Importera samtalskonverteringar

Om du ofta gör affärer via telefon är det bra att kunna mäta när annonser leder till telefonsamtal och när dessa telefonsamtal leder till försäljning och andra värdefulla kundåtgärder. Genom att importera samtalskonverteringar till Google Ads kan du enklare hålla reda på hur annonserna leder till dina viktigaste samtal.

I den här artikeln visar vi hur du ställer in import av samtalskonverteringar och börjar importera dem till ditt konto. Du hittar mer bakgrundsinformation i artikeln Om import av samtalskonverteringar.

Innan du börjar

För att använda den här typen av konverteringsspårning behöver du kunna göra följande:

 • Ta emot samtal i länder där funktionen finns: För den här typen av konverteringsspårning krävs Googles vidarekopplingsnummer, som för närvarande finns i de här länderna. Googles vidarekopplingsnummer är tillgängligt i Indien och Japan, men import av samtalskonverteringar är inte tillgängligt i dessa länder.
 • Använda samtalstillägg eller samtalsannonser: Du kan konfigurera samtalstillägget eller samtalsannonsen innan eller efter att du har ställt in konverteringsåtgärden. Kraven är olika beroende på om du vill spåra samtal direkt från annonserna, från ett nummer på webbplatsen eller både och. Se till att du uppfyller kraven för de typer av samtalskonverteringar som ska ingå i importen:
  • Samtal från annonser: Du behöver minst ett samtalstillägg eller en samtalsannons som använder Googles vidarekopplingsnummer.
  • Samtal från webbplatsen: Du måste använda minst ett samtalstillägg i kampanjen du vill spåra.
 • Ha ett system för att spåra samtalsinformation: Om du vill kunna importera samtalskonverteringar måste du spåra samtalsuppgifter som exempelvis uppringarens telefonnummer och starttiden för samtalet (se all information som spåras här). Spåra också när samtal leder till konverteringar, till exempel en försäljning. Detta kan fungera som bäst om du använder ett CRM-system. Om det inte är lämpligt för ditt företag kan du se vilka andra typer av samtalskonverteringar som Google Ads erbjuder.

Du kan också använda Google Ads API (AdWords API) för att få större flexibilitet när du kopplar samtal till konverteringar.

Gör så här

Klicka på länkarna nedan för att se anvisningar om hur du konfigurerar importen av dina samtalskonverteringar. Tänk på att anvisningarna i vissa fall skiljer sig åt beroende på om du vill spåra samtal från annonser eller från ett telefonnummer på din webbplats. Följ anvisningarna för alla typer av telefonsamtal som ska ingå i importen.

Steg 1: Skapa en konverteringsåtgärd i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på plusknappen .
 5. Klicka på Importera.
 6. Välj Andra datakällor eller CRM:er under Välj vad du vill importera: och sedan Spåra konverteringar från samtal.
 7. Klicka på Fortsätt.
 8. Ange inställningarna för den nya konverteringsåtgärden. Tänk på följande:
  1. När du anger ett konverteringsnamn är det viktigt att du kommer ihåg den exakta stavningen av namnet. Du måste ange detta namn senare när du laddar upp informationen om samtalskonverteringen.
  2. Inställningen Visa i Konverteringar väljs som standard. Avmarkera den om du inte vill att data om konverteringsåtgärden ska visas i kolumnen Konverteringar. Informationen visas i kolumnen Alla konverteringar även om du avmarkerar den här inställningen.

   Du kan använda denna inställning om du optimerar för konverteringar med en automatisk budstrategi men inte vill ta med just den här konverteringsåtgärden i budstrategin. Läs mer om inställningen Visa i Konverteringar.

  3. Om du har andra konverteringsåtgärder som spårar samma samtal – till exempel om du redan har en konverteringsåtgärd för att spåra samtal från annonser och du planerar att spåra samma samtal med konverteringsåtgärden för importerade samtal – bör du bara ta med en av dessa konverteringsåtgärder i kolumnen Konverteringar. Om du inkluderar båda räknas två konverteringar för varje samtal. Om du dessutom optimerar budgivningen för konverteringar anges bud för två konverteringar för varje samtal.

   Vi rekommenderar att du markerar inställningen Visa i Konverteringar för konverteringsåtgärden för importerade samtal. Avmarkera inställningen för alla andra konverteringsåtgärder som spårar samma samtal.

 9. Klicka på Skapa och fortsätt.
 10. Välj ett av följande alternativ:
  • Om du enbart vill spåra samtal från ett nummer i dina annonser klickar du på Klart för att slutföra konverteringsåtgärden. Du kan hoppa över resten av stegen.
  • Följ Steg 2: Skapa taggen för konverteringsspårning om du vill spåra samtal från ett telefonnummer på din webbplats.

Steg 2: Skapa taggen för konverteringsspårning (endast för samtal från webbplatser)

Följ stegen nedan om du vill spåra samtal från ett telefonnummer på din webbplats. Om du enbart vill spåra samtal från ett nummer i dina annonser kan du hoppa över det här steget.

För att ställa in konverteringsspårning måste du lägga till två kodavsnitt på din webbplats: den globala webbplatstaggen och ett telefonkodavsnitt.

Den globala webbplatstaggen lägger till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor av typen Alla besökare (om du har ställt in remarketing) och placerar nya cookies på din domän. I dessa cookies lagras information om de annonsklick som ledde användare till din webbplats. Observera att taggen för Google Ads-konverteringsspårning kan använda denna klickinformation för att tillskriva konverteringar till dina Google Ads-kampanjer. Tänk på att ge användarna tydlig och omfattande information om de uppgifter du samlar in, och att inhämta samtycke när det är nödvändigt av juridiska skäl.

Du måste placera den globala webbplatstaggen på samtliga sidor på webbplatsen, men du behöver bara en global webbplatstagg för varje Google Ads-konto.

Telefonkodavsnittet ersätter ett telefonnummer på din webbplats med Googles vidarekopplingsnummer. Infoga den här koden på de sidor på webbplatsen där ditt telefonnummer visas.

 1. Välj det alternativ under Global webbplatstagg som bäst beskriver din situation och följ anvisningarna för att infoga taggen:
  • Jag har inte implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats: Välj det här alternativet om det är första gången du skapar taggen för en konverteringsåtgärd i ditt konto och du inte har infogat den globala webbplatstaggen från en annan produkt från Google. Detta alternativ visar den fullständiga globala webbplatstaggen. Infoga taggen genom att kopiera taggkoden och klistra in den mellan <head></head>-taggarna på samtliga sidor på din webbplats.

   Här är ett exempel på en global webbplatstagg, där CONVERSION_ID motsvarar det konverterings-id som är unikt för ditt Google Ads-konto:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Jag har implementerat den globala webbplatstaggen på min webbplats från en annan produkt från Google (till exempel Google Analytics) eller från ett annat Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. För att konverteringsspårning ska fungera i ditt konto måste du dock lägga till config-kommandot (kodavsnittet som innehåller ditt konverterings-id) i varje instans av den globala webbplatstaggen. Det här alternativet visar detta kommando, där ”AW-CONVERSION_ID” motsvarar ditt kontos konverterings-id:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Lägg till config-kommandot omedelbart ovanför </script>-slutkoden i varje instans av den globala webbplatstaggen på din webbplats. 

   Här är ett exempel på en global webbplatstagg som är konfigurerad för både Google Analytics och Google Ads, med config-kommandot för Google Ads-kontot markerat:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jag implementerade den globala webbplatstaggen på min webbplats när jag skapade en annan konverteringsåtgärd i detta Google Ads-konto: Om det här alternativet gäller dig behöver du inte lägga till den globala webbplatstaggen på din webbplats igen. Se bara till att den globala webbplatstaggen finns med på alla sidor på din webbplats och att config-kommandot i varje instans av taggen innehåller ditt kontos konverterings-id. Du ser ditt konverterings-id när du väljer detta alternativ.

 2. (Valfritt) Modifiera den globala webbplatstaggen beroende på dina önskemål:

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska lägga till webbplatsbesökare på dina remarketinglistor lägger du till den gulmarkerade delen nedan i 'config'-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Om du inte vill att den globala webbplatstaggen ska placera förstapartscookies på din webbplatsdomän kan du lägga till den gulmarkerade delen nedan i 'config'-kommandot i den globala webbplatstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi rekommenderar dock inte att du gör detta, eftersom det gör mätningen av konverteringarna mindre exakt.

 3. Kopiera den globala webbplatstaggen och följ anvisningarna om hur du lägger till den på din webbplats.

 4. Välj något av följande alternativ vid Telefonkodavsnitt:

  • Ange ditt telefonnummer så som det visas på din webbplats. Ange telefonnumret som du vill spåra samtal till. Tänk på att ange exakt de siffror som visas på din webbplats. Om numret på webbplatsen till exempel innehåller en landskod ska du ta med landskoden även här. Om numret på webbplatsen inte innehåller någon landskod ska du inte ta med landskoden här. Klicka sedan på Skapa kodavsnitt. (Observera att detta alternativ inte fungerar om du vill spåra flera telefonnummer på din webbplats.)

   Exempel: Det angivna numret på din webbplats är 1-650-555-5555. Ange därför numret i formatet 1-650-555-5555. Om du anger 650-555-5555 eller 555-5555 kan Google Ads inte hitta numret för att spåra konverteringarna.

  • Ange inget nummer. Du måste redigera webbplatskoden manuellt. Om du väljer det här alternativet måste du följa anvisningarna nedan för att redigera webbplatskoden manuellt när du har infogat taggen. Det här är ett mer avancerat alternativ som vi bara rekommenderar om du är van vid att använda JavaScript. Använd detta alternativ om du vill spåra samtal till flera telefonnummer på din webbplats.

 5. Under Installera telefonkodavsnittet visas nu koden för telefonkodavsnittet baserat på alternativet du valde. Kopiera kodavsnittet för att lägga till det på din webbplats eller klicka på Ladda ned kodavsnitt för att lägga till det senare. 

 6. Öppna HTML-koden för sidan där telefonnumret visas på webbplatsen.

 7. Klistra in kodavsnittet omedelbart efter den globala webbplatstaggen ovan mellan sidans head-taggar (<head></head>).

 8. Spara ändringarna på webbsidan.

 9. Klicka på Nästa.

 10. Klicka på Klar.

Exempel


Här är exempel på HTML-koden innan och efter du lägger till taggen för konverteringsspårning:

Exempel på HTML utan kod för konverteringsspårning (endast ett exempel – använd det inte i webbplatsens kod).

<html>
<head>
<title>Exempel på HTML-fil</title>
</head>
<body>
Detta är webbsidans brödtext.
</body>
</html>

HTML med kod för konverteringsspårning (endast ett exempel – använd det inte i din webbplatskod).

<html>
<head>
<title>Exempel på HTML-fil</title>

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Det här är texten på din webbsida.
</body>

Steg 3: Lägg till kod för att ersätta ditt nummer med Googles vidarekopplingsnummer (endast för samtal från webbplatser)

Följ de här anvisningarna för att redigera taggkoden om du vill spåra samtal från ett telefonnummer på din webbplats. Annars kan du hoppa över det här steget.

Steg 4: Förbered informationen för import

Om samtalens starttider och konverteringstiderna finns i samma tidszon anger du tidszonen en gång på raden Parameters.

 1. Ladda ned mallen för uppladdning av samtalskonverteringar (ladda ned: Excel, CSV eller Google Kalkylark). Du kan också följa stegen nedan för att ladda ned en mall. Om du vill att Google Ads automatiskt ska importera dina konverteringar regelbundet (se Steg 5: Importera dina konverteringar) måste du använda Google Kalkylark eller spara filen online med HTTPS eller SFTP.
  Om någon av konverteringarna du importerar har skett inom en dag efter klicket kanske Google Ads inte kan registrera dem än. Vi rekommenderar att du laddar upp data för en extra dag vid varje import. Google Ads räknar inte dubbletter av konverteringar.
  1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
  2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
  3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
  4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
  5. Klicka på plusknappen .
  6. Klicka på Visa mallar.
  7. Leta reda på mallarna för samtalskonvertering och välj ett mallformat att ladda ned.
 2. Välj hur du anger tidszonen i filen:
   Om samtalens starttider och konverteringstiderna anges för samma tidszon anger du tidszonen en gång på raden Parameters. Om konverteringstiderna är i olika tidszoner lägger du till tidszonen för varje konverteringstid via kolumnen Conversion Time. Se anvisningarna och tabellen under Samtalets starttid i steg 4 nedan. Om du inte anger någon tidszon på raden Parameters ska du radera raden. Eller så kan du ange en tidszon på raden Parameters och Conversion Time. Conversion Time används först och om tidszonen saknar konvertering används värdet Parameters.
 3. Ange tidszonen i något av följande format:
  • Om samtalens starttider och konverteringstider finns i olika tidszoner lägger du till tidszonen i varje starttid och konverteringstid i kolumnen Conversion Time. Se anvisningarna och tabellen under ”Samtalets starttid” i steg 4 nedan. Om du inte anger någon tidszon på raden Parameters ska du radera raden.
  • Alternativt kan du ange en tidszon både på raden Parameters och Call Start Time samt Conversion Time. Tidszonen i kolumnerna används först. Om tidszonen saknas i någon kolumn används värdet på raden Parameters.
  • Ange tidszonens id från denna lista. Vi rekommenderar den här metoden så att du undviker fel vid övergången mellan vinter- och sommartid.
  • Ange skillnaden mot GMT (Greenwich Mean Time) med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Om du använder GMT anger du +0000.
 4. Lägg till en ny rad för varje konvertering och fyll i kolumnerna enligt följande:
  • Uppringarens telefonnummer: Telefonnumret ska anges i ett av följande tillåtna format:
   Format Exempel
   Ett plustecken (+) följt av landskod och nummer (E.164-format) +16505551234
   +4408001690409
   Ett plustecken (+) följt av ett amerikanskt riktnummer och telefonnummer +6505551234
   Ett plustecken (+) följt av en landskod och ett internationellt nummer. Landskoden kan bestå av upp till tre tecken och numret kan bestå av upp till 14 tecken, inklusive siffror, bindestreck och blanksteg. +64 0800-726230

    

  • Call start time: Tiden då samtalet påbörjades. Lägg till en tidszon vid samtalets starttid genom att använda ett av de sista fyra formaten. Ersätt ”+z” med tidsskillnaden mot GMT med + eller - och tidsskillnaden med fyra siffror. (Tidsskillnaden för exempelvis Stockholm är +0100 och för New York -0500.) Eller ersätt ”zzzz” med tidszonens id från denna lista. Följande är de tillåtna datumformaten:
   Format Exempel
   MM/dd/åååå hh:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 EM
   MMM dd, åååå hh:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 EM
   MM/dd/åååå HH:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   åååå-MM-dd HH:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd HH:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd HH:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTHH:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Conversion name: Namnet på den konverteringsåtgärd som konverteringen ska importeras för. Det är viktigt att du använder exakt samma stavning och stora och små bokstäver som när du skapade konverteringsåtgärden i Google Ads-kontot.
  • Conversion time (valfritt): Datumet och tiden då konverteringen inträffade. Se godkända format under Samtalets starttid ovan.
  • Conversion Value (valfritt): Ett siffervärde som motsvarar värdet på konverteringen. Detta kan vara ett valutavärde eller ett relativt värde på 0–10 (negativa värden är inte tillåtna). Om du lämnar fältet tomt tillämpar Google Ads automatiskt det konverteringsvärde som du definierade när du skapade konverteringsåtgärden. Om du inte anger ett värde här åsidosätts värdet du definierade när du skapade konverteringsåtgärden.
   • Conversion currency (valfritt): Valutan som konverteringsvärdet anges i. Använd den här kolumnen om du rapporterar konverteringsvärden i flera valutor eller har flera konton som faktureras i olika valutor.

    Valutakoder

    Land Valutanamn Valutakod
    Argentina argentinsk peso ARS
    Australien australisk dollar AUD
    Österrike euro EUR
    Belgien euro EUR
    Brasilien brasiliansk real BRL
    Kanada kanadensisk dollar CAD
    Chile chilensk peso CLP
    Columbia colombiansk peso COP
    Tjeckien tjeckisk koruna CZK
    Danmark dansk krone DKK
    Finland euro EUR
    Frankrike Euro
    Franska franc
    EUR
    FRF
    Tyskland euro EUR
    Grekland euro EUR
    Guam amerikansk dollar SEK
    Indien indisk rupie INR
    Indonesien indonesisk rupiah IDR
    Irland euro EUR
    Italien euro EUR
    Japan japansk yen JPY
    Jersey brittiskt pund (sterling) GBP
    Mauretanien mauretansk ouguiya MRU
    Mexiko mexikansk peso MXN
    Nederländerna euro EUR
    Nya Zeeland nyzeeländsk dollar NZD
    Nigeria nigeriansk naira NGN
    Norge norska kronor NOK
    Filippinerna filippinsk peso PHP
    Polen polsk zloty PLN
    Puerto Rico amerikansk dollar SEK
    Réunion euro EUR
    Rumänien Rumänska leu
    Nya rumänska leu
    ROL
    RON
    Ryssland rysk rubel RUB
    Singapore Singapore-dollar SGD
    Sydafrika sydafrikansk rand ZAR
    Spanien euro EUR
    Sverige svensk krona SEK
    Schweiz schweizisk franc CHF
    Thailand thailändsk bat THB
    Turkiet Turkiska lira
    Nya turkiska lira
    TRL
    TRY
    Ukraina ukrainsk hryvnia UAH
    Storbritannien Brittiska pund
    Euro
    GBP
    EUR
    USA amerikansk dollar SEK
    Vietnam vietnamesisk dong VND

     

När du har importerat en konvertering kan du inte ta bort den. Se därför till att uppgifterna är korrekta.

Steg 5: Importera konverteringarna

Innan du kan importera offlinekonverteringarna till Google Ads måste du ladda upp filen till ditt Google Ads- eller förvaltarkonto (MCC). (Kom ihåg att importerade konverteringar inte går att ta bort.) Du kan antingen ladda upp en fil en gång eller skapa ett schema för regelbunden uppladdning av en fil som lagras online. Följ anvisningarna för engångsuppladdning eller schemalagda uppladdningar nedan beroende på hur du vill importera konverteringarna.
Vänta minst fyra timmar efter att du har skapat konverteringsåtgärden innan du laddar upp din första import.

Ladda upp konverteringarna vid ett engångstillfälle

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Klicka på plusknappen .
 6. Klicka på rullgardinsmenyn Källa och välj filens källa. Du kan ladda upp en fil från datorn eller från Google Kalkylark eller överföra den via HTTPS eller SFTP.
 7. Välj mellan alternativen nedan beroende på vilken källa du valde:
  • Om du valde Ladda upp en fil eller Google Kalkylark kan du klicka på Välj fil och leta reda på och välja den fil som innehåller informationen om offlinekonverteringar.
  • Om du valde HTTPS eller SFTP anger du filadressen, användarnamnet och lösenordet för att komma åt filen. Obs! Om du väljer SFTP och får ett felmeddelande om att filen inte hittades kan du prova att infoga ett dubbelt snedstreck (//) mellan filens sökväg och namnet. Exempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. Om du vill importera innehållet i en fil utan att förhandsgranska resultatet av uppladdningen kan du klicka på Använd och hoppa över resten av stegen. Klicka på Förhandsgranska om du vill förhandsgranska resultatet av uppladdningen. Förhandsgranskningen visar hur många konverteringar som kommer att importeras till kontot. Den visar även eventuella fel i filen. Du kan åtgärda felen och ladda upp filen igen eller ignorera felen.
  • Klicka på Detaljer om du vill se en del av filinnehållet när förhandsgranskningen är klar. Felen visas först.
  • Klicka på Mer om du vill se allt innehåll i filen.
  • Klicka på Använd fil för att slutföra importen av konverteringarna. Förloppsindikatorn längst ned på sidan visar när konverteringarna i filen har importerats. Klicka på Detaljer i förloppsindikatorn för att se alla konverteringar som importerades.

Du kan se filer som du har laddat upp men inte använt, liksom filer som du har laddat upp och använt. Läs mer om hur du visar uppladdade filer.

Ladda upp konverteringar enligt ett schema

Google Ads kan importera dina konverteringar automatiskt enligt ett schema. Du måste skapa en fil med dina konverteringar i Google Kalkylark eller lagra filen online med HTTPS eller SFTP. Så här schemalägger du filuppladdningar:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Klicka på Scheman högst upp på sidan.
 6. Klicka på plusknappen .
 7. Klicka på rullgardinsmenyn Källa och välj filens källa. Du kan ladda upp en fil från Google Kalkylark eller överföra den via HTTPS eller SFTP.
 8. Välj mellan alternativen nedan beroende på vilken källa du valde:
  • Om du valde Google Kalkylark kan du klicka på Välj fil för att leta reda på och välja filen med information om offlinekonverteringar.
  • Om du valde HTTPS eller SFTP anger du filadressen, användarnamnet och lösenordet för att komma åt filen. Obs! Om du väljer SFTP och får ett felmeddelande om att filen inte hittades kan du prova att infoga ett dubbelt snedstreck (//) mellan filens sökväg och namnet. Exempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klicka på rullgardinsmenyn Frekvens och välj hur ofta filen ska importeras.
 10. Klicka på rullgardinsmenyn Tid och välj när filen ska importeras.
 11. Klicka på Spara och förhandsgranska. Förhandsgranskningen visar om schemat går att spara eller inte. Schemat kanske inte går att spara om Google Ads inte kan nå filkällan på grund av ett felaktigt användarnamn eller lösenord, eller om filen är felformaterad.
 12. Klicka på OK för att återgå till sidan Scheman. Där visas alla schemalagda uppladdningar.

  Obs!

  Om det inträffar problem med den schemalagda uppladdningen får du ett meddelande i ditt konto och via e-post. Kontrollera onlinefilen och åtgärda problemet.
 13. Du kan ändra den schemalagda uppladdningen genom att klicka på Alternativ i kolumnen Åtgärder och välja bland alternativen nedan:
  • Klicka på Redigera för att ändra inställningarna för en schemalagd uppladdning.
  • Klicka på Pausa för att stoppa de schemalagda uppladdningarna av en fil.
  • Klicka på Fortsätt om de schemalagda uppladdningarna av en fil har pausats och du vill att den ska laddas upp igen.
  • Klicka på Ta bort om du inte behöver ladda upp konverteringarna i filen längre.

Du kan inte ändra inställningarna för schemalagda uppladdningar om ditt Google Ads-konto har skrivskyddad åtkomst.

Visa dina uppladdade filer

När konverteringsfilen har laddats upp visas en ny post för filen på sidan Uppladdningar. Tänk på att det kan ta flera minuter innan en fil har laddats upp och använts.

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen  högst upp till höger i kontot.
 3. Klicka på Konverteringar under Mätning.
 4. Klicka på Uppladdningar på menyn till vänster.
 5. Om du har filer som du har förhandsgranskat men inte använt visas de i tabellen Förestående åtgärder. Klicka på Använd i kolumnen Åtgärder för att importera konverteringarna i filen eller Ignorera om du vill ta bort den uppladdade filen. Om Google Ads kunde generera en förhandsgranskning av filen ser du länken Ladda ned resultat där du kan ladda ned den uppladdade filen.
 6. Nedanför tabellen Förestående åtgärder visas en lista över de filer du har laddat upp och använt. Du kan läsa mer information om filerna i följande kolumner:
  • Kolumnen Status visar om konverteringarna i filen gick att importera.
  • Kolumnen Resultat innehåller mer information om importstatusen. Om filimporten misslyckades visas anledningen här.
  • Kolumnen Åtgärder innehåller följande länkar:
   • Ladda ned resultat: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen. Länken visas när alla konverteringar i filen kunde importeras.
   • Ladda ned allt: Ladda ned en kopia av den uppladdade filen med de konverteringar som inte kunde importeras.
   • Ladda ned fel: Ladda ned ett kalkylark med konverteringarna från filen som inte kunde importeras tillsammans med felmeddelanden.
   • När du väljer någon av de tre länkarna ovan innehåller den nedladdade filen kolumnen Resultat. Där kan du läsa om konverteringen kunde importeras eller inte samt anledningen till att importen misslyckades. Länkarna tas bort 30–60 dagar efter uppladdningen.

Åtgärda fel

Läs denna artikel om det inträffar problem efter att du har importerat samtalskonverteringar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt