Importér samtalekonverteringer

Hvis mye av virksomheten din foregår per telefon, er det nyttig å kunne måle når annonser genererer telefonsamtaler, og når disse samtalene resulterer i salg og andre verdifulle kundehandlinger. Ved å importere anropsrelaterte konverteringer til Google Ads kan du få bedre oversikt over hvordan annonsene dine bidrar til viktige telefonsamtaler.

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du konfigurerer import av samtalekonverteringer og begynner å bruke dette i kontoen din. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan import av samtalekonverteringer fungerer, kan du lese artikkelen Om import av samtalekonverteringer.

Før du begynner

For at du skal kunne bruke denne typen konverteringssporing må følgende betingelser være oppfylt:

 • Du mottar anropene i et kvalifisert land: Med denne typen konverteringssporing må du bruke Google-viderekoblingsnumre, som foreløpig er tilgjengelige i disse landene. Selv om Google-viderekoblingsnumre er tilgjengelige i India og Japan, er import av samtalekonverteringer imidlertid ikke tilgjengelig i disse landene.
 • Du bruker anropsutvidelser eller oppringingsannonser: Du kan konfigurere disse utvidelsene eller annonsene før eller etter at du angir hvilken konverteringshandling du vil ha. Kravene varierer etter om du ønsker å spore samtaler direkte fra annonsene dine, fra et telefonnummer på nettstedet ditt eller begge deler. Sørg for at du oppfyller betingelsene for de variantene av samtalekonverteringer som importen inneholder:
  • Anrop fra annonser: Du må ha minst én anropsutvidelse eller oppringningsannonse med et Google-viderekoblingsnummer.
  • Anrop fra nettstedet ditt: Du må bruke minst én anropsutvidelse i kampanjen du ønsker å spore.
 • Du har et system for sporing av anropsinformasjon: For å kunne importere samtalekonverteringer må du spore en rekke anropsdetaljer, for eksempel starttidspunktet for samtalen og telefonnummeret til den som ringer (her finner du en fullstendig oversikt over alle detaljene du skal spore), samt tilfeller der anrop fører til konverteringer, for eksempel salg. Du oppnår sannsynligvis best sporingsresultater ved å bruke et system for kunderelasjonshåndtering. Hvis du tviler på at et slikt system er aktuelt for bedriften din, kan du i stedet se på andre typer samtalekonverteringer som tilbys i Google Ads.

Du kan også bruke Google Ads API (AdWords API) for å oppnå større fleksibilitet når anrop skal knyttes til konverteringer.

Veiledning

Du får veiledning i hvordan du konfigurerer import av samtalekonverteringer, ved å klikke på linkene nedenfor. Vær oppmerksom på at instruksjonene i enkelte tilfeller varierer avhengig av om du ønsker å spore anrop fra annonser eller fra et telefonnummer på nettstedet ditt. Følg veiledningen for alle typer telefonsamtaler som importen din kommer til å inneholde.

Trinn 1: Opprett en konverteringshandling i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på plussknappen .
 5. Klikk på Importér.
 6. Under «Velg hva du vil importere:» velger du «Andre datakilder eller CRM-systemer», og deretter «Spor konverteringer fra anrop.»
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Fullfør innstillingene for den nye konverteringshandlingen, og ha følgende i bakhodet:
  1. Når du skriver inn et konverteringsnavn, er det viktig at du husker den nøyaktige stavemåten til navnet. Du må gjengi dette navnet når du skal laste opp informasjonen om samtalekonverteringer.
  2. Innstillingen «Ta med i «Konverteringer»-kolonnen» er valgt som standard. Fjern avmerkingen for denne innstillingen hvis du ikke vil ta med data for denne konverteringshandlingen i «Konverteringer»-rapportkolonnen. Selv om du fjerner avmerkingen for denne innstillingen, tas dataene fortsatt med i «Alle konverteringer»-kolonnen.

   Det kan være lurt å velge denne innstillingen hvis du bruker en automatisk budstrategi med optimalisering for konverteringer, og du ikke ønsker å ta med denne spesifikke konverteringshandlingen i budstrategien. Finn ut mer om innstillingen Ta med i «Konverteringer»-kolonnen.

  3. Hvis du har andre konverteringshandlinger som sporer de samme anropene, bør du bare ta med én av disse konverteringshandlingene i Konverteringer-kolonnen. Eksempel: Du har en konverteringshandling som sporer anrop fra annonser, og du planlegger å spore de samme anropene ved hjelp av konverteringshandlingen for import av samtalekonverteringer. Hvis du tar med begge handlingene, telles to konverteringer for hvert anrop, og hvis du optimaliserer budgivningen for konverteringer, byr du på to konverteringer for hvert anrop.

   Vi anbefaler deg å merke av for «Ta med i «Konverteringer»-kolonnen» for konverteringshandlingen knyttet til import av samtalekonverteringer. I tillegg bør du fjerne avmerkingen for denne innstillingen for andre konverteringshandlinger som sporer de samme anropene.

 9. Klikk på Opprett og fortsett.
 10. Velg ett av disse alternativene:
  • For bare å spore anrop fra et telefonnummer i annonsene dine, klikk på Ferdig for å fullføre opprettelsen av konverteringshandlingen. Du kan hoppe over de neste trinnene.
  • For å spore samtaler fra et telefonnummer på nettstedet ditt, følg «Trinn 2: Konfigurer taggen for konverteringssporing».

Trinn 2: Konfigurer taggen for konverteringssporing (gjelder bare anrop fra nettsteder)

Hvis du vil spore anrop fra et telefonnummer på nettstedet ditt, kan du følge fremgangsmåten nedenfor. Du kan hoppe over dette trinnet hvis du bare vil spore anrop fra et telefonnummer i annonsene dine.

Hvis du skal konfigurere konverteringssporing, må du legge til to kodebiter på nettstedet ditt: en telefonkodebit og den globale nettstedstaggen.

Med den globale nettstedstaggen legges besøkende på nettstedet ditt til i «Alle besøkende»-remarketinglistene dine (hvis du har konfigurert remarketing), og det blir angitt nye informasjonskapsler på domenet ditt. I informasjonskapslene lagres informasjon om annonseklikket som førte de besøkende til nettstedet ditt. Vær oppmerksom på at Google Ads-taggene for konverteringssporing kan bruke denne klikkinformasjonen for å tilskrive konverteringer til Google Ads-kampanjene dine. Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedet, og at du innhenter samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Du må installere den globale nettstedstaggen på alle sidene på nettstedet ditt, men du trenger bare én global nettstedstag for hver Google Ads-konto.

Telefonkodebiten erstatter et telefonnummer på nettstedet ditt med et Google-viderekoblingsnummer. Installer denne kodebiten på nettsidene der du viser telefonnummeret ditt.

 1. Under «Global nettstedstag» velger du det alternativet som best beskriver den aktuelle situasjonen. Følg deretter veiledningen for å installere taggen:
  • Jeg har ikke installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt: Velg dette alternativet hvis du konfigurerer taggen for en konverteringshandling i kontoen din for første gang og ikke har installert den globale nettstedstaggen via et annet Google-produkt. Med dette alternativet vises den globale nettstedstaggen i sin helhet. For å installere taggen må du kopiere tagkoden og lime den inn mellom <head></head>-taggene på alle sidene på nettstedet ditt.

   Her er et eksempel på en global nettstedstag, der «CONVERSION_ID» står for konverterings-ID-en som er unik for Google Ads-kontoen din:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Jeg installerte den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt via et annet Google-produkt (f.eks. Google Analytics) eller fra en annen Google Ads-konto: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. Hvis du ønsker at konverteringssporing skal fungere for denne kontoen, må du imidlertid legge til config-kommandoen (kodebiten som inneholder konverterings-ID-en din) i alle forekomster av den globale nettstedstaggen. Med dette alternativet vises denne kommandoen, der «AW-CONVERSION_ID» representerer konverterings-ID-en for kontoen din:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Legg til config-kommandoen i hver forekomst av den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt, rett ovenfor den avsluttende </script>-taggen. 

   Nedenfor kan du se et eksempel på den globale nettstedstaggen konfigurert for både Google Analytics og Google Ads, og config-kommandoen for Google Ads-kontoen er fremhevet:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Jeg hadde allerede installert den globale nettstedstaggen på nettstedet mitt da jeg opprettet en ny konverteringshandling i denne Google Ads-kontoen: Hvis dette beskriver situasjonen din, trenger du ikke å legge til den globale nettstedstaggen på nettstedet ditt igjen. Du må bare passe på at den globale nettstedstaggen er satt inn på alle sidene på nettstedet ditt, og at config-kommandoen omfatter konverterings-ID-en for kontoen din i hver forekomst av taggen. Du ser konverterings-ID-en din når du velger dette alternativet.

 2. (Valgfritt:) Endre den globale nettstedstaggen slik du måtte ønske:

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal legge til besøkende på nettstedet ditt i remarketinglistene dine, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Hvis du ikke vil at den globale nettstedstaggen skal angi informasjonskapsler fra førstetilbydere på domenet til nettstedet ditt, må du legge til den fremhevede delen nedenfor i config-kommandoen for den globale nettstedstaggen:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Vi anbefaler ikke å gjøre dette, da det fører til mindre nøyaktig konverteringsmåling.

 3. Kopiér den globale nettstedstaggen, og følg veiledningen for å legge til taggen på nettstedet ditt.

 4. Velg ett av følgende alternativer ved siden av Telefonkodebit:

  • Oppgi telefonnummeret slik det vises på nettstedet ditt. Oppgi telefonnummeret du vil spore anrop til. Påse at du oppgir nummeret nøyaktig slik det vises på nettstedet ditt. Hvis nummeret på nettstedet for eksempel inneholder en landskode, må du ta med den her. Hvis landskode ikke er inkludert, skal du heller ikke ta den med her. Klikk så på Opprett kodebit. (Du bør være oppmerksom på at dette alternativet ikke fungerer hvis du vil spore flere telefonnumre på nettstedet ditt.)

   Eksempel: Nummeret på nettstedet ditt er 1-650-555-5555. Da må du oppgi nummeret som 1-650-555-5555. Hvis du skriver inn 650-555-5555 eller 555-5555, finner ikke Google Ads nummeret ditt, og da blir ikke konverteringene dine korrekt sporet.

  • Ikke oppgi noe nummer. Du må endre koden på nettstedet ditt manuelt. Hvis du velger dette alternativet, må du følge veiledningen nedenfor for å kunne endre koden på nettstedet ditt manuelt etter at du har installert taggen. Dette er et mer avansert alternativ vi bare anbefaler til brukere med god kunnskap om JavaScript. Du bør bruke dette alternativet hvis du vil spore anrop til flere telefonnumre på nettstedet ditt.

 5. Nå vises koden for telefonkodebiten basert på alternativet du har valgt, under «Installer telefonkodebiten». Kopiér kodebiten for å legge den til på nettstedet ditt nå, eller klikk på Last ned kodebiten om du vil legge den til senere. 

 6. Åpne HTML-innholdet for siden der bedriftens telefonnummer vises på nettstedet ditt.

 7. Lim inn telefonkodebiten mellom (<head></head>)-taggene på siden, rett etter den globale nettstedstaggen.

 8. Lagre endringene på nettsiden.

 9. Klikk på Neste.

 10. Klikk på Ferdig.

Eksempel


Her kan du se eksempler på HTML-innhold både før og etter at taggen for konverteringssporing er lagt til:

Eksempel på HTML-kode før koden for konverteringssporing (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

<html>
<head>
<title>Eksempelfil i HTML-format</title>
</head>
<body>
Dette er «body»-delen av nettsiden din.
</body>
</html>

Eksempel på HTML-innhold etter at koden for konverteringssporing er satt inn (dette er bare et eksempel og må ikke brukes i koden for nettstedet ditt):

<html>
<head>
<title>Eksempelfil i HTML-format</title>

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>


</head>
<body>
Dette er «body»-delen av nettsiden din.
</body>

Trinn 3: Legg til kode som erstatter telefonnummeret ditt med et Google-viderekoblingsnummer (gjelder bare anrop fra nettsteder)

Hvis du vil spore samtaler fra et telefonnummer på nettstedet ditt, kan du endre tagkoden din ved å følge denne veiledningen.Ellers kan du bare hoppe over dette trinnet.

Trinn 4: Klargjør dataene for importering

Hvis alle start- og konverteringstidspunktene er innenfor samme tidssone, kan du angi tidssonen én enkelt gang i «Parameters»-raden.

 1. Last ned malen for opplasting av samtalekonverteringer (i Excel-, CSV- eller Google Regneark-format). Du kan også følge fremgangsmåten nedenfor for å laste ned en mal. Hvis du vil at konverteringene dine automatisk skal importeres regelmessig i Google Ads (se Trinn 5: Importér konverteringene), må du bruke Google Regneark eller lagre filen på nettet ved hjelp av HTTPS eller SFTP.
  Hvis noen av konverteringene du importerer, forekommer innen en dag etter klikket, kan det hende at Google Ads ikke kan registrere dem enda. Det kan være lurt å laste opp data for en ekstra dag sammen med hver importering. Dupliserte konverteringer telles ikke i Google Ads.
  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
  3. Klikk på Konverteringer under Måling.
  4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
  5. Klikk på plussknappen .
  6. Klikk på Se på malene.
  7. Finn malene for samtalekonverteringer, og velg deretter et malformat du vil laste ned.
 2. Velg hvordan du ønsker å angi tidssoner i filen:
   Hvis alle konverteringstidspunktene dine er i den samme tidssonen, angir du tidssonen én gang i «Parameters»-raden (parametere). Hvis konverteringstidspunktene er i forskjellige tidssoner, legger du til tidssonen for hvert enkelt konverteringstidspunkt, i «Conversion Time»-kolonnen (konverteringstidspunkt). Se veiledningen og tabellen under «Call start time» (starttidspunktet for anropet) i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du slette denne raden. Som et alternativ kan du angi en tidssone både i «Parameters»-raden og under «Conversion Time». «Conversion Time»-verdien brukes der den er angitt, og for konverteringer der tidssonen mangler, brukes verdien i «Parameters»-raden i stedet.
 3. Angi tidssonen i et av disse formatene:
  • Hvis start- og konverteringstidspunktene er i ulike tidssoner, må du legge til tidssonen for hvert enkelt start- og konverteringstidspunkt i «Conversion Time»-kolonnen. Se veiledningen og tabellen under «Call start time» i trinn 4 nedenfor. Hvis du ikke angir noen tidssone i «Parameters»-raden, kan du slette denne raden.
  • Som et alternativ kan du angi en tidssone både i «Parameters»-raden og stille inn de enkelte tidssonene i «Call Start Time»- og «Conversion Time»-kolonnene. I så fall blir tidssonen i kolonnene brukt først. Hvis tidssonen mangler i en kolonne, blir verdien fra «Parameters»-raden brukt.
  • Angi en tidssone-ID fra denne listen. Vi anbefaler at du bruker denne metoden, fordi du da unngår feil ved overgang til sommertid.
  • Angi GMT-avviket med «+» eller «-» og deretter tidsforskjellen med fire sifre. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Hvis du bruker GMT, skriver du bare +0000.
 4. Deretter legger du inn en ny rad for hver konvertering og fyller ut kolonnene slik:
  • Caller's phone number (telefonnummeret til den som ringer): Telefonnummeret må være oppført i et av formatene nedenfor som støttes:
   Format Eksempler
   Et plusstegn etterfulgt av en landskode og et telefonnummer (E.164-formatet) +16505551234
   +4408001690409
   Et plusstegn etterfulgt av et retningsnummer og et telefonnummer i USA +6505551234
   Et plusstegn etterfulgt av en landskode og et telefonnummer utenfor USA. Landskoden kan inneholde opptil tre tegn, og telefonnummeret kan inneholde opptil 14 tegn, inkludert sifre, bindestreker og mellomrom. +64 0800-726230

    

  • Call start time (starttidspunktet for anropet): Tidspunktet da samtalen startet. Du kan legge til en tidssone for starttidspunktet for samtalen i et av de fire formatene som er oppført sist nedenfor. Bytt ut «+z» med GMT-avviket ved å angi «+» eller «-» og deretter den firesifrede tidsforskjellen. (Avviket er for eksempel -0500 for New York og +0100 for Berlin). Du kan også bytte ut «zzzz» med en tidssone-ID fra denne listen. Her er en liste over datoformatene som støttes:
   Format Eksempler
   MM/dd/åååå tt:mm:ss aa 08/14/2015 5:01:54 PM
   MMM dd,åååå tt:mm:ss aa Aug 14, 2015 5:01:54 PM
   MM/dd/åååå TT:mm:ss 08/14/2015 17:01:54
   åååå-MM-dd TT:mm:ss 2015-08-14 13:00:00
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss 2015-08-14T13:00:00
   åååå-MM-dd TT:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   åååå-MM-dd TT:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   åååå-MM-ddTTT:mm:ss zzzz

   2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles

  • Conversion name (konverteringsnavn): Navnet på konverteringshandlingen du vil importere denne konverteringen for. Det er viktig at du bruker nøyaktig samme stavemåte (innbefattet små og store bokstaver) som da du opprettet konverteringshandlingen i Google Ads-kontoen din.
  • Conversion time (konverteringstidspunkt, valgfritt): Datoen og klokkeslettet for konverteringen. Du finner formatene som støttes, under «Call start time» ovenfor.
  • Conversion value (konverteringsverdi, valgfritt): Et tall som representerer det konverteringen er verdt for bedriften din. Tallet kan gjenspeile en valutaverdi, eller du kan angi relative verdier mellom 0 og 10 (negative tall er ikke tillatt). Hvis du lar dette feltet stå tomt, benyttes automatisk konverteringsverdien du definerte da du opprettet konverteringshandlingen. Hvis du velger å skrive inn en verdi i feltet, overstyres verdien du tidligere har definert for konverteringshandlingen.
   • Conversion currency (konverteringsvaluta, valgfritt): Valutaen du har angitt konverteringsverdien i. Du bruker dette feltet hvis du rapporterer konverteringsverdier i flere valutaer eller har forskjellige kontoer som faktureres i ulike valutaer.

    Valutakoder

    Land Valutanavn Valutakode
    Argentina Argentinsk peso ARS
    Australia Australsk dollar AUD
    Østerrike Euro EUR
    Belgia Euro EUR
    Brasil Brasiliansk real BRL
    Canada Kanadisk dollar CAD
    Chile Chilensk peso CLP
    Colombia Colombiansk peso COP
    Tsjekkia Tsjekkisk koruna CZK
    Danmark Danske kroner DKK
    Finland Euro EUR
    Frankrike Euro
    franske franc
    EUR
    FRF
    Tyskland Euro EUR
    Hellas Euro EUR
    Guam Amerikansk dollar USD
    India Indisk rupi INR
    Indonesia Indonesisk rupiah IDR
    Irland Euro EUR
    Italia Euro EUR
    Japan Japansk yen JPY
    Jersey Britisk pund GBP
    Mauritania Mauritansk ouguiya MRU
    Mexico Meksikansk peso MXN
    Nederland Euro EUR
    New Zealand Newzealandsk dollar NZD
    Nigeria Nigeriansk naira NGN
    Norge Norske kroner NOK
    Filippinene Filippinsk peso PHP
    Polen Polsk ny zloty PLN
    Puerto Rico Amerikansk dollar USD
    Réunion Euro EUR
    Romania Rumenske leu
    nye rumenske leu
    ROL
    RON
    Russland Russiske rubler RUB
    Singapore Singaporsk dollar SGD
    Sør-Afrika Sørafrikansk rand ZAR
    Spania Euro EUR
    Sverige Svenske kroner SEK
    Sveits Sveitsisk franc CHF
    Thailand Thailandsk baht THB
    Tyrkia Tyrkiske lira
    nye tyrkiske lira
    TRL
    TRY
    Ukraina Ukrainsk hryvnia UAH
    Storbritannia Britiske pund
    euro
    GBP
    EUR
    USA Amerikansk dollar USD
    Vietnam Vietnamesiske dong VND

     

Det er ikke mulig å fjerne importerte konverteringer. Derfor må du forsikre deg om at du legger inn nøyaktige data.

Trinn 5: Importér konverteringene

Du må laste opp konverteringsfilen din til Google Ads- eller managerkontoen (MCC-kontoen) din før konverteringene utenfor nettet kan importeres til Google Ads. (Husk at det ikke er mulig å fjerne importerte konverteringer.) Du kan enten laste opp en fil én gang eller lage en tidsplan for å laste opp en fil du lagrer på nettet, regelmessig. Følg veiledningen for engangsopplastinger eller planlagte opplastinger nedenfor, avhengig av hvordan du ønsker å importere konverteringer.
Vent minst fire timer etter at du har opprettet konverteringshandlingen, før du begynner å laste opp importdata.

Slik laster du opp konverteringene dine én gang

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Klikk på plussknappen .
 6. Klikk på Kilde-rullegardinmenyen, og velg kilden til filen din. Du kan laste opp en fil fra datamaskinen din eller fra Google Regneark. Du kan også overføre den over HTTPS eller SFTP.
 7. Velg blant alternativene nedenfor basert på kilden du valgte:
  • Hvis du valgte «Last opp en fil» eller «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne og velge filen som inneholder informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen. Merk: Hvis du velger SFTP og får en «Fant ikke filen»-feil, kan du prøve å plassere to skråstreker («//») mellom filbanen og navnet. Eksempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 8. For å importere innholdet i en fil uten å forhåndsvise opplastingsresultatet, klikk på Bruk og hopp over de gjenværende trinnene. For å se en forhåndsvisning av opplastingsresultatet, klikk på Forhåndsvisning. Forhåndsvisningen av filen fremhever antall konverteringer som blir importert til kontoen din. Forhåndsvisningen viser også eventuelle feil i filen. Du kan rette opp feilene i filen din og laste den opp på nytt, eller ignorere feilene.
  • Når forhåndsvisningen er klar, klikker du på Detaljer for å se noe av innholdet fra filen. Feilene blir vist først.
  • Klikk på Mer for å se alt innholdet i filen.
  • For å fullføre importeringen av konverteringene fra filen, klikk på Bruk filen. En fremdriftslinje nederst på siden varsler deg når konverteringene i filen din er ferdig importert. Klikk på Detaljer på fremdriftslinjen for å se alle konverteringene som ble importert.

Du kan se filer som du har lastet opp, men ikke brukt, så vel som filer du har lastet opp og brukt. Finn ut mer om å se på de opplastede filene dine.

Slik laster du opp konverteringene dine etter en tidsplan

Google Ads kan importere konverteringene dine automatisk etter en tidsplan. Du må opprette en fil med konverteringene dine i Google Regneark, eller lagre filen på nettet ved hjelp av HTTPS eller SFTP. For å planlegge filopplastinger følger du disse trinnene:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Klikk på Planer øverst på siden.
 6. Klikk på plussknappen .
 7. Klikk på Kilde-rullegardinmenyen, og velg kilden til filen din. Du kan laste opp en fil fra Google Regneark, eller overføre den ved hjelp av HTTPS eller SFTP.
 8. Velg blant alternativene nedenfor basert på kilden du valgte:
  • Hvis du valgte «Google Regneark», klikker du på Velg en fil for å finne og velge filen som inneholder informasjon om konverteringene dine utenfor nettet.
  • Hvis du valgte «HTTPS» eller «SFTP», skriver du inn nettadressen for filen samt brukernavnet og passordet for å få tilgang til filen. Merk: Hvis du velger SFTP og får en «Fant ikke filen»-feil, kan du prøve å plassere to skråstreker («//») mellom filbanen og navnet. Eksempel: SFTP://sftp.mysite.com/conversions//conv.csv)
 9. Klikk på Frekvens-rullegardinmenyen, og velg hvor ofte du vil at filen skal importeres.
 10. Klikk på Tid-rullegardinmenyen, og velg når filen skal importeres.
 11. Klikk på Lagre og se en forhåndsvisning. Forhåndsvisningen indikerer om tidsplanen er lagret eller ikke. Det kan hende at tidsplanen ikke blir lagret hvis Google Ads ikke kan nå kilden til filen på grunn av feil brukernavn eller passord, eller hvis filen ikke er riktig formatert.
 12. Klikk på OK for å gå tilbake til Planer-siden. På denne siden kan du se alle opplastingene du har planlagt.

  Merk

  Hvis det oppstår et problem med den planlagte opplastingen, ser du et varsel i kontoen din og mottar en e-post. Du må løse problemet i filen din på nettet.
 13. For å endre en planlagt opplasting, klikk på Alternativer under «Handlinger»-kolonnen, og velg blant alternativene nedenfor:
  • Klikk på Endre for å endre innstillingene for en planlagt opplasting.
  • Klikk på Sett på pause for å stoppe de planlagte opplastingene for en fil.
  • Klikk på Fortsett hvis de planlagte opplastingene for en fil ble satt på pause og du vil at de skal gjenopptas.
  • Klikk på Fjern hvis du ikke trenger å laste opp konverteringene i filen lenger.

Du kan ikke endre alternativene for planlagte opplastinger hvis Google Ads-kontoen din bare har lesetilgang.

Slik ser du opplastede filer

Når konverteringsfilen din er lastet opp, ser du en ny oppføring for den aktuelle filen på Opplastinger-siden. Vær oppmerksom på at det kan ta flere minutter å laste opp og ta i bruk en fil.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Klikk på Opplastinger i menyen til venstre.
 5. Hvis du har noen filer du har forhåndsvist, men ikke brukt, står de oppført i «Ventende handlinger»-tabellen. Klikk på Bruk i «Handlinger»-kolonnen for å importere konverteringene i filen, eller klikk på Forkast for å fjerne den opplastede filen. Hvis Google Ads har klart å generere en forhåndsvisning av filen din, ser du en Last ned resultater-link du kan klikke på for å laste ned filen du lastet opp.
 6. Nedenfor «Ventende handlinger»-tabellen ser du en liste over filene du har lastet opp og brukt. Se nærmere på følgende kolonner hvis du vil vite mer om filene.
  • I «Status»-kolonnen kan du raskt se om konverteringene i filen ble importert.
  • «Resultater»-kolonnen inneholder flere detaljer om statusen for importeringen. Hvis importeringen av filen mislyktes, oppgis årsaken i denne kolonnen.
  • I «Handlinger»-kolonnen finner du disse linkene:
   • Last ned resultater: Last ned en kopi av den opplastede filen. Denne linken vises når alle konverteringene i filen din ble importert.
   • Last ned alle: Last ned en kopi av den opplastede filen, innbefattet konverteringer som ikke kunne importeres.
   • Last ned feil: Last ned et regneark som viser konverteringene fra filen din som ikke kunne importeres, sammen med feilmeldinger.
   • Hvis du klikker på en av de tre linkene ovenfor, inneholder den nedlastede filen en «Resultater»-kolonne der du enten ser en bekreftelse på at en konvertering ble importert, eller en forklaring på hvorfor den ikke kunne importeres. Disse linkene fjernes 30–60 dager etter den første opplastingen.

Slik korrigerer du feil

For å løse problemer som kan oppstå når du har importert samtalekonverteringer, se denne artikkelen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt