theo dõi nhiều số điện thoại trên trang web của mình.)

   Ví dụ: Bạn liệt kê số điện thoại trên trang web của mình là 1-650-555-5555. Bạn nên nhập số điện thoại là 1-650-555-5555. Nếu bạn nhập 650-555-5555 hoặc 555-5555, Google Ads sẽ không thể tìm đúng số của bạn và theo dõi chuyển đổi.

  • Không nhập số. Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa mã trang web theo cách thủ công. Nếu chọn tùy chọn này, bạn sẽ cần phải làm theo hướng dẫn dưới đây để chỉnh sửa mã trang web theo cách thủ công sau khi cài đặt thẻ. Tùy chọn này nâng cao hơn và chỉ nên dùng nếu bạn sử dụng thành thạo JavaScript. Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu muốn theo dõi cuộc gọi cho nhiều số điện thoại trên trang web của mình.

 5. Trong "Cài đặt đoạn mã điện thoại", bây giờ bạn sẽ thấy mã cho đoạn mã điện thoại dựa trên tùy chọn mà bạn đã chọn. Sao chép và thêm đoạn mã vào trang web của bạn ngay bây giờ hoặc nhấp vào Tải xuống đoạn mã để thêm vào sau. 

 6. Mở HTML cho trang hiển thị số điện thoại trên trang web của bạn.

 7. Giữa các thẻ head (<head></head>) của trang, hãy dán đoạn mã điện thoại ngay sau thẻ trang web toàn cầu.

 8. Lưu các thay đổi đối với trang web của bạn.

 9. Nhấp vào Tiếp theo.

 10. Nhấp vào Xong.

Ví dụ


Dưới đây là ví dụ về HTML trước và sau khi thêm thẻ theo dõi chuyển đổi:

HTML mẫu trước mã theo dõi chuyển đổi (chỉ là mẫu—không sử dụng trong mã trang web của bạn).

<html>
<head>
<title>Tệp HTML mẫu</title>
</head>
<body>
Đây là phần nội dung trang web của bạn.
</body>
</html>

HTML mẫu sau khi thêm mã theo dõi chuyển đổi (đây chỉ là mẫu—không sử dụng nội dung này trong mã trang web của bạn).

<html>
<head>
<title>Tệp HTML mẫu</title>

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Đây là phần nội dung trang web của bạn.
</body>

Bước 3: Thêm mã để thay thế số của bạn bằng số chuyển tiếp Google (dành riêng cho các cuộc gọi từ trang web)

Nếu bạn muốn theo dõi cuộc gọi từ một số điện thoại trên trang web của mình, hãy thực hiện theo các hướng dẫn này để chỉnh sửa mã thẻ của bạn. Nếu không, bạn có thể bỏ qua bước này.

Bước 4: Chuẩn bị dữ liệu để nhập

Nếu tất cả thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số".

 1. Tải mẫu tải lượt chuyển đổi cuộc gọi lên của chúng tôi xuống (tải xuống: Excel, CSV hoặc Google Trang tính). Bạn cũng có thể làm theo các bước dưới đây để tải xuống mẫu. Nếu bạn muốn Google Ads tự động nhập các lượt chuyển đổi của bạn theo định kỳ (hãy xem Bước 5: Nhập dữ liệu chuyển đổi), bạn cần sử dụng Google Trang tính hoặc lưu trữ tệp trực tuyến bằng HTTPS hoặc SFTP.
  Nếu bất kỳ lượt chuyển đổi nào bạn nhập nằm trong phạm vi một ngày kể từ khi xảy ra lần nhấp, Google Ads sẽ chưa thể ghi lại các lượt chuyển đổi đó. Tải dữ liệu của thêm một ngày nữa lên với mỗi lần nhập là phương pháp hay nhất. Google Ads sẽ không tính các lượt chuyển đổi trùng lặp.
  1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
  2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
  3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
  4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
  5. Nhấp vào nút dấu cộng .
  6. Nhấp vào Xem mẫu.
  7. Tìm mẫu cho chuyển đổi cuộc gọi điện thoại, sau đó chọn định dạng mẫu để tải xuống.
 2. Chọn cách nhập múi giờ của bạn trong tệp:
   Nếu tất cả thời gian chuyển đổi của bạn ở cùng múi giờ, hãy đặt múi giờ một lần trong hàng "Thông số". Nếu thời gian chuyển đổi thuộc nhiều múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Xem hướng dẫn và bảng bên dưới "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" trong bước 4 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ vào hàng "Thông số", hãy xóa hàng "Thông số". Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số" và "Thời gian chuyển đổi". "Thời gian chuyển đổi" sẽ được sử dụng đầu tiên và nếu bất kỳ chuyển đổi nào thiếu múi giờ, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
 3. Sử dụng một trong những định dạng sau để nhập múi giờ:
  • Nếu thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi thuộc múi giờ khác nhau, hãy thêm múi giờ cho mỗi thời gian bắt đầu cuộc gọi và thời gian chuyển đổi bằng cách sử dụng cột "Thời gian chuyển đổi". Hãy xem hướng dẫn và bảng trong "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" theo bước 4 dưới đây. Nếu bạn không nhập múi giờ vào hàng "Thông số", hãy xóa hàng "Thông số".
  • Hoặc bạn có thể nhập múi giờ vào cả hàng "Thông số", "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" và "Thời gian chuyển đổi". Múi giờ trong các cột sẽ được sử dụng trước. Nếu bị thiếu múi giờ trong cột, giá trị "Thông số" sẽ được sử dụng.
  • Nhập ID múi giờ từ danh sách này. Bạn nên sử dụng phương pháp này để tránh lỗi trong quá trình chuyển đổi giờ mùa hè.
  • Nhập bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Nếu bạn sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich thì chỉ cần nhập +0000.
 4. Tiếp theo, thêm hàng mới cho từng chuyển đổi, điền vào các cột như sau:
  • Số điện thoại của người gọi: Số điện thoại phải được liệt kê ở một trong các định dạng được hỗ trợ sau đây:
   Định dạng Ví dụ
   Một dấu +, theo sau là mã quốc gia và số (định dạng E.164) +16505551234
   +4408001690409
   Một dấu +, theo sau là mã vùng của Hoa Kỳ và số điện thoại +6505551234
   Một dấu +, theo sau là mã quốc gia và số quốc tế. Mã quốc gia có thể có tối đa 3 ký tự và số có thể có tối đa 14 ký tự, bao gồm chữ số, dấu gạch ngang và dấu cách. +64 0800-726230

    

  • Thời gian bắt đầu cuộc gọi: Thời gian cuộc gọi được bắt đầu. Bạn có thể thêm múi giờ vào thời gian bắt đầu cuộc gọi bằng cách sử dụng một trong 4 định dạng cuối được liệt kê. Thay “+z” bằng bù giờ GMT bằng cách thêm dấu + hoặc -, sau đó nhập chênh lệch giờ ở dạng 4 chữ số. (Ví dụ: bù giờ của New York là -0500 và của Berlin là +0100). Hoặc thay "zzzz" bằng ID múi giờ từ danh sách này. Dưới đây là danh sách các định dạng ngày được hỗ trợ:
   Định dạng Ví dụ
   Tháng/ngày/năm giờ:phút:giây aa "08/14/2015 5:01:54 PM"
   Tháng ngày, năm giờ: phút:giây aa "Aug 14, 2015 5:01:54 PM"
   Tháng/ngày/năm Giờ:phút:giây "08/14/2015 17:01:54"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây "2015-08-14 13:00:00"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây "2015-08-14T13:00:00"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây+z "2012-08-14 13:00:00+0500"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây+z "2012-08-14T13:00:00-0100"
   năm-Tháng-ngày Giờ:phút:giây zzzz "2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles"
   năm-Tháng-ngàyTgiờ:phút:giây zzzz

   "2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles"

  • Thời lượng cuộc gọi (giây): Độ dài của cuộc gọi.
  • Tên chuyển đổi: Tên của hành động chuyển đổi mà bạn muốn nhập lượt chuyển đổi này dưới tên đó. Bạn phải sử dụng cùng một cách viết chính tả và viết hoa chính xác như đã sử dụng khi tạo hành động chuyển đổi này trong tài khoản Google Ads.
  • Thời gian chuyển đổi (tùy chọn): Ngày và giờ chuyển đổi đã xảy ra. Xem định dạng chấp nhận được trong "Thời gian bắt đầu cuộc gọi" ở trên.
  • Giá trị chuyển đổi (tùy chọn): Số đại diện cho giá trị mà bạn đặt trên chuyển đổi. Chỉ số này có thể phản ánh giá trị tiền tệ hoặc bạn chỉ cần chọn nhập các giá trị tương đối từ 0 đến 10 (không chấp nhận số âm). Nếu bạn để trống trường này, Google Ads sẽ tự động áp dụng "giá trị chuyển đổi" mà bạn đã xác định khi tạo hành động chuyển đổi. Nếu bạn bao gồm một giá trị ở đây, giá trị này sẽ ghi đè lên giá trị mà bạn xác định khi tạo hành động chuyển đổi.
   • Đơn vị tiền tệ chuyển đổi (tùy chọn): Đơn vị tiền tệ mà giá trị chuyển đổi của bạn được cung cấp. Bạn sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ này nếu bạn báo cáo giá trị chuyển đổi bằng nhiều hơn một đơn vị tiền tệ hoặc có nhiều tài khoản được thanh toán bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau.

    Mã đơn vị tiền tệ

    Quốc gia Tên đơn vị tiền tệ Mã tiền tệ
    Argentina Peso Argentina ARS
    Úc Ðô-la Úc AUD
    Áo Euros EUR
    Bỉ Euros EUR
    Braxin Đồng Real Braxin BRL
    Canada Đô la Canada CAD
    Chile Peso Chile CLP
    Columbia Peso Colombia COP
    Séc Cuaron Séc CZK
    Đan Mạch Krone Ðan Mạch DKK
    Phần Lan Euros EUR
    Pháp Euros
    franc Pháp
    EUR
    FRF
    Đức Euros EUR
    Hy Lạp Euros EUR
    Guam Đô la Mỹ USD
    Ấn Độ Rupi Ấn Ðộ INR
    Indonesia Đồng Rupia Indonesia IDR
    Ireland Euros EUR
    Ý Euros EUR
    Nhật Bản Đồng Yên Nhật JPY
    Jersey Bảng Anh GBP
    Mauritanie Đồng ouguiya của Mauritania MRU
    Mexico Peso Mêhicô MXN
    Hà Lan Euros EUR
    New Zealand Ðô-la New Zealand NZD
    Nigeria Đồng naira Nigeria NGN
    Na Uy Krone Na Uy NOK
    Philipin Peso Philippines PHP
    Ba Lan Dolôty Ba Lan Mới PLN
    Puerto Rico Ðô-la Mỹ USD
    Reunion Euros EUR
    Rumani Lơ Rumani
    New Romanian Leu
    ROL
    RON
    Nga Rúp Nga RUB
    Singapore Ðô-la Singapore SGD
    Nam Phi Ran Nam Phi ZAR
    Tây Ban Nha Euros EUR
    Thụy Điển Krona Thụy Ðiển SEK
    Thụy Sĩ Franc Thụy sĩ CHF
    Thái Lan Bhat Thái Lan THB
    Thổ Nhĩ Kỳ Lia Thổ Nhĩ Kỳ
    Lia Thổ Nhĩ Kỳ Mới
    TRL
    TRY
    Ukraina Rúp Ukraina UAH
    Vương quốc Anh Bảng Anh
    Euros
    GBP
    EUR
    Hoa Kỳ Ðô-la Mỹ USD
    Việt Nam Ðồng Việt Nam VND

     

Bạn không thể xóa các lượt chuyển đổi được nhập khi đã nhập xong, vì vậy, hãy đảm bảo dữ liệu bạn nhập là chính xác.

Bước 5: Nhập dữ liệu chuyển đổi

Để nhập dữ liệu chuyển đổi ngoại tuyến vào Google Ads, bạn cần phải tải tệp chuyển đổi của mình lên tài khoản Google Ads hoặc tài khoản người quản lý (MCC). (Lưu ý rằng bạn không thể loại bỏ các chuyển đổi được nhập một khi đã nhập.) Bạn có thể tải mỗi lần một tệp lên hoặc tạo lịch biểu để tải tệp mà bạn lưu trực tuyến lên theo định kỳ. Thực hiện theo hướng dẫn để tải lên một lần hoặc tải lên theo lịch biểu dưới đây, tùy thuộc vào cách bạn muốn nhập chuyển đổi.
Hãy đợi ít nhất 4 giờ sau khi tạo hành động chuyển đổi trước khi tải lên nội dung nhập đầu tiên.

Cách tải dữ liệu chuyển đổi lên một lần

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào nút dấu cộng .
 6. Nhấp vào menu thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ máy tính hoặc Google Trang tính hay chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 7. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn "Tải tệp lên" hoặc "Google Trang tính", hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp. Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Để nhập nội dung của tệp mà không xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Áp dụng và bỏ qua các bước còn lại. Để xem trước kết quả tải lên, hãy nhấp vào Xem trước. Bản xem trước tệp nêu bật số lượng chuyển đổi sẽ được nhập vào tài khoản của bạn. Bản xem trước cũng bao gồm bất kỳ lỗi nào trong tệp của bạn. Bạn có thể sửa lỗi trong tệp của mình và tải tệp lên lần nữa hoặc bỏ qua lỗi.
  • Khi bản xem trước đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Chi tiết để xem một số nội dung từ tệp của bạn. Các lỗi sẽ được hiển thị trước.
  • Để xem tất cả nội dung tệp của bạn, hãy nhấp vào Thêm.
  • Để hoàn tất việc nhập chuyển đổi từ tệp, hãy nhấp vào Áp dụng tệp. Thanh tiến trình ở cuối trang sẽ thông báo cho bạn khi các chuyển đổi trong tệp của bạn đã hoàn tất quá trình nhập. Hãy nhấp vào Chi tiết trong thanh tiến trình để xem tất cả các chuyển đổi đã được nhập.

Bạn có thể xem các tệp mà bạn đã tải lên nhưng chưa áp dụng, cũng như các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Tìm hiểu thêm về cách xem các tệp đã tải lên của bạn.

Cách tải dữ liệu chuyển đổi lên theo lịch biểu

Google Ads có thể tự động nhập dữ liệu chuyển đổi của bạn theo lịch định kỳ. Bạn sẽ cần tạo tệp chứa dữ liệu chuyển đổi của mình trong Google Trang tính hoặc lưu trữ tệp trực tuyến bằng HTTPS hoặc SFTP. Để lên lịch tải tệp lên, hãy làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào Lịch biểu dọc theo đầu trang.
 6. Nhấp vào nút dấu cộng .
 7. Nhấp vào menu thả xuống Nguồn rồi chọn nguồn của tệp. Bạn có thể tải tệp lên từ Google Trang tính hoặc chuyển tệp qua HTTPS hoặc SFTP.
 8. Dựa trên nguồn bạn đã chọn, hãy chọn từ các tùy chọn dưới đây:
  • Nếu bạn đã chọn "Google Trang tính", hãy nhấp vào Chọn tệp để tìm và chọn tệp có chứa thông tin chuyển đổi ngoại tuyến của bạn.
  • Nếu bạn đã chọn HTTPS hoặc SFTP, hãy nhập URL cho tệp và tên người dùng cùng với mật khẩu để truy cập vào tệp. Lưu ý: Nếu bạn chọn SFTP và gặp lỗi "Không tìm thấy tệp", hãy thử đặt dấu gạch chéo đôi ("//") giữa đường dẫn và tên tệp. Ví dụ: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Nhấp vào menu thả xuống Tần suất và chọn tần suất bạn muốn nhập tệp của mình.
 10. Nhấp vào menu thả xuống Thời gian và chọn thời điểm tệp của bạn sẽ được nhập.
 11. Nhấp vào Lưu và xem trước. Bản xem trước cho biết lịch biểu được lưu thành công hay chưa. Lịch biểu có thể không lưu nếu Google Ads không thể truy cập vào nguồn tệp do tên người dùng hoặc mật khẩu không chính xác hoặc nếu tệp không được định dạng đúng.
 12. Nhấp vào OK để trở lại trang Lịch biểu. Trang Lịch biểu liệt kê tất cả các nội dung tải lên theo lịch.

  Lưu ý

  Nếu có vấn đề với tải lên được lập lịch, bạn sẽ thấy thông báo trong tài khoản của mình và sẽ nhận được một email. Bạn sẽ cần kiểm tra tệp trực tuyến của mình để khắc phục vấn đề.
 13. Để thay đổi việc tải lên theo lịch của bạn, hãy nhấp vào Tùy chọn trong cột "Hành động" và chọn từ các tùy chọn bên dưới:
  • Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi cài đặt cho tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Tạm dừng để dừng tải lên theo lịch cho tệp.
  • Nhấp vào Tiếp tục nếu nội dung tải lên theo lịch cho một tệp bị tạm dừng và bạn muốn tiếp tục tải lên theo lịch.
  • Nhấp vào Xóa nếu bạn không cần tải dữ liệu chuyển đổi trong tệp lên nữa.

Bạn không thể thay đổi tùy chọn tải lên theo lịch nếu tài khoản Google Ads của bạn có quyền truy cập chỉ đọc.

Cách xem tệp đã tải lên

Khi tệp chuyển đổi của bạn được tải lên, bạn sẽ thấy mục nhập mới cho tệp đó trong trang Tải lên. Lưu ý rằng việc tải lên và áp dụng một tệp có thể mất vài phút.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở bên phải góc phía trên của tài khoản.
 3. Nhấp vào Chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Tải lên.
 5. Nếu có bất kỳ tệp nào đã xem trước nhưng chưa áp dụng, bạn sẽ thấy các tệp đó trong bảng "Các hành động chờ xử lý". Trong cột "Hành động", hãy nhấp vào Áp dụng để nhập các chuyển đổi trong tệp hoặc Hủy để xóa tệp đã tải lên. Nếu Google Ads có thể tạo bản xem trước cho tệp, bạn sẽ thấy liên kết Tải xuống kết quả cho phép bạn tải xuống tệp bạn đã tải lên.
 6. Bên dưới bảng "Các hành động chờ xử lý", bạn sẽ thấy danh sách các tệp bạn đã tải lên và áp dụng. Hãy kiểm tra các cột sau để biết thêm thông tin về các tệp.
  • Cột "Trạng thái" cho phép bạn xem nhanh liệu các chuyển đổi trong tệp đã được nhập thành công chưa.
  • Cột "Kết quả" cung cấp thêm chi tiết về trạng thái nhập. Nếu nhập tệp không thành công, cột này sẽ cung cấp lý do khiến quá trình này không thành công.
  • Cột "Hành động" cung cấp các liên kết sau:
   • Tải xuống kết quả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn. Liên kết này xuất hiện khi tất cả các chuyển đổi trong tệp của bạn đã được nhập thành công.
   • Tải xuống tất cả: Tải xuống bản sao tệp đã tải lên của bạn, bao gồm chuyển đổi không thể nhập.
   • Lỗi khi tải xuống: Tải xuống bảng tính liệt kê các chuyển đổi từ tệp của bạn mà không thể nhập được, cùng với thông báo lỗi.
   • Khi bạn chọn bất kỳ liên kết nào ở trên, tệp được tải xuống bao gồm cột "Kết quả" xác nhận rằng một chuyển đổi đã được nhập thành công hoặc giải thích tại sao không thể nhập được chuyển đổi đó. Những liên kết này sẽ bị xóa từ 30-60 ngày sau lần tải lên ban đầu của bạn.

Cách sửa lỗi

Để khắc phục sự cố bạn có thể gặp phải sau khi nhập dữ liệu chuyển đổi cuộc gọi điện thoại, vui lòng xem bài viết này.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố