Importér samtalekonverteringer

Hvis mye av virksomheten din foregår per telefon, er det nyttig å kunne måle når annonser genererer telefonsamtaler, og når disse samtalene resulterer i salg og andre verdifulle kundehandlinger. Ved å importere anropsrelaterte konverteringer til Google Ads kan du få bedre oversikt over hvordan annonsene dine bidrar til viktige telefonsamtaler.

I denne artikkelen går vi gjennom hvordan du konfigurerer import av samtalekonverteringer og begynner å bruke dette i kontoen din. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan import av samtalekonverteringer fungerer, kan du lese artikkelen Om import av samtalekonverteringer.

Før du begynner

For at du skal kunne bruke denne typen konverteringssporing må følgende betingelser være oppfylt:

 • Du mottar anropene i et kvalifisert land: Med denne typen konverteringssporing må du bruke Google-viderekoblingsnumre, som foreløpig er tilgjengelig i disse landene. Selv om Google-viderekoblingsnumre er tilgjengelige i India og Japan, er import av samtalekonverteringer imidlertid ikke tilgjengelig i disse landene.
 • Du bruker anropsutvidelser eller oppringingsannonser: Du kan konfigurere disse utvidelsene eller annonsene før eller etter at du angir hvilken konverteringshandling du vil ha. Kravene varierer etter om du ønsker å spore samtaler direkte fra annonsene dine, fra et telefonnummer på nettstedet ditt eller begge deler. Sørg for at du oppfyller betingelsene for de variantene av samtalekonverteringer som importen inneholder:
  • Anrop fra annonser: Du må ha minst én anropsutvidelse eller oppringningsannonse med et Google-viderekoblingsnummer.
  • Anrop fra nettstedet ditt: Du må bruke minst én anropsutvidelse i kampanjen du ønsker å spore.
 • Du har et system for sporing av anropsinformasjon: For å kunne importere samtalekonverteringer må du spore en rekke anropsdetaljer, for eksempel starttidspunktet for samtalen og telefonnummeret til den som ringer (her finner du en fullstendig oversikt over alle detaljene du skal spore), samt tilfeller der anrop fører til konverteringer, for eksempel salg. Du oppnår sannsynligvis best sporingsresultater ved å bruke et CRM-system. Hvis du tviler på at et slikt system er aktuelt for bedriften din, kan du i stedet se på andre typer samtalekonverteringer som tilbys i Google Ads.

Du kan også bruke Google Ads API (AdWords API) for å oppnå større fleksibilitet når anrop skal knyttes til konverteringer.

Veiledning

Du får veiledning i hvordan du konfigurerer import av samtalekonverteringer, ved å klikke på linkene nedenfor. Vær oppmerksom på at instruksjonene i enkelte tilfeller varierer avhengig av om du ønsker å spore anrop fra annonser eller fra et telefonnummer på nettstedet ditt. Følg veiledningen for alle typer telefonsamtaler som importen din kommer til å inneholde.

Nå administrerer de fleste av brukerne kontoen sin i den nye utgaven av Google Ads. Hvis du fremdeles bruker den forrige utgaven av AdWords, velger du Forrige nedenfor. Finn ut mer

Trinn 1: Konfigurer en konverteringshandling i AdWords
 1. Logg på AdWords-kontoen din.
 2. Klikk på Verktøy-fanen, og velg Konverteringer på rullegardinmenyen.
  Velg «Konverteringer» i menyen
 3. Klikk på + Konvertering-knappen.
  Ny konverteringshandling
 4. Velg alternativet «Importér».
 5. Velg Konverteringer fra anrop. Klikk på Fortsett.
 6. Klikk på Navn. Skriv inn et navn for konverteringene du ønsker å spore, for eksempel «Salgssamtaler». Det er viktig at du husker navnet og den nøyaktige stavemåten, ettersom du må gjengi dette navnet når du skal laste opp informasjonen om samtalekonverteringer. Klikk på Ferdig.
 7. Klikk på Verdi. Velg om hver konvertering skal ha samme verdi eller forskjellige verdier (f.eks. kjøp av produkter med forskjellige priser), eller velg «Ikke gi noen verdi til denne konverteringstypen» hvis du ikke ønsker å registrere noen verdi. Hvis du velger forskjellige verdier, må du ta med disse i importfilen. Klikk på Ferdig.
 8. Klikk på Telling. Velg om du vil telle alle konverteringer eller én konvertering per annonseklikk. «Alle» passer best for salg, mens «Én» passer best for potensielle kunder. Klikk på Ferdig.
 9. Klikk på Konverteringsvindu. Velg et konverteringsvindu (hvor lenge etter et annonseklikk eller en annonsevisning du ønsker å spore konverteringer) for denne konverteringshandlingen. Vinduet kan være fra én dag til 90 dager. Klikk på Ferdig.
 10. Klikk på Kategori. Velg kategorien som er mest dekkende for konverteringen. Alternativet du velger, styrer segmenteringen i konverteringsrapportene dine. Du kan når som helst endre kategorien. Klikk på Ferdig.
 11. (Avansert) Klikk på Ta med i «Konverteringer»-kolonnen.Fjern avmerkingen av denne innstillingen (som er valgt som standard) hvis du ikke ønsker å inkludere data for denne konverteringshandlingen i «Konverteringer»-rapportkolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen av denne innstillingen, inkluderes dataene fortsatt i «Alle konverteringer»-kolonnen.

  Det kan være lurt å velge denne innstillingen hvis du bruker en automatisk budstrategi med optimalisering for konverteringer, og du ikke ønsker å ta med denne spesifikke konverteringshandlingen i budstrategien. Finn ut mer om innstillingen «Ta med i «Konverteringer»-kolonnen». Klikk på Ferdig.

  Vær oppmerksom på følgende

  Hvis du har andre konverteringshandlinger som sporer de samme anropene, bør du bare ta med én av disse konverteringshandlingene i Konverteringer-kolonnen. Eksempel: Du har en konverteringshandling som sporer anrop fra annonser, og du planlegger å spore de samme anropene ved hjelp av konverteringshandlingen for import av samtalekonverteringer. Hvis du tar med begge handlingene, telles to konverteringer for hvert anrop, og hvis du optimaliserer budgivningen for konverteringer, byr du på to konverteringer for hvert anrop.

  Vi anbefaler deg å merke av for «Ta med i «Konverteringer»-kolonnen» for konverteringshandlingen knyttet til import av samtalekonverteringer. I tillegg bør du fjerne avmerkingen for denne innstillingen for andre konverteringshandlinger som sporer de samme anropene.

 12. Klikk på Lagre og fortsett. Deretter åpnes en side med innstillingene du har lagt inn, og trinnene for å fullføre konfigureringen av denne konverteringshandlingen.
Trinn 2: Installer taggen for konverteringssporing (gjelder bare anrop fra nettsteder)

For å spore anrop fra et telefonnummer på nettstedet ditt følger du fremgangsmåten nedenfor. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du bare ønsker å spore anrop fra et telefonnummer i annonsene dine.

Etter at du har fullført trinnene ovenfor, har du en tag for konverteringssporing som du kan lagre og installere selv – eller sende i en e-post til den som har ansvaret for nettstedet ditt. Slik installerer du eller nettredaktøren taggen:

 1. Åpne HTML-innholdet for siden der bedriftens telefonnummer vises på nettstedet ditt.
 2. Lim inn taggen du genererte i del 1 ovenfor, mellom head-taggene (<head></head>) for siden.

Her er noen detaljerte kodeeksempler:

Eksempel på HTML-kode før koden for konverteringssporing (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

    <html>
    <head>
    <title>Eksempelfil i HTML-format</title>
    </head>
    <body>
    Dette er hovedteksten på nettsiden.
    </body>
    </html>

Eksempel på HTML-innhold etter at koden for konverteringssporing er satt inn (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

    <html>
    <head>
    <title>Eksempelfil i HTML-format</title>
    <script type="text/javascript">
    (function(a,e,c,f,g,b,d){var h={ak:"123456789",cl:"_ABcDEFg12hI34567jK"};a[c]=a[c]||function(){(a[c].q=a[c].q||[]).push(arguments)};a[f]||(a[f]=h.ak);b=e.createElement(g);b.async=1;b.src="//www.gstatic.com/wcm/loader.js";d=e.getElementsByTagName(g)[0];d.parentNode.insertBefore(b,d);a._googWcmGet=function(b,d,e){a[c](2,b,h,d,null,new Date,e)}})(window,document,"_googWcmImpl","_googWcmAk","script");
    </script>
    </head>
    <body> Dette er «body»-delen av nettsiden.
    </body>
    </html>

Trinn 3: Legg til kode som erstatter bedriftens telefonnummer med et Google-viderekoblingsnummer (gjelder bare anrop fra nettsteder)

For å spore anrop fra et telefonnummer på nettstedet ditt følger du fremgangsmåten nedenfor. Ellers hopper du over dette trinnet.

På siden der du limte inn taggen for konverteringssporing i trinn 2 ovenfor, må du eller nettredaktøren legge til en JavaScript-kodebit som erstatter telefonnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer. Dette gjør dere ved hjelp av _googWcmGet-funksjonen. Denne funksjonen har følgende parametere: _googWcmGet(target, business_number, options)

 • target (mål): Dette er enten et CSS-klassenavn eller en funksjon for tilbakeringing.
  • Hvis målet er et CSS-klassenavn, blir innholdet i alle elementene som tilhører den aktuelle klassen, erstattet med et formatert telefonnummer.
  • Hvis målet er en funksjon, blir den kjørt med to argumenter. Det første argumentet er det formaterte telefonnummeret (i det samme formatet som business_number-parameteren. Det andre argumentet er telefonnummeret i vanlig format (eksempel: 18001234567).
  Som standard må target-elementet vise bedriftens telefonnummer, slik at kundene ser et telefonnummer som fungerer, når Google-viderekoblingsnummeret ikke vises.
 • business_number (bedriftsnummer): Dette er telefonnummeret til bedriften.
 • options (alternativer): Dette er et valgfritt objekt med følgende alternativer:
  • timeout (tidsavbrudd): Maksimal tillatt varighet, målt i millisekunder, for henting av numre. Hvis nummeret ikke kan hentes innenfor denne tidsrammen, sendes det ikke noe nummer til målet. Standardtidsavbruddet er på 5000 millisekunder.
  • cache (buffer): Hvis denne innstillingen er «false», blir nummeret ikke bufret i en informasjonskapsel.

I eksemplene nedenfor ser du hvordan du implementerer denne kodebiten for tre ulike bruksområder.

Eksempel 1: Bytt ut det statiske telefonnummeret ditt med et viderekoblingsnummer fra Google

Ved å bruke denne funksjonen hentes et telefonnummer som erstatter innholdet i alle span-tagger for den aktuelle klassen. I dette eksempelet blir telefonnummeret 1-800-123-4567 i span-taggen erstattet av følgende dynamisk genererte, formaterte viderekoblingsnummer:

        <body onload="_googWcmGet('number', '1-800-123-4567')">
          <span class="number">1-800-123-4567</span>
        </body>

Eksempel 2: Send Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset funksjon for tilbakeringing

Denne funksjonen henter et telefonnummer og sender det til en funksjon for tilbakeringing. I eksempelfunksjonen for tilbakeringing erstattes innholdet i et element med ID-en «number» med det formaterte viderekoblingsnummeret.

        <head> 
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: Nummeret som skal vises, i samme format som
              //        nummeret som ble sendt til _googWcmGet().
              //        (i dette tilfellet «1-800-123-4567»)
              // mobile_number: Et nummer som er formatert for bruk i en klikkbar link
              //        med tel:-URI (i dette tilfellet «+18001234567»)
              var e = document.getElementById("number");
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
          <span id="number">1-800-123-4567</span>
        </body>


For å gjøre det enklere å ringe bedriften din for dem som besøker nettstedet ditt via mobiltelefon, kan du gjøre Google-viderekoblingsnummeret klikkbart.

Eksempel 3: Send Google-viderekoblingsnummeret til en tilpasset funksjon for tilbakeringing på mobilnettstedet ditt

Når noen klikker på nummeret på en mobilnettside med et klikkbart telefonnummer, kan du både erstatte nummeret som vises, og nummeret som ringes. Dette forutsetter at du bruker funksjonen for tilbakeringing.

        <head>
          <script type="text/javascript">
            var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
              // formatted_number: Nummeret som skal vises, i samme format som
              //        nummeret som ble sendt til _googWcmGet().
              //        (i dette tilfellet «1-800-123-4567»)
              // mobile_number: Et nummer som er formatert for bruk i en klikkbar link
              //        med tel:-URI (i dette tilfellet «+18001234567»)
              var e = document.getElementById("number_link");
              e.href = "tel:" + mobile_number;
              e.innerHTML = "";
              e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
            };
          </script>
        </head>
        <body onload="_googWcmGet(callback, '1-800-123-4567')">
              <a href="tel:18001234567" id="number_link">
                1-800-123-4567</a>
        </body>

Trinn 4: Klargjør dataene for importering

Hvis alle start- og konverteringstidspunktene er innenfor samme tidssone, kan du angi tidssonen én enkelt gang i «Parameters»-raden.

 1. Last ned malen for opplasting av samtalekonverteringer (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Hvis du vil at konverteringene dine automatisk skal importeres regelmessig i AdWords (se Trinn 5: Importér konverteringene), må du bruke Google Regneark eller lagre filen på nettet ved hjelp av HTTPS eller SFTP.
  Hvis noen av konverteringene du importerer, forekommer innen en dag etter klikket, kan det hende at AdWords ikke kan registrere dem enda. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Dupliserte konverteringer telles ikke i AdWords.
 2. Velg hvordan du ønsker å angi tidssoner i filen:
   Hvis alle konverteringstidspunktene dine er i den samme tidssonen, angir du tidssonen én gang i «Parameters»-raden (parametere). Hvis konverteringstidspunktene er i forskjellige tidssoner, legger du til tidssonen for hvert enkelt konverteringstidspunkt, i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Se veiledningen og tabellen under «Call start time» (starttidspunktet for anropet) i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du slette denne raden. Du kan alternativt angi en tidssone både på «Parameters»-raden og under «Conversion Time». ««Conversion Time»-verdien brukes der den er angitt, og for konverteringer der tidssonen mangler, brukes verdien på «Parameters»-raden i stedet.
 3. Angi tidssonen i ett av følgende formater:
  • Hvis start- og konverteringstidspunktene er i ulike tidssoner, må du legge til tidssonen for hvert enkelt start- og konverteringstidspunkt i «Conversion Time»-kolonnen. Se veiledningen og tabellen under «Call start time» i trinn 3. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du slette denne raden.
  • Du kan også legge til tidssonen i «Parameters»-raden og samtidig stille inn de enkelte tidssonene i «Call Start Time»- og «Conversion Time»-kolonnene. I så fall blir tidssonen i kolonnene brukt først. Hvis tidssonen mangler i en kolonne, blir verdien fra «Parameters»-raden brukt.
  • Skriv inn en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler bruk av denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  • Angi GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 4. Deretter legger du inn en ny rad for hver konvertering og fyller ut kolonnene slik:
  • Caller's phone number (telefonnummeret til den som ringer): Telefonnummeret må være oppført i et av formatene nedenfor som støttes:
   Formater Eksempler
   Et plusstegn etterfulgt av en landskode og et telefonnummer (E.164-formatet) +16505551234
   +4408001690409
   Et plusstegn etterfulgt av et retningsnummer og et telefonnummer i USA +6505551234
   Et plusstegn etterfulgt av en landskode og et telefonnummer utenfor USA. Landskoden kan inneholde opptil tre tegn, og telefonnummeret kan inneholde opptil 14 tegn, inkludert sifre, bindestreker og mellomrom. +64 0800-726230

    

  • Call start time (starttidspunktet for anropet): Tidspunktet da samtalen startet. Du kan legge til en tidssone for starttidspunktet for samtalen i et av de fire formatene som er oppført sist nedenfor. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen. Her er en liste over datoformatene som støttes:
   Formater Eksempler
   MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   åååå-MM-dd TT:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Call duration (seconds) (samtalevarighet i sekunder): Lengden på samtalen.
  • Conversion name (konverteringsnavn): Navnet på konverteringshandlingen du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i AdWords-kontoen din.
  • Conversion time (konverteringstidspunkt, valgfritt): Datoen og klokkeslettet for konverteringen. Du finner formatene som støttes, under «Call start time» ovenfor.
  • Conversion value (konverteringsverdi, valgfritt): Et tall som representerer det konverteringen er verdt for bedriften din. Tallet kan gjenspeile en valutaverdi, eller du kan angi relative verdier mellom 0 og 10 (negative tall er ikke tillatt). Hvis du lar dette feltet stå tomt, benyttes automatisk konverteringsverdien du definerte da du opprettet konverteringshandlingen. Hvis du velger å skrive inn en verdi i feltet, overstyres verdien du tidligere har definert for konverteringshandlingen.
  • Conversion currency (konverteringsvaluta, valgfritt): Valutaen du har angitt konverteringsverdien i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer.

Det er ikke mulig å fjerne importerte konverteringer. Derfor må du forsikre deg om at du legger inn riktige data.

Trinn 5: Importér konverteringene

Du må laste opp konverteringsfilen din til AdWords- eller managerkontoen (MCC-kontoen) din før konverteringene utenfor nettet kan importeres til AdWords. (Husk at det ikke er mulig å fjerne importerte konverteringer.) Du kan enten laste opp en fil én gang eller lage en tidsplan for å laste opp en fil du lagrer på nettet, regelmessig. Følg veiledningen for engangsopplastinger eller planlagte opplastinger nedenfor, avhengig av hvordan du ønsker å importere konverteringer.

Vent minst fire timer etter at du har opprettet konverteringshandlingen, før du begynner å laste opp importdata.

Engangsopplastinger

 1. I AdWords klikker du på Verktøy-fanen og velger deretter Konverteringer. Hvis du bruker en managerkonto, klikker du på Konverteringer i menyen til venstre.
 2. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 3. Velg kilden til filen du vil importere, ved siden av «Kilde». Alternativene er «Last opp en fil», «Google Regneark», «HTTPS» og «SFTP». Velg et av alternativene for en engangsopplasting.
 4. Det neste trinnet avhenger av hvilken kilde du valgte ovenfor:
  • Hvis du valgte «Last opp en fil» eller «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne malen du har fylt ut og lagret med informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 5. Klikk på Last opp og se en forhåndsvisning-knappen. Du ser en forhåndsvisning av konverteringene og feilene på «Logg»-fanen nedenfor.
 6. Klikk på Handling-rullegardinmenyen, og velg Bruk for å legge til de nye konverteringene i kontoen din.

Planlagte opplastinger

 1. I AdWords klikker du på Verktøy-fanen og velger deretter Konverteringer. Hvis du bruker en managerkonto, klikker du på Konverteringer i menyen til venstre.
 2. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 3. Velg kilden til filen du vil importere, ved siden av «Kilde». Alternativene er «Last opp en fil», «Google Regneark», «HTTPS» og «SFTP». For å planlegge opplastinger, velg «Google Regneark», «HTTPS» eller «SFTP». (Du kan ikke planlegge opplastinger hvis du velger «Last opp en fil».)
 4. Det neste trinnet avhenger av hvilken kilde du valgte ovenfor:
  • Hvis du valgte «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne malen du har fylt ut og lagret med informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen.
 5. Merk av for Planlegg opplasting.
 6. Velg Daglig eller Ukentlig ved siden av «Frekvens», og velg hvor ofte konverteringene skal lastes opp.
 7. For å laste opp filen nå, klikk på Last opp og se en forhåndsvisning. Vi anbefaler deg å gjøre dette, slik at du kan sjekke at alt fungerer som det skal.
 8. Klikk på Lagre for å lagre tidsplanen.

Merknad

Hvis det oppstår et problem med den planlagte opplastingen, ser du et varsel i kontoen din og mottar en e-post. Du må løse problemet i filen din på nettet.

Slik korrigerer du feil

For å løse problemer som kan oppstå når du har importert samtalekonverteringer, se denne artikkelen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?